गोष्ट माझी आणी माझ्या अम्मीची 2

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jul 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  एकदा असेच आम्ही बोलत हसत, समुद्रकिनारी चालत होतो. आमच्या समोरून एक माझ्या वयाचा मुलगा आणी मुलगी, हातात हात घालून येत होते. अम्मीने त्यांना पाहिले आणी ती माझ्याकडे बघून हसली. मीही तिच्याकडे बघून हसलो पण ती का हसली ते मला कळले नाही. आम्ही मग चौपातिला पोहचलो व आमच्या नेहमीच्या जागी बसलो. थोड्यावेळात अम्मीने हसत मला विचारले,

  "सलीम बेटे! तु कधी कोठल्या मुलीबरोबर त्या मुलासारखा हातात हात घालून चालला आहेस का? कधी तू कोणत्या मुलीच्या प्रेमात पडलास का? तुला एखादी गर्लफ्रेंड आहे का?"

  "अम्मी!" मी जराही विचार न करता तिला पटकन जवाब दिले, "मी माझ्या प्रेमभावना काही मुलींना सांगायचा प्रयत्न केला पण माझ्या मनात तुझाच विचार असायचा. मी फक्त तुझ्याबरोबरच तसा हातात हात घेवून चाललो आहे. तेव्हा तुच माझी गर्लफ्रेंड आहेस."

  तिने पटकन वळून हैरान होवून माझ्याकडे बघितले. तिला काहितरी बोलायचे होते पण काही न बोलता तिने तोंड फिरवले.

  "अम्मी, मी काही चुकीचे बोललो का?" मी परेशान होवून तिला विचारले.

  "आपण आता घरी निघायला पाहिजे..." तिने बऱ्याचवेळा नंतर म्हटले.

  मनातल्या मनात मी स्वत:ला गाली देत होतो की मी तसे बोलायला नव्हते पाहिजे. पण माझ्या खऱ्या भावना माझ्या तोंडून आता बाहेर पडल्याच होत्या तर मग आता मी पीछे हटणार नव्हतो.

  "अम्मी, मला माहित नाही हे बरोबर आहे की चूक ते पण मी तुझ्या प्रेमात पडलो आहे. आणी तुला सुखी करण्यासाठी मी काहिही करेन."

  ती तरीही बराचवेळ शांत होती. शेवटी मायूसपणे माझ्याकडे बघत ती म्हणाली,

  "तु माझा मुलगा आहेस, सलीम! असे प्रेम आई आणी मुलात कधीही घडत नाही. जर कोणाला हे कळले तर ते काय विचार करतील?"
   
Loading...