घरंदाज विद्याकाकूंना पतींसोबत झवतांना पाहिलं. भाग 1

sexstories

Administrator
Staff member
तर मित्रांनो, आपण या आधीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या भागांत विद्याकाकूंना आंघोळ करतांना, रात्री मुततांना आणि मग पतींसोबत कामुक गोष्टी करून अंघोळीच्या वेळी पुच्चीवरचे केसं काढतांना पाहिलं.

आता या भागात मी आपल्याला विद्याकाकूंना त्यांच्या पतींशी झवतानाची हकीकत सांगणार आहे जी मी रात्री चोरून खिडकीतून बघितली.

तर विद्याकाकू बाथरूम बाहेर पडल्या आणि घरात शिरून पूजा करायला लागल्या. आज त्यांच्यासाठी विशेष दिन होता कारण माहिन्याभराची पूजा आणि व्रत आज संपणार होतं आणि त्या पुन्हा एकदा झवायला तयार होणार होत्या. मी आज दिवसभर त्यांचेकडे लक्ष ठेऊन होतो. केव्हा एकदाची रात्र होते असं मला वाटायला लागलं होतं. एक एक मिनिट मला एकेक तासासमान भासत होतं. आज त्या मोठ्या खुशीतच गुणगुणत घरकाम करत होत्या.

आता संध्याकाळ होत आली होती. विद्याकाकूंचे पती घरी आले. ते आल्याबरोबर विद्याकाकूंनी त्यांचं हसून स्वागत केलं.

विद्याकाकू: "या आलात.. आज जरा लवकरच आलात ना घरी? आणि हे काय आणलं पिशवीमध्ये, बघू."

पती (पिशवी लपवत): "नाही आत्ता नाही, सरप्राईज आहे, रात्रीच दाखवीन."

विद्याकाकू: "होय का? बघूच बरं रात्री कसलं सरप्राईज आहे ते."

असं त्या बोलल्या आणि पतींनी त्यांच्या गळ्यात हात घालून त्यांच्या गालांचे चुंबन घेतले.

विद्याकाकू (लटकेच रागवत): "जावा तिकडं.."

मी त्यांचं हे सर्व संभाषण झाडाच्या आड उभा राहून ऐकत होतो. आता मलाही उत्सुकता लागली होती की असं काय सरप्राईज आणलं असणार यांनी. मग मी घरी गेलो आणि रात्र होण्याची चातकासारखी वाट बघत बसलो.

आता रात्र होत आली होती. विद्याकाकूंच्या घरी चहलपहल कमी झाली. रात्रीचे 12 वाजत आले होते. त्यांच्या घरची बाकीची सर्व मंडळी झोपी गेली होती. फक्त यांच्याच रूमचा दिवा पेटलेला होता.

मी पुन्हा त्यांच्या अंगणातल्या झाडाच्या आडोश्याला लपून बसलो. आतमध्ये काय सुरु आहे याचा कानोसा घेत होतो. नेहमीप्रमाणे त्यांनी रूमची खिडकी उघडी ठेवली होती. बाहेर किट्ट काळोख आल्यामुळे मी सहजासहजी दिसू शकत नव्हतो. मी चोरपावलांनी त्यांच्या खिडकीजवळ गेलो आणि आतमध्ये डोकावलं. त्यांच्या रूमचा लाईट सुरु असल्यामुळं मला आतमधलं सर्व पूर्ण स्पष्ट दिसत होतं.

विद्याकाकूंनी शृंगार केला होता. त्यांनी लाल साडी परिधान केली होती. डोक्याच्या भांगेत सिंदूर, कपाळावर टिकली, नाकात नथ, कानांत सोन्याचे रिंग, गळयात मंगळसूत्र, हातांत सोन्याचे कंगण आणि हिरव्या बांगड्या, बोटांत अंगठी, पायांत चांदीच्या चाळा, पायांच्या बोटांत चांदीचे रिंग्ज असं त्यांचं अप्सरेलाही लाजवेल असं रुपडं होतं. त्यांचं हे रूप बघून मला त्यांच्या पतींविषयी हेवा वाटायला लागला. अतिशय नशीबवान पुरुष होता हा ज्याला एवढी रूपवती रोज ठोकायला मिळत असे. त्याने कुर्ता पायजमा घातला होता. तोही त्यांच्यासारखाच धिप्पाड देहाचा होता.

ते दोघेही बेडवर लेटून हंसीमजाक करत होते. एकमेकांच्या बोटांत बोटं घालून एकमेकांबद्दल प्रेम व्यक्त करत होते. त्यांचे पती त्यांच्या केसांना कुरवाळत होते. मग ते एकदम बेडवरून उठले आणि दुसऱ्या रूम मध्ये जायला लागले.

विद्याकाकू: "अहो, कुठं चाललाय?"
पती: "मी तुझ्यासाठी काहीतरी आणलंय."

असे म्हणून ते आत गेले आणि मोगऱ्याचा गजरा घेऊन आले.
ते बघून..
विद्याकाकू: "अय्या.कित्ती छान! मला आवडते केसांत गजरा माळायला."
मग त्यांचे पती त्यांच्या केसांत गजरा माळून द्यायला लागले.
पती: "आणखी एक विशेष सरप्राईज आहे, ते मी नंतर दाखवेन."
विद्याकाकू: "असं काय आणलं आहे विशेष देव जाणे."

मग ते दोघे रोमान्स करायला लागले.
पती: "विद्या, माझे राणी, खूपच मोहक दिसतेस ग तू."
विद्याकाकू: "होका मग करा ना प्रेम या राणीवर."

मग ते त्यांना कवेत घेऊन त्यांच्या पाठीवरून हात फिरवून त्यांच्या चेहऱ्यावर चुम्बनं घेऊ लागले. मग हळूच विद्याकाकूंच्या लालचुटुक ओठांवर आपले ओठ टेकवून त्यांचे रसपान करायला लागले. विद्याकाकूही त्यांना सहकार्य करत होत्या. त्या त्यांच्या पतींच्या पाठीवरून हात फिरवत होत्या. त्यांच्या बांगड्यांची खणखणाट वातावरण आणखी मादक करत होते.

मग त्यांच्या पतींनी त्यांचा पदर बाजूला केला आणि त्यांचा ब्लाउज मधून थोडेसे दिसत असलेल्या उरोजांवर चुम्बन करू लागले. विद्याकाकू त्यांच्या केसांना आणि पाठीवर कुरवाळत होत्या. त्यांच्या पतीनी आपला एक पाय विद्याकाकूंच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये घालून घासायला सुरवात केली.

आता त्यांच्या पतींनी त्यांच्या ब्लाउज चा नाडा सोडला. त्यामुळे त्यांचा ब्लाउज ढिला होऊन बाजूला सुटला. त्यांनी ब्लाउज पूर्णपणे काढून टाकला. आता त्यांची ब्रा आणि त्यां मधून त्यांचे उरोज दिसायला लागले. त्यांचे पती त्यां उरोजांवर चुम्बन घेत घेत ब्रा ची हुक काढून ब्रा काढत होते. ब्रा काढल्याबरोबर त्यांचे सुडोल वक्ष उघडे पडले. त्यांचे पती ते वक्ष दोन्ही हातांनी दाबून त्यांचे निप्पल्स तोंडाने चोखायला लागले.

आता विद्याकाकू हळूहळू कामविभोर व्हायला लागल्या होत्या. त्या अस्पष्ट आवाजात पुटपुटत होत्या. त्यांनी त्यांच्या पतींचा कुर्ता आणि बनियान वरती खेचून काढला आणि त्यांच्या पाठीवरून घट्ट मिठी मारून पाठ कुरवाळत होत्या. आता त्यांचे पती त्यांची साडी सोडायला लागले. ते दोघंही नाग नागिनी प्रमाणे एकमेकांना जखडून बेडवर या काठावरून त्या काठावर लोळत होते. आता त्यांची साडी सुटून बाजूला झाली. त्या आता पेटीकोटवरच होत्या. त्यांचे पती खाली सरकले आणि त्यांचा बेंबीवर चुम्बन करत त्यांचा पेटीकोट काढायला लागले.

आता त्यां पेटीकोट बाहेर होत्या. त्यांच्या गोऱ्या, मांसल मांड्या चकाकत होत्या. त्यांनी लाल पॅंटी घातली होती. पॅंटी पुच्चीच्या ठिकाणी काहीशी ओली झाली होती. त्यांच्या मांसल, पुष्ट पुच्चीला त्या पँटीने जखडून घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्या पुच्चीचा आकार स्पष्ट दिसत होता. त्यांच्या पतींनी त्यांच्या मांडयांवर चुम्बन सुरु केले. त्यांनी त्यांचे दोन्ही पाय फाकवले. त्यामुळे त्यांची पुच्ची आणखी फुगली. ती पुच्ची त्या पँटीबाहेर यायला धडपडत होती. त्यांचे पती चुम्बन घेत घेत त्यांच्या जांघेवर पोचले. ते त्यांच्या जांघेवर किस करायला लागले.

इकडे विद्याकाकुंच यौवन बघून माझा लंड चांगलाच तापला होता. मी पॅण्ट खाली सरकवली आणि लंड हलवायला लागलो. विद्याकाकू आता थोड्या मोठ्यां आवाजात कण्हत होत्या. त्यांचे पती त्यांच्या पँटीवरून पुच्चीच्या ठिकाणी किस करत होते. त्यामुळे त्यांची पुच्ची पाणी सोडायला लागली होती. त्या त्यांच्या पतीच्या डोक्यावर जोराने कुरवाळून त्यांचं डोकं आपल्या पुच्चीवर दाबत होत्या. त्या पुटपुटायला लागल्या, "हम्म्मम्म्म.. उंम्मम्म्म.. अहो. काय करताय.. काढा ना ती पॅंटी बाहेर. माझी पुच्ची मोकळा श्वास घ्यायला तडपळत आहे हो.."

मी श्वास रोखून बघायला लागलो कारण विद्याकाकूंची कामुक, पाणी झिरपणारी पुच्ची मी पहिल्यांदाच पाहणार होतो. त्यांचे पती बोलले, "हो का ग माझी विद्याराणी.बरं काढतो बरं का.." असे म्हणून त्यांनी त्यांची पॅंटी खाली खेचून काढायला सुरवात केली. त्या बरोबर त्यांची पुच्ची उघडी पडली. त्यांनी पॅंटी पायांबाहेर केली.

आता विद्याकाकू पूर्ण नागड्या झाल्या होत्या. त्यांचे पती चकित होऊन त्यांच्या पुच्चीकडे बघून बोलले, "अरे वाह विद्या, तूं ने तर पुच्ची छानपैकी चिकणचोपडी केली आहे, कित्ती दिवसांनी पहिल्यांदाच तुझी एवढी चिकणी पुच्ची बघत आहे मी." मी मनात म्हटलं, "तुमच्या आधी मीच तुमच्या बायकोची चिकणी पुच्ची पाहिली आहे बरं का राव."

विद्याकाकू आपले बुब्स दाबत म्हटल्या, "होना, आता माझ्या पुच्चीची तहान मिटवा बघू. केव्हाच्ची तडफडत आहे बिच्चारी."
तसं ते त्यांच्या पुच्चीवर किस करू लागले. विद्याकाकूंनी आपले दोन्ही पाय फाकवले. मला खिडकीतून त्यांची पुच्ची पूर्णच स्पष्टच दिसत होती. त्यांच्यापासून मी काहीच अंतरावर होतो. हात पुरवला असता तरी त्यांच्या पुच्चीपर्यंत पोचला असता. अश्या ह्या विद्याकाकूंचे त्यांचे अत्यंत खाजगी क्षण मी उपभोगत होतो.त्यांच्या नकळत मी त्यांना नागडं बघत होतो, एका घरंदाज स्त्री ला कामसुख घेताना बघत होतो.

विद्याकाकू कण्हत होत्या, "आआह्ह्हह्ह्ह.. आईईई.. चाटा ना पुच्ची माझी. हम्मम्ह." त्यांचे पती त्यांच्या फुगलेल्या पुच्चीवर चावा घेत होते. त्यांची पुच्ची कामभावनेने थरथरत होती. त्यांच्या पतींनी आता पुच्चीच्या खोबणीत जीभ घातली आणि चाटायला लागले. त्याबरोबर त्या मोठ्याने सुस्करल्या, "आआआआआय. ओऊऊऊऊऊऊऊक्क..." त्यांच्या पतींनी आता दोन्ही अंगठ्यानी त्यांची पुच्ची फाकवली त्याबरोबर पुच्चीची गुलाबी खोबणी दिसायला लागली. त्यांचा दाणा चांगलाच ताठ झाला होता. त्यांचे पती त्या दाण्यावर ओठांनी किस करून तो दाणा चोखायला लागले. त्याबरोबर त्या त्यांची पुच्ची पाणी सोडायला लागली. त्या ओरडत होत्या, "आग आई ग ग ग.. मरते मी . माझा दाणा गगग."

त्यांचे पती आता भुकेल्या सिंहाप्रमाणे त्यांच्या पुच्चीवर तुटून पडले होते. जोरजोराने ते त्यांची पुच्ची चाटायला लागले. त्याबरोबर विद्याकाकुंच ओरडणं हि वाढलं. त्यांनी आपले डोळे गचच मिटले होते आणि त्या आपले ओठ दातांनी दाबत होत्या. सोबत ते आपले मोठाले बुब्स हातानी मासाजत होत्या.

आता पतींनी विद्याकाकूंचे पाय धरले आणि त्यांचे टोंगळे त्यांच्या डोक्याकडे नेले. विद्याकाकूनी त्यांचे पाय टोंगळ्यात पकडून ठेवले. या पोजिशन मुळे त्यांची गांड हवेत वर उचलली गेली आणि त्यांच्या गांडीचा होल दिसायला लागला. पुच्ची च पाणी ओरघळून त्या होल वरती आलं होतं. गोऱ्या गांडीच ते गुलाबी छिद्र मन मोहून घेत होत. खूपच जवळून मी त्यांची गोरी गांड आणि त्यांचं बघायला दुर्मिळ असं छिद्र बघत होतो.

आता त्यांच्या पतींनी या हवेत वर उचलल्या गेल्या पुच्चीचा लाड करत होते. मग ते त्या गांडीच्या होलवरच पाणी प्यायला लागले. त्यांनी त्यांची गांड चाटून घेतली आणि मग परत पुच्चीकडे वळले. ते त्यांची पुच्ची जोरजोरात चाटायला लागले. त्या अत्यानंदाने तडफडत होत्या. त्यांना ऑर्गसम येत होता. त्याबरोबर त्यांनी पाण्याचा एक फाव्वारा पुच्चीतून बाहेर सोडला आणि त्याचे काही थेंब माझ्या चेहऱ्यावर आदळले. मी धन्य झालो होतो. त्यांच्या प्रणायक्रीडेच आशीर्वादच मला लाभला होता.

बराच वेळ या अवघडल्या पोज मध्ये पुच्ची चाटून घेतल्यानंतर त्या उठल्या. त्यांनी पतींना बेडवर लेटवलं आणि त्यांचा पायजमा चड्डीसकतट ओढून बाहेर काढला. तसा त्यांचा भलामोठा लंड बाहेर पडला. त्या आपली गांड हलवत त्यांच्या डोळ्यात डोळे घालत त्यांचा लंड जिभेने चाटायला लागल्या. घरंदाज विद्याकाकुंच हे कामुक रूप मी पहिल्यांदाच बघत होतो. त्या लंड तोंडात एकदम आतमध्ये घेऊन चोखायला लागल्या. चोखताना त्या "म्म्मम्म्मम्म्म.. म्म्मम्म्म.." असा आवाज करत होत्या. त्यांचे पती आपल्या बायकोकडून लंड चोखण्याचा आनंद लुटत होते. त्यांच्या लंडाचे बॉल्स टाईट झाले होते. त्यांचा लंड चांगलाच मोठा होता. लंडाचा लाल अग्रभाग फुगून मोठा झाला होता. विद्याकाकू एका हाताने लंड धरून दुसऱ्या हाताने लंडाचे बॉल्स पिळत होत्या. मधून मधून त्या आपली पुच्ची चोळत होत्या.

अचानक विद्याकाकूनी आपली पोज बादलवली आणि त्या त्यांची गांड खिडकीकडे करून त्यांचा लवडा चाखायला लागल्या. त्यामुळे मला त्यांची गांड अतिशय जवळून म्हणजे बोटभर अंतरावरून दिसायला लागली. त्यांची पुच्ची पाण्याने टपकात होती. त्यांच्या पुच्चीचा दाणा बाहेर डोकावत होता. मला अजिबात राहवत न्हवत. त्यांची पुच्ची चाटावी असं मला होत होत पण मी स्वतःवर नियंत्रण ठेवून होतो. त्या जेव्हा पुच्ची चोळायच्या तेव्हा पुच्चीची खोबणी उघडून मला आतलं गुलाबी भाग दिसायचं. अधेमधे त्या पुच्चीतून पाण्याचा फव्वारा सोडायच्या जो थेट माझ्या तोंडावर आदळायचा.

बराच वेळ त्यांचं लंड चोखून झाल्यानंतर त्या उठल्या आणि बाजूला लेटल्या. त्यांचे पती म्हणाले, "कित्ती दिवसांत असा लंड चोखून घ्यायचा आनंद मिळाला." त्यावर विद्याकाकू म्हणाल्या, "मग काय तुम्ही तरी कित्ती भुकेल्या सिंहाप्रमाणे आज माझी पुच्ची चाटलात ना..!! खूप बरं वाटलं बघा" आणि ते दोघेही हसायला लागले.

तेवढ्यात त्यांचे पती म्हटले, "आता आपल्याला चोदायच पण आहे. त्यासाठी मी एक सरप्राईज आणलं आहे." विद्याकाकू आनंदित होऊन बोलल्या, "बघू ना .."

काय असेल ते सरप्राईज? कशी झाली असेल त्यांची ठुकाई? त्या दोघ्यांच्या संभोगाची कहाणी पुढच्या भागात.
 
Last edited:
Back
Top