घरीच ठोकले सेक्सी चुलत बहिणीला

sexstories

Administrator
Staff member
मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरज आहे. मी आज माझ्या चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे ज्यामुळे मी माझ्या चुलत बहिणीला उपभोगू शकलो.

तेव्हा मी माझ्या कॉलेज ला होतो. दिसायला मी चांगला होतो. उंच, धिप्पाड आणि पिळदार स्नायू यामुळे मी सगळ्यांना आवडत होतो. त्यातच मी अभ्यासात देखील खूप चांगला असल्याने तर माझी डिमांड जास्तच होती तशी. त्यामुळे मला पण खूपच मजा येत असे. मी गावी राहत असे. शेती करत होतो आम्ही. सुरवातीस आम्ही सगळे एकत्र राहत होतो. पण नंतर माझे काका नोकरी निम्मित शहरात सेट झाले.

माझ्या घरी मी आणि आई वडील होते. ते दोघे पण सकाळी लवकर शेताला गेले कि खूप उशिरा अंधार पडला कि येत असत. त्यामुळे दिवसभर मी घरी एकटाच असायचो. मग काय मूठ मारणे हा एकमेव कार्यक्रम मी करत असे. रोज कोणाला ना कोणाला तरी आठवायचे आणि तिच्यावर मूठ मारायचे हेच मी दिवसभर करत असे. टीव्ही तरी किती बघणार ना शेवटी आणि त्यावर पण जरी काही बघितले तरी अश्लील असेल तरच मी बघत असे.

काका कडे तो काकी आणि त्यांची मुलगी म्हणजे माझी चुलत बहीण असे तिघेच रहात असत. माझ्या चुलत बहिणीचे नाव मोनिका होते. मोनिका आणि मी तसे दोघे पण समवयस्क होतो. लहानपणी आम्ही एकत्रच होतो त्यामुळे आमच्यात एक प्रकारचे वेगळेच संबंध होते. त्या नंतर काका बदली झाली म्हणून जे गेला ते आजवर आम्ही दोघे कधी भेटू शकलो नाही. बाकी फोन वर तेवढे आम्ही नियमितपणे बोलत असू.

मोनिका पण कॉलेज ला होती आणि ती ऍग्रीकल्चर बाजूला होती. त्यासाठी तिला माझी मदत हवी होती.तेव्हा सुट्टीचा कालावधी नेमका चालू होता. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या असल्याने कॉलेज वगैरे सगळे काही बंद होते. त्यामुळे ती आमच्याकडे सुट्टीला येणार होती. त्यामुळे मी खूप खुश झालो होतो. कारण खूपच वर्षांनी आम्ही दोघे एकमेकांना भेटणार होतो.

त्या दिवशी मोनिका आली आणि तिला मी बघतच राहिलो. लहानपणी एवढी एवढी असणारी मोनिका आता एक परिपूर्ण स्त्री झाली होती. तिला बघून मी अचंबितच झालो खरे. ती दिसायला आधीपासूनच देखणी होती. पण आता तिच्या त्या देखणेपणात तिच्या शरीराची देखील भर पडली होती. तिचा तो मदमस्त देह बघून मी काय बघू आणि कुठे बघू असे मला झाले होते.

तिचा गोर गोरा वर्ण तिच्या शरीराच्या ठेवणीला उठून दिसत होता. तिचे ते नाजूक ओठ अतिशय रसाळ होते. तिचे ते घारे डोळे समोरच्याच्या मनात लगेच घर करत होते. तिची छाती अशी काही होती कि नुकत्याच वयात आलेल्या आणि तारुण्याने मुसमुसलेल्या मुलीचे प्रतिबिंबच होते ते. तिची ती ३६-२४-३६ फिगर म्हणजे माझ्या रात्रीची मूठ मारण्याची सोय करून देणारी होती. तिची गांड अशी काही बाहेर अली होती कि जणू काही ती रोजच कोणाकडून तरी गांड मारून घेत आहे कि असेच बघताना वाटावे.

ती मला बघताच खूपच खुश झाली. ती मला म्हणाली "काय रे सुरज. किती मोठा झाला आहेस? मी तर तुला ओळखलेच नाही. खूपच बदल झाला आहे तुझ्यात.एकदम हँडसम दिसत आहेस"

ती असे म्हणताच मी पण तिला म्हणालो "मोनिका तुला बघ. तू किती चेंज झाली आहेस. तुझ्याकडे बघून मला तर असे वाटले कि मी कोना नटी कडे बघत आहे कि काय" असे म्हणून मी तिच्या शरीराकडे वर खाली अशी माझी एक नजर फिरवताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि तिने मला एक लाडाने चापटी मारली आणि मला म्हणाली "तुझे आपले काहीही असते सुरज"

आमचे रुटीन चालू झाले. आई बाबा शेताला गेलो कि मी आणि मोनिका दोघेच घरी असायचो. तिच्या समवेत वेळ घालवता येत असल्याने मी खूप खुश होतो. तिच्या शरीराच्या हालचाली टिपत माझा वेळ अगदी मजेत जात असे. आम्ही खूप दंगा मस्ती करत होतो. मोठ्या शहरातील ती आता झाली होती ना ती त्यामुळे ती तशीच मॉडर्न झाली होती. आमच्यात प्रौढ गप्पा त्यामुळे लगेचच चालू झाल्या होत्या.

ती माझ्या शरीराकडे बघून खूप वेळा अश्लील शेरेबाजी करत होती. मी पण मग तेच चालू केले. मला लक्षात आले कि मोनिका आता पूर्ण ताणात आलेली आहे आणि तिला पण संभोगाची गरज आहे. मी लगेच काही केले नाही पण.

त्या दिवशी माझे सगळे कपडे धुवायला टाकले होते. मला माहीतच नसल्याने मी जुनी एक शॉर्ट घातली होती. अंडर वियर पण घातली नव्हती. पण मला हे माहित नव्हते कि ती खालून फाटली आहे ते. त्याच दिवशी आदल्या दिवशी आणलेल्या चिंचेचा गोळा खात मोनिका माझ्या जवळच बसली होती. तिच्याकडे मी रोखून बघत होतोच. तिची छाती तिच्या श्वासा बरोबर अशी काही वर येत होती कि काही विचारू नका.

तिच्या सगळ्या चिंचा खाऊन झाल्या आणि ती माझ्याकडे बघत मला म्हणाली "मला अजून चिंचा हव्या आहेत"

"आता आज बाबा घेऊन येतील शेतातून त्या खा उद्या" मी असे म्हणत असताना तिची नजर माझ्या शॉर्ट कडे खाली गेल्याचे माझ्या लक्षात आले. ती काय बघत आहे ते मला नेमके समजले नाही. तोच ती मला म्हणाली "अरे तुझ्या कडे असलेला चिंचेचा गोळा दे ना मला"

मला काही समजले नाही.मी तिला म्हणालो "माझ्याकडे कुठे आला आहे चिंचेचा गोळा ग?"

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली "अरे हे काय खाली तू लपवून खाली ठेवला आहेस" असे म्हणून तिने सरळ माझ्या शॉर्ट मधून खाली असलेल्या गोट्या तिच्या हातात पकडल्या आणि ती त्यांना चोळू लागली.

माझी शॉर्ट फाटली आहे ते मला तेव्हा समजले आणि मग खजील झालो. तिने माझ्या गोट्या सरळ तिच्या हातात घेतल्या असल्याने मला काही समजायचे बंद झाले. ती मला म्हणाली "तुझ्या चिंचेचा गोळा इतका मोठा असेल असे वाटले नव्हते मला. आणि काय रे इतका मोठा गोळा असेल तर पुढे असलेली चिंच किती मोठी असेल बरे?"

असे म्हणताच मी हसू लागलो. तीला काय हवे आहे ते मला समजले होते त्यामुळे मी पण मग तिला म्हणालो "माझी चिंच आहे मोठी. पण तुझे आंबे पण काही कमी मोठे दिसत नाहीत. म्हणजे बाहेरून तरी किमान ते मोठे दिसतात." तिच्या छातीला दाबत मी तिला म्हणालो.

त्या सरशी तिने तिचा टीशर्ट वर केला आणि मला तिच्या छातीचे धावते दर्शन मला दिले. मी तिला म्हणालो "असे बघून कसे समजणार?" मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली "मी एवढे तरी दाखवले आहे तू कुठे तुझी चिंच दाखवली आहेस?"

असे म्हणताच मी माझी पॅन्ट काढली आणि माझा सोटा मी बाहेर काढला. माझा तो भलामोठा सोटा बघून ती वेडीच झाली. तिने काही विचार न करता तो तिच्या हातात घेतला आणि त्याला हलवू लागली. माझा आधीच मोठा असलेला सोटा तिच्या हाताच्या स्पर्शाने अधिकच मोठा झाला. तिने मग त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोकू लागली.

तोंड वर खाली करत ती त्याच्यावर तुटून पडली होती. अस्सल गावरान सोटा तिला पहिल्यांदाच मिळाला होता आणि त्यामुळे ती वेडीपिशी झाली होती. तिच्या तोंडाच्या मानाने माझा सोटा खूपच मोठा होता. तरीही ती जमेल तसे त्याला तिच्या तोंडात घेऊन चोकत होती. हळू हळू करत तिने त्याला पूर्णपणे तिच्या तोंडात मावेल असा शेवटी घेतलाच आणि ती त्याचा आनंद लुटू लागली.

खूप वेळ तिने माझा सोटा चोकून झाला आणि मग मी तिला सोफ्यावर झोपवले. तिच्या भरदार छातीला मी जोरजोरात माझ्या हाताने दाबू लागलो. तिची छाती कमालीची मोठी झाली. तिचे ते टपोरे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले आणि मी त्यांना चोकू लागले. चोकून चोकून मी ते निप्पल्स खूपच जास्त बाहेर आणले होते.

मग मी गेलो तिच्या योनीकडे. तिच्या मांड्या फाकवुन दिसणारी तिची ती नाजूक पण कमालीची मादक योनी मी बघता बघता माझ्या जिभेने चाटू लागलो. तिच्या योनीला मी वेड्यासारखे काढले. ओल्या चिंब झालेल्या त्या योनीत मग मी माझे भलेमोठे हत्यार कचकन कोंबले आणि तिच्यावर उडू लागलो. प्रचंड वेगाने मी माझी कंबर जोरजोरात हलवत होतो.

तिच्या योनीच्या मी चिंध्या केल्या होत्या. आह आह आह आह करत ती त्याचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ तिला मी ठोकून काढले आणि मग शेवटी माझे सगळे विरी तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी मोनिका ला त्या दिवशी ठोकून तर काढलेच पण पुढे जेव्हा ती कॉलेज साठी म्हणून आमच्याकडे शिफ्ट झाली तेव्हा तर मी रोजच तिला घरी ठोक ठोक ठोकून काढू लागलो होतो.

आज देखील तिचे लग्न झाले आहे आणि तरीही मी नियमितपणे तिला तिच्याच घरी जाऊन ठोकून काढतो.
 
Back
Top