मामीने पुच्ची चटवून ठोकवली

sexstories

Administrator
Staff member
माझे नाव असीम आहे आणि मी छत्तीसगढ चा राहणारा आहे. मी दिसायला एकदम चांगला आहे आणि माझा रंग थोडा सावळा आहे, माझी उंची ५ फुट १० इंच आहे आणि मी थोडा जाड आहे, माझा लंड ५ इंच आहे.

मला कधी कोणाला ठोकायचा चान्स मिळाला नव्हता, खूप वेळा मी मुलींचा विचार करून माझी मुठ मारून घेत होतो.

हि आज पासून एक वर्ष पूर्वीची गोष्ट आहे तेव्हा मी रायपुर मध्ये नोकरी करत होतो, मी जास्त करून नोकरी करताना रायपुर मध्ये राहत होतो, कधी कधी घरी येत होते.

गावा मध्ये आमचे भाजी च्या शेतीचे काम आहे, या काम मध्ये माझी मामी मम्मी च्या कामा मध्ये मदत करत होती. माझी मामी खूप सुंदर आहे आणि तिचे एकदम मोठे मोठे डोळे आहेत, रंग एकदम गोरा पान आहे आणि तिचे फिगर चे माप ३६-२४-३२ आहे. तिचे वर्तन खूप चांगले आहे.

मी मामी ला जेव्हा पाहत होतो तेव्हा माझा लंड एकदम उभा होत होता, मामी चे दोन मुले पण होते आणि ४ वर्ष चा आणि एक १० वर्ष चा आहे, ती आमच्या घर पासून थोडे दूर राहत होती.

एक वेळा मी खूप दिवस ची सुट्टी घेउन रायपुर वरून माझ्या घरी परत आलो होतो, रात्री चे ४ वाजता मी घरी पोचलो होतो आणि झोपलो होतो.

मग जेव्हा माझे डोळे उघडले होते तेव्हा सकाळ चे ९:३० वाजले होते आणि मग मी उठलो होतो तर पहिले कि पप्पा दुकान मध्ये गेले होते आणि मम्मी आणि मामी शेत मध्ये काम करत होती.

मग मामी ला पाहून माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि मी जवळ जाऊन बोलत होतो आणि मग मामी ने विचारले तर मी तिला माझ्या कामाचे सांगत होतो.

मामी माझे बोलणे एकदम लक्ष देऊन ऐकत होती मी पण तिच्या मध्ये आता रस घेऊ लागलो होतो आणि मग मी आणि मामी रोज गप्पा मारू लागलो होतो, आणि हळू हळू आम्ही एकदम जवळ आलो होतो.

एक दिवस मामी मला म्हणली असीम मला काही समान बाजार मधून घ्यायचे आहे मला घेऊन जाशील का?

मी म्हनलो कि ठीक आहे मामी केव्हा जायचे आहे?

तर ती म्हणाली कि उद्या जाऊया.

मग ठीक आहे बोलून मी घरी आलो होतो.

दुसर्या दिवशी मामी ने एकदम तयार होऊन रस्त्या वर येऊन मला कोल केला होता कि मी घरा तून निघाले आहे आणि रस्त्या मध्ये तुझी वाट पाहत आहे.

मी म्हणाले कि तुम्ही थांबा.. मी येतो आहे.

मग मी विचार केला कि आज तर मामी ला ठोकून राहणार आहे.

मग मामी ला बाईक वर बसवून मी बाजार मध्ये गेलो होतो, मी रस्त्या मध्ये परत परत ब्रेक मारत होतो आणि मामी चे ३६ चे बोल माझ्या पाठीला लागत होते, माझी मामी काही म्हणाली नाही. तर मला समजले कि तिची पुची पण गरम आहे.

मग आम्ही दोघे जाऊन बाजारातून सामान घेऊन आलो होतो.

दुसर्या दिवशी मी मामीला म्हणले कि मामी जी काल बाजार मध्ये जाऊन कसे वाटले होते?

तर तिने म्हणले कि चांगले वाटले.

मग मामी तिचे काम करू लागली होती आणि मग मम्मी येऊन म्हणत होती कि लवकर काम करून घे. संध्या काळी आपण सर्व पूजा मध्ये जाणार आहोत.

मग आम्ही दोघे मिळून काम करू लागलो होतो.

मग रात्री आई पप्पा पूजा मध्ये गेले होते आणि मी गेलो नाही, मग रात्री मी मामी च्या घरी गेलो होतो, मी तिथे जाऊन पहिले कि मामी जेवण जेवून तिच्या रूम मध्ये झोपायला जात होती.

मी दरवाजा च्या मागे लपून मामी ला पाहत होतो आणि तेव्हा पहिले कि मामी तिची साडी काढून फक्त तिच्या ब्लाउज आणि साया मध्ये झोपली होती. तिच्या रूम ची लाईट चालू होती त्या मुळे सर्व दिसत होते.

काही वेळाने मामी तिचे दुध दाबू लागली होती आणि ती एकदम बैचेन झाली होती आणि इकडे तिकडे बाजू फिरवत होती, त्या मुळे तिचा साया पण वर गेला होता आणि तिची मांडी पर्यंत आला होता.

मामीला असे पाहून माझा लंड एकदम उभा झाला होता आणि मग मला आता कंट्रोल करता येत नव्हते आणि मी जाऊन मामी ला मागून पकडून घेतले होते.

मग मामी अचानक असे केले त्या मुळे एकदम हडबडली होती.

मग मी मागून तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि खरेच मला खूप मजा येत होती.

मग मामी चे तोंड दुसरी कडे होते आणि ती ओरडत होती कोण आहे?

मग मी तिला पलटले होते तर ती मला पाहून एकदम मला रागावू लागली होती कि मला सोडून दे, मी तुझी मामी आहे.

मग मी मामी चे काही ऐकले नाही आणि मी तिला कीस करत राहिलो होतो, मग काही वेळाने मामी चा विरोध एकदम बंद झाला होता आणि मग काही वेळाने मी तिला एकदम सोडून दिले होते आणि मग तिच्या शेजारी जाऊन मी उभा झालो होतो.

मामी एकदम बेड वरून उठली होती आणि तिची साडी घातली होती आणि मला म्हणली कि तुला लाज वाटत नाही आहे का.. तुझ्या मामी च्या बरोबर असे करत असतोस? मी तुला खूप चांगला मुलगा समजत होते आणि तू एक नंबर चा हरामी निघाला आहेस.

मग मी एकदम घाबरलो होतो आणि तीला म्हणलो मामी तुम्ही घरा मध्ये कोणाला काही सांगू नका.. तुम्ही जे म्हणाल ते मी करतो.

मग ती म्हणली कि ठीक आहे आता परत असे काही करू नकोस.

मग मी म्हणले कि ठीक आहे.

मग ती म्हणाली कि असे का करत होतास? खरे सांग.

मग मी म्हणले कि तुमचे फिगर खूप सुंदर आहे मामी.. जेव्हा पण मी तुला पाहत असतो तेव्हा मला कंट्रोल होत नाही.

तिने म्हणले कि तुझी कोणी गर्लफ्रेंड आहे का?

मग मी म्हणले कि नाही आहे.

मग ती म्हणली कि चल ठीक आहे.. आता रात्र खूप झाली आहे आणि तू घरी निघून जा.

मग माझे मन करत होते कि मी इथेच तिला बेड वर झोपवून तिला ठोकून देऊ.

आता रात्री चे ११:३० वाजले होते आणि मग मी घरी आलो होतो.

मग दुसया दिवस जेव्हा मामी काम करायला आली होती तेव्हा मी तिच्या पासून थोडे दूर गेलो होतो.

मग त्या वर ती म्हणली कि असीम काल तुझे मामा बाहेरगावी जात आहेत.. तू रात्री माझ्या घरी येऊन झोप.. मला एकटीला खूप भीती वाटते.

मग मी म्हणले कि मम्मीला सांगून द्या.

मग मम्मी म्हणाली कि तू जा तिच्या कडे.

रात्री ७ वाजता मी मामी च्या घरी गेलो होतो आणि मग मामी आणि मी आणि तिचे मुले सर्वांनी जेवण केले, मला काही तरी भीती होती त्या मुळे मी काही कमी खाल्ले होते.. तर ती म्हणली कि अजून जेवण कर.. नाही तर ताकद कोठून येणार आहे.

मग मी काही खाल्ले नाही, मग आम्ही सर्व झोपायला बेड वर गेलो होतो आणि मग मी आणि मामी चा मोठा मुलगा बेड वर झोपलो होतो आणि मामी आणि तिचा लाहन मुलगा खाली चटई वर झोपले होते.

थोड्या वेळाने तिची मुले झोपली होती आणि माझे लक्ष मामी वर होते.

अचानक रात्री च्या २ वाजता माझी झोप उडाली होती आणि मी पहिले कि मामी झोपली आहे, माझ्या मना मध्ये सैतान जागा झाला होता आणि मी जाऊन तिचे बुब्स दाबू लागलो होतो.

काही वेळाने मामी जागी झाली होती आणि मग मला पाहून ती म्हणली कि मला सोडून दे.. मला द्या कर.. मी तुझी मामी आहे रे..

मी म्हणले कि मामी थोडा वेळ साठी तू सर्व नाती विसरून जा.. मी एक वेळ तुला जवायची इच्छा करतो आहे.

पण मामी ने ऐकले नाही आणि मला जायला म्हणू लागली होती.

मग मी म्हणले कि प्लीज मामी एक वेळा.

मग तीने ऐकले होते आणि म्हणाली कि फक्त एक तू करू शकतोस.. एक तर बोल दाबून घे, नाही तर माझी पुच्ची चाटून घे, नाही तर मला ठोकून दे.

मग मी म्हणलो कि ठीक आहे मामी.. पण मी तुमच्या पूर्ण शरीर ला एक वेळा एकदम नागडे पाहणार आहे.

तर तिने ऐकले होते.

मग मी तिचे कपडे काढू लागलो होतो, आधी तिची साडी उघडली होती आणि मग तिचे ब्लाउज काढले होते आणि मग तिचे ब्रा मध्ये कसलेले बोल पाहुन्न माझा लंड एकदम कडक होऊ लागला होता.

मग मी जसे मामी ला पूर्ण नागडे करून तिची पुच्ची पहिली होती तेव्हा मला तिला ठोकायची इच्छा होऊ लागली होती.

ती म्हणाली कि जे करायचे आहे ते पटकन करून घे.

मग मी तिची पुच्ची चाटू लागलो होतो आणि तिची पुच्ची एकदम केसाने भरलेली होती.

मग मी माझ्या जीभ ने तिची पुच्ची चाटत राहिलो होतो, काही वेळ नंतर मला पुच्ची चाटून खूप मजा येऊ लागली होती आणि मी ते तुम्हाला शब्द मध्ये पण सांगू शकत नाही आहे.

मग काही वेळ मी मामी ची पुच्ची चाटली होती आणि ती म्हणत होती कि प्लीज असिम्म्म्म औऊ अह्ह्ह ओह्ह हः औऊ औऊ यस्स जरा हळू हळू कर नाआआअ.

मग जसे मी तिचे बोल दाबायला जाऊ लागलो होतो तेव्हा मामी म्हणली कि आज तू फक्त माझी पुच्ची चाटायची आहे.. तुला उद्या जे माझ्या बरोबर करायचे आहे ते करून घे.

मी तयार झालो होतो, त्या रात्री मी माझ्या मामी ची एकदम मादक आणि सेक्सी पुच्ची चाटत होतो आणि त्या दरम्यान माझ्या लंड मधून आपोआप पाणी निघाले होते आणि मला पण ते समजले नाही.

मग दुसरे दिवस पण मामी कडे झोपायला गेलो होतो तेव्हा मी मामी चे बोल दाबू लागलो होतो. आम्ही एक मेकाला कि कीस करत होतो आणि केव्हा आम्ही आमचे कपडे काढले होते आम्हाला पण नाही समजले.

मग काहि वेळ पर्यंत तिची पुच्ची चाटली कि मामी ला बेड वर घेऊन गेलो होतो आणि मग इकडे तिची पुची उघडली होती आणि लंड टाकून एक धक्का मारून दिला होता.

मग मामी माझ्या लंड ची मजा घेऊ लागली होती आणि काही वेळाने जेव्हा माझा माल निघणार होता तेव्हा मी तिला विचारले कि मामी कोठे काढू?

तर ती म्हणली कि आत मध्ये टाकून दे.. तुझ्या कडून मला एक मुलगी पाहिजे आहे.

मग मी लंड चा रस पुच्ची मध्ये टाकून दिला होता.

काही वेळ नंतर मामी म्हणाली कि असीम तुझ्या कडून ठोकून घेऊन मला खूप मजा आली आहे, तू आता मला रोज ठोकत जा, एक दिवस पण वाया घालवू नकोस.. नाही तर मी मरून जाईन. जेव्हा पण तुला नवीन पुच्ची पाहिजे असेल तेव्हा तू मला सांग, मी आणून देतो.

मग त्या नंतर मामी ला खूप वेळा ठोकले होते आणि मग तिने पण मला नवीन पुच्ची दिली होती आणि तिची गोष्ट मी नंतर लिहितो आहे.
 
Back
Top