घरंदाज विद्याकाकूंना पतींसोबत झवतांना पाहिलं. भाग 2

sexstories

Administrator
Staff member
हॅलो फ्रेंड्स, विद्याकाकू सिरीजच्या 'घरंदाज विद्याकाकूंना आंघोळ करतांना पाहिलं' च्या पहिल्या भागात आपण विद्याकाकूंना सकाळी आंघोळ करतांना पाहिलं तर दुसऱ्या भागात त्यांना रात्री मुततांना, पतींसोबत कामुक बोलतांना आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आंघोळीच्या वेळी पुच्चीवरचे केसं छाटतांना पाहिलं.

बघा त्या भागांचे लिंक्स:

तर याच सिरीज च्या 'घरंदाज विद्याकाकूंना पतींसोबत झवतांना पाहिलं' च्या पहिल्या भागात आपण त्या दोघांना रोमांस करतांना आणि विद्याकाकूंना त्यांची पुच्ची चाटवून घेतांना तसेच त्यांना त्यांच्या पतींचा लवडा चोखतांना पाहिलं.

बघा त्या भागाची लिंक:

आता या भागात समोर काय घडलं ते मी सांगणार आहे.

विद्याकाकूंच आपल्या पतीराजांचं लंड चोखून झाल्यानंतर त्यांचे पती उठले आणि विद्या काकूंसाठी आणलेला सरप्राईज गिफ्ट आणायला गेले. विद्या काकू उत्साहाने काय गिफ्ट असेल असा विचार करत आपली पुच्ची चोळत बेडवर पहुडल्या होत्या.

लगेच त्यांचे पती एक गिफ्ट बॉक्स घेऊन आले आणि म्हटले, "घे बघ विद्याराणी तुझं गिफ्ट." लगेच विद्याकाकू तो बॉक्स खोलायला लागल्या. मीही उत्सुकतेने बघत होतो की काय आणलं असेल यांनी तर. विद्याकाकूनी बॉक्स पूर्ण उघडला आणि आतलं गिफ्ट बघून त्या खूपच खुश झाल्या. त्यांनी मोठ्या खुशीतच ते गिफ्ट हातात धरलं. मीही ते बघून आश्चर्यचकित झालो. कारण पतीराजांनी विद्याकाकूंसाठी ब्रँडेड, डिझायनर ब्रा, बिकिनी आणि पारदर्शक नाईट ड्रेस आणला होता. असले कामभावना चाळवेल असे अंतर्वस्त्र घालायची विद्याकाकूंची फार इछ्या होती.

विद्याकाकू (खुशीत): "तुम्हाला कसं कळलं हो कि हे असले कामुक कपडे घालायची माझी इच्छा आहे ते?"

पतीराज: "अगं एकदा आपण मुंबईला फिरायला गेलो असतांना तिथल्या एका दुकानात असले कपडे टक लावून बघत होतीस ते पाहिलं होत मी."

विद्याकाकू: "होय का.. मला तर तेव्हा तुम्हाला ते कपडे घेऊन मागायची हिम्मतच नव्हती झाली बघा."

पतीराज: "अगं आता वाट कसली बघतेस? घाल ना ते कपडे."

असे म्हटल्याबरोबर विद्याकाकू बेडवरून उठल्या. आधी त्यांनी ती काळ्या रंगाची बिकिनी घातली. ती बिकिनी अतिशय छोटी होती. त्यांची फुगीर पुच्ची कशीबशी त्यात मावली होती. आणि त्यांची गांड तर पूर्णच उघडी पडली होती कारण मागे फक्त एक बारीक स्ट्रिंग होती जी त्यांच्या गांडीच्या फटीत गडप झाली होती. मग त्यांनी ब्रा चढवली. आता त्या एखाद्या पॉर्नस्टार प्रमाणे दिसत होत्या. एका घरंदाज महिलेला असल्या पाश्चिमात्य सेक्सी रुपात बघून मी आणि त्यांचे पती दोघेही घायाळ झालो.

डोक्याच्या भांगेत लाल कुंकू, गळ्यात मंगळसूत्र, पायांत पैंजण घालत असलेल्या कुटुंबवत्सल विद्याकाकूं नी सोबतच ब्रा आणि बिकिनी घातली होती. ह्या देसी अन विदेशी कॉम्बिनेशन मध्ये त्या अतिशय कामुक दिसत होत्या. त्यांचे पती उठले आणि त्यांच्या ओठांत ओठ घालून किस करायला लागले. सोबतच ते त्यांची गांड दाबत होते.

विद्याकाकू: "कशी दिसत आहे मी सांगा ना.."

पतीराज: "खूपच सेक्सी दिसत आहेस तू, मला राहवत नाही आहे तुझं हे रूप बघून. आज मी तुझी खूप चुदाई करणार आहे."

विद्याकाकू: "होका मलाही आज तुमच्याकडून ह्या ब्रा आणि बिकिणीतच ठोकून घ्यायचं आहे."

त्या असं बोलल्या आणि पतीराजांनी त्यांना बेडवर ढकललं.
त्यांच्या तंगड्या फाकवल्या आणि बिकिनी पुच्चीवरून एका बाजूला सरकवली. त्या बरोबर त्यांची पुच्ची उघडी पडली. पतींनी पुच्ची चाटली आणि मग आपला लंड पुच्चीवर घासायला लागले. मग त्यांनी पुच्चीच्या होल वर लंड टेकवला आणि हळूहळू ते लंड आतमध्ये घुसवायला लागले. विद्याकाकू सुस्कारायला लागल्या, "ईईईईआईईई..." पतींनी लंड थोडासा बाहेर काढला आणि ते त्यांच्या अंगावर लेटले. इकडे विद्याकाकूनी पाय फाकवुन त्यांना नीट जागा करून दिली. आता मला त्यांची उघडलेली पुच्ची आणि त्यावरचा लंड स्पष्ट दिसत होता.

विद्याकाकूनी लंड हातानी पकडला आणि आपल्या पुच्चीत घालायला लागल्या. आता लंड पूर्णपणे पुच्चीत सामावला होता. त्यांचे पती लंड आतबाहेर करायला लागले. विद्याकाकू कन्हयाला लागल्या, "अअअअअअअ... ह्ह्हह्ह्ह. कित्ती दिवसांनी लंड घेऊन राहिले मी.. ठोका मला.आह्ह्ह." पतींनी आता स्पीड वाढवली. ते म्हटले, "हो गं आज बघच माहिन्याभराची कसर भरून काढतो." आणि ते जोरजोरात लंड आतबाहेर करून विद्याकाकूंची पुच्ची चोदायला लागले. विद्याकाकू कळवळत होत्या, "अअअ.. आह्ह्ह.चोदा. आणखी.. हो.. तस्सच."

विद्याकाकूंच्या पुच्चीतून पाणी गळायला लागलं. इकडे मीही माझा लंड हलवत होतो. त्यांच्या चोदण्याचा 'पंक्च.. पच्च.पच्च.पच्च.. पंक्च.." असा आवाज घुमत होता. मी टक लावून पुच्चीच्या आणि लंडाच्या मिलनाकडे, त्यांच्या संभोगाकडे पाहत होतो. कुणीतरी व्यक्ती आपलं हे अत्यंत खाजगी संभोग पाहत आहे याची या दोघांना जाणीव नव्हती. ते आपल्याच रास लिलेत मग्न होते.

आता पतींनी विद्याकाकूंचे टोंगळे त्यांच्या डोक्याकडे नेले तशी त्यांची गांड हवेत वरती गेली. आता ते या पोज मध्ये ठुकाई करत होते. त्यांची बिकिनी बाजूला सरकल्यामुळे मला त्यांच्या गांडीचा होल दिसत होता. विद्याकाकू किंचाळत होत्या, "आग आई गगगगगगग.. मरते मी... ठोका मला जोराने ठोके घाला आणखी जोरात. आआईईईई.. म्हह्ह्हह्ह्हह."

आता त्यांचे पती उठले आणि त्यांना डॉगीस्टाईल केले. त्यांच्या गांडीवर थपडा मारल्या आणि त्यांच्या गांडीवरचा बिकिणीचा धागा बाजूला केला. विद्याकाकू पुच्ची चोळत होत्या. पतींनी लंड पुच्चीवर टेकवला आणि धपकन आतमध्ये घुसवला. त्यांच्या गांडीचें पुट्ठे हातानी पकडले आणि जोरजोरात पुच्चीवर ठोके द्यायला लागले. पतीचं पोट विद्याकाकूंच्या गांडीवर आपटत होत. त्यामुळे 'चट..पच्च.. चट..पच्च..चट पच्च..चट.पंक्च.पच्च..पंक्चचट.पंक्च..पच्च.' असा आवाज घुमत होता.

आता विद्याकाकुंच ओरडणं चांगलंच वाढलं होत. त्या तोंड दाबून कसेतरी ओरडत होत्या, "खुऊऊउउप्पप्पप्प ब्रर्रर्रर्रर्रर्रर्रर्रर्रर्रर्र वाटतंय.. ठोका असेच ठोकत राहा... आआह्ह्ह..म्हह्ह्ह." आणि लगेच त्यांच्या पुच्चीतून पाण्याचा फव्वारा उडाला.

त्या उठल्या आणि त्यांनी पतींना खाली लेटवल आणि त्या त्यांच्या लंडावर स्वार झाल्या. पती म्हटले, " आग काय करतेस हळू दमाने घे जरा" पण विद्याकाकू काहीएक ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हत्या. त्यांनी लंड सरळ पुच्चीत घातला आणि त्यावर उड्या मारू लागल्या. आता त्यांनी आपला ब्रा काढून फेकला. त्यां आपली भली मोठी गांड पतीच्या लवड्यावर आपटत होत्या. लंड पूर्णच्या पूर्ण त्यांच्या पुच्चीत घुसत होता, फक्त लंडाचे बॉल्स तेवढे बाहेर राहत होते. विध्याकाकूंची गांड त्या बॉल्स वर आदळत असल्यामुळे ते बॉल्स लालेलाल झाले. त्यांचे बुब्स हेलकावे खात होते. आता विद्या काकू आणखी एका ऑर्गसम वर पोचत होत्या. पाणी पुदीतून सारखं गळत होत. 'पच्च पच्च पच्च पच्च' असा चोदण्याचा आवाज वाढला आणि त्यांनी पुच्चीतून पुन्हा पाण्याचा फव्वारा सोडला.

आता त्या थकून बाजूला झाल्या. पतींचा लंड अजूनही ताठच होता. एका हाताने लंड कुरवाळत त्या दम खात होत्या. त्यांचं चोदणे अजूनही बाकीचं होत. त्या म्हटल्या, "माझी गांड मारता का?" त्याबरोबर त्यांचे पती अत्यानंदाने म्हटले, " हो आज माझा लंड ही चांगलाच जोमात आहे. आणि तुही काही नेहमीच तुझी गांड मारू देत नाही ना."
असे म्हणून ते उठले आणि त्यांच्या तोंडात लंड देऊन चोखायला लावले. मग त्यांनी विद्याकाकूंचे पाय पुन्हा डोक्याकडे नेले जेणेकरून त्यांची गांड उघडी पडेल. मग त्यांनी त्यांच्या गांडीच्या होल वर पुदीतलं पाणी लावून लुब्रिकेट केलं आणि आपला लवडा त्यावर टेकवला. आज मी विद्याकाकूंना त्यांची गांड मारून घेताना बघत होतो.

पतींनी हळूहळू लंड गांडीत घातला तश्या त्या वेदनेने कळवळ ल्या. त्या बोलल्या, "अह्हह्ह्ह गँगगगग हळू." पण त्यांची पर्वा न करता ते लंड आतमध्ये घुसवतच होते. त्यांची गांड अतिशय टाईट होती. त्यांच्या गांडीच्या त्यांच्या लंडाला रबरासारखे पकडले होते. पतींनी आता थोडा वेग वाढवला आणि लंड पूर्ण गांडीत घातला. त्यांच्या गांडीचा होल चांगलाच फकला. ते आता लंड आतबाहेर करत ठोकायला लागले. विद्याकाकू ओरडत होत्या, "आआआआआआआअस्सस.उऊऊऊऊऊऊ...." पण पती त्यांना ठोकतच होते. ठुकायीचा 'फच्च..फच्च..फच्च.फच्च..असा आवाज मला पागल करत होता. विद्याकाकू ओठ दाबत पुदीत बोट घालून पाणी काढत होत्या. आता त्या झडायला लागल्या. गांड मारून घेण्यात त्यांना ऑर्गसम येत होते. इकडे पतीही ओरडायला लागले, "आआह्ह्ह कित्ती टाईट गांड आहे तुझी आरा आणखी नाही ठोकू शकत पाणी निघत आहे लांडातून"

असे म्हणून त्यांनी पांढर चिकट द्रव्य विद्याकाकुंच्या गाडीतच सोडलं. अगदी त्याच वेळी किंचाळत त्यांनीही पाण्याची धार सोडली. इकडे मीही माझा लवडा हलवत पाणी काढत होतो. आम्ही तिघेही झडलो होतो. विद्याकाकूंची पुदी आणि पतींचा लंड थरथरत होते. पती त्यांच्या अंगावरच पडले. दोघेही घामानं डबडबले होते. विद्याकाकू त्यांच्या पाठीवरून हाथ फिरवत त्यांना शांत करत होत्या. मग ते बाजूला झाले आणि डोळ्यात डोळे घालून हातात हात घालून प्रेमळ बोलायला लागले.

पहाट होत आली होती. आता ते दोघेही उठले आणि टॉवेल ने अंग पुसून कपडे घालायला लागले. मग ते बेडवर पडून गप्पा करत झोपी गेले. मी त्यांचं पूर्ण संभाषण ऐकूनच घरी परतलो.

विद्याकाकूंच्या पुच्चीची आणि गांडीची ठुकाई बघून मी धन्य झालो होतो. एक ना एक दिवस मीही विद्याकाकूंची पुच्ची आणि गांड मारेन असं मी मनोमन ठरवल होत. आणि ते माझं स्वप्न बऱ्याच वर्षांनी पूर्ण होणार होतं. त्याची कहाणी पुढं कधीतरी सांगेन.
 
Last edited:
Back
Top