कॉलेज मधील पहिली रात्र [भाग १]

sexstories

Administrator
Staff member
कॉलेज मधील पहिला आठवडा खूप उत्तेजक होता. मी काही नवीन मित्र मैत्रिणी बनविले होते. आणि नवीन वातावरणात काही वेळ आनंदाने घालवत होते. परंतु जेव्हा मी रूम मध्ये संध्याकाळी परत येत असे. तेव्हा मला खूप एकटे वाटत असे. मी माझी भीती बाजूला करण्यासाठी अंधारात संगीत लावून पडत आसे आणि लाईट चालू ठेवून तशीच झोपत असे. मग एक आठवडा असाच गेला आणि मी होस्टेल मधील आयुष्याला सरावले. जेवण सुधा ठीक होते आणि मेन हॉल मध्ये टी. व्ही. होता. मी एक तासभर टी. व्ही. पाहत असे. दिवसभराचे सर्व इवेन्ट मी पाहत असे आणि मग झोपण्यासाठी जात असे. मग दिवस ठीक ठीक चालू होते. मंगळवारी माझी रूम मेट मला जॉईन झाली.

ती एक प्रचंड बडबडी आणि मजेदार मुलगी होती. तिने माझ्या कडे बघून एक मस्त शिटी मारली आणि माझ्या बुब्स कडे एक नजर मारली. मला ते थोडे विचित्र वाटत होते. आणि माझ्या चेहऱ्यावर एक हास्य आले. मग मी पटकन रूममध्ये चालली गेले. मग ती सतत बोलत राहिली आणि स्वताबद्दल मला माहिती सांगितली आणि माझ्या बद्दल माहिती काढून मग तिच्या लक्षात आले कि मी आयुष्यात प्रथमच घराबाहेर आले होते, त्यामुळे तिने मला हा विश्वास दिला कि ती मला होमसिकनेस पंधरा दिवसात चालला जाईल. मग ह्या सर्व गोष्टींच्या शेवटी तिने मला माझ्या गालावर कीस केले. मग मी हसून त्याला प्रतिसाद दिला. मग मी कॉलेज साठी तयार होत होते. आणि मी तिला सांगितले मी तिला संध्याकाळी भेटेन. आणि मी चालले गेले.

मग कॉलेज मधेय गेल्यावर माल लक्षात आले कि कॉलेज मध्ये बंद होता कारण शहरात एका पोलिसाचा मृत्यू झाला होता. आणि सर्व शाळा कॉलेज त्या मुळे बंद होते. माझे कॉलेज सुधा दंग करणाऱ्या जमावाने बंद केले होते. मग माझ्या सारखे होस्टेल मधेय राहणारे परत आले कारण वाहतूक सुधा बंद होती. मग मला परत रूम जाण्याशिवाय काहीच पर्याय न्हवता . मग मी विचार केला ती रूम मध्ये टी. व्ही .बघत असावी मग मी वैतागाने पुस्तके फेकली आणि बेड वर पडून राहिले. विचार केला जर घरी असते तर हा बोरिंग दिवस माझ्या लहान बहिणीसोबत घालविला असता. आणि तो विचार करत करत मी झोपून गेले. मला हे आठवत नाही मी कितीवेळ झोपले पण श्रद्धा रूम मध्ये आली आणि तिने माझ्या वर नजर टाकली आणि विचारले मी कोणत्या हिरो बद्दल विचार करत आहे.

तिने माझ्या गालावर चिमटा काढला आणि माझा टोप वर करून जोरात ओरडली "तुझे बुब्स खूप सुंदर आहेत. वा! मस्त!" कोणीतरी मस्त मुलगा त्यावर स्वताचे हात मारू शकले. असे महंत तिने माझा टोप काढला . मला तिचे वागणे खूपच विचित्र वाटले. मला अश्या प्रकारच अनुभव पहिले कधीच न्हवता. तिला माझ्या वैतागाची जाणीव झाली आणि मग तिने मला म्हणाले कि मी ह्या गोष्टीना काहीच दिवसात सवय होवून जाईल. तिने मला सांगितले कि वोर्दन सुधा त्यातीलच आहे.
 
Back
Top