दीपा वहिनीची भागवली

sexstories

Administrator
Staff member
त्यात विसावलेल्या तिच्या उरोजावर मी तोंड घुसळत होतो. माझा श्वाश फुलत चालला होता. वासनेने माझा देह चेतला गेला होता. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव, तिचे खट्याळ चाळे, ती माझ्या बरोबर संभोग करण्यासाठी किती आतुरली आहे याची जाणीव मला करून देत होती. त्या उतावळेपणातच तिने ब्राचा हुक काढला होता. तिचे तोतापुरी आंब्यासारखे मोठे-मोठे सुडौल उरोज पाहून मी माझ्या भावना आवरू शकलो नाही. माझे दोन्ही हात तिच्या उरोजांवर विसावले. तिचे सुडौल उरोज मी कुस्करत होतो. ती चित्कारत धुंदपणे म्हणाली, 'हाय दिनेश माझे उरोज तुझ्या हातात सामावण्यासाठी किती आतुरले होते. आज त्यांची इच्छा पूर्ण कर राजा.'

तिचे उरोज मोठे-मोठे होते. पंज्यात तिचे उरोज मावत नव्हते. तरीही तो दाबत होता. तिचे सर्वांग हळुवारपणे थरथरत होते. उरोजांची थरथर त्यांच्या हातांना जाणवत होती. तिचे उरोज दाबता-दाबता मी इतका उत्तेजित झालो कि तिच्या उरोजांची नाजूक बोंडे बोटात धरून जोरजोरात चोळू-ओढू लागलो. ती चित्कारत होती. माझ्या ओठा - गालांची चुंबने घेत होती. अचानक तिने माझ्या गालाचा चावा घेतला. मी विव्हळलो. तिचा एक स्तन अतिशय जोरात दाबला. तीही विव्हळली होती. तिने तिचा चेहरा बाजूला केला. माझ्या ओठाजवळ एक उरोज आणत हळूच ओठावर घासू लागली. तिची इच्छा ओळखून मी तोंड उघडले. पुढच्याच क्षणी तिने उरोज माझ्या तोंडात कोंबला होता. तिचा उरोज तोंडात येताच मी आनंदाने चोखू लागलो. तिचे चित्कार वाढत होते. तिचे दोन्ही उरोज मी आळीपाळीने चोकत होतो. उरोज चोखत असतानाच मी तिच्या डोळ्यात पहिले. तिच्या डोळ्यात वासनेची नाश दिसत होती. तिचे सर्वस्व लुटू देण्यासाठी तयार झाली होती. मी उरोज चोखत असताना तिचा हात माझा प्यांटच्या चेनवर आला होता. ती माझ्या दांड्याला स्पर्श करू पाहत होती. त्या विचाराने माझा ताठ होत असलेला दांडा एकदम जोशात आला होता. पूर्ण ताठ झाला होता.

माझा दांडा आतल्या आत फडफडू लागला होता. त्याची हालचाल ती नजेरेने टिपत होती. काही क्षण ती प्यांटवरूनच माझ्या दांड्याला चोळत अंदाज घेत होती. मग तिने चेन खाली ओढायला सुरुवात केली. माझ्या शरीरात वीज सळसळली. तिने माझी प्यांटची चेन खाली सरकवली. आता मी स्वतः माझी प्यांट काढली. तिने अधिरतेने माझा दांडा हातात धरला आणि त्याच्याशी खेळू लागली. माझे डोळे तिची योनी पाहण्यासाठी आतुर झाले होते. तिची योनी कशी असेल? या विचाराने माझे तन-मन मोहरले होते. माझा हात तिच्या पाठीवर होता. तो हात खाली सरकवत मी तिच्या नितंबावर आणला. तिचे नितंब काही वेळ चोळल्यानंतर मी हात तिच्या योनिजवळ आणला होता. माझ्या मनातील इच्छा तिने ओळखली होती. माझ्याकडे पाहून ती हसली. तिने साडी सोडली. तिचे उरोज तर उघडेच होते. परकर काढताच तिच्या भरदार मांड्या उघड्या झाल्या. तिच्या गोर्यापान मांड्या अतिशय आकर्षक होत्या. तिने निळसर रंगाची नीकर घातली होती. घट्ट नीकरमधून तिच्या योनीच्या फुगीर आकार स्पर्श जाणवत होता. तिचे गोलाकार, विशाल नितंब नीकरमध्ये मावत नव्हते. आजपर्यंत स्त्रीची योनी कशी असते ते मी पहिले नव्हते. म्हणूनच दीपा वाहिनीची योनी पाहण्यासाठी मी आतुर झालो होतो. मी हळूच तिच्या योनिवरून हात फिरवू लागलो. माझ्या बोटांना ओला स्पर्श जाणवला. मी निरखून पहिले. तिची नीकर थोडी ओली झाली होती. मी एकदम चेकाळलो. माझा दांडा जोरात उड्या मारू लागला. ती ज्या कामुकपणे चित्कारली त्यावरून आपला हात तिची योनीच चोळत आहे याची कल्पना मला आली.

माझा दुसरा हात तिच्या मखमली मांड्यावरून फिरत होता. मी उत्साहित झालो होतो. खूपच जोशात आलो होतो. तिची योनी नीकरमध्ये लपलेली होती. खाली वाकून मी बारकाईने पहिले. तिच्या योनीचे ओठ थोढे बाहेर डोकावत होते. तिची नीकर खस्स्कन खाली सरकवली. तिच्या योनीचे रूप पाहून माझ्या वासना उसळल्या. योनीवर एकही केस दिसत नव्हता. मी तिच्या योनिवरून हात फिरवला. तिच्या योनीवर हात फिरवताना माझा दांडा उसळ्या मारू लागला होता. माझा दांडा एकदम तिच्या ओठांजवळ होता. ती करणार आहे याची मला काप्लना नव्हती. मी विचार करत असतानातच तिने माझा दांडा बोटात पकडला . त्याला चोळत तिने ओठ आणखी दांड्याजवळ आणले ती माझा दांडा ओढत होती. मी देखील पुढे होत होतो. पुढच्याच क्षणी तिने माझा दांडा आपल्या ओठात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. माझ्या दांड्याच्या तोंडातून लाळ गळू लागली होती. ती चिकट लाल जिभेने चाटत म्हणाली. 'हाय किती मस्त स्वाद आहे. गंध ही किती छान आहे.' तिझे शब्द जणू मला ऐकूच आले नाहीत. ती माझा दांडा चोखत असल्याने मला स्वतावर ताबा ठेवणे अतिशय कठीण जात होते. संपूर्ण शरीरात गुदगुल्या होत होत्या. दांड्याची अवस्था तर अतिशय नाजूक झाली होती. तिच्या योनीत शिरण्यासाठी तो घायाळ पक्षाप्रमाणे फडफडत होता. ती माझा दांडा चाटू लागताच मी इतका चेकाळलो कि तिचे केस धरून माझा दांडा तिच्या तोंडात कोंबण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तिने ओठ विलग केले. मी चटकन तिच्या तोंडात दांडा सारला. पार घश्यापर्यंत घुसवला. तिने हाताने मला थांबण्याच्या इशारा केला. माझ्या दांड्याने तिचे तोंड भरून गेले होते. माझ्या मनात तिच्याशी संभोग करण्याचा विचार घोळू लागला. कारण काही वेळातच माझा खेळ आटोपणार असे मला वाटू लागले. मी चटकन तिच्या तोंडातून बाहेर काढला. तिच्या योनीत दांडा घुसवायचा माझा विचार होता. पण तिच्या तोंडातून दांडा बाहेर काढताच तिच्या तोंडावर माझे वीर्य उडाले. ती माझे वीर्य अगदी अधाश्याप्रमाणे चाटून गिळू लागली. तिच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता. माझा लंड हळू हळू नरम पडू लागला. पण वाहिनीच्या माधक शरीराने माझा लंड थोड्याच वेळात परत ताठ झाला. आणि तिच्या योनीची मजा लुटायला तयार झाला. आता फक्त तिची पुची झवून काढायची होती मला. मी तिच्या मांड्या फाकवून तिच्या पुचीवर दांडा ठेऊन आत सारला. हळू हळू तिच्या पुचीत माझा लंड आत बाहेर करू लागला. जोराचे दणके देत वाहिनीला अगदी पाच मिनिटे झवले. तिच्या पुचीचा स्वाद अगदी मनसोक्त घेतला.
 
Back
Top