भाभी आणि भैयाचा नोकर

sexstories

Administrator
Staff member
हेल्लो मित्रांनो माझे नाव मनी आहे आणि मी पंजाबचा आहे.माझे वय २० वर्ष आहे.मित्रांनो ..मला सेक्सी गोष्टी वाचायला खूप आवडतात आणि मी या साईटवर खूप काळापासून सेक्सी गोष्टी वाचतो. आज मी जे तुम्हाला सांगणार आहे ती भैया आणि भाभीची गोष्ट आहे जो माझ्या मामाचा मुलगा आहे.ही गोष्ट दोन वर्षापूर्वीची आहे. मी माझ्या उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मामाच्या घरी गेलो होतो.तिथे मामा,मामी.भैया आणि भाभी राहतात.

भाभिबद्दल काय सांगू?मी तर आधीपासून तिच्याबरोबर सेक्स करयला बघत होतो.काय फिगर आहे तिचे?एकदम सेक्सी,पातळ कमर,भरलेलं शरीर ..तिची उंची ५.७ इंच आणि तिच्या बॉलची साईझ ३६ आहे अनु तिची गांड ३४ इंच असेल.आणि मला तिची गांड खूप आवडायची आणि ती तिच्या शरीराची खूप काळजी घ्यायची.

आता मी गोष्टीकडे येतो.एक दिवस मी भाभिच्या खोलीत बसून टी.वी.पाहत होतो.आणि भाभी अंघोळ करत होती आणि माझी मामी वरच्या खोलीत होती.तेव्हा टी.वी. बघत माझी नजर भाभिच्या सेंडलवर गेली आणि मी सरळ जमिनीवर झोपून भाभीचे सेंडल आणि हिल्स चाटू लागलो आणि त्याचा वास घेत होतो खरेच मला खूप मजा येत होती १०-१५ मिनिट मी चाटत राहिलो आणि मला हे पण समजले नाही कि भाभी केव्हा अंघोळ करून रुममध्ये आली आणि तिने मला असे करताना पहिले.आणि ती जोरात ओरडली आणि म्हणाली काय करत आहेस? मी खूप घाबरलो आणि एक दोन मिनिट काही बोललो नाही तर भाभी पुन्हा म्हणाली काही बोलशील का नाही?

मी गप्प राहिलो आणि मग भाभी म्हणाली थांब मी आईला सांगते. हे ऐकून मी रडू लागलो आणि मि भाभीचे पाय पकडले आणि तिला सोरी म्हणू लागलो. पण ती माझे काहीच ऐकत नव्हती. मी तिचे पाय पकडून ठेवले आणि मग काही वेळाने ती म्हणाली चल ठीक आहे मी कुणाला काही सांगणार नाही.पण मी जे सांगेन ते तुला करावे लागेल.मी लगेच हो म्हणालो. भाभी म्हणाली कि तू माझी सेंडल चांगल्या रीतीने चाट आणि सर्व घाण काढून टाक.

तेव्हा मी तिच्या तोंडाकडे पाहू लागलो आणि तिने इशारा केला कि जे सांगितले ते कर नाहीतर?मी म्हणालो ठीक आहे आणि मी मनातल्या मनात खुश होत होतो.कारण मी माझ्या भाभीचा नोकर बनत होतो आणि ती माझी मालकीण.मी सेंडल चाटून स्वच्छ केले तर भाभी म्हणाली कि तू तुझ्या अंडरवियर मध्ये जमिनीवर झोप. तर मी झोपलो आणि भाभीने तिची सेंडल घातली आणि माझ्यावर उभी राहिली आणि माझा लंड तिच्या पायाने घासू लागली.त्या वेळी माझी हालत खूप वाईट झाली होती आणि मी फक्त ओह्ह्ह्ह उम्म्म्मम करत होतो. मग भाभीने सांगितले कि उभा होऊन माझे पाय चाट.मी चांगल्या रीतीने तिचे पाय चाटू लागलो आणि आता माजी हिम्मत पण हळूहळू वाढत होती. मी भाभीला म्हणालो कि मी तुजी पुच्ची चाटू शकतो का? तर ती म्हणाली कुत्र्या साल्या तू तुझ्या भाभिसमोर असे बोलतोस? मग मी तिला सोरी म्हणालो.

तेव्हा ती म्हणाली कि ये मी तुला चाटायला देते.तू आता खाली झोप. आणि मी झोपलो भाभीने तिची सलवार आणि पेंटी खाली सरकवली. आणि वाह काय द्रुश्य होते? मोठी मोठी मांडी आणि त्यावर एकही केस नव्हता.मी तर जणू स्वर्ग पाहत होतो आणि तिची पुच्ची पाण्याने ओली झाली होती आणि तिच्या पुच्चीवर थोडे केस होते.भाभी आता माझ्यासमोर नागडी उभी होती.. मी म्हणालो कि भाभी प्लीज तुजी पुच्ची चाटायला दे मला..तर ती म्हणाली कुत्र्या आणि भिक माग मी तुला इतक्या सहज माझी पुच्ची चाटू देणार नाही.मग मी आणखी भिक मागू लागलो आणि तिचे पाय चाटू लागलो तर भाभी म्हणाली चल ठीक आहे आणि भाभी सरळ माझ्या तोंडावर येऊन बसली आणि पुच्चीच्या जागी तिची गांड माझ्या तोंडावर ठेवली.मला खूप चांगले वाटत होते आणि मी चाटायला सुरुवात केली आणि भाभी हम्म्म्म उम्म्म्मम उफ्फ्फ्फ यीईई म्हनु लागली हो कुत्र्या चांगल चाट उम्म्म ओह्ह्ह.आणि जोरात चाट .मी पन माझी जीभ तिच्या गांडीच्या भोकात टाकली आणि जोरात चाटू लागलो.. आता ती स्वर्गात होती.

ती मला खूप शिव्या देत होती आणि तिच्या पुच्चीत बोट आतबाहेर करत होती. १५ मिनिट चाटल्यावर तिने पाणी सोडले आणि सगळे पाणी माझ्यावर सोडले. मी तिचे सर्व पाणी पिऊन टाकले आणि मग ती म्हणली कि चल कुत्र्या आज एवढे पुरे झाले आणि आज रात्री ११ वाजता माझ्या रुममध्ये ये. मी म्हणालो कि रात्री तर तिथे भैया पण असेल.ती म्हणाली तू टेन्शन घेऊ नको, मी तुला सांगितले तेवढे कर. मी तिची पुच्ची चाटून स्वच्छ केली आणि बाहेर आलो. आणि मी रात्र व्हायची वाट पाहू लागलो. ११ वाजता मी तिच्या रूमवर गेलो आणि रूमचा दरवाजा वाजवला तर आतून भाभीचा आवाज आला कि आत ये..दरवाजा उघडा आहे. आणि मी दरवाजा उघडून आत गेलो तर पहिले तर भाभी बेडवर झोपली होती आणि भैया तिच्या पुच्चीला कुत्र्यासारखे चाटत होते.

मग मी रूममधून बाहेर येऊ लागलो ..तर ती म्हणाली कि अरे कुत्र्या कुठे निघालास?इकडे ये .हे ऐकून मी दंग झालो आणि मग भैया मला पाहून हसत होते आणि मी त्याच्याजवळ गेलो आणि भैया,भाभीला पाहू लागलो. मग भाभी म्हणाली कि कुत्र्या तिथेच थांबशील का काय काम पण करणार आहेस?तर मी म्हणलो हो ..तुम्ही जे सांगाल ते करतो. तर ती म्हणाली पटकन तुझे सर्व कपडे काढ. मी भैयामुळे थोडा लाजत होतो तर भैया म्हणाले काही हरकत नाही काढून टाक आणि जसे तुझी भाभी सांगते तू तसे कर आणि बघ तुला कशी मजा येईल. मी हे ऐकून दंग झालो आणि माझे कपडे काढून एका बाजूला उभा राहिलो तर भाभीने माझा उभा लंड पहिला ..ती भैयाला म्हणाली बघ तुझ्यापेक्षा मोठा आहे याचा लंड..

तर भैया म्हणाले मग वाट कशाची बघते घे ह्याचा लंड आणि दाखव ह्याला तुझे जलवे.

मी त्यांचे हे ऐकून चकित झालो आणि दोघे हसू लागले.मग भाभी म्हणाली ठीक आहे.पण एवढ्या लवकर नाही आणि तिने मला भैयाची गांड चाटायला सांगितले. मी तिला सरळ नाही म्हणालो तर भाभीने माझ्या गांडीवर एक जोरात लाट मारली आणि मला शिव्या देऊ लागली. तेव्हा मी खूप केविलवाणा झालो होतो. मी म्हणालो ठीक आहे मग मी भैयाची गांड चाटू लागलो आणि भैयापण गांड उचलून चाटवत होते आणि काही वेळाने मला पण मजा येऊ लागली. मग भाभी म्हणाली कि तिला माझा लंड टेस्ट करायचा आहे ..आणि आम्ही 69 पोजिशनमध्ये आलो. मी भाभीची पुच्ची चाटत होतो आणि भाभी माझा लंड चोकत होती.

जसे भाभिने लंड तोंडात टाकला तर तो अनुभव खूप छान होता आणि ती माझ्या लंडला थोडे चावत पण होती, तेव्हा मी ओरडत होतो,आणि मग ५ मिनिटांनी मी पाणी सोडले आणि तिने माझे सर्व वीर्य पिले आणि परत माझा लंड तोंडात टाकून चोकू लागली. थोड्या वेळाने लंड उभा जाला आणि ती म्हणाली चल त्याला माज्या पुच्चीत टाक. मी म्हणालो ठीक आहे आणि मी एक ठोका मारला आणि पूर्ण लंड तिच्या पुच्चीत घातला. तेव्हा भाभी जोरात ओरडली आणि म्हणली कुत्र्या थोडा हळू कर.. मला मारून टाकशील का? तू थांब तुला दाखवते आणि मग तिने भैयाला त्याचा लंड माझ्या तोंडात टाकायला सांगितले.

मी माझे तोंड उघडले नाही.पण भैया आणि भाभीने जबरदस्ती भैयाचा लंड माझ्या तोंडात टाकला आणि भाभी माझ्या लंडावर उड्या मारत होती.भैयाने माझे डोके पकडून त्याचा लंड पूर्ण माझ्या तोंडात घातला ज्याने माझे श्वास थांबले..पण काही वेळाने बरे झाले आणि मी त्याचा लंड चोकत होतो आणि इकडे भाभी तिचे जलवे दाखवत होती.

जसा लंड पूर्ण आत घुसायचा भाभी त्याला दाबून ठेवायची. ती आवाज काढत होती आणि मला शिव्या देत होती. मी तिचे हे रूप पहिल्यांदा पहिले होते. ती म्हणत होती आणि जोरात ठोक कुत्र्या साल्या ..फाडून टाक माझी पुच्ची हरामी मादरचोद मार माझी पुच्ची आणि जोरात ठोक हिला छ्छ्ह मुंम्म्म ओह्ह्ह्ह फक्क्क्क फक्क्क्क फ्क्कक्क्क येस्स यस्स यस्स आणि मी तिला फुल स्पीडमध्ये ठोकू लागलो. इकडे भैयाने ५ मिनिटानंतर सगळे वीर्य माझ्या तोंडात सोडले आणि मला खूप घाण वाटले.

मी जसे थुकायला गेलो तर भाभीने मला कीस करायला सुरुवात केली आणि मला सर्व वीर्य प्यायला लावले,आणि आम्ही ५ मिनिट कीस करत राहिलो आणि आता माझे वीर्य निघणार होते आणि भाभीने दोन वेळा पाणी सोडले होते.मी भाभीला विचारले कुठे सोडू वीर्य? तर ती म्हणाली कि माझ्या पुचीतच टाकून दे.मग मी माझे वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले आणि भैया आम्हाला पाहून त्याचा लंड घासत होता.

मग भाभी उठली आणि म्हणाली कि चाल आता माझी पुच्ची चाटून स्वच्छ कर. चाटताना मी माझे वीर्य पहिल्यांदा टेस्ट करत होतो. काय पुच्ची होती भाभीची एकदम मस्त.मी चाटत असताना भैयाने मागून त्याचा लंड माझ्या गांडीवर लावला आणि जसा तो माझ्या भोकात गेला मी ओरडलो तर भाभीने माझ्या तोंडावर हात ठेवला आणि माझ्या डोळ्यातून अश्रू बाहेर पडले. पन ते थांबले नाहीत आणि माझी गांड मारू लागले आणि काही वेळाने भाभी माझ्या खाली आली आणि माझा लंड चोकू लागली आणि माझा लंड उभा झाला. भाभीने माझा लंड परत तिच्या पुच्चीत टाकला आणि आता माझ्यात ताकत उरली नव्हती. जे काही करत होती भाभी करत होती. ती तिची गांड हलवून माझा लंड तिच्या पुच्चीत घेत होती.

इकडे भैयाने १५ मिनिट माझी गांड मारली आणि त्याचे सर्व वीर्य माझ्या गांडीत सोडले आणि भाभी अजूनपण लंड आतबाहेर करत होती.मग काही वेळाने मी पण वीर्य सोडले..पण भाभीने माझा लंड पुच्चीतून बाहेर काढला नाही आणि माझे सर्व वीर्य निघून लंड लहान होत गेला आणि बाहेर निघाला.

तेवढ्यात भैया भाभीची पुच्ची चाटू लागला आणि काही वेळाने भाभी उभी जाली आणि माझ्या तोंडावर सुसू करू लागली मी भाभीचे सर्व अमृतरस पिऊन गेलो. मित्रांनो तो खूप खारट होता.पण माझी जवाजवी खूप होट आणि स्वीट होती. मग त्यानंतर मी भाभी आणि भैयाने एकत्र चार दिवस सेक्स केले. मग जेव्हा मला दिवसा वेळ मिळायचा तेव्हा भाभिच्या खोलीत जायचो आणि तिची पुच्ची चाटायचो आणि जवाजवी पण करायचो.

मी जितके दिवस तिथे राहिलो आमची जवाजवी चालू राहिली. भैया भाभीने मला जवाजवी करणे आणि गांड मारणे शिकवले..ते माझ्या कामाने खुश होते आणि मी त्यांच्या कामाने खुश होतो.
 
Back
Top