नवऱ्याने गांड मारली आणि मी पुच्ची | Hindi Sex Stories

नवऱ्याने गांड मारली आणि मी पुच्ची

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  कंचन च्या लहान भावाचे नाव अजय होते आणि तो माझ्या पेक्षा ५ वर्षे लहान होता. त्याचा लंड ७ इंच मोठा होता आणि जाड होता. एक ठिकाणी आम्ही एका कार्यक्रमात अजय बरोबर गेलो होतो. माझी आणि अजय ची जबाबदारी गेस्ट हाउसचे सामान बघायची होती. थंडीचे दिवस होते. आम्ही दोघे एका चादरीत होतो. त्याची पाठ माझ्या कडे होती. तेव्हा त्याने त्याची गांड खाजवायला त्याचा हात मागे आणला आणि खाजवू लागला, त्याचा हात नकळत माझ्या लंडाला लागत होता. माझा लंड उभा झाला होता.

  मी हळू हळू तिच्या गांडी जवळ लंड लावला त्याने काही विरोध केला नाही. मी त्याच्या पेंटी वरून त्याचा लंड कुरवाळू लागलो तो उत्तेजित होता.

  मी त्याची चैन उघडून त्याचा लंड हातात घेतला आणि घासू लागलो आणि त्याने पण माझ्या लंडाने खेळायला सुरुवात केली.

  थोड्या वेळाने त्याचा लंड ओला झाला आणि मी समजलो कि तो पाणी सोडणार आहे मी त्याच्या लंडाभोवती रुमाल गुंडाळला आणि घासू लागलो तेव्हा त्याने वीर्य सोडले आणि ते रुमालात थांबले.

  मी लंड पुसला आणि त्याला माझा लंड चोकायला सांगितले आणि त्याने नकार दिला.

  मी त्याला म्हणालो- तू लंड चोकलास तर तुला बेट घेऊन देईन.

  तो माझा लंड असा चोकू लागला जसे वासरू दुध पिते. त्या काळात मोबाईल फोन नव्हते ज्यात ब्लू फिल्म पाहता येईल. त्यावेळी फक्त पुस्तक आणि रंगीत चित्र असलेले अल्बम होते, ते पाहून आम्ही नवीन ठोकाठोकी करायची रीत आणि चोकणे वगेरे शिकायचो.

  मी म्हणालो - आता मी वीर्य सोडणार आहे.. तोंडातून बाहेर पडू नको.. पलंग घाण होईल..चांगला वाटला तर पिऊन टाक नाहीतर बाहेर थुकून टाक.

  मी त्याच्या तोंडात वीर्य सोडले, त्याने माझा सर्व माल तोंडात भरून ठेवला मग तो उठला आणि वीर्य बाहेर थुकून आला.

  आम्ही दोघे शांत झालो होतो.

  तो म्हणाला - पहिली धार गळ्यातून आत गेली होती वीर्य खारट होते.

  त्या दिवसानंतर माझे त्याच्या बरोबर असे संबंध बनले.

  मग मी त्याला सुट्टीमध्ये माझ्या कडे बोलवले आणि रात्री माझ्या खोलीत झोपवले. जेव्हा तो जोपला तेव्हा मी त्याची चड्डी काढून त्याच्या लंडाने खेळू लागलो, त्याचा लंड जागा झाला, थोड्या वेळाने तो उठला आणि म्हणाला- आज तुम्ही माझा लंड चोका.

  मी त्याचा लंड चोकला नाही पण माझा लंड त्याला चोकायला लावला आणि म्हणालो- आज याला तुझ्या गांडीत घालणार आहे.

  मी थुक आणि तेल वगेरे लावून गांडीत लंड टाकायचा प्रयत्न केला पण तो म्हणाला भैया खूप त्रास होत आहे. राहू द्या.

  मी म्हणालो माझी उत्तेजना शांत करण्यासाठी बिचार्याची गांड फाडणे बरोबर नाही. मी म्हणालो- ठीक आहे तू उलटा झोप.

  असे केल्यावर त्याच्या गांडी जवळ फटीत माझा लंड घासून मी वीर्य सोडले.

  मग मी त्याला बेट घेऊन दिली. त्यानंतर आम्ही जेव्हा भेटतो तेव्हा असे खेळ खेळतो आणि एकमेकाची उत्तेजना शांत करतो.

  मागच्या वर्षी अजय चे लग्न झाले आणि त्याने या वर्षी लग्नाच्या एक वर्षाला पार्टी दिली आणि सर्वांना बोलवले.

  रात्री सर्व बायका माझ्या बहिणीच्या खोलीत झोपल्या.

  अजय म्हणाला भाई आज तुम्ही माझ्या खोलीत झोपा.

  मी म्हणालो- यार तुझ्या बरोबर तुझी बायको असेल.. लोक काय म्हणतील.

  तो म्हणाला- मी तुमच्या सख्ख्या बहिणीचा दीर आहे, अशा रीतीने तुम्ही माझ्या बायकोचे भाऊ लागता आणि मी पण बरोबर आहे . कोणी काही म्हणणार नाही.

  मला त्याच्या बोलण्यात दम वाटला.. अजय माझ्या खोलीत गेला. त्याची बायको दुसऱ्या बेडवर आणि मी व अजय एका बेडवर झोपलो.

  तेव्हा लाईट गेली. अजय माझ्या लंडाने खेळू लागला. त्याने माझी लुंगी खोलून माझ्या लंडाने खेळायला सुरुवात केली. थोड्या वेळाने अचानक लाईट आली आणि त्याच्या बायकोने पहिले कि तीच्या पतीच्या तोंडात माझा लांब आणि मोठा लंड आहे, तिचे डोळे फाटून राहिले.

  ती म्हणाली- सुदर्शन तू गांडू आहेस.. पण तुझा लंड अजय पेक्षा दुप्पट मोठा आहे. तू मला ठोक. अजय च्या लहान लंडाने आता मजा येत नाही.

  मी म्हणालो- तुम्ही माझ्या बहिणीची देवरानी आहेस त्यामुळे माझी पण बहिण लागतेस.

  ती म्हणाली- तू मला नाती शिकवू नको.

  मी म्हणालो - अजय तू काय बोलतोस?

  अजय म्हणाला ठोक सालीला

  मी अजयच्या बायकोला सांगितले- पण माझी एक अट आहे.. आज अजय त्याच्या पातळ लंडाने तुझे अश्रू काढेल. मग मी ठोकणार.

  ती म्हणाली - ठीक आहे.

  मी तेल घेतले आणि तिच्या गांडीवर आणि पुच्चीवर लावले. मग अजयला त्याचा लंड गांडीत घालायला सांगितले.

  त्याची बायको म्हणाली- गांडीत दुखेल.

  मी म्हणालो-पुच्चीत माझा मोठा लंड हवा असेल तर गांडीत पतीचा लहान लंड घ्यावा लागेल.

  ती तयार झाली. एकदम ठोकेबाज दिसत होती.

  अजयने खूप वेळा प्रयत्न केला पण लंड गांडीत घुसत नव्हता.

  मी त्याच्या बायकोला म्हणालो- तू दोन्ही हाताने तुझी गांड फासटून ठेव.

  मग मी अजयला त्याचा लंड गांडीवर सेट करून ठोकायला सांगितले

  त्याने जोर लावला तर थोडा घुसला.प्रयत्न केला तर लंड थोडा आत जायचा आणि परत बाहेर यायचा.

  मी तेल अजयच्या लंडावर लावले जो गांडीबाहेर होता. मग म्हणाला- जोराने ठोक.

  त्याने तसे केले आणि लंड आत मध्ये घसरत गेला त्याची बायको म्हणाली हळू कर मी पळून जाते आहे का.

  त्याने लंड मागे काढला तर त्यावर थोडे रक्त लागलेले होते.

  मी त्याच्या बायकोचे अश्रू पुसले आणि तिला कीस करू लागलो. जेणेकरून तिचे दुखणे कमी होईल.

  मग मी विचारले- आता सांग अजयचा लंड मोठा वाटतो कि पातळ?

  ती म्हणाली माझी गांड खूप जळत आहे आणि मला अजयचा लंड काटेरी वाटत आहे, आता मी अजय कडून फक्त गांड मारून घेणार.

  काही वेळाने अजयने तिच्या गांडीत पाणी सोडले आणि त्यांना त्याचा लंड ओढला तर गांडीतून पुक्क आवाज आला.

  आता माझा लंड तिची पुच्ची ठोकायला तयार होता.

  अजयची बायको खाली बसली आणि पादली त्यामुळे तिच्या गांडीतून वीर्य निघाले आणि प्प्प्प पादण्याचा आवाज पण आला.

  ती म्हणाली आता तू माझी पुच्ची जव.

  मी तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालू लागलो तिची पुच्ची इतकी ढिल्ली नव्हती जितकी एक वर्षाच्या ठोकाठोकी नंतर असली पाहिजे. मी तिला मनापासून ठोकले.

  त्या नन्तर आमची तिघांची जोडी बनली. अजय महिन्यातून एक वेळा एक हॉटेल बुक करायचा आणि आमची ठोकाठोकी सुरु व्हायची.

  अजय म्हणाला- बायको आठवड्यातून फक्त एक वेळा पुच्ची देते.. बाकीचे दिवस तिची गांड मारून घेते..आणि आता आधीपेक्षा आनंदी राहाते.

  मी म्हणालो- बरे आहे घरातली गोष्ट घरात राहते.

  यामुळे आम्ही तिघे खुश आहोत.
   
Loading...