मादक सखूला ठोकले उसाच्या फडात

sexstories

Administrator
Staff member
मित्रानो नमस्कार. माझे नाव रघु आहे. मी आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी गावात राहतो. भरपूर शेती आहे माझी. त्यामुळे पहिल्यापासूनच मी अभ्यासात काही फार हुशार वगैरे नव्हतो. त्यामुळे उनाडक्या करत गावभर फिरणे म्हणजे माझे रोजचे काम होते. घरची परिस्थिती सधन असल्याने मी अगदीच निवांत होतो. गाठीला पैसा असला कि माणसाचा रुबाब काही औरच असतो हे मात्र नक्की.

मी उनाडक्या जरी करत असलो तरी मी नियमित व्यायाम पण करत होतो आणि त्याच मुळे माझी तब्येत खूपच चांगली होती. धिप्पाड च्या धिप्पाड छाती, मजबूत देह, पिळदार शरीरयष्टी आणि बघताच क्षणी समोरचा चड्डीत मुतेल अशी एकंदरीत पर्सनॅलिटी यामुळे मी सगळ्या गावात फेमस होतो.असा कोणता नाद नव्हता जो मला नव्हता म्हणून विचारा.

दारू असेल, सिगारेट असेल, मावा असेल, गांजा असेल, गुटखा असेल कि बाई असेल. सगळे नाद मी केले होते आणि आज देखील करत आहे. बाकी सगळे ठीक आहे मी काही तरी कसे तरी अड्जस्ट करू शकत होतो. पण बाई मात्र मला नियमितपणे लागत असेच आणि माझे असे काही नसे कि मला खूप देखणी किंवा खूप ब्रँडेड स्त्री च पाहिजे असे काही नाही. फक्त ती गळ्याच्या खाली मात्र कमालीची मादक असली पाहिजे हि माझी अट असे. मग ती कोणी का असेना मला त्याचा काही फरक पडत नसे.

माझी शेती जशी होती तसेच ती शेती करण्यासाठी माझ्याकडे खूप मजूर पण होते. उसाच्या शेतीला काम खूप लागते. विशेषतः पाणी घालणे तर खूपच कष्टदायक आणि जिकिरीचे काम. त्यासाठी मी खूप लोक कामाला ठेवले होते. त्यात जसे पुरुष होते तसे महिला देखील होत्या. आमच्या एका मजुराचे नाव होते दीपक.

दीपक खूप वर्ष माझ्याकडे कामाला होता. वयस्कर झालेला दीपक मला जड होत होता कारण तो काम करत नसे नीट. मी त्याला काढून टाकायच्या विचारात असतानाच तो एकदा मला म्हणाला "मालक माझी भाची आपल्याडके कामाला लागतो म्हणून माझ्या मागे लागली आहे. तुम्ही म्हणत असाल तर तिला उद्या तुम्हाला भेटायला लावू का?"

मी त्याला होकार दिला आणि दुसऱ्याच दिवशी मी दुपारी शेतातल्या घरात आराम करत असताना एक मुलगी माझ्याकडे आली. साधारण पंचिवस वर्षाची असेल ती. दिसायला सावळी पण कमालीची रेखीव, सरळ नाक, केस मागे ओढून बांधलेले, नाकात नथ, नऊ वारी साडी अशी काही घट्ट बांधली होती कि त्यातून तिच्या भरगच्च मांड्याचे दर्शन कसे नीट होत होते. तिच्या छातिचे ते गोळे कमालीचे मांसल होते. तिच्या नऊ वारी गोलाकार पण कमालीच्या गोलाकार नितंबाचे दर्शन मला होत होते. तिला बघताच मी जगचा उठलो.

तिने मला नमस्कार केला आणि ती मला म्हणाली "माझे नाव सखू आहे. दीपक मामा ने काल माझ्या बद्दल तुम्हाला सांगितले असेलच"

तिची माहिती घेऊन मी तिला लगेचच कामावर ठेवून घेतले. दीपक चा रेफरन्स न देता देखील मी तिला ठेवून घेतले असतेच अशी कमालीची मादक फिगर होती तिची. तिला बघून माझ्या मिठीत घेऊन तिला करकचुन दाबावे असेच मला वाटून गेले क्षणभर. तिची फिगर नाही म्हंटले तरी ३६-२४-३६ अशीच असणार याचा अंदाज मी मनोमन बांधून ठेवला होता.

तिचे काम चालू झाले आणि सखू ला मी शेतात पाणी घालण्यासाठी म्हणून तिला माझ्या जवळच ठेवून घेतले. तिला मी सगळे काम नीट समजावून सांगितले. तिच्या बोलण्यातून ती चालू आहे हे मी तेव्हाच ओळखले होते. तिचे एकूण हावभाव बघता ती लवकरच माझ्या तडाख्यात सापडेल असे मला वाटू लागले होते. मी योग्य वेळेची वाट बघत होतो.

तिची परिस्थिती फार काही चांगली नव्हती. त्यामुळे मी तिला पगारा व्यततीरिक्त अधून मधून पैसे देत असे. तिने अगदी पहिल्या पासून त्याला नकार न देता ती ते घेत असे. त्या वरूनच मी ती चालू असणारच हे मी ओळखले होते. तिचे काम चालू होते आणि माझे तिला पैसे देणे चालू होतेच. त्या दिवशी ती माझ्या घरीच काम करत होती आणि मी तिच्याकडे रोखून बघत होतो.

कितीही केले तरी ती मजूर होती त्यामुळे ती स्वतःहून काही बोलणे अशक्य होते. तिच्याकडे बघून मी माझा सोटा चोळत होतो. बघता बघता माझा सोटा कमालीचा कडक झाला आणि तरीही मी त्याला चोळणे काही थांबवले नव्हते. तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले. तिने माझा सोटा मोठा झालेला बघितला. ती काही बोलली नाही. ती माझ्या सोट्याकडे रोखून बघत गालातल्या गालात हसू लागली.

माझ्यासाठी तो इशाराच होता. मी जागचा उठणार आणि तिला माझ्याकडे ओढणार तोच दीपक आला आणि माझा डाव फसला. तेव्हापासून तर मी तिच्याकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेनेच बघू लागलो होतो. ती पण माझ्याकडे हळूच चोरटा पण कमालीचा मादक कटाक्ष टाकून मला खुणावू लागली होती. तिला मला आता काहीही करून उपभोगायचे होते. मी काय करता येईल याचा विचार करू लागलो.

त्या दिवशी शेतात पाणी घालत होते सगळे. त्यात सखू पण होतीच. मी तिच्याच मागे गेलो होतो. तीचे माझ्याकडे काही लक्ष नव्हते. त्यामुळे ती तिच्याच कामात मग्न होती. ती पाणी घालत घालत बाकी मजुरांपासून एकटी पडली होती ते मी बघितले.तीच योग्य वेळ आहे हे मी समजले आणि झटकन उसाच्या फडात शिरलो. दान दान पावले टाकत मी सखू च्या मागे जाऊन उभा राहिलो.

ती खाली बसून काम करत होती. तिचा तो मदमस्त देह बघून माझ्या डोळ्यात वासना निर्माण झाली. तिची ती गोलाकार गांड मागून मला कमालीची मादक दिसत होती. तिचा पदर बाजूला झाला असल्याने एका बाजूने तिची छाती उघडी पडली होती आणि त्यातून तिच्या भरदार छातीचे दर्शन मला अगदी आरामात होत होते. ते बघून तर माझा सोटा कमालीचा कडक झाला.

मी तिच्यावर मागून झडप मारली. मी अचानक तिला असे मिठीत घेतल्याने तिला पण समजेना कि नेमके काय होत आहे ते. तिला मी दिसलोच नाही. त्यामुळे ती ओरडू लागली. ती ओरडू लागताच मी तिचे तोंड माझ्या हाताने जोरात दाबून ठेवले आणि तिला माझ्याकडे तोंड करून खाली जमिनीवर पाडले. मला बघताच तिचा आवाज बंद झाला. शेवटी तिला पण तेच पाहिजे होते जे मला पाहिजे होते.

तीला मी खाली पडताच तिच्या तोंडात मी माझे तोंड दिले आणि तिच्यावर मी चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. माझे चुंबन चालू होताच ती पण मग माझ्या कुशीत विसावली आणि तिने तिला माझ्या स्वाधीन केले. तिच्या छातीचा थोडा बाजूला झालेला पदर मी माझ्या हाताने पूर्णपणे बाजूला करून फेकून दिला आणि तिची छाती मोकळी केली. तिची ती भारदस्त छाती बघून मी लाळ घोटू लागलो.

तिच्या ब्लाउज ची बटणे एक एक करत मी काढून तिच्या आत लपेलले तिचे ते दोन्ही कबुतरे मी बाहेर काढली आणि त्यांच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबून काढत होतो. तिचे ते गोलाकार उरोज मी जसे जोरजोरात दाबत होतो तसे तिच्या छातीचे उभार अजून जास्त उठून दिसत होते मला.

तिचे निप्पल्स मी तोंडात घेतले आणि जोरजोरात चाऊन काढू लागलो. अस्सल गावरान कोंबडी होती ती. त्यामुळे तिला कसे पण रेमटले तर चालणार होते. त्यामुळे तिच्या छातीचा मी दाबून दाबून चोता केला होता.एव्हाना तिने माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडले होते आणि तीने त्याला हलवायला चालू देखील केले होते.

मी माझी पॅन्ट झटकन काढली आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. माझे ते भलेमोठे हत्यार तिने तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोखायला चालू करताच मी पुरा वेडा झालो. ती एकसारखी माझ्या सोट्याला चोक चोक चोकत होती. खूप वेळ चोकून चोकून तिने त्याला ओला चिंब केला होता. त्याचा आकार इतका कडक झाला होता कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या होत्या. तिचा तो बेभानपणा बघून मी पण बेभान झालो होतो.

तिला मी मग खाली पाडले. तिची नऊ वारी सझडी एका बाजूने खालून वर केली आणि तिच्या योनीत मी माझा सोटा कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा सोटा तिच्या योनीत जाताच मी जोरजोरात माझी कंबर मागे पुढे करत हलवू लागलो. माझा देह जसा धिप्पाड होता तसेच माझे दणके प्रचंड ताकदीचे होते. काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो.

खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो. अश्या प्रकारे मी माझी सखू ला ठोकायची इच्छा त्या दिवशी पूर्ण केलीच आणि त्या नंतर मी तिला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो. सखू ला तेव्हा पासून मी शेतातल्या घर कामासाठी म्हणूनच ठेवून घेतले आणि तिला पाहिजे तेव्हा मनसोक्तपणे ठोक ठोक ठोकून तिचा उपभोग घेत आहे.
 
Back
Top