तुझ्या त्या गुलाबी ओठांवरून

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jul 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  तुझा तो पृष्ठभाग,
  पेन्डूलम सारखा हलतो ।
  बाबुराव माझा त्याच्याकडे,
  बघत बघत डोलतो ।। १ ।।

  तुझ्या त्या गुलाबी ओठांवरून,
  माझी नजर हटत नाही ।
  जेव्हा जाते ती खाली,
  परत वर काही येत नाही ।। २ ।।

  हात जाता उभारावर तुझ्या,
  नकळत खाली फुगवटा येतो ।
  मन माझ कासावीस होत,
  हात जेव्हा खाली सरकतो ।। ३ ।।

  तुझे ते उभार,
  चोळून चोळून लाल झाले गं सखी ।
  ओठ टेकलेत तेथे माझे,
  जशी फुलावरील मधमाशी ।। ४ ।।

  उभारावरून हात तुझ्या,
  पोटावर घसरला ।
  तसाच खाली तो,
  चड्डीवर स्थिरावला ।। ५ ।।

  चड्डीवर तुझ्या,
  फिरतोय माझा हस्तक ।
  वाट बघतोय मी,
  केव्हा चड्डीत देतोय दस्तक ।। ६ ।।

  चड्डी तुझी ओली झाली,
  वाहतंय गं धबधब्याचं पाणी ।
  तहानलोय गं खुपचं मी,
  जशी चातक करी पावसाची विनवणी ।। ७ ।।

  चड्डी तुझी खाली घेता,
  दिसला तो अनमोल ठेवा ।
  दिसली ती चीर तुझी,
  आणि त्यातला तो रानमेवा ।। ८ ।।

  धबधब्याचं पाणी तुझ्या चाखायची,
  इच्छा खूप आहे ।
  जंगलात तुझ्या फिरण्याची,
  मी सदैव वाट पाही ।। ९ ।।

  आता घालू दे गं आत मला,
  देईल तुला परमसुख ।
  घेऊन जाईन दुसरया जगात,
  नाही देणार कधीच दुख ।। १० ।।
   
Loading...