माझी भाडेकरू साक्षी आहे [भाग २]

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

  1. sexstories

    sexstories Administrator Staff Member

    मी चटकन उठलो आणि तिच्या रूम मध्ये गेलो. आतून कडी लावून घेतली आणि साक्षी कडे गेलो. तिला बघतच माझा लंड प्रचंड मोठा झाला. माझा भला मोठा लंड बघून साक्षी बेहद खुश झाली. तिने माझा लंड हातात घेतला. ती तो कुरवाळू लागली. ती मला म्हणाली कि असा लंड तिने आजवर कधीच बघितला नव्हता. आणि त्यामुळे ती खूपच खुश झाली आहे. तिने माझा लंड कुर्वालता कुर्वालता तिच्या तोंड जवळ नेला. आणि तिने एका कशांतच तो तिच्या तोंडात घेतला. आणि ती तो अतीव चवीने चोकू लागली. मला पण खूप मजा येवू लागली होती. कारण खूप दिवसांनी मला असे कोणी तरी ओरल करत होते. मी तिच्या तोंडात माझा लंड खुपसू लागलो होतो. आणि तीपण तोंडात बसत नसताना देखील तो ओढून ओढून घेत होती आणि जणू काही केंडी खात आहे असेच माझा लंड खात होती.
    तिने माझा लंड आता तिच्या छातीवर ठेवला आणि दोन्ही आम्यातुन तो ती घुसळायला लागली. माझा तर तिथेच गळाला. आणि तिने ते वीर्य चक्क पैकी चाटून काढले. तिला त्याची खूपच गरज होती. मी तिच्या गुबगुबीत मांड्यांमध्ये माझा हात घातला आणि तिच्या योनीत माझी २ बोट घातली. तिला काह्णु लागली. मी च्त्क्यात उठलो आणि माझा लंड तिच्या योनीच्या भोकात घातला. आणि माझ्या लांदाने तिथे पण वीर्य लगेचच सांडले. आणि त्यामुळे ती खूपच खुश होत होती. आणि मला परत परत जवळ ओढून ठोकायला सांगत होती. मी तिच्यावर ४ शॉट तेव्हा काढले आणि रोजच हा दिनक्रम होऊन बसला होता आमचा. पार्टीशन च्या छिद्राचे रुपांतर कधी साक्षीच्या छिद्रात झाले हे आम्हा दोघांना पण कळले नाही. पण छिद्र मात्र माझ्या खूपच उपयोगाला आलेले होते.
     
Loading...
Similar Threads - माझी भाडेकरू साक्षी Forum Date
Marathi Sex Stories माझी मम्मी 1 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Sex Stories माझी मम्मी 2 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Sex Stories माझी मम्मी 3 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Sex Stories माझी मम्मी 4 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Sex माझी गावाकडची प्राकटिस Marathi Sex Stories Jul 12, 2020