दुकानात पटवून घरात जवले

sexstories

Administrator
Staff member
मित्रानो ही घटना आज पासून तीन महिन्या पूर्वीची आहे जेव्हा मी माझ्या एक खूप चांगल्या मित्राच्या दुकानात बसलो होतो आणि त्याच्या बरोबर बोलत होतो. तेव्हा तत्याच्या दुकानावर एक २५ वर्षाची भाभी आली तिचे नाव आरती होते आणि ती काही कपडे घेण्या साठी आली होती. तो तीला कपडे दाखवू लागला आणि तो तिच्या बरोबर मस्ती पण करीत होता, बहुतेक ती तिची जुनी ग्राहक होती आणि ती पण त्याला हसून उत्तर देत होती आणि मी बसून माझ्या मोबाईल वर मेसेज वाचत होतो आणि हसत होतो.

तेव्हा ती भाभी मला म्हणाली कि तू आमचे बोलणे ऐकून हसत आहेस का? तेव्हा माझे लक्ष तिच्या कडे गेले आणि तिचे फिगर बहुतेक २४-२८-३२ होते आणि ती दिसायला एकदम काटकुळी आणि एकदम मस्त आणि सुंदर होती. मी काही वेळ तिचे सेक्सी आणि भरलेले स्तन पाहत राहिलो आणि मग मी उठून त्यांना माझा मोबाईल दाखवला आणि मग परत मेसेज वाचू लागलो, तो मेसेज दुहेरी अर्थाचा होता आणि तो वाचून ती पण हसू लागली आणि माझ्या कडे पाहू लागली.

मित्रानो काय सांगू तिने मला असे काही पाहिले कि मी तर तिच्या वर एकदम फिदा झालो होतो आणि मग मी सतत तिचे सुंदर शरीर आणि तिचा सेक्सी चेहरा पाहत राहिलो. मग तिने हसून मला विचारले कि तुम्ही काय करता? तर मी तिला माझ्या विषयी सर्व काही सांगितले, मग ती मला म्हणाली कि तू माझी पण तुझ्या कंपनी मध्ये नोकरी लावून दे ना.

मग मी तिला माझा मोबाईल नंबर दिला आणि मग ती काही वेळाने तिथून निघून गेली आणि मग ती गेल्या वर माझ्या मित्राने मला सांगितले कि ती एक चालू बाई आहे आणि ती सर्वांना तिच्या जाळ्यात ओढून घेते. मग मी माझ्या मित्राला सांगितले कि आपल्याला तिचे काही घेणे देणे नाही आपल्याला तर फक्त ठोकायला मिळाले पाहिजे म्हणजे झाले. मग मी माझ्या मित्रा कडून तीची सर्व माहिती घेतली आणि मग त्याचा फोन यायची वाट पाहू लागलो.

मग दोन दिवसांनी तिचा मला फोन आला आणि मग तीने मला विचारले कि माझ्या नोकरी चे काय झाले? तर मी तिला म्हणालो कि मला चान्स मिळाला कि तुला नोकरी लावून देतो पण त्या बदली मला काय मिळणार? तर ती मला म्हणाली कि तुला जे काही माझ्या कडून पाहिजे ते सर्व मिळेल. तर मग मी तिला म्हणालो कि तुम्ही एक वेळा परत विचार करून घ्या. तर ती म्हणाली कि हो मी सर्व काही आधीच विचार करून ठेवला आहे.

मित्रानो मी तिच्या बोलण्याचा अर्थ समजलो होतो आणि मग मी पण त्या गोष्टी चा फायदा उठवून भाभी ला म्हणालो कि तुम्ही खूप सुंदर आणि सेक्सी आहात. मग ती मला म्हणाली कि तू मला पटवायचा प्रयत्न करीत आहेस का? तर मी तिला म्हणालो कि हो. तर ती म्हणाली कि मी आधी पासून तुझ्या कडून पटले आहे आणि मग ती हसू लागली. मग मी तिला म्हणालो कि मी तुला काही तरी मागू तर तू काय म्हणशील?

मग मी काही वेळ बसून तिला विचारले कि तिचा पती कोठे आहे? तर ती म्हणाली कि तो आता ड्युटी वर गेला आहे आणि ती घरात एकटी आहे आणि मग तिने मला हसून विचारले कि बोल काय पिणार? तर मी म्हणालो कि जे तुम्ही मला पाजाल ते पिन. मग ती लाजून खाली पाहू लागली आणि मी तिचा एक हात पकडला आणि तिला माझ्या कडे ओढून घेतले आणि ती पटकन माझ्या वर येऊन पडली.

मी पटकन माझे ओठ तिच्या ओठावर लावले पण तिने मला काही नकार दिला नाही आणि मग ती पण मला साथ देऊ लागली. आता मी तिला कीस करत करत तिच्या गळ्याला किस करू लागलो आणि मग तिचे बुब्स पण जोर जोराने दाबू लागलो आणि मग काही वेळाने तिला पण मजा येऊ लागली आणि तिचे शरीर गरम होऊ लागले. आता तिने पण सेक्सी आवाज काढायला सुरुवात केली आणि ती जोर जोरने आह अहःह अह्हह उम्म्म्म अयेस्स आआआईईई अहःह येस्स येस्स करू लागली आणि ती मजा येते आहे आह्ह करू लागली.

मग मी पण खूप जोश मध्ये आलो आणि मग मी तिचे बॉल खूप जोराने दाबू आणि घासू लागलो. आता मी देसी स्टाईल मध्ये तिचे पूर्ण शरीर चाटत होतो. मग मी तिच्या पेटीकोटची दोरी उघडली आणि तिने ते काढले. आता ती हिरव्या रंगाच्या जाळीदार पेंटी मध्ये होती. मी माझा हात सरळ तिच्या पेंटीमध्ये टाकला आणि तिच्या गरम पुच्ची ला हात लावला.

तिने लगेच दोन्ही पाय पसरले आणि तिच्या पुच्चीला माझ्या लंडच्या स्वागता साठी उघडली आणि मी माझा लंड एक जटक्यात तिच्या पुच्चीत पूर्ण आत टाकला आणि तिला धक्के देऊ लागलो. तिने मला आधीच जोराने पकडले होते आणि थोड्या वेळाने माजी जवण्याची स्पीड वाढली होती आणि माझा श्वास पण वाढला होता. जेव्हा माझी स्पीड जनावरा सारखी वाढली तेव्हा ती पण व्याकूळ होऊन ओरडू लागली.

आता आमचे शरीर एकमेकावर घासत होते. तिचे बॉल आमच्या दोघां मध्ये दाबले जात होते. मला तिचे बोल माझ्या छातीला लागल्या वर वेगळाच अनुभव होत होता. आता काही वेळाने मला सुद्धा थोडा त्रास होऊ लागला होता, पण मी जोश मध्ये तिला जोर जोराने ठोके देऊन जवत होतो आणि ती प्रत्येक ठोक्यात ओरडत होती आणि मधून त्रासाने आआः आआआ आऐईइ करत होती. मग काही वेळाने तिच्या पुच्ची तून पाणी बाहेर येत होते आणि माझा लंड पण ओला झाला होता. ती मला तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये दाबत होती आणि १५-२० मिनिटाने माझ्या लंडाने गरम गरम वीर्य बाहेर टाकले. ते मी तिच्या पुच्चीमध्ये ४-५ झटक्यात आतच सोडले आणि मी लंडाला पुच्ची तून बाहेर काढले आणि तिच्या जवळ झोपलो. आम्ही दोघे जोराने श्वास घेत होतो मी आता माझी अंडरवियर वर केली होती आणि माझा लंड पण शांत झाला होता आणि तिनेही तिची पेंटी वर केली. आम्ही एकमेकाकडे पाहत होतो आणि हसत होतो.

काही वेळ तिचे सौंदर्य पाहून मी माझे तोंड पुच्चीला लावले. तिच्या पुच्चीच्या पाण्याचा स्वाद खारट होता, तिच्या पुच्ची वर तोंड लावताच मला नशा चढू लागली, मी तर डोळे बंद करून तिला चोकतच राहिलो. आता तिला सहन होत नव्हते.. .आता ती माझे डोके धरून पुच्ची वर दाबत होती. तिने मला सांगितले कि मला काही तरी होते आहे. आणि ती कडक होऊ लागली आणि तिने एक मोठी पिचकारी माझ्या तोंडावर सोडली. मी पूर्ण मंत्रमुग्ध झालो आणि माझा लंड एकदम लोखंडासारखा ताठून उभा झालेला होता.

ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे, आणि तिची पुच्ची तर काय सांगू. मग ती म्हणाली तू आता माझी पुच्ची. मी तिच्या वर तुटून पडलो आणि वेड्या सारखा तिच्या पुच्चीला चाटू लागलो आणि माझ्या दोन्ही हातांनी तिचे बॉल पण दाबू लागलो. तर ती सरळ सातव्या आकाशात पोचली आणि खूप सेक्सी आवाज काढू लागली उछ्ह उम्म्म्म येस्स्स उस्स्स्स अह्ह्छ्ह ओह्छ्ह्ह जाआआआआआआआनु.

मी तिची खूप वेळपर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्ची वर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि सर्व रस सोडला आणि मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले आणि आत बाहेर करू लागलो आणि ती जोरात ओरडू लागली अआछ्छ्ह उम्म्म्म ओह्छ्छह्ह येस्स्सस्स्स बेबीईई डार्लिंग तू मस्त आहेस मग तिने परत एकदा पाणी सोडले.

आता मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो आणि तिची पुच्ची कुरवाळू लागलो. मग मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घालयचा प्रयत्न करू लागलो आणि ती धडपडू लागली आणि मी तीला कसेतरी समजावून एक बोट आत टाकले. तिची पुच्ची खूप टाईट होती, मग मी हळू हळू बोट आत बाहेर करू लागलो. तिला खूप मजा येत होती. मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. ती इतकी जोराने ओरडली कि मी एकदम घाबरलो. माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला होता आणि ती रडत मला विनंती करू लागली कि काढून टाक प्लीज मला खूप त्रास होतो आहे. पण मी आता कोठे काढणार होतो..

पण मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली आणि ती मला साथ देऊ लागली.

अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. मग ५ मिनिटाने मी आणि ती दोघांनी पाणी सोडले आणि मी तीच्या पुच्चीत पाणी सोडले. मी तिच्या कमरे वर हात ठेवला आणि बोलू लागलो. काही वेळाने माझा लंड पुन्हा एकदा तिचे सेक्सही शरीर पाहून गरम झाला आणि मी तिला पुन्हा एकदा खाली घेऊन खूप वेळ जवले. ती खाली बसली होती आणि माझा लंड न थांबता सतत चोकत होती आणि मला खूप आनंद होत होता आणि माझ्या तोंडून बस स्स्स उम्म्मम्म्म ओह्छ्ह्ह बसस्स्स्सस्स्स्स आता असे आवाज निघू लागले होते पण तिने न थाबता माझा लंड त्यातून वीर्य निघे पर्यन्त चोकला आणि मला स्वर्गात नेले आणि मग माझे सर्व वीर्य पिऊन माझा लंड चाटून स्वच्छ केला. मित्रानो मी तिला जवून खूप खुश केले होते आणि ती खूप संतुष्ट दिसत होती. आणि मग मी काही वेळाने तिथुन माझ्या घरी आलो.
 
Back
Top