भाच्याची पत्नी माजी झाली

sexstories

Administrator
Staff member
मित्रांनो ही माझी पहिली गोष्ट आहे. ही गोष्ट याच वर्षाची आहे. जेव्हा मी घरी गेलो होतो तेव्हा दिल्लीवरून दारूची ३ बॉटल घेतली होती कारण तिथे दारू महाग होती आणि ती चवीला चांगली नव्हती. मग मी दिल्ली रेल्वे स्टेशन वरून ट्रेन पकडली आणि रात्री ९ वाजता माज्या गावी पोचलो. मग मी तेथून रिक्षाने मावशीच्या घरी पोचलो. तिथे माजी मावशी, भाचा आणि त्याची बायको राहत होते.

तिथे पोचल्यावर मी माझे समान एक रूमवर ठेवले. नंतर मी भाच्याबरोबर दारू पिली, जेवण केले आणि झोपलो. सकाळी माझा भाचा लवकर जॉबला जातो. मी उशिरा उठलो आणि पाहिले तर सून जाडू मारत होती. माझी नजर तिच्या बॉलकडे गेली तर माझे डोळे फाटून गेले, काय गोरे गोरे आणि मोठे बॉल होते तिचे. माझा लंड तेव्हाच ताठ झाला आणि तिने पण मला तिचे बॉल पाहताना रंगेहात पकडले होते. मग ती गेली आणि मी अंघोळ करून नाश्ता केला आणि मग बाहेरच्या खोलीत येऊन बसलो. मग १ वाजता ती माझ्या खोलीत आली आणि विचारले कि जेवणात काय घेणार? मी म्हणलो काहीही बनवा, सगळे चालेल. मग तिने जेवण बनवले आणि मी जेवायला गेलो, ती मला चपाती बनवून देत होती तेव्हा मी तिची गांड पाहिली, काय मस्त गांड होती? मेक्सी मधून मस्त चमकत होती. मग तो दिवस असाच निघून गेला.

दुसर्या दिवशी सकाळी ती पुन्हा जाडू मारत होती. ती वाकली आणि मला पुन्हा दर्शन झाले, आता माझा लंड उभा झाला होता. तिने यावेळी पण मला पाहिले. मग मी अंघोळ करून नाश्ता केला आणि माझ्या खोलीत आलो. मी अडवा होऊन तिच्याविषयी विचार करत होतो आणि लंड हलवत होतो. मग मला आठवले कि ती आजपण विचारायला येणार कि जेवणात काय घेणार?. मग १ वाजता मी उभा होऊन मुठ मारू लागलो आणि तिची वाट पाहू लागलो. तिने येऊन दरवाजा उघडला आणि मी माझ्या हातात लंड घेऊन उभा होतो आणि हे पाहून ती दंग झाली आणि तिथेच थांबली. मग मी तिच्याकडे गेलो आणि म्हणालो कि प्लीज कोणाला सांगू नको. तर ती म्हणाली कि नाही सांगणार. त्यावेळी मी तिच्या एकदम जवळ उभा होतो. वर टीशर्ट घातला होता आणि खाली काहीच नव्हते. मग ती निघून गेली. मला वाटले कि ती ही गोष्ट सर्वांना सांगेल. पण तिने कुणालाही सांगितले नाही.

मग पुढच्या दिवशी सकाळी ती आली आणि मी तिचे बॉल बघत होतो आणि माझा एक हात चड्डीत होता. तर ती मला मुद्दामून जास्त बॉल दाखवू लागली, आणि म्हणाली कि काकी तुम्हाला देत नाही का? मी म्हणलो नाही आता तिची औषधे चालू आहेत. मग मी तिला म्हणालो तू मला एकदा तुझे बॉल दाखव आणि मी स्वतःला शांत करेन. मग ती म्हणाली कि रोज बघता ना शांती होत नाही का? मग मी तेव्हाच बेडवरून उठलो आणि तिच्या जवळ जाऊन तिला मिठी मारू लागलो. तर ती म्हणाली कि काका हे ठीक नाही. ती म्हणत होती कि कोणी येईल इतक्यात मी माझे ओठ तिच्या ओठाला लावले. ती काही वेळ धडपडली आणि मग मला साथ देऊ लागली.

मी तिची मेक्सी वर केली आणि तिचे बॉल चोकू लागलो. ती म्हणू लागली कि आःह्ह काका जीव घ्याल का माझा? मी म्हणालो हो मी खूप दिवसांचा भुकेला आहे आणि आज तुझा जीव घेईन. मग मी हळूहळू तिचे पोट, छाती, बेंबी चाटत चाटत तिच्या पुच्चीपर्यंत पोचलो. मग मी माजे ओठ तिच्या पुच्चीवर ठेवले आणि ती तर वेड्यासारखी झाली. मग मी उठलो आणि पटकन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला. तीने १० मिनिटात खूप वेळा पाणी सोडले होते. मग ती पटकन उठली आणि मेक्सी घालून बाहेर पळाली. मी भुकेलाच राहिलो, कारण माझे वीर्य निघाले नव्हते. मग मी तिला मागे जाऊन पकडले तर ती म्हणली कि कोणीतरी येईल म्हणून मी परत वेळ काढून येईन. असे करत करत २ दिवस निघून गेले. ती यायची आणि कधी तिच्या हाताने लंड हलवायची आणि कधी फक्त बॉल दाखवून म्हणयची तुम्ही हलवून घ्या.

मग अचानक मावशीला मामाकडे दोन दिवसासाठी जावे लागले. मग त्याच रात्री मी भाच्याला दारू पाजली, तो जास्त प्यायचा नाही त्यामुळे त्याला नशा चढली आणि तो माझ्या खोलीतच झोपला. मग मी त्याला रात्री उठवायचा प्रयत्न केला पण तो नाही उठला. मग मी उठलो आणि त्याच्या जागी म्हणजे त्याच्या बायकोच्या शेजारी जाऊन झोपलो. आणि तिच्या बरोबर चुम्मा चाटी करू लागलो. मग ती उठली आणि घाबरली आणि म्हणाली कि तो आला तर काय होईल? मी म्हणलो त्याला चढली आहे तो येणार नाही.

मग तिने बाहेर येऊन त्याला पहिले आणि परत माझ्याकडे आली. मी तिला वरून कीस करू लागलो. आणि हळूहळू खाली जाऊ लागलो आणि तिची पुच्ची चाटू लागलो. मग मी माझा लंड तीच्या तोंडावर घासू लागलो. तिला माज चढली आणि तिने माझा लंड तोंडात घेतला. मग मी उठलो आणि माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो. तर ती म्हणाली कि आता प्लीज टाकून द्या आता वाट बघू शकत नाही. मग मी पटकन माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि ती ओरडली कारण तिची पुच्ची खूप टाईट होती.

मी तिला म्हणालो अशी ओरडत आहे जणू पहिल्यांदा ठोकून घेत आहे, मग ती म्हणाली कि तिच्या नवर्याचा लंड छोटा आहे आणि माझा खूप मोठा आहे. मग मी तिला हळूहळू ठोकू लागलो आणि ती पण मजे घेऊ लागली. मग तिने मला पकडले आणि म्हणाली असेच जवत राहा आणि लंड आतच ठेव, खूप मजा येत आहे. थोड्या वेळाने तिने पाणी सोडले आणि म्हणाली माझा नवरा आतापर्यंत पाणी सोडून झोपला पण असता. आता मला ठोकाठोकी करत करत ४५ मिनिट झाले होते आणि दारूच्या नशेत मला पण उशिरा वीर्य येत होते, एवढ्यात माझे वीर्य निघाले. तर ती म्हणाली कि आतच टाकून दे. मग मी तिच्या पुच्चीतच वीर्य सोडले आणि काही वेळ असेच पडून राहिलो. आणि शेवटी कपडे घालून झोपलो.
 
Back
Top