गर्लफ्रेंडची बहिण आणि माझ्यातील संभोग

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jul 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  मग ती जेव्हा मला कीस करत होती. तिने माझ्या जीन्स मधून माझा लंड तिने पकडला. तो आता खूप मोठा होत चालला होता. मग मला असे वाटले कि तो माझ्या पान्त ची चेन तोडून बाहेर पडेल बहुतेक. मग तिने माझी पान्त काढली आणि बटन काढून जमिनीवर फेकली. तिने माझा ८ इंचाचा लंड कुर्वाल्ण्यास सुरुवात केली. आणि तिच्या सेक्सी चेहऱ्यावर एक हास्य होते. तर आपण आज मजा करणार आहोत.

  मग तिने माझ्या लंडाचे टोक चाताव्यास सुरुवात केली. आणि माझा पूर्ण लंड चाताव्यास सुरुवात केली. तीन अजून अजून आत घातला आणि काही सेकंदामध्ये तो पूर्ण आत गेला. मग काही वेळातच त्या कॉक मधून थेंब थेंब पडू लागले. मला इतके छान वाटत होते. कि मला तिथेच मी झडेन असे वाटत होते. मग मी कसे बसे कंट्रोल केले आणि तिला मागे झोपण्यास सांगितले. मग ती म्हणाली "म्म्म्मम्म्म ठीक आहे." आणि स्वताच्या पाठीवर झोपली. आणि तिचे स्वतचे पाय तिने फाकविले.

  मग मी तिच्या छोट्याश्या पान्ति मधील छोट्याश्या पुसी वर तुटून पडलो. मला विश्वास वाटत न्हवता कि शेवटी हे होत आहे. मी तिची पुसी चोल्ण्यास सुरुवात केली. आणि ते सर्व एन्जोय करावयास सुरुवात केली. मग मी माझा स्पीड वाढविला आणि तिच्या पुसिला अजून जोरात चोळू लागलो. तिने आता खूप आवाज काढावयास सुरुवात केली. मी तिला खूप उत्तेजित केल्यावर तिला खूप भरभर चाटू लागलो. ती अजूनच जोरात आवाज काढू लागली.

  ह्या मुले मी अजूनच उत्तेजित जाहलो आणि तिला जोरात जोरात चाटू लागलो. मग तिने अजून जोरात आवाज काढावयास सुरुवात केला. आणि थोड्याच वेळात तिने मला सांगितले कि ती आता झडणार आहे. मग मी तिला तरी चाटत राहिलो. ती म्हणाली. " मी हे सर्व खूप छान करत आहे. आणि तुझा हात आत बाहेर कर, आणि चाटणे बंद कर माझ्या आत दबाव तयार होत आहे. मी तिला चावत राहिलो आणि बोटे आत बाहेर करत राहिलो. मग मी माझी बोटे आत बाहेर करत राहिलो आणि चाटणे बंद केले. तिने एक मोठा आवाज काढला आणि तिचे सर्व जूस माझ्या छातीवर आले. मला इतके छान नी उबदार वाटले. मला ते खूप आवडले. तिचे पाय थरथर कापत होते. पण तिच्या चेहर्यावर खूप सुंदर आनंद दिसत होता.

  मग मी स्वताला कंट्रोल करू शकलो नाही आणि तिच्या चेहऱ्यावर कीस करू लागलो. मी तिची ब्रा काढली. आणि तिची टोचणारी सी कप साईझ ची ब्रा पाहून खूप छान वाटले नि त्यावरील छोटे निप्ल्स मला चोख्ण्यासाठी बोलवत होते. तिला ते खूप छान वाटत होते. म्हणून मी तिची पुसी चोल्ण्यास सुरुवात केली. तिने तोंडातून आवाज काढण्यास सुरुवात केली. मी तिचे वक्ष चोखत राहिलो कारण त्यांची चव मला तोंडात खूप आवडली होती. अजून थोडावेळ असे चालल्यावर तिने मला चक्क सांगितले कि ती आता हे जास्त वेळ सहन करू शकत नाही. "मी आता हे सहन करू शकत नाही तो लंड माझ्या चुडीत घुसावं." मी त्याला नाही म्हणू शकलो नाही. मी माझ्या कॉक चे टोक तिच्या पुसी वर रगडले, तिचे पुसी चे ओठ जरा ओले होते. मग मी हळूच तिची पुसी बाजूला करून त्यामध्ये लंड ढकलला.

  तिची चूत इतकी घट्ट आणि ओली होती. मला खूप छान वाटले आणि माझा लंड पूर्ण पणे तिच्या चुदीत गेला. मी हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. तिच्या आत मध्ये इतके छान नि स्मूथ वाटत होते.
   
Loading...