ऑफिस मधील आकर्षक संभोग

sexstories

Administrator
Staff member
अस्मिता माज्याकडे आकर्षित झाली होती. सारखी सारखी ती माझ्या केबिनमध्ये येऊन माझ्याशी लाडे-लाडे गोड बोलू लागली होती. कधी हाताने तर कधी आपल्या तंच उरोजाने माज्या शरीराला चोरटा पण आकर्षक स्पर्श करीत होती.माझा हि धीर चेपला गेल्यामुळे मी तिला बंद केबिन मध्ये आलिंगन घेऊ लागलो होतो.तिच्या टंच उरोजना कुस्करत कुस्करत तिच्या आसुसल्या ओठांचे प्रदीर्घ चुंबने घेऊ लागलो होतो.एक संध्याकाळी तिने मला आपल्या घरी येणेचे निमंत्रण दिले होते.मी तिच्या घरी गेलो.ती म्हणाली 'साहेब तुम्ही माझ्या बेडरूममध्ये थोडावेळ निवांत पाने थोडावेळ पडा तोपर्यंत मी बाथरूम मधून फ्रेश होऊन येते.ती आपल्या अंगावरचे कपडे त्यातील कुठल्या हि एका रूम मध्ये बदलू शकत होती परंतु तिला बेडरूम मध्ये कपडे बदलायचे होते.

तीन म्हटल्या प्रमाणे मी डोळे बंदकरून घतले खरे.परंतु किलकिल्या डोळ्यांनी मी तिच्याकडे लक्ष ठेऊन होतो. जसा तिने आपल्या अंगावरच पायजमा कुर्ता.. काढून घेतला त्याच बरोबर मी झटकन बेडवरून उठलो आणि तिला बाहुपाशात घेतले आणि कुरवाळले.'अहो..अहो.. अस काय करताय?तिने आपल्या आकर्षक देहातील वणवा विजवण्यासाठी मला तर आरूढ होण्यास निमंत्रण दिले. मी बैठक मारून आरूढ झालो.तिच्या नग्न देह कडे पाहता पाहत त्याचे शिश्न ताठ उभे राहिले. अस्मिताने लिंग हातात धरून ते आपल्या योनीत घातले,पण कसलाही हालचाल तिने केली नाही. तिला कामक्रीडेचा आनंद मिळत होता. दणके मागून

दणके बसत होते इतका वेळ ज्या सुख साठी तहानेला होता तो क्षण आता जवळ आला. मी खूपच चावतळला आणि तिला उभे राहण्यास सांगितले व तिचे आकर्षक स्तन चोखू लागला तिला हि आता आनंद मिळू लागला. स्तन चोखत चोखत तिला पलंगावर झोपण्यास सांगितले. ती पण मदमस्त झाली होती ती डोळे मिठून झोपली होती तिला पण राहवले न्हवते. तो थोडा-थोडा खाली सरकत तिच्या योनिवरून हाथ फिरवू लागला. तो त्याचा पुरेपूर उपभोग घेत होता. जोरदार दणके मारणे सुरूच होते. आता तो अंतिम क्षण जवळ आला त्याने शेवटी फटका मारून आपल्या शिश्नातील विर्याचा फवारा सोडला. तिही आता मनसोक्तपणे मनोमनी खुशझाली होती.

नंतर थोडा वेळ असच राहिले वीर्य पात होणार असे समजताच त्याने न सांगताच. तिच्या योनी वर आपल्या शिश्न फिरवू लागला व त्याने शिश्न हळुवार पाने आत घालून तिला दणके मारायला सुरवात केली. तिला कामक्रीडेचा आनंद मिळत होता.दणके मागून दणके बसत होते.तिने माझे लिंग हातात पकडून आपल्या तोंडात घेतले.आणि मुख मैथुन करू लागली मला वेगळाच आनंद मिळत होतामी तिचे डोके पकडून मी हिसके देत होतो. तिला मी बेडवर झोपण्यासाठी सांगितल आणि मी तिच्या योनीवर हात फिरवत फिरवत. तिची आकर्षक योनी फाकवत मी जिभेने हळूहळू चाटू लागलो. कधी जीभ आत घालत तर कधी बोट घालत सुधाला खूप छान वाटत होत. ती बेड वर उठून बसली होती आणि माझे डोके पकडून हिसके देत होती.

आम्हा दोघांना त्याचा आनंद वाट होता आम्ही दोघांनी ठरवल कि आज पूर्ण रात्र जगायची आणि संभोगाचे सुख भोगायचे माझे लिंग पूर्ण ताठरले होते आत मला हि राहवत नव्हते. माझे आकर्षक लिंग तिने स्वतः पकडले आणि आपल्या योनीत घातले. लिंग जस जस पुढे सरकत जाईल तस तस ती ओरडत होती पण त्या पेक्षा तिला काम सुखाचा आनंद जास्त महत्वाच होता.
 
Back
Top