टीचर कडून वेगळे शिक्षण

sexstories

Administrator
Staff member
मी सुधा मग संध्याकाळी माझ्या टीचर च्या घरी चाललो गेलो आणि विचार केला त्यांना मस्त मस्का मरेन, ज्यामुळे त्या माझ्या पाठीवर त्याच्या नरम हाताने चोळतील आणि मला खूप मस्त वाटेल. तसेच मला त्यांच्या सोबत चुदाई करण्याचा मौका मिळेल. तिथे पोहोचलो तेव्हा टीचर त्याच्या नाईट ड्रेस मध्ये होत्या, त्या मध्ये सुधा त्या खूप सुडणार दिसत होत्या/ त्यांचे ओठ गुलाबी आणि कामुक होते. मला समजवू लागल्या आणि अचानक आभ्यास करताना त्यांनी माझ्या मांड्यांवर हात फिरविण्यास सुरुवात केली. "आज मी तुला काहीतरी खास शिकविते." ज्यावर मी त्यांना काहीतरी खास शिकविण्याची हमी दिली. मग ते काहीच वेळात त्यांनी स्वताची नाईट ड्रेस उतरविला आणि म्हणाल्या तू कधी इतके मोठे स्तन बघितले आहेस.. मग मी डोळे फाडून फाडून त्यांचे स्तन पाहू लागलो खर्च त्यांचे स्तन खूप मोठे होते. त्या गोर्या असल्याने ते गोरे गोरे दोन दुधाचे तांबे वाटत होते. आणि त्यावरील निपाल्स भुराय रंगाचे आणि कडक झाले होते. आणि त्यांच्या स्तनांवर झपाटलो आणि त्यांच्या ओठान कीस करू लागलो आणि त्यांच्या आम्याना कुस्करु लागलो.मी हट्टा कट्टा असल्याने माझ्या राग्द्ण्याने त्यांनी तोंडातून आवाज काढावयास सुरुवात केली. पण त्या एन्जोय करत होत्या.. तोंडाने ह्ह्हाआआअ....मस्त...कार दाब म्हणू लागल्या. मग मी एका हाताने दाबत दुसर्या हाताने त्यान्हे निपाल्स कीस करू लागलो.

मग काहीच वेळात त्यांना कीस करत स्वताला सुधा नग्न केले आणि त्यांच्या मोठ्या मोठ्या गोर्या स्तनांना कीस करू लागलो. मी माझ्या टीचर ना तिथेच लेत्वून दिले आणि त्यांच्या वर पडून त्यांच्या स्तनांना कीस करू लागलो, त्याच्या सोबत माझ्या कडक झालेल्या लंडला त्यांच्या चुदीवर रगडू लागलो. मग मी त्यांची चुदिच्या भेगेच्या मध्ये स्वताचे तोंड लावले आणि स्वताच्या जिभेचा दबाव टाकून कसून जोरात आत जावू लागलो. मग काहीच वेळात माझ्या बोटांनी आत- बाहेर करू लागलो आणि त्यांची चूत पूर्णपणे ओली करून टाकल्यावर त्यांच्या पायांच्या मध्ये स्वताचा लंड घातला आणि मग सरळ त्यांच्या चुदिच्या मध्ये. माझ्या धाक्यानी माझा लंड टीचारांच्या स्तनांच्या आत जावू लागला मग माझ्या तीव्र धक्याने त्यांना चोदू लागलो.

मी त्यांच्या आतील इच्छेला पूर्ण करत होतो. ज्याच्या मुळे त्या सुधा आता स्वताच्या बोटाला चुदिमध्ये टाकत होत्या. मग ह्या पद्धतीने त्यांनी स्वताच्या दोन बोटांनी स्वताला चोदत होत्या. मग जवळ जवळ अर्धा तासानंतर आम्ही उत्तेजनेच्या टोकावर पोहोचलो. मग मी माझी मुठ मारत पिचकारी त्यांच्या चुदिच्या आत सोडून दिली आणि वरून त्यांच्या स्तनांना पीत स्वताच्या हवस चे दर्शन करून दाखविले आणि स्वताच्या हवस चे प्रदर्शन करू लागलो. माझ्या टीचर सुधा खुश झाल्या आणि मग माझ्या लंडला चोखू लागल्या. काहीच वेळात माझी बोट त्यांच्या चुदित घालून आत बाहेर करू लागल्या, मग काहीच वेळात तिने पाणी सोडून दिले.
 
Back
Top