मित्राच्या आईने मला मूठ मारून झवू दिले भाग 1

sexstories

Administrator
Staff member
हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे वरुण. मी एक 18 वर्ष्या चा किशोरवयीन मुलगा आहे. मी नुकतीच 12 वी पास झालो आहे. सध्या मी एका कॉलेज मध्ये प्रथम वर्षी शिकत आहे. आज पहिल्यांदाच मला आपल्याला माझी एक अनोखी सेक्स कहाणी सांगायची आहे. ही कहाणी माझ्या मित्राच्या आईसोबत काही महिन्यांपूर्वी च घडली. त्यांनी मला कशाप्रकारे मूठ मारून देऊन तिला झवू दिले त्याचीच ही सेक्स कहाणी आहे.

माझा मित्र राजीव आणि मी एकाच कॉलेज ला पण वेगवेगळ्या कोर्से ला शिकत होतो. आम्हा दोघांचेही फॅमिली खूप आधीपासूनच एकमेकांना परिचित होते. त्यामुळे आम्ही सर्व फॅमिली मेम्बर्स एकमेकांशी खूपच जवळचे होतो. माझ्या मित्राची आई तर मला तिच्या मुलासारखीच मानायची.

माझ्या मित्राच्या आईचं नाव आहे वंदना. ती एक 38 वर्ष्याची गृहिणी आहे. ती शरीराने थोडी जाड, उंचीने 5 फूट 7 इंच अशी धिप्पाड स्त्री आहे. त्यांचे बुब्स मोठे मोठे आहेत. त्यांच्या ब्लाऊज मध्येही ते मावत नसत. त्यांची गांड तर खूपच मोटठी आहे. त्या पाहायला सुंदर आहेत. अश्या ह्या माझ्या मित्राच्या आईला बघूनच माझा लंड उभा व्हायचा. त्यांचे उघडे वक्ष बघावे, त्यांचे मर्दन करावे असं मला मनोमन वाटे. त्यांच्या भल्या मोठ्या गांडीची कल्पना करून तर मी मूठ मारायचो. त्यांची पुच्ची कशी असेल हा विचार माझ्या मनात सतत घोळत असायचा. अश्या ह्या माझ्या मित्राच्या आईला, माझ्या वंदना काकूंला झवायची माझी अपरिमित इच्छा होती.

आणि माझी ही इच्छा मागच्याच वर्षी पूर्ण झाली! झालं काय की माझी फॅमिली एके ठिकाणी फ्री पास वर एक आठवड्यासाठी फिरायला जाणार होती. एक पास जास्तीचा होता तर माझ्या मित्राचे वडील माझ्या फॅमिली सोबत जाण्यास तयार झाले. पण राजीव आणि माझी परीक्षा असल्याने आम्ही तर जाणार न्हवतोच पण वंदना काकूंही घरीच थांबायचं ठरवलं. माझ्या घरी एक हफ्ता कुणीही नसल्याने मी माझ्या मित्राच्या घरी राहणार होतो. त्यामुळे मी, राजीव आणि वंदना काकू असे आम्ही तिघेच त्याच्या घरी एक हफ्ता असणार होतो. वंदना काकूंची संगत मला पूर्ण एक हफ्ता लाभणार असल्याने मीही फार खुशीत होतो.

दुसऱ्या दिवशी माझी फॅमिली आणि राजीव चे वडील ट्रिप ला निघून गेले. वंदना काकू म्हणाल्या, "चला, मुलांनो आता जेवण करून घ्या आणि नंतर अभ्यासाला लागा, परीक्षा आहे ना आता तुमची!" मग आम्ही तिघेही जेवण केलं आणि मग आम्ही अभ्यासाला लागलो.

आता रात्रीचे ८ वाजत आले होते. वंदना काकूंने आम्हाला आवाज देत जेवण करायला बोलावले. आम्ही लगेच डायनिंग रूम मध्ये गेलो. वंदना काकू नाईट गाऊन वर होत्या. त्यातून त्यांचे मोठे बुब्स दिसून येत होते. तसेच चालताना त्यांची गांड हलत असल्याचे मला दिसत होते. ते बघून माझ्या हाफ पॅण्ट मधून माझा लवडा उठायला लागला. मग आम्ही तिघेही गप्पा करत जेवण करायला सुरुवात केली. वंदना काकू माझी विशेष काळजी घेत होत्या. मला हवं नको ते बघत होत्या. त्या मोठ्या प्रेमाने आणि आग्रहाने मला वाढत होत्या. मग आमचं जेवण आटोपलं आणि मग आम्ही झोपायला जायची तयारी सुरू केली. वंदना काकू आमच्या जवळच्याच रूम मध्ये झोपायला गेल्या. मी काकूंना आणि राजीव ला गुड नाईट म्हणून आपापल्या रूम मध्ये जायला निघालो. आम्ही तिघंही जवळ जवळ च पण वेगवेगळ्या रूम्स मध्ये झोपलो होतो.

मी बेडवर पूर्ण नागडा होऊन आणि अंगावर चादर घेऊन लेटलो होतो. मी वंदना काकूंची कल्पना करत माझा लंड हलवायला लागलो. मला वाटलं की काश आता माझ्या लवड्यावर वंदना काकू आपले हात फिरवत असत्या तर!

इतक्यात वंदना काकू माझ्या रूममधे आल्या. मी दरवाजा बंद केला नव्हता. लाईट ही सुरूच होता. मी दचकलो. त्या लगेच म्हणाल्या, "सॉरी ह व..रून. तुला आणखी एक चादर हवी आहे का?" त्यांचं लक्ष माझ्या चादरीतून दिसत असलेल्या लवड्याच्या आकाराकडे गेलं होतं. त्यामुळे त्या थोड्या चलबिचल झाल्या. मी थोडा लाजत म्हटलं, "नाही, काकू इतकं पुरेसा आहे." त्या हसत म्हणाल्या, "बरं.. झोप ह नीट, काही लागलं तर सांग मला." मी त्यांना हो म्हटलं आणि त्या आपल्या रूम मध्ये गेल्या.

त्या अतिशय शॉर्ट वन पीस नाईट ड्रेस घालून आल्या होत्या. त्यातून त्यांच्या अर्ध्याहून अधिक मांड्या उघड्या दिसत होत्या. त्यांचे बुब्स ही अर्धे दिसत होते. त्यांना त्या रुपात मी पहिल्यांदाच बघत होतो. ते बघून माझा लवडा आणखीनच उठला. त्या रात्री मी स्वतः मूठ मारून स्वतःला शांत केले.

मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही दोघे परीक्षेला गेलो. माझा पेपर आटोपलं पण राजीव चा आणखी एक पेपर बाकी होता. म्हणून तो तिथंच थांबला आणि मी घरी परत आलो. वंदना काकूंने माझं स्वागत केलं आणि मला फ्रेश व्हायला सांगत जेवण वाढून दिल. मग मी जेवण आटोपलं आणि त्यांना कामांत मदत करायला लागलो. त्या माझ्या शी गप्पा करत होत्या. इतक्यात एक डब्बा उचलायला त्या खाली वाकल्या आणि त्यांच्या गांडीचा स्पर्श माझ्या लवड्याला झाला. त्यांना माझा लवडा उठला आहे हे लक्षात आलं होतं. त्या ओशाळून मला सॉरी म्हटल्या आणि मी त्यांना हसून , "इट्स ओके काकू म्हटलं."

काही वेळाने मग राजीव ही घरी आला. असेच 2 दिवस गेले. आमचे अर्धे पेपर संपले आणि बाकीचे नंतर काही दिवसांनी होणार होते. याच काही दिवसांच्या गॅप मध्ये राजीव ला एका प्रोजेक्ट साठी बाहेर गावी 3 दिवसासाठी जायचं होतं. त्यामुळे दुसऱ्याच दिवशी तो त्यासाठी निघून गेला. आता घरात मी आणि वंदना काकुच होतो.

आम्ही दोघे खूप खेळकर पणे वागत होतो. एके सकाळी मी बाथरूम मध्ये आंघोळ करत असताना पाय घसरून पडलो. माझ्या पडण्याचा आवाज ऐकून वंदना काकू लगेच बाथरूम मध्ये आल्या. मी टॉवेल ने माझं लंड लपवत वेदनेने विव्हळत उभा राहायचं प्रयत्न करीत होतो. काकू ने मला धीर देत आधार दिला आणि बेडरूममध्ये घेऊन गेल्या. त्यांनी मला बेडवर लेटवलं आणि विचारले, "कसा पडला रे तू? कुठं लागलं बघू?" मी म्हणालो, "काकू नाही दाखवू शकत मी तुम्हाला, मी काही नाही घातलं आहे आतमध्ये."

यावर काकू म्हणाल्या, "अरे तू लहान होतास तेव्हा मी तुला नागडं अंघोळ घालून द्यायची. लाजू नकोस, बघू." असं म्हणत त्यांनी माझ्या अंगावर च टॉवेल बाजूला सारल. त्याबरोबरच माझा उठलेला लंड उघडा पडला. ते बघून काकू चकित होत हसत म्हटल्या, "बापरे, वरून तू तर फारच मोठा झालास रे पाहता पाहता." मी लाजलो.

मग त्यांना मी माझं दुखणं सांगितले आणि त्या त्यावर मसाज करायला लागल्या. माझा लंड आणखीनच कडक व्हायला लागला. माझ्या मित्राच्या आईकडून माझ्या लवड्याची मसाज करायची माझी इच्छा पूर्ण करायची वेळ आली होती.

मी काकूंना म्हटलं, "काकू, माझा लंड पण दुखत आहे, त्याच्यावर पण पडलो ना!" त्या म्हणाल्या, "बरं, करते ह मालिश तुझ्या लवड्याची पण." असं म्हणत त्यांनी माझ्या लवड्यावर तेल लावलं आणि त्यावर आपल्या हातानी मसाज करायला लागल्या. त्यांच्या नाजूक हाताचा स्पर्श माझ्या लवड्याला होताच मी थरारलो. मी कन्हायला लागलो, "आआहहह.. काकू.. करा. आणखी.. हलवा.." तसं त्या माझ्या लवड्याच्या गुलाबी अग्रभागी आपले बोटं फिरवायला लागल्या. मी तर वेडा च व्हायचं राहिलो होतो. मी मोठ्याने कण्हत होतो, "ऊहहहहह.. काकू.. खूप बरं वाटतंय.. उम्म्म.."

काकूंनी माझ्या लवड्यावर हात फेरत, मूठ मारत म्हणाली, "आता बरं वाटतंय न बाळ तुला? छान ह." तस त्यांनी आणखी माझा लंड मसाजायची, मूठ मारायची गती वाढवली. मी मोठ्याने कण्हत होतो. माझ्या लवड्यातून आता वीर्य बाहेर पडणार होत. माझा लंड थरथरत होता. मी मोठयाने ओरडलो आणि लगेच माझ्या लवड्यातून गाढ, पांढर वीर्य बाहेर पडलं आणि ते वंदना काकूंच्या चेहऱ्यावर आणि हातावर सांडलं.

वंदना काकू हसत म्हणाल्या, "किती गाढ वीर्य आहे रे तुझं, माझं चेहरा भरवून टाकला बघ." मी त्यांना हसत सॉरी म्हणालो. त्या म्हणाल्या, "आता बरं वाटतंय ना तुला, अराम कर ह. मी चेहरा धुते." असं म्हणत त्या बाथरूम मध्ये जायला निघाल्या. मी खूपच समाधानी झालो होतो.

माझ्या मित्राच्या आईकडून माझ्या लवड्याची मूठ मारून मसाज करून घेण्याची माझी इच्छा पूर्ण झाली होती. आणखी मग रात्री मी त्यांना कसं झवलो ते समोरील भागांत.
 
Back
Top