ठुकाई नंतर लंड चोकून साफ केला

sexstories

Administrator
Staff member
हेल्लो मित्रांनो माझी एक गर्लफ्रेंड आहे आणि तिचे नाव सोम्या आहे, ती एकदम सुंदर आहे आणि ती माझ्या बरोबर कोलेज मध्ये शिकते आहे. मी तिला कोलेज मध्ये अनेक वेळा कीस केले आहे, आम्ही एकत्र बसत होतो, मी चालू क्लास मध्ये तिच्या मांडी वर माझा हात फिरवत होतो आणि तिला गरम करत असतो, एक दिवस ची गोष्ट आहे तिच्या घरी तेव्हा कोणी नव्हते.

तिने मला कोल केला होता आणि तेव्हा मला ठोकायची खूप इच्छा होत होती, मग तिने कोल केला तेव्हा तिच्या बरोबर मी सेक्सी बोलू लागलो होतो, मग तिने मला दुपारी १ वाजता तिच्या घरी बोलवले होते, मग मी जेव्हा दरवाजा वाजवला होता तेव्हा तिने उघडला होता आणि आओ वाह काय हॉट दिसत होती ती. तीने लाल रंगाची सेक्सी नाईटी घातली होती, तिच्या मध्ये तिची काळी ब्रा आणि पेंटी साफ साफ दिसत होती, मग मी तिला एकदम बाहो मध्ये घेतले होते आणि तिला कीस करू लागलो होतो.

मग मी तिच्या मागे गेलो होतो आणि तिच्या कानाजवळ कीस करू लागलो होतो, मग मी माझे हात तिच्या बुब्स वर घेऊन दाबू लागलो होतो. तिचे बुब्स एकदम मोठे मोठे आणि सोफ्ट होते, मग मी त्यांना हळू हळू दाबू लागलो होतो. ती आता औऊ ऐई इई ओं ओहीई करू लागली होती. मग मी माझा एक हात तिच्या नाईटी मध्ये घातला होता आणि तिच्या ब्रा च्या वरून तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो, आता ती पण गरम झाली होती आणि अ य याय्य यस यस यैई आय याय्य करत होती, मग मी तिची नाईटी काढली होती, आता ती ब्रा पेंटी मध्ये होती, मग मी फिरलो होतो आणि तिच्या ओठ वर कीस करू लागलो होतो, मग काही वेळाने ती पण माझ्या ओठ वर कीस करू लागली होती, मग आम्ही मस्त मध्ये जोराने फ्रेंच कीस केले होते, मग आम्ही एकमेकाच्या तोंड मध्ये जीभ टाकत होतो आणि चोकत होतो आणि आता ती तर एकदम गरम झाली होती.

मग आम्ही १५ मिनिट जोर जोराने लीप कीस केले होते आणि मग तिने मला तिचे बुब्स चोकायला सांगितले होते. मग मी हळू हळू तिला कीस करत तिच्या बुब्स कडे पोचलो होतो आणि तिची ब्रा च्या वरून तिचे बुब्स तोंड मध्ये घेतले होते. आता ती एकदम मस्त झाली होती, मग मी मागून तिच्या ब्रा चे हुक काढले होते आणि तिचे बुब्स आता एकदम नागडे माझ्या समोर आले होते, आता मी त्यांना एकदम जोर जोराने दाबू लागलो होतो. मग मी तिच्या निपल वर चावले होते आणि तेव्हा तिने एकदम जोराने औऊ ऐई आयु याय इऔ केले होते, आता ती एकदम गरम झाली होती, मग मी तिचे एक बुब्स माझ्या तोंड मध्ये घेतले होते आणि त्याला चोकू लागलो होतो, मग मी तीची निपल ला चावले होते आणि ती आहा उऊ या उऐउ ईई करत होती, मग मी एक एक करून बहूतेक २० मिनिट तिचे बुब्स चोकले होती आणि मग मी माझा एक हात तिच्या पेंटी वर घेऊन गेललो होतो आणि तिची पुची घासू लागलो होतो, मग मी तिला घासत होतो आणि ती एकदम हॉट झाली होती.

मग मी हळू हळू माझा एक हात तिच्या पेंटी मध्ये टाकला होता आणि तिची पुची घासू लागलो होतो, मग तेव्हा तिने माझी पेंट खाली केली होती आणि माझ्या चड्डी मध्ये तिचा हात टाकला होता आणि आता माझा लंड एकदम कडक झाला होता, मग ती त्याला घासू लागली होती, मग मी तिच्या बेंबी वर कीस करू लागलो होतो, तिची बेंबी एकदम सुंदर आणि खोल होती, मग मी तिच्या बेंबी मद्धे माझी जीभ टाकली होती आणि तिला खूप वेळ चाटले होते आणि मग मी माझे ओठ तिच्या पुची वर लावले होते, तेव्हा तिला एकदम करंट लागला होता, आता ती एकदम जोर जोराने आह उय आय्य उऐउ करत होती, आता मी तिच्या पुचीचा दाना चाटत होतो आणि ती एकदम जोराने ओरडत होती आणि मजा मारत होती, आता ती एकदम गरम झाली होती, ती तिची गांड वर खाली करून मजा घेत होती, मग काही वेळ नंतर मी तिने तिचे पाणी काढले होते, तिची पुची चे पाणी एकदम मस्त होते.

मग काही वेळ नंतर आम्ही ६९ मध्ये आलो होतो आणि आता ती माझा लंड एकदम लोलीपोप सारखे चोकत होती आणि आता मी पण तिची पुची माझ्या जिभेने जवत होतो, आता ती तिची गांड पण वर खाली करुन्न मजा मारत होती मग १५ मिनिट नंतर मी तिच्या वर आलो होतो आणि तिने तिचे पाय पसरले होते आणि म्हणली कि आता मला सहन होत नाही आहे, प्लीज मला ठोकून दे, आता मी तिच्या पुची वर माझा लंड ठेवला होता आणि ती एकदम तडफड करू लागली होती, मग मी माझा लंड तिच्या पुची वर ठेवला होता आणि ती एकदम गरम झाली होती आणि ओरडत होती आणि म्हणत होती कि प्लीज मला आता सहन होत नाही आहे प्लीज मला ठोकून दे, आता तुझा लंड आत मध्ये टाकून दे, मग मी माझा लंड तिच्या पुचि च्या तोंड वर ठेवला होता आणि एक ठोका मारला होता तर आता माझा २ इंच लंड आत मध्ये गेला होता आणि ती एकदम त्रासाने ठोकू लागली होती कि प्लीज आता हळू कर.

मग मी माझे ओठ तिच्या ओठ वर ठेवले होते आणि एक जोराने ठोका मारला होता आणि माझा ८ इंच लंड आत मध्ये गेला होता, आता ती त्रासाने तडफड करत होती आणि तिचा आवज काही करून बाहेर येत नव्हता, मग मी पाहिले कि तिच्या पुची मधून पण रक्त येत होते, आता मी तिचे बुब्स दाबत होतो आणि काही वेळाने तिला बरे वाटले होते आणि मग मी तीअल जोराने ठोकू लागलो होतो, आता ती पण तिची गांड वर खाली करून मजा घेत होती आणि मला साथ देत होती, मग मी तिला डॉगी स्टाईल मध्ये यायला सांगितले होते.

मग तिने त्या पोज मध्ये आली होती आणि मग मी मागून लंड तिच्या पुची मध्ये टाकला होता आणि तिने एकदम जोराने ऑं उय ई या इसी सीई केले होते आणि मी तिला ठोकू लागलो होतो. ती एकदम जोर जोराने औ ईई स्य्स्य यस इं ओह उ उय्स यौ याय करत होती आणि मजा घेत होती. मग मी तिची गांड मारु म्हनले तर त्ती नाही म्हणत होती आणि मग मी तिचे ओठ चोकले होते आणि मग मी तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो. मग काही वेळ मध्ये ती तयार झाली होती, मग मी तिच्या गांडी वर माझा लंड ठेवला होता आणि त्यावर मी आधी थोडी क्रीम लावली ह्प्ती आणि मग मी एकदम हळूच एक ठोका दिला होता आणि माझा लंड थोडासा आत मध्ये गेला होता आणि ती आह उऊ आय आय्य इआउ करू लागली होती.

मग मी तिच्या तोंड वर माझा हात ठेवला होता आणि तिला धक्के मारू लागलो होतो, आता आधी तर ती तडफड करत होती पण नंतर ती पण मला साथ देउ लागली होती, आता काही वेळ माद्धे माझा पूर्ण लंड आत मध्ये गेला होता आणि ती पण आता मजा घेत होती, ती ओरडत होती कि मला जोराने ठोक आणि माझी गांड फाडून दे आह उऊ यस्य स उस ईई औ उसू ऑई ईई आणि मी पण एकदम गरम होत होतो आणि जोर जोराने तिला ठोकत होतो, आता ती ओरडत होती आणि तिला खूप मजा येत होती. मग तिने तेव्हा दोन वेळा पाणी काढले होते, मग बहुतेक १५ मिनिट नंतर मी तिला म्हणले कि आता माझे येत आहे, तेव्हा तिने माझे पाणी तिच्या गांडी मध्ये घेतले होते आणि मग तिने माझा लंड चोकून एकदम साफ करून तिला होता. त्या नंतर आम्ही त्या दिवशी ५ वेळा सेक्स केले होते, आम्ही एकदम नवीन पोज मध्ये केले होते आणि तिला खूप मजा आली होती.
 
Back
Top