माझे समलिंगी प्रणय सुख

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  वृषाली आणि मी एकाच ऑफिसात काम करत होतो. आम्ही दोघी एकमेकिंच्या जिवलग मैत्रिणी असल्याने एकमेकींच्या घरी जात होतो. वृषाली माझ्यापेक्षाही सुंदर आहे. माझा देह मात्र तिच्यापेक्षा भरदार आणि माधक आहे. एका रविवारी मी तिच्याकडे गेलो होतो. तिच्या आई वडिलांनी माझे खूप स्वागत केले. संध्याकाळी मला राहण्याचा आग्रह करू लागले मी त्यांचा आग्रह मोडू शकत नव्हते नाईलाजास्तव राहणे भागच पडले घरी फोन करून सांगितले कि मी मैत्रिणीच्या घरी आहे आणि उद्याच येईन म्हणून.

  रात्रीचे जेवण आटोपून वृशालीच्या खोलीत झोपायला गेलो. तिने तिचा टी-शर्ट आणि स्कर्ट मला घालायला दिला. मी तो घातला. आणि दोघी गप्पा मारत बसलो. बोलता - बोलता वृषाली सेक्स विषयाकडे वळली. तरुणांबरोबर संभोगाबद्दल ती बोलू लागली. आम्ही दोघी एकमेकीपासून काही लपवत नव्हतो. माझ्या एका मैत्रिणीबरोबर दोन-तीन वेळा मी समलिंगी संबंधही केले होते. माझी मैत्रीण आणि मी एकाच तरुणाबरोबर संभोग करत होतो. त्याचे रसभरीत वर्णन मी वृशालीला ऐकवले. ते वर्णन ऐकून ती काहीशी उत्साहित झाली होती. ती एकसारखी मला सेक्सबद्दल छेडत होती. तिचा चेहरा गोरा मोरा झाला होता. माझ्या उघड्या मांड्या वरून ती हळुवारपणे हात फिरवत होती. तिच्या त्या चाळ्यांनी मी देखील हळूहळू रोमांचित होऊ लागले. माझ्या नजरे समोर माझ्या बॉयफ्रेंडचा खुंटा नाचू लागला. पाहता-पाहता माझा श्वास जोरात होउ लागला. उरोज तटतटू लागले. योनीत खाज सुटल्याने योनी ओली झाली होती. काही वेळाने आम्ही एकमेकींच्या बाजूला झोपलो. वृशालीचा श्वासही फुलल्यासारखी मला जाणीव झाली. तिचे उरोजही श्वाशाबरोबर वर खाली होत होते. ती मांड्या वर मांड्या घासत होती. ती उत्तेजित झाल्याचे मी ओळखले.

  माझी नजर तिच्या वर-खाली होणार्या उरोजावर स्थिरावली होती. असे वाटत होते तिचे वर-खाली होणारे उरोज मनसोक्त दाबून काढावेत. परंतु यापूर्वी आमच्यात असा प्रकार कधी घडला नव्हता. आम्ही एकमेकींच्या देहाशी कधी खेळलो नव्हतो. हास्य विनोद आणि सेक्स विषयावर आम्ही बोलत होतो. त्यामुळे मी तिच्याशी चाळे केले तर ती रागावेल, तिला वाईट वाटेल अशी भीती मला वाटत होती. मला झोप येत नव्हती. वृशालीचे डोळे बंद होते. त्यावरून ती झोपली असावी असे मला वाटले. तेव्हड्यात तिने कूस बदलून चेहरा माझ्याकडे केला. एक पाय तिने माझ्या पायावर टाकला होता. मी आता उत्तेजित झाले होते. 'वृषाली, झोपलीस का?' मी हळू आवाजात विचारले. तिच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही. त्यामुळे ती झोपली असावी असे मला वाटले. ती झोपल्याचे पाहताच मी खुश झाले. कारण मी आता बाथरूमध्ये जाऊन बोटे आतबाहेर करून योनीची आग शांत करू शकत होते मी हळूच तिचा पाय माझ्या पायावरून काढला. तिची झोपमोड होऊ नये याची काळजी मी घेत होते. पण माझ्या स्पर्शाने ती जागी झाली. तीने हालचाल केली. 'कुठे जातेस शिवानी.' तिने डोळे उघडून विचारले. 'कुठे जात नाही ग. तुझा पाय पायावर असल्याने माझा पाय दुखायला लागला म्हणून पाय काढला.' मी म्हणालो. बाथरूममध्ये जाऊन योनीची खाज मिटवण्याची माझी इच्छा अपूर्णच राहिली. ठीक आहे. मला वाटले कुठे जातेस कि काय म्हणत तिने माझ्या गालाचे चुंबन घेतले. मी देखील कूस बदलून तिच्याकडे तोंड केले. दोघींचा चेहरा अगदी समोरासमोर आला होता. तिने आपला हात माझ्या डोक्याखाली दिला. आता एकमेकींचे उरोज एकमेकांना लागत होते. पण माझी आग कशी शांत करायची काहीच सुचत नव्हते. ती शांत केल्याशिवाय मला चैन पडत नव्हता. मी हळूच वृशालीच्या गालाचे चुंबन घेत म्हणाले "गुड नाईट वृषाली.' माझ्या भावना मला आवरता आल्या नव्हत्या. वृषालीने डोळे उघडले आणि तिनेही माझ्या ओठाजवळ ओठ आणून चुंबन घेतले. माझे हृदय जोरजोरात धडधडू लागले. मी तिच्या ओठांचे रसपान करू लागले. ती ही उत्तेजित झाल्याची जाणीव मला झाली. तिच्या चाळ्यांना मी प्रतिसाद देवू लागले. "वृषाली .. तुझा देह किती सेक्सी आहे याची कल्पना नाही तूला. तुझ्या गुलाबी ओठातील रस किती अनोखा आहे.' मी म्हणाले. वृषाली काहीच बोलली नाही. उताणी होत ती म्हणाली, 'शिवानी माझ्यावर ये ना..' मी खुश झाले. मला जे हवे होते ते ती करायला तयार झाल्याने माझी उत्तेजना वाढली. वेळ न घालवता मी तिच्यावर आले. आमचे उरोज एकमेकांना भिडले. ती माझा उरोजावर उरोज घासू लागली. मी तिच्या योनीच्या फुगीर भागावर योनी रगडू लागले. आमच्या मांड्या एकमेकांवर घासत होत्या. मी माझा चेहरा तिच्या चेहर्यासमोर आणला. तिच्या डोळ्यात पाहू लागले. तिच्या डोळ्यात वासना दाटली होती. ती तयार झाल्याने माझी इच्छा पूर्ण होणार होती. मी तिचे ओठ चाटत चुंबने घेवू लागले. हळूच तिच्या ओठांना चावत माझे ओठ तिच्या ओठांना घासू लागले. तिची वासना भडकवण्याचा मी प्रयत्न करत होते. दोघींच्या देहात वासना सळसळत असल्याने दोघी उन्मादित झालो होतो. क्षणाक्षणाला आमचे चाळे वाढत होते. मला अंगावरचे कपडे कधी बाजूला करेन असे झाले होते. मी थोडी वर उठले आणि कपडे काढून टाकले. वृशालीचे हात माझ्या पाठीवर आले. तिने माझ्या ब्रा चा हूक काढून ब्रा काढून टाकली. माझे सुडौल उरोज नग्न झाले होते. माझे उरोज पाहून म्हणाली. 'शिवानी. तुझे उरोज किती मस्त आहेत ग.? माझ्या उरोजापेक्षा मोठे आहेत. माझ्या उठावदार नितंबा वरून हात फिरवत माझी नीकर तिने काढली. मी ती पायातून काढून टाकली. मी पूर्ण नग्न झाले होते. वृशालीच्या ओठांचे मी रसपान करू लागले. मी तिच्यावरून खाली उतरले. एकेक करून तिचेही सर्व कपडे काढले. तिला उताणी झोपवून पुन्हा तिच्यावर चढले. आता आम्ही दोघीही नग्न होतो. उरोजावर उरोज आणि योनीवर योनी घासत होती. तो स्पर्श खूपच सुखद वाटत होता. ती माझ्या एका उरोजाचे बोंड हातात धरून चोळू लागली. "शिवानी असे केल्याने तुला मजा येते ना?' 'हो खरच मजा येते आहे वृषाली.' मी म्हणाले. 'तुझी योनी किती गरम झालीय. तुझे मन संभोगासाठी आतुरले असेल ना?' असे म्हणत तिने मला खाली केले. माझ्यावर येऊन ती चुंबने घेऊ लागली दोन्ही हाताने माझे उरोज दाबू लागली. माझी योनी ओलीचिंब झाली होती. एका हाताने मी तिची योनी चोळत होतो.. वृषाली माझे दोन्ही उरोज आळीपाळीने चोखू लागली. '''आह..आहः. वृषाली असेच आणखी जोरात चोख खावून टाक त्यांना.' मी चित्कारत म्हंटले. तशी ती आणखी जोरात चोखू लागली. मी दोन्ही हाताने तिचे नितंब दाबू लागले. एका हाताने तिच्या योनीत बोट सारले. तशी ती म्हणाली एक नाही आणखी दोन बोटे घाल. मी तीन बोटे तिच्या पुचित घालून आत बाहेर करत तिला मजा देऊ लागले. आत बाहेर करण्याचा वेग वाढवला. वृषाली खाली सरकली आणि माझ्या मांड्या फाकवल्या आणि जोर जोरात अधाश्या सारखी माझी योनी चोकू लागली. माझ्या अंगातून शहारे उठू लागले होते. मी तिच्या पुचित बोटे घालून तिला बेधुंद करत होतो. आता वृषाली ला खाली झोपवून मी तिच्या मांड्या फाकवल्या आणि तिची पुची चोकायला सुरुवात केली. उलट फिरून तिच्या तोंडाकडे माझी योनी केली आणि मी तिच्या योनिकडे तोंड केले. दोघीही एकमेकींची पुची चोकत होतो. अगदी आतुरतेने बेधुंद होऊन दोघी एकमेकींची योनी चोकत होतो. दोघींच्याही योनीतून रस पाझरत होता. ती माझ्या योनितला रस व मी तिच्या योनितला रस पीत होतो. दोघीही आता पूर्ण शांत झालो. आणि बाजूला होत ती म्हणाली शिवानी मलाही तुझ्या कोणत्या यारबरोबर मजा करण्याची संधी दे ना. असे म्हणत दोघीही हसत झोपलो.
   
Loading...
Similar Threads - माझे समलिंगी प्रणय Forum Date
Marathi Incest माझे वय असेल Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Sex Stories माझे सुखद स्वप्न Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
अंकल बरोबर माझे पहिले हनिमून Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
नशेच्या अमलाखाली असे माझे सील तुटले.. Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
प्रोफेसर बरोबर माझे कामसूत्र Marathi Sex Stories Jul 12, 2020