माझ्या वर्जिन पुच्चीची जवाजवी

sexstories

Administrator
Staff member
हेलो मित्रांनो मी आहे तुमची मैत्रीण पूर्वा जैन, माझी ब्रा साईझ ३८ आहे.

मी परत एकदा माझी खरी गोष्ट घेऊन आले आहे. ही गोष्ट त्या वेळची आहे जेव्हा मी १२ वी शिकत होते. माझा एक क्लासमेट होता ज्याचे नाव होते राज. तो माझ्या कडे पाहून घाण घाण इशारे करायचा.

हे सर्व पाहून मी कंटाळले आणि मी एक दिवस त्याला सांगितले- हे तू मला काय इशारे करत असतोस, मला हे अजिबात आवडत नाही.

तो म्हणाला- मला माहित आहे कि तू मोठी झाली आहेस म्हणून तुला गरम करायला मी ईशारे करतो.

असे बोलून तो निघून गेला. मला त्याचे बोलणे समजले नाही. मग एक दिवस वर्गात मी आणि राज दोघेच होतो. तेव्हा राज माझ्या जवळ आला आणि माझा हात त्याच्या हातात घेऊन म्हणाला- पूर्वा आय लव यु.

मी एक स्माईल दिली आणि दूर गेले. मग त्या दिवसापासून तो मला वेगळ्या नजरेने पाहू लागला. एक दिवस तो आणि मी घरी चाललो होतो. तेव्हा अचानक जोराचा पाऊस सुरु झाला, आम्ही लोक पूर्ण भिजलो होतो. माजे घर तिथून जवळच होते आणि त्याचे दूर होते. मी त्याला म्हणाले तू माझ्या घरी येऊन थोडा वेळ माझ्या घरी थांब.

त्यावेळी माझ्या घरी कोणी नव्हते. माझी आई मामा कडे गेली होती आणि पप्पा कामासाठी बाहेर गेले होते. मग आम्ही घरी आलो.

तो खूप भिजला होता म्हणून मी तिला म्हणाले तू कपडे चेंज कर मी टोवेल घेऊन येते.

पण त्याने माझा हात पकडला आणि म्हणाला- आज कपडे बदलायचे नाहीत तू मला आधी सांग मला लव करतेस कि नाही?

तर मी लाजून म्हणाले अगोदर कपडे बदलू मग बोलू. पण त्याने मला सोडले नाही. तो म्हणाला जोपर्यंत उत्तर देत नाहीस तोपर्यंत मी सोडणार नाही.

तर मी त्याला हो म्हणाले. त्याने पटकन मला मिठी मारली. मला थंडी वाजत होती आणि मला मजा आली.

थोड्या वेळाने माझा फोन वाजला पहिले तर पप्पांचा कॉल होता. ते म्हणाले इकडे पाऊस खूप जास्त आहे त्यामुळे मी रात्री घरी येणार नाही. तू तुझ्या मैत्रिणीच्या घरी जाऊन झोप. मी म्हणाले ठीक आहे पप्पा.

मी ही गोष्ट राजला सांगितली तर तो म्हणाला तू आज माझ्या बरोबर झोपणार.

मग आम्ही कपडे बदलले, चहा घेतला आणि प्रेमाचे बोलू लागलो. त्याने मला गालावर एक कीस केली. मी पण त्याला गालावर कीस केली.

मग त्याने मला पकडले आणि ओठावर कीस केली. मला थोडे विचित्र वाटले पण खूप मजा आली.

मग तो बोलू लागला.

तो: तुला माहित आहे का सेक्स काय असते ते?

मी : मला माहित नाही.

तो : जेव्हा मुलगा मुलगी एकमेकाबरोबर नागडे होऊन शारीरिक संबंध ठेवतात त्याला सेक्स म्हणतात.

मी : असे का बर.

तो : तुझी आई आणि पप्पा करत असतील ना सेक्स?

मी : मला माहित नाही.

तो : सांग तू कधी पहिले आहेस तुझ्या पप्पांना करताना?

मी : हो पहिले तर आहे.

तर मग काहीतरी सांग ना.

मी त्याला म्हणाले एक दिवस मी झोपले होते तेव्हा मला आईच्या ओरडण्याचा आवाज आला.. मी खिडकीतून पहिले कि पप्पा आईच्या वर आहेत आणि दोघे नागडे आहेत. मला हे विचित्र वाटले आणि मी निघून गेले.

तो माझ्या जवळ आला आणि म्हणाला चल आपण आज आई पप्पा सारखा खेळ खेळू.

मी पण त्याला हो म्हणाले. तो माझे कपडे काढू लागला आणि मला लाज वाटू लागली. मी डोळे बंद केले. काही वेळाने उघडले तर पहिले कि मी आणि तो दोघे नागडे होतो. त्याचा लंड पाहून मी एकदम घाबरले.

तो म्हणाला मी याला तुझ्या आत टाकणार.

मी : तुझा एवढा मोठा कसा आहे, हा कसा माझ्या आत जाईल?

तर त्याने मला समजावले मग मी म्हणाले चल ठीक आहे. त्याने लंड माझ्या हातात दिला आणि म्हणाला याला थोडा हलव बघू.

तर मी लवडा हलवायला सुरुवात केली.

थोड्या वेळाने तो म्हणाला- तू आता झोप आज मी तुला सांगतो सेक्स कसे करतात.

मी झोपले तो माझ्या वर येऊन झोपला आणि त्याने वरपासून खाली पर्यंत मला कीस करायला सुरुवात केली. मी आता गरम झाले होते आणि मी त्याला म्हणाले मला सुसू च्या जागी काहीतरी होत आहे. तो म्हणाला याला पुच्ची म्हणतात.

मी म्हणाले ठीक आहे माझी खाज दूर कर.. पण कसे करणार?

तो : मी माझा लंड तुझ्या पुच्चीत टाकून तिची खाज कमी करणार.

मी घाबरले कि इतका मोठा लंड माझ्या लहान भोकात कसा जाईल.. मी नको म्हणाले.

तो : माझी राणी काही होणार नाही विस्वास ठेव.

मी : ठीक आहे.

मग त्याने हळूच लंड पुच्चीत टाकला आणि मी ओरडू लागले आणि तो थांबून मला कीस करू लागला. मी पण त्याला कीस करत होते आणि तो हळूहळू लंड आत बाहेर करू लागला आणि मला थोडे दुखत होते, पण तो कीस करत असल्याने माझा आवाज दबला होता. मग ५ मिनिट कीस केल्यावर त्रास कमी झाला आणि मी त्याला साथ देऊ लागले. तो एक हाताने माझे बॉल दाबू लागला आणि मला धक्के मारू लागला. मी जोराने गांड हलवू लागली आणि ओह्ह्ह येस्स्स उम्म्म्मम करू लागली. १०-१५ मिनिटे ठोकल्यावर त्याने वीर्य सोडले आणि तो माझ्या वर झोपला.

आम्ही दमलो होतो आणि कधी झोप लागली समजले नाही आणि उठलो तेव्हा ४ वाजले होते पाऊस थांबला होता. मला भीती वाटली कि पप्पा आले तर.

मी राजला जायला सांगितले तो उठला आणि एक कीस देऊन घराबाहेर गेला.
 
Back
Top