मादक प्रिया अँटीला तिच्याच घरात झवले

sexstories

Administrator
Staff member
मित्रांच्या बरोबर गल्लीत खेळणे म्हणजे स्वर्ग सुखच असते. त्यातच आपल्या वयाचे मित्र असतील तर मग काही विचारू नका. मला मित्रांच्या बरोबर खेळणे खूपच जास्त आवडत असे. मी दिवसभर फक्त दंगा मस्ती करत माझा वेळ घालवत असे. मी काही लहान पण नव्हतो. पण मला असे खेळ खेळणे अगदी लहापणापासूनच आवडत आले होते.

हे असे खेळच मला एका अश्या आयटम ला ठोकण्यासाठी उपयोगी ठरला कि मी ज्याचा कधी विचार देखील केला नव्हता. असे कधीहि मी तिला प्रोपोज केले असते तर तिने मला जरा देखील किंमत दिली नसती. पण त्या दिवशी असे काही झाले कि माझे सगळे आयुष्यच बदलून गेले. मी तिला त्या दिवशी फक्त ठोकला नाही तर तेव्हा पासून नियमितपणे तिला ठोकून काढू लागलो होतो.

तर हि गोष्ट आहे तेव्हाची मी जेव्हा मी कॉलेज ला होतो. अभ्यासात मला तसे बरे समजत असे आणि त्याच मुळे मला मार्क्स पण तसे बरे मिळत असत. त्याच बरोबर खेळात पण मी नेहमी पुढे असत असे. त्यामुळे माझी शरियष्टी कमालीची पिळदार होती. मजबूत देह, खेळाडूचे शरीर त्यामुळे मी खूप डिमांड मध्ये असत असे नेहमीच. आमच्या गल्लीत पण तसे काही मुली होत्या.

सगळ्याच ओव्हर स्मार्ट होत्या पण. त्यांना असे वाटत असे कि त्या म्हणजे जणू काही अप्सराच आहेत. ना बॉल ना बोचा तरीही त्या इतक्या नाटक करत असत कि काही विचारू नका. त्यांना प्रोपोज करण्या पेक्षा मी माझ्या हाताने मूठ मारण्यातच धन्यता मनात असे. इतका वेळ घालवण्यासारख्या पण त्या मुली नव्हत्या. नाही तर मी ते पण केले असते एक वेळ.

पण या सगळ्यात एक जण मात्र फुल्ल मार्केट घेत असे. ती म्हणजे प्रिया. प्रिया काही मुलगी नव्हती. तर अँटी होती. तिचे वय साधारण पस्तीस वगैरे असावे. तिचे लग्न झाले होते आणि तिचा नवरा कोणत्या तरी कंपनीत कामाला होता. प्रिया म्हणजे प्रिया च होती. दिसायला सुंदर एखाद्या अप्सरेसारखी. गोरी गोरी पान, घारे डोळे, भारदस्त छाती, छातीचे गोल पण असे कि ते आता बाहेर येतात कि मग असे. तिच्या पोटाचा तेवढाच भाग साडीतून असा काही बाहेर डोकावत असे कि ते गोरेपण बघून असे वाटत होते कि हि बाहेर अशी असेल तर मग आत किती गोरी असेल.

तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती. तिला बघताच तिच्या कमरेची ठेवण बघूनच तिच्या सिंहकटी फिगर ची आयडिया येत असे. तिच्या गोलाकार नितंबाकडे बघून मी आजवर कितीत वेळा मूठ मारली असेल हे माझे मलाच माहित नाही. तिचं ते सौंदर्य तिचा नवरा कसा उपभोगत याचा विचार करून माझे मन नाराज होत असे. कारण तो अजिबातच चांगला नव्हता दिसायला. त्यामुळे तर जास्तच चिडचिड होत असे.

आम्ही एकदा डबा एक्सप्रेस हा खेळ खेळत होतो. डबा पायाने मारायचा आणि ज्याच्यावर डाव आहे त्याने त्या डब्याला त्या विशिष्ट ठिकाणी नेवून ठेवायचे आणि मग बाकीच्यांना शोधायचे. कोणी डबा उडवला तर पुन्हा तो डबा तिथे आणून ठेवणे व पुन्हा शोधाशोधी असा हा खेळ.

त्या दिवशी माझ्यावर नेमका डाव आला होता. आम्ही फार काही मुले नव्हतो आणि जी होती ती पण सगळी माझ्यापेक्षा छोटी होती. त्यामुळे मला काही विशेष रस नव्हता त्यांच्या सोबत खेळण्यास. पण तरीही वेळ जात नव्हता म्हणून मी खेळायला गेलो आणि नेमका डाव माझ्यावर आला. त्यातील एकाने जोरात तो डबा दूरवर फेकला. तो डबा नेमका गेला प्रिया च्या घराच्या मागे.

मी तो डबा आणण्यासाठी म्हणून गेलो. मी डबा घेतला आणि उठून जाणार तोच माझी नजर गेली प्रिया च्या घरात. तिच्या घराच्या मागे असल्याने मला तिच्या घरातील सगळे मला स्पष्ट दिसत होते. तिचे घर त्या ओळीचे शेवटचेच असल्याने आणि तिथे तसेही कोणी येत नसल्याने तिने मागचे दार उघडेच ठेवले होते. माझी नजर आत गेली आणि मी जागच्या जागी थबकलो.

आत प्रिया वॅक्सिंग करत होती. तिने तिची साडी पूर्णपणे वर केली होती आणि ती तिच्या पायाला ते क्रीम लावत होती. तिचे ते गोरेपान पाय बघून मी हरकलो. प्रिया इतकी सुंदर आत पण असेल हे माझ्या कपलनेच्या पलीकडले होते. ती त्या क्रीम च्या डब्यातून क्रीम काढून हळू हळू करत तिच्या पायाला फासत होती आणि इकडे तिकडे बघत हळू हळू गोलाकार फिरवत होती.

तिला बघून मला काय करू आणि काय नको असे झाले होते. मी तिथेच थोडासा आडोसा बघितला आणि मी दिसणार नाही अश्या बेताने तिला आत वाकून बघू लागलो. पण मला फार वेळ थांबता आले नाही कारण माझ्यावर डाव होता. मी तिकडे गेलो आणि पुन्हा मुद्दाम माझ्यावर डाव घेतला आणि मी पुन्हा तिथेच येऊन प्रिया ला बघत उभा राहिलो.

तिचे पायाचे केस काढून झाले होते आणि आता ती चक्क पैकी तिच्या योनीचे केस काढत होती. मी आता मात्र पुरा वेडा होणार होतो. तिने हळूच तिची निकर काढली आणि तिच्या योनीला क्रीम फासून ती त्याचे केस केस काढू लागली. बघता बघता मी यात दोन ते तीन वेळा डाव घेतला आणि तोवर तिने तिच्या योनीचे सगळे केस काढून टाकले होते. तिची योनी कमालीची गोरी तर होतीच पण ती इतकी गुलाबी होती कि ती जरा जरी चाटली तर ती लाल होणार होती हे मी लगेचच ओळखले होते.

मी तिथेच थांबून तिला बघत होतो आणि त्याच वेळी तिचे माझ्याकडे अचानक लक्ष गेले आणि ती मला म्हणाली "राजू ये आत आता. मघा पासून उन्हात उभे राहून दमला असशील ना तू"

याचा अर्थ असा होता कि तिला माहित होते कि मी तिच्याकडे बघत होतो ते. मी हळूच आत गेलो. तेव्हा ती मला म्हणाली "अरे हे बघ तिथे माझ्या आत एक इथे कपाट आहे. त्यात बाहेर कोण आले आहे ते लगेच दिसते. मी तुला पहिल्यांदा आला होता तेव्हाच बघितले होते. पण तरीही तू मला आवडतोस ना.म्हणून मी तुला अजिबात हटकले नाही"

ती बोलत बोलत तिच्या योनीला हलकासा मसाज करत होती आणि मी आ वासून ती काय बोलत आहे ते तिच्या योनीकडे रोखून बघत ऐकत होतो. तिने मला तिच्या कडे येण्याची खूण करताच मी दार लावून तिच्याकडे गेलो आणि सरळ खाली बसलो. तिला मी जमिनीवर झोपवले आणि तिची साडी आधीच वर केली असल्याने तिच्या पायांना आणि तिच्या योनीला मी जवळून बघू लागलो.

तिच्या पायावरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. नुकतेच वॅक्स केले असल्याने तिचे पाय कमालिचे तुळतुळीत झालेले होते. माझी जीभ सर सर करत वर खाली फिरत होती. त्याचा सुवास मला उद्युक्त करत होता. मी तसेच वर सरकलो आणि तिच्या योनीजवळ गेलो. तिची ती नाजूक योनी बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. मला काहीच सुचत नव्हते.

तिच्या योनीवर मी माझी जीभ ठेवली आणि मी तिला चाटायला सुरवात केली देखील. नुकतेच वॅक्स केले असल्याने तिची योनी अगदी सपाट झाली होती आणि त्यामुळे माझी जीभ त्यावरून फिरवताना मला खूपच आनंद होत होता. मी तिच्या योनीला वेड्या सारखे चाटू लागलो. तिच्या योनीचे पदर मी माझ्या जिभेने अलगद उघडू लागलो तसे मला तिचा आतील मांसल भाग दिसू लागला.

मी माझी जीभ तिच्या योनीत आत सरकवली आणि माझ्या जिभेच्या शेंड्याने तिचा आतील दाणा कुरवाळू लागलो. ती कमालीची गरम झाली आणि तिची योनि ओली होऊन पाझरू लागली. मी लगेच बाजूला झालो आणि तिच्या योनीत माझा भलामोठा सोटा कोंबला. कचकन मी एकाच हिसड्यात माझा पूर्ण सोटा तिच्या योनीत कोंबला तिच्यावर उडू लागलो.

काच काच काच काच करत मी तिच्या योनीला ठोकून काढत होतो आणि ती आह आह आह आह करत त्याचा आस्वाद घेत होती. एकसारखे तिला खूप वेळ ठोकून काढल्याने आम्ही दोघेपण खूप घामेघूम झालो होतो. खूप वेळ तिला ठोकले मी आणि मग माझे सगळे वीर्य मी तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

आमचे शरीर शांत झाले होते पण मन नाही. पुढे खूप वेळ आम्ही दोघे पण तसेच नग्न एकमेकांच्या कुशीत पहुडलो होतो. ती माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन चोळत पडली होती आणि मी तिची छाती दाबत निवांत पडलो होतो. बघता बघता आम्ही दोघे पण पुन्हा तयार झालो आणि मी तिच्यावर पुन्हा एकदा एक जबरद्स्त शॉट काढला.

अश्या प्रकारे मी तेव्हा पासून तिला रोजच नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो. तिचा नवरा बाहेर गेला कि ती लगेच मला फोन करून बोलवून घेत असे आणि मग काय मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढत असे आणि तिची व माझी दोघांची खाज भागवत असे.
 
Back
Top