नवर्यासमोर जवण्याची मजा | Hindi Sex Stories

नवर्यासमोर जवण्याची मजा

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  हेल्लो मित्रांनो, मी पुन्हा एकदा नवी गोष्ट घेऊन आलो आहे. माझे नाव समीर आहे. उंची ५ फुट ८ इंच आणि माझा लंड ७ इंच लांब आहे. ही गोष्ट २ महिन्या पूर्वीची आहे. माझी मैत्री फेसबुकवर एका मुलीशी झाली. तिने मला नाव पत्ता विचारला आणि मी तिला सांगितला. तर ती म्हणाली कि हे दिल्लीच्या जवळच आहे आणि म्हणाली कि मी तुम्हाला भेटू शकते. मी म्हणालो कि आधी एकेमकाला थोडे ओळखू आणि मग नन्तर भेटू तर ती म्हणाली कि ओके. आमचे असेच ३-४ दिवस बोलणे चालू राहिले.

  मग एक दिवस मी तिचा मोबाईल नंबर मागितला आणि तिने दिला. मी दुसर्या दिवशी तिला कॉल केला तर दुसर्या बाजूने एक सेक्सी आवाज माझ्या कानावर पडला. मित्रांनो मी तर माझे भान विसरलो, ती हेल्लो हेल्लो करत होती आणि मी कॉल कट केला. मग काही वेळाने तिचा फोन आला तेव्हा मी भानावर आलो होतो.

  मी तिचा कॉल घेतला आणि माझे नाव सांगितले. ती म्हणाली कि आधी का बोलत नव्हतास? मग मी तिला म्हनलो कि तुझा आवाज इतका चांगला आहे कि मी भान विसरलो होतो तर ती म्हणाली कि माझा आवाज इतकाही चांगला नाही आहे. मी म्हणालो हे तर मी ठरवणार. मग ती म्हणाली जशी तुझी मरजी. मग ती म्हणाली कि नन्तर बोलू आणि तिने कॉल कट केला. आता आम्ही नेहमी फोनवर बोलू लागलो. एक दिवस ती मला म्हानाली कि मला तुला भेटायचे आहे तू दिल्लीला ये. मी म्हणालो ठीक आहे मी येतो आणि आम्ही दिवस आणि भेटायचे ठिकाण नक्की केले. आम्ही एक हॉटेलवर भेटायचा प्लान बनवला. मग मी तिथे पोचलो तर ती आधीपासून माझी वाट पाहत होती. ती मुलगी काय खतरनाक होती मित्रांनो. तिने एक काळ्या रंगाची शोर्ट स्कर्ट आणि हिरव्या रंगाचा टोप घातला होता.

  मग मी तिला विचारले कि तुम्ही काजल आहात? तर ती हो म्हणाली. मग मी म्हणालो कि मी समीर आहे. मी तिला पाहून खूप खुश झालो आणि ती मला पाहून आनंदी झाली. ती दिसायला खूप सुंदर होती आणि तीची फिगर ३६-२६-३४ होती, मस्त मोठी गांड, गोल गोल मस्त मोठे बॉल तिच्या टोप मधून बाहेर पडायला पाहत होते. मग आम्ही भेटलो आणि आमच्यासाठी जेवणाची ऑर्डर दिली आणि आम्ही बोलत बसलो. मग बोलताना समजले कि तिचे लग्न झाले आहे आणि तिचे वय २६ वर्षे आहे आणि ती तिच्या नवर्याला बिजनेसमध्ये मदत करते, मग मी तिला म्हणालो कि तुला पाहून वाटत नाही कि तू २६ वयाची असशील तू २० वर्षाची वाटतेस. आणि तू असे कपडे घातले आहेस जणू अविवाहित मुली घालतात. तर ती म्हणाली कि तिला असेच कपडे आवडतात.

  मग काही वेळ बोलून आम्ही एकमेकला परत भेटू असे सांगून आम्ही एकमेकाला बाय केले. मग तिने मला हग केले आणि मला म्हणाली कि तुला लवकर भेटेन. मग मी परत दिल्लीला आलो आणि २ दिवस झाले तिचा काही फोन आला नव्हता. मग मी विचार केला कि मीच तिला फोन करतो.

  मग मी कॉल केला आणि तिने उचलला आणि म्हणाली कि ती थोड्या वेळाने बोलेन. मग काही २ तासाने तिचा कॉल आला तर ती दुखी होती. मी तिला विचारले कि काय झाले काही त्रास आहे का? तर ती अगोदर नाही म्हणाली पन मी खूप विचारले तर म्हणाली कि आज तिला सेक्स करायचे होते आणि तिने नवर्याची पूर्ण साथ दिली पण तिचा नवरा साथ देऊ शकला नाही. आणि २-३ ठोके मारून त्याने वीर्य सोडले आणि झोपला. मग मी म्हणालो काही हरकत नाही काही वेळा पुरुषांबरोबर असे घडते. तर ती म्हणाली कि हे नेहमी होते, तो मला खूप गरम करतो आणि स्वतः लगेच थंड होऊन बसतो.

  मग मी म्हणालो कि तुम्ही एखाद्या डॉक्टर ला भेटा. तर ती म्हणाली कि तुच एखादा मार्ग सांग जेणेकरून मी माझी तहान भागवू शकेन. मग मी म्हणालो कि जर तुझी इच्छा असेल तर माझ्या विषयी तुझ्या नवर्याला सांग, जेणेकरून मी शिकवेन कि एक गरम महिलेला कसे थंड करावे. मग ती म्हणाली ठीक आहे मी बघते. मग २-३ दिवस तिचा कॉल आला नाही त्यामुळे मी या गोष्टी विसरलो. एका आठवड्याने तिचा फोन आला. मी फोन घेतला तर ती म्हणाली कि तिने नवर्याशी बोलणे केले आहे आणि त्याला माझ्या बरोबर बोलायचे आहे. तर मी म्हणालो ठीक आहे आणि मग तिचा नवरा माझ्याशी बोलू लागला. तो विचारत होता कि यार मला एकदम जोश येतो कि मी कंट्रोल करू शकत नाही आणि पुच्चीत लंड घालून जोरात ठोके मारून माझे वीर्य लगेच निघते.

  मग मी सांगितले कि तुझा प्रोब्लेम असा आहे कि तू रोमांस कडे लक्ष देत नाहीस, फक्त तुझ्या बायकोची होट पुच्ची बघतोस आणि तुझा लंड उभा करून तिच्या पुच्चीत टाकून लगेच थंड होतोस. पण स्त्रीला तोपर्यंत मजा येत नाही जोपर्यंत तिला चुम्मा चाटी करत नाही. तिच्या ओठावर, गळ्यावर, पोटावर कीस केला तर आणि सर्वात महत्वाचे तिची पुच्ची चाटली तर तिला खूप आनंद होतो आणि मग तू तिला साथ देऊ शकशील. मग तो म्हणाला कि यार मला हे सर्व येत नाही, फक्त मला लंड उभा करून पुच्चीत टाकता येतो. मग मी म्हणालो शिकून घे मित्रा नाहीतर तुझ्या सेक्सी बायकोला दुसर्या कोणाचा तरी लंड आवडेल. मग तो म्हणाला कि तू मला शिकवू शकतोस का? काजलने मला सांगितले कि तू खूप अनुभवी आहेस. मग मी म्हणालो ठीक आहे पण त्यासाठी मला दिल्लीला यावे लागेल तर तो म्हणाला कि प्रोग्राम नक्की कर आणि मला सांग. मी त्या दिवशी सुट्टी घेईन आणि एका मुलीची व्यवस्था करेन.

  मग मी मंगळवारचा प्रोग्राम फिक्स केला आणि ठरवले कि तो मुलगी तयार ठेवेल आणि माझ्या समोर तिच्या बरोबर सेक्स करेल आणि मी त्याला शिकवेन कि सेक्स कसे करायचे. मग मंगळवार आला आणि मी दिल्लीला पोचून त्याला फोन केला आणि त्याने मला त्याचा पत्ता दिला पण ते ठिकाण खूप दूर होते म्हणून त्याने माझ्या साठी गाडी पाठवली आणि मला तिथे नेले. मग मी तिथे पोचलो तो एका पोश कॉलनीत ला ४ bhk फ्लेतट होता आणि खूप चांगला सजवला होता. मग काजलच्या नवर्याने माझे स्वागत केले आणि म्हणाला कि तो माझीच वाट पाहत होता आणि त्याने मुलीची व्यवस्था केली आहे.

  मग त्यने मला नाश्ता दिला आणि मग म्हणाला कि चल आता माझ्या बेडरूम मध्ये जाऊ ती आपली वाट पाहत असेल, आम्ही बेडरूम मध्ये पोचलो. मग मी काय पाहतो? एक मुलगी माझ्या कडे कमर ठेवून उभी होती पण तिचे फिगर खूप मस्त होते, खूप छोटे कपडे होते आणि पूर्ण बोडी वेक्स केलेली होती. मग काजलचा नवरा म्हणाला तू जरा समीरला तुझा चेहरा तर दाखव. तर तिने चेहरा माझ्या कडे केला आणि माझे डोळे उघडेच राहिले कारण ती काजल होती. तो तिच्या पत्नीला माझ्या समोर जवणार होता आणि मी तिला पाहतच राहिलो. तर काजल म्हणाली काय पाहत आहेस? मीच आहे जी तुझ्या समोर माझ्या नवर्या कडून ठोकून घेणार आहे.

  मग तिचा नवरा म्हणाला कि मी काजल शिवाय दुसर्या कोणाला ठोकू शकत नाही आणि ती माझी बायको आहे आणि काहीच अडचण नाही. मी म्हणालो कि ठीक आहे पन तू माझ्या समोर बायकोला ठोकणार. तर तो म्हणाला त्यात काय झाले? तू पण हिचे मस्त फिगर पाहून घे. मी म्हणालो ठीक आहे तर आता चालू कर. तर काजल म्हणाली तू सांग कसे करायचे ते? तसेच करा जसे तुम्ही नेहमी करता मग मी तुमच्या चुका सांगेन. मग ते दोघे चालु जाले, ते अगोदर कीस करू लागले, पण माझ्या मनात काहीतरी वेगळेच होते. मला काजलला ठोकायचे होते आणि मी त्याचा प्लान बनवत होतो. मग कीस करत करत त्याने काजलचे कपडे काढून टाकले आणि काजलने त्याचे कपडे काढले. त्याच्या नवर्याचा लंड लहान होता ५ इंच असेल आणि उभा होता. त्याने तिला पूर्ण नागडी केली आणि सरळ तिच्या पुच्चीत लंड टाकला आणि ठोके मारू लागला.

  मग २०-२५ ठोके मारून त्याने पुच्चीत वीर्य सोडले आणि शेजारी झोपला. पूर्ण संभोग फक्त १० मिनिटात आटोपले. मग मी म्हणालो यार असे सेक्स असते का? तू तर एखाद्या करारा सारखे सेक्स करतोस कि सही केली आणि संपले. मग काजल आणि तिचा नवरा एकत्र बोलले कि म्हणून तर तुला इकडे बोलावले आहे कि मला सांग मी तिला कशी संतुष्ट करू? तिची सेक्सची भूक जास्तच आहे.

  तू असे केलेस तर मी सांगू शकणार नाही. याचा एकच मार्ग आहे कि मी तुला करून दाखवतो कि कसे सेक्स ची मजा घेतात. हे ऐकून काजल च्या डोळ्यात चमक आली. पण त्याच्या नवर्याचा चेहरा थोडा उतरला. मग तो म्हणाला कि ही माझी बायको आहे आणि मी कसे कुणाला तिच्या बरोबर सेक्स करायला हो म्हणू? मी म्हणालो म्हणून तर मी तुला मुलीची व्यवस्था करायला सांगितले होते, पण तू तर बायकोलाच माझ्या समोर ठोकू लागलास. आता सांग काय करायचे? तुला शिकायचे आहे का नाही?

  मग काजल म्हणाली कि एक वेळाने काही फरक पडत नाही. तुम्ही तयार झाला तर तुम्हाला आणि मला समजेल कि संतुष्टी कशी मिळते. मग तिचा नवरा तयार झाला. आता काजलला ठोकण्याची पाळी माझी होती आणि मी तर तिच्या मस्त शरीराचा वेडा झालो होतो. मग मी काजलला सांगितले कि तुझे सर्व कपडे परत घालून घे तर ती म्हणाली का?

  मी म्हणालो जसे मी सांगतो तसे कर, मग तिने कपडे घातले मी तिच्या नवर्याला सोफ्यावर जाऊन बसायला सांगितले. मग तो सोफ्यावर जाऊन बसला आणि आम्हाला पाहू लागला.

  काजल बेडवर बसली होती आणि मी तिच्या शेजारी बसलो होतो. मग मी तिला कीस करू लागलो, तिचे ओठ खूप गोड होते आणि मी तिची जीभ चोकू लागलो आणि ती माझी जीभ चोकू लागली. मी हलक्या हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि तिचा नवरा मला पाहत होता आणि काजल मला पूर्ण साथ देत होती. मग मी तिचे टोप काढून टाकले आणि तिच्या बॉल ला तिच्या ब्रा वरून चोकु लागलो. ती मजे घेत होती आणि ती तिचा नवरा जास्त मजे घेत होता. मग मी तिची ब्रा काढून टाकली आणि आता तिचे मस्त बॉल माझ्या समोर होते.

  मी तिचे मनुके दाबू लागलो आणि ती उछ्ह्ह स्स्सस्स्स उम्म्म्मम करू लागली आणि माझ्या छातीवर हात फिरवू लागली.

  मग ती म्हणाली कि मी तुला ब्रा दाखवली आणि तिची चव पण दिली, आता तू पण मला काही तरी दाखव. मग मी म्हणालो कि मी तुझाच आहे तुला पाहिजे तसे बघ आणि चव घे. मग काजल ने पटकन माझा शर्ट काढून टाकला आणि मी बनियन घातले नव्हते त्यामुळे माझी छाती तिच्या समोर होती. मग ती भुकेल्या शेरनी सारखी माझ्यावर तुटून पडली आणि माझे मनुके चोकू लागली मला खूप मजा येत होती. ती १० मिनिट माझे मनुके चोकत राहिली आणि मी मजे घेत राहिलो.

  मग तिचा नवरा म्हणाला कि लवकर कर मला सहन होत नाही मग मी म्हणालो कि त्यामुळेच तुझी पत्नी आनंदी होत नाही तू गप्प बसून बघत राहा. आता काजलने माझी जीन्स काढून टाकली आणि माझी अंडरवियर पण काढून टाकली आणि माझा मोठा लंड एकदम बाहेर आला आणि काजलच्या तोंडाला धडकला.

  मग मी म्हणालो याला तुझ्या तोंडामध्ये जायचे आहे आणि मग पुच्चीत जायचे आहे. मग ती म्हणाली कि मी तुझ्या गोड लंडाला निराश करणार नाही आणि असे म्हणून तिने लंड तिच्या तोंडात घेतला. आता मी तर स्वर्गात उडत होतो आणि ती मस्त माझा लंड चोकत होती आणि माझी गट्टी दाबत होती आणि मी पूर्ण माझे घेत होतो.

  १५ मिनिट लंड चोकल्यावर मी म्हणालो कि माझे वीर्य निघणार आहे आणि ती हे ऐकून जोर जोरात माझा लंड चोकू लागली, मी काही वेळात वीर्य सोडले आणि ती माझे सर्व वीर्य पिऊन गेली. आता तिची पुच्ची घेण्याची वेळ आली होती. मी तिला झोपवले आणि तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मनुके दाबू लागलो मी तिच्या डोळ्यावर कीस करू लागलो. ती उछ्ह्ह उम्म्म्म ओह्ह्ह्ह करत होती आणि मी तिचे ओठ चोकू लागलो ती पण मजे घेत होती. मग मी तिच्या गळयाजवळ आलो आणि माझ्या थुकीने तिचा गळा ओला केला आणि त्यावर तोंडाने फुंकू लागलो तर ती एकदम वेडी झाली. मग मी तिचे बॉल चोकू लागलो आणि दुसरा बॉल जोराने दाबू लागलो. तिने मला असे दाबले होते जणू मी लहान मुलगा आहे आणि ती मला दुध पाजत आहे. मी मजेत तिचे मनुके चोकत होतो आणि ती एक हाताने माझा लंड हलवत होती.

  मग मी तिच्या बेंबी वर आलो आणि तिच्या भोकात जीभ टाकून तिची खोली पाहु लागलो तर तिने माझा चेहरा तिचा हाताने एकदम बेंबी वर दाबला. काही वेळ बेंबी चोकून मी तीची पुच्चीवर झाकलेली स्कर्ट काढून टाकली. आता तिच्या शरीरावर फक्त पेंटी होती आणि पेंटीने स्वर्गाला लपवून ठेवले होते.

  मी हळूच पेंटी वरून तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला कीस केली तर ती वेड्या सारखी झाली, मग मी दूर झालो आणि तिच्या मांडी वर कीस करू लागलो आणि कीस करत करत तिच्या पायाच्या बोटा पर्यंत आलो आणि ते तोंडात घेऊन चोकू लागलो, ती सेक्सने भरली होती आणि मस्त झाली होती. मग मी परत वर आलो आणि एकदा तिच्या पुच्चीवर कीस केली आणि हळू हळू तिची पेंटी काढून टाकली. आता तिची क्लीन शेव पुच्ची माझ्या समोर होती. ती वरून एकदम गोरी आणि आतून लाल होती. मी तिच्या पुच्चीवर एक कीस केली आणि मग दुसरी कीस केली आणि मग किसचा पाऊस केला. ती वेडी झाली होती. मग मी तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला माझ्या तोंडात घेऊन चोकू लागलो आणि एक बोट तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करू लागलो.

  तिचे डोळे बंद होते. ती एक हाताने तिचे तोंड माझ्या पुच्चीवर दाबत होती. मी तर चोकन्याची मजा मानत होतो आणि तिने अचानक माझे तोंड पुच्चीवर जोरात दाबले आता ती पाणी सोडणार होती.

  मग मी बाजूला झालो कारण मला पहायचे होते कि ती पाणी सोडताना कशी दिसते. ती खूप मस्त दिसत होती. तिने पाणी सोडल्यावर ती शांत झाली आणि मी माझे तोंड तिच्या पुच्चीला लावले आणि तिचे अमृत जल चाटू लागलो आणि पुच्च्चीत बोट घालू लागलो.

  माझे काम तिचा नवरा पाहत होता, मी जोराने तिची पुच्ची चाटू लागलो आणि ५ मिनिटाने ती म्हणली कि समीर मला आता त्रास देऊ नको आता आत टाकून दे राजा. मी म्हणालो कि जशी तुझी इच्छा. मग मी तिला पकडून बेडवर नेली. मी तिंचे पाय माझ्या खांद्यावर ठेवले आणि माझा ७ इंच लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवून एकाच ठोक्यात आत घातला. ति एकदम ओरडली म्हणाली कि समीर प्लीज हळू हळू, पण मी कुठे ऐकणार होतो. मी लंड पूर्ण बाहेर काढला आणि एका ठोक्यात पूर्ण आत टाकला आणि ती परत किंचाळली.

  मग मी असे ४-५ वेळा केले आणि मग लंड आत टाकून तिला ठोके देऊ लागलो, तिच्या तोंडातून मादक आवाज येत होते आणि म्हणत होती कि समीर आय लव यु मला जव आणि जोरात ठोक मला तुझा लंड खूप चांगला आहे. मग मी पोजिशन बदलली आणि आता ती माझ्या वर होती. ती माझ्या लंडा वर तिची पुच्ची उडवत होती आणि तिचा नवरा सर्व पाहत होता. आम्हाला ठोकाठोकी करून १५ मिनिटे झाली होती आणि तिने पुच्चीने माझा लंड जोरात पकडला.

  मग मी पटकन तिच्या वर आलो आणि पूर्ण ताकत लावून माझा लंड ठोकू लागलो. मग १०-१२ ठोक्यावर ती आणि मी आपापले पाणी काढू लागलो. मग मी तिच्यावर झोपून राहिलो आणि तिचे मनुके चोकू लागलो. ती पूर्ण संतुष्ट दिसत होती.

  मग तिचा नवरा माझ्याकडे आला आणि म्हणाला थेंक यु तू मला सांगितलेस कि सेक्स ची मजा कशी घेतात. मी आता काजल बरोबर असेच सेक्स करेन. मी म्हणलो ठीक आहे पण वेगवेगळ्या पोजिशन मध्ये कर म्हणजे मजा येईल. मग मी आणि काजलने कपडे घातले. मग काजल म्हणाली समीर प्लीझ आज रात्री इथेच थांब, मला पुन्हा एकदा तुझ्या बरोबर मजा करायची आहे.

  मग मी तिच्या नवर्याकडे पहिले तर तो पण हो म्हणाला. मग मी म्हणालो ठीक आहे. त्या रात्री आम्ही खूप सेक्स केले आणि एकत्र तिघांनी पण केला. मी सकाळी जाऊ लागलो तर काजल म्हणाली कि ही सगळी प्लानिंग तिची होती कारण तिला माझ्या लंडाकडून ठोकून घ्यायचे होते आणि तिला तिच्या नवर्याला धोकाही द्यायचा नव्हता. मग तिने हा आयडिया तिच्या नवर्याला सांगितला आणि तिच्या पतीसमोर माझ्या लंडाची मजा घेतली. मग मी हसू लागलो आणि परत माझ्या घरची वाट धरली.
   
Loading...
Similar Threads - नवर्यासमोर जवण्याची मजा Forum Date
नवर्यासमोर जवण्याची मजा Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
आंटी ची जवाजवी तिच्या नवर्यासमोर Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
आंटी ची जवाजवी तिच्या नवर्यासमोर Marathi Sex Stories Jun 11, 2020
करीना भाभी ची जवण्याची हवस Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
जवान मुलीची जवण्याची तहान Marathi Sex Stories Jul 12, 2020