चार जणांची रांड बनले

sexstories

Administrator
Staff member
मित्रांनो नमस्कार,माझे नाव किरण आहे आणि माझे लग्न झाले आहे.माझे वय २३ आहे. मित्रांनो मी आज माझी एक अशी खरी गोष्ट सांगणार आहे ज्यामध्ये मी इच्छा नसताना सुद्धा माझी पुच्ची जवून घेऊन खूप मजे केले आणि मला खात्री आहे कि ही वाचून तुम्हाला मजा येईल.

जेव्हा माझे लग्न झाले तेव्हा मी १८ वर्षाची होते आणि माझा नवरा २५ चा होता. माज्या सुहागरात्री पासून आजपर्यंत आम्ही खूप मजे केले आहेत. रोज मी आणि माझा नवरा मजा करयचो आणि आमचे आयुष्य आतापर्यंत चांगले चालत होते. पण लग्नाच्या ३ वर्षानंतर पण मला मुल झाले नाही आणि सगळे लोक म्हणू लागले कि तू एखाद्या चांगल्या डॉक्टर ला दाखव. मग मी याबाबत माझ्या नवऱ्याबरोबर चर्चा केली, आम्हाला दोघांना खात्री होती कि आमच्यात काही दोष नाही कारण आम्ही मागचे ३ वर्ष जवण्याचे खूप आनंद घेत होतो.

एके दिवशी माझ्या सासूने खूप हट्ट केला तर माझा नवरा मला म्हणाला कि माझा एक मित्र डॉक्टर आहे मी त्याला फोन करतो. तू त्याच्याजवळ जाऊन ये. आता मी आणि सासू डॉक्टरकडे गेलो, डॉक्टर ने मला एकटे बोलवले आणि मला म्हणाला कि बघा भाभी मी एक डॉक्टर आहे आणि तुम्हाला मला सर्व खरेखरे सांगावे लागेल, तेव्हा मी तुमचा प्रोब्लेम समजू शकेन. मग त्याने माझ्या नवर्याच्या लंडाविषयी विचरले कि राहुल चा लंड तुमच्या पुच्चीम्ध्ये कुठपर्यंत जातो?

मी लाजत म्हणाले कि मला माहित नाही मग तो म्हणाला कि तुम्ही कपडे काढा. मित्रांनो मी त्याचे बोलणे ऐकून एकदम घाबरले आणि हैराण होऊन त्याकडे पाहू लागले. मग तो हसत म्हणाला कि तुम्हाला काही होणार नाही, मला फक्त चेक करयचे आहे मग मी कपडे काढले, माझी नागडी पुच्ची त्याच्या समोर होती.

मी त्याच्यासमोर एकदम सरळ झोपले होते आणि तो माझी पुच्ची कुरवाळू लागला आणि म्हणाला कि तुला सेक्स ची कल्पना करवी लागेल ज्याने ही उघडेल.मग त्याने मला काही रबराचे लंड दाखवले आणि मला ते चीकायला सांगितले मग काही वेळाने मला सेक्स चढू लागले. आता तो माझ्या पुच्चीत वेगळे वेगळे आकाराचे रबराचे लंड टाकू लागला आणि आता मला सेक्स पूर्ण चढला होता आणि मी माझे डोळे बंद केले आणि त्याने चांगली संधी पाहून त्याचा लंड पेंटीतून बाहेर काढला आणि मला म्हणाला कि तुझा नवरा कधी बाप बनू शकत नाही,कारण मी त्याला चांगले चेक केले आहे आणि हो तू आई बनू शकतेस, पण सगळे लोक सगळे माहित असूनही शेवटी बायकोलाच या गोष्टीला कारणीभूत ठरवतात म्हणून मी तुला आता रोज जवेन आणि तू मला रोज भेटायला ये, जोपर्यंत तुला बाळ होत नाही.

मी त्याचे बोलणे ऐकून त्याला सरळ नकार दिला आणि तिथून उठून निघून गेले आणि दुसर्या दिवशी जेव्हा मी त्याच्याकडे गेले तेव्हा त्याने हीच गोष्ट सांगितली,खूप वेळ समजावले आणि मग मी त्याचे म्हणणे ऐकले. मित्रांनो मी आजपर्यंत कधी नवरा नसताना जवाजवी केली नाही आणि त्याने लंड बाहेर काढला तो पाहून मी दंग झाले कारण त्याचा लंड एवढा मोठा होता कि तो राहुलपेक्षा डबल लांब होता आणि जाड होता. आणि जेव्हा त्याने जवने चालू केले तेव्हा मला पहिल्या रात्रीसारखे दुखू लागले आणि पहिल्या रात्री जेवढे रक्त निघाले होते, त्यापेक्षा आज जास्त रक्त निघाले. त्याने लंड टाकताच मी त्रासाने रडू लागले पण तो काही न पाहता त्याचा लंड टाकू लागला.

मित्रांनो मी त्याच्या या निर्दयतेने लंड टाकल्यामुळे जोराने ओरडू लागले आणि तेव्हा त्याने माझ्या तोंडात एक रबराचा लंड टाकला आणि जोरात ठोके देऊन मला जवू लागला. प्रत्येक ठोक्यात मी वरपासून खालीपर्यंत हलत होते आणि त्याच्या धक्याने माझ्या पुच्चीत एक वेगळाच त्रास चालू झाला होता. मी माझा आवाज गळ्यात ठेऊन तळपू लागले,पण सतत २०-२५ मिनिट धक्के दिल्यावर त्याने पुच्चीतच वीर्य काढले आणि मग जेव्हा घरी आले आणि रात्री नवर्याने मला जवले, पन त्याचा लंड पुच्चीत इतका सहज जात होता कि त्याने मला शिव्या दिल्या आणि म्हणाली कि तू कुठे दुसरीकडे जवून आलीस का काय? मी म्हणाली कि नाही डॉक्टर ने रबराचा माझी पुच्ची चेक केली होती म्हणून तुला असे वाटत आहे.

मग तो हे बोलणे ऐकला आणि ती रात्र आम्ही दोघे जवत राहिलो आणि मी रोज माझे चेकिंग आहे असे सांगून डॉक्टर कडे जवून घ्यायला जात होते. के दिवशी माझा नवरा काही कामाने काही दिवसांसाठी अमेरिकेला गेला होता आणि त्यावेळी माझ्या दिराचे लग्न झाले नव्हते म्हणून तो माझ्यावर वाईट नजर ठेवयचा. मग मी जेव्हा रात्री माझ्या खोलीत गेले तेव्हा अचानक लाईट बंद झाली आणि मला वाटले कि तिथे कोणीतरी आहे, मी खूप घाबरले. मग मी अंधारात पहिले कि माझ्या बेडवर माझा नवरा बसला होता तर मी विचारले कि तुम्ही केव्हा आलात? तर त्याने काही सांगितले नाही आणि मला मुका घेऊ लागले आणि माझे कपडे काढून स्वतःचे कपडे काढू लागले.

मग त्यांनी पटकन मला जवने चालू केले .मित्रांनो जवताना मला जाणवले कि आज पहिल्यांदा त्याचा लंड माझ्या पुच्चीत आतापर्यंत जात होता, पण मी काही बोलले नाही आणि मला वाटले कि डॉक्टर कडून जवून घेतल्याने माझी पुच्ची पूर्ण उघडली आहे ज्यामुळे त्याचा लंड पुच्चीच्या आतपर्यंत जात आहे. पण काही वेळ जवल्यावर जेव्हा त्याचे वीर्य माझ्या पुच्चीत पडले तेव्हा मी समजले कि हा माझा नवरा नाही, पण तरी मी जवण्याचा आनंद घेत होते आणि काही बोलले नाही. मग काही वेळाने त्याने परत पाणी सोडले,मग मी विचारले कि कोण आहेस तू?

त्याने ओठ माझ्या ओठावर ठेवले आणि माझ्या पुच्चीत लंड टाकून पुन्हा एकदा जवू लागला. मग जेव्हा तिसरी वेळ त्याने माझ्या पुच्चीत त्याचे गरम वीर्य सोडले तेव्हा मी म्हणाले कि तू जो कोणी आहेस मला आणखी जोराने जव,आणि जोराने धक्के दे, माझ्या पुच्चीला अशाच लंडाची गरज आहे. त्याने परत माझी गांड मारली आणि मग पुच्ची मारली.जेव्हा सकाळी उठले तर पहिले कि माझा दीर माझ्या बेडवर माझ्या बरोबर होता आणि त्याचा लंड माझ्या पुच्चीमध्ये होता.मी त्याचा लंड बाहेर काढताच खूप वीर्य बाहेर पडले.

मग मी उठून पटकन बाथरूम मध्ये गेले आणि माझी पुच्च्ची स्वच्छ करू लागले. तर तो पण माझ्या मागे मागे बाथरूम मध्ये आला आणि त्याने मला २ वेळा जवले. मग आम्ही अंघोळ करून बाहेर आलो तेव्हा माझ्या सासऱ्याने आम्हाला पहिले आणि माझ्या दिराला खूप रागावले आणि ऑफिसला पाठवले. मग त्या दिवशी दुपारी मी झोपायला बेडरूम मध्ये गेले तर मी पहिले कि माझा सासरा तेथे आधीच नागडा होऊन उभा होता आणि मी पहिले कि त्याच्या लंडाचे सर्व केस पांढरे झाले होते. ते मला म्हणाले को तू आज माज्या लंडाची तहान भागवशील आणि तू नाही म्हणालीस तर मी राहुलला सांगेन कि तू त्याच्या लहान भावाबरोबर काय करत होतीस.

मित्रानो मी त्याच्या तोंडून हे ऐकून खूप घाबरले,मला काहीच समजत नव्हते कि काय करावे? मग काही वेळाने मी त्यांना हो म्हणाले आणि त्यांनी पण मला जोराने जवले, पण तो म्हातारा एका वेळानेच दमला. अशा रीतीने मी रात्री नवर्याकडून जवून घ्यायचे आणि दिवसा वेळ मिळाला तर सासरा मला जवायचा आणि महिन्यातून दोन वेळा चेकअप चे सांगून डॉक्टर कडून पण जवून घेत राहिले. मग जेव्हा नवरा घरी नसायचा तेव्हा मी दिराकडून जवून घेते आणि जेव्हा म्हातारा म्हणतो तेव्हा मला त्यालाही खुश करावे लागते. मित्रांनो आज मला तीन मुले आहेत, दोन मुले आणि एक मुलगी. पण मला माहित नाही कि कोण कुणाचा मुलगा आहे.
 
Back
Top