मित्राच्या बहिणीबरोबर मधुचंद्र | Hindi Sex Stories

मित्राच्या बहिणीबरोबर मधुचंद्र

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  हेल्लो मित्रांनो माझे नाव राज आहे. माझे वय ३० वर्ष आहे. घटना घडली तेव्हा माझे वय २० वर्ष होते आणि माझ्या मित्राची बहिण जिचे नाव प्रीत होते तिचे वय १८ होते. त्यावेळी माझ्या मनात तिच्या विषयी काही वाईट विचार नव्हते. मी तिला माझ्या बहिणीसारखीच मानत होतो. आमचे घर लागून असल्यामुळे आमच्या गच्चीवरून त्यांच्या घरातले सर्व दिसते. एक दिवस मी गच्चीवर काही कामाने गेलो होतो. तिथे माझी नजर प्रीतच्या घराच्या मागे असलेल्या अंगणात पडली. मी एकदम हैराण झालो. तिथे प्रीत एकदम बिनधास्त नागडी होऊन अंघोळ करत होती. बहुतेक तिच्या घरी कोणी नव्हते. मी खूप वेळ तिला अंघोळ करताना पाहत राहिलो. पण तिची नजर माझ्यावर पडली.

  मी तर त्यावेळी घाबरलो होतो, कि तिने जर घरी कुणाला सांगितले तर काय होईल? आणि मी पटकन खाली आलो. माझ्या डोक्यातून ती घटना बाहेर जात नव्हती. मी तिला नागडी अंघोळ करताना पहिले होते. तिचे छोटे छोटे लिंबूसारखे बॉल आणि बिगर केसाची पुच्ची आणि तिचे मस्त गोरेपान शरीर आठवून माझा मस्त लंड कडक आणि उभा झाला. मग मी बाथरूममध्ये गेलो आणि खूप वेळ मुठ मारली. खूप मुठ मारल्यावर सुद्धा मी तो क्षण विसरू शकत नव्हतो.

  मग एक दिवस त्यांच्या घरी कोणी नसताना मी तिच्या घरी गेलो आणि तिच्याबरोबर असेच बोलू लागलो. ती बहुतेक अजून लहान असल्यामुळे ती घटना विसरली होती. पण माझ्यावर तर हवसचा नशा चढला होता. मी बोलत बोलत माझा लंड बाहेर काढला आणि असेच बसून बोलू लागलो. ती थोडी घाबरली आणि दुसऱ्या खोलीत जाऊ लागली.

  मी तिचा हात पकडला आणि म्हणालो- प्रीत थोडा वेळ इथे बस. मी काही करणार नाही. तुला हात पण लावणार नाही. फक्त माझ्याजवळ बस. ती घाबरत माझ्या जवळ बसली, त्यावेळी माझा लंड बाहेरच होता. आणि काही वेळाने बोलत बोलत मी माझी पेंट काढून टाकली. आणि तिच्या शेजारी बसून मुठ मारू लागलो. मला खूप चांगले वाटत होते. तिच्यासाठी हे सर्व नवीन होते. मला खूप मजा येत होती. आणि तिलाही पाहून मजा येत होती, पण थोडी घाबरत होती. मग मी तिचा हात पकडून माझ्या लंडावर ठेवला. तिने तिचे डोळे बंद केले आणि लंड जोरात पकडला. हळूहळू ती लंडाला कुरवाळू लागली. काय सांगू भावांनो? काय अनुभव होता जेव्हा ती तिच्या नाजूक हाताने माझ्या लंडाबरोबर खेळत होती. खूप मजा येत होती. तिने माझा लंड दोन्ही हातांनी पकडला आणि ती हलवत होती.

  आम्ही दोघे एकमेकांना कीस करू लागलो आणि कीस करत ती माझा लंड हलवत हाती आणि मी तिच्या टी-शर्ट मध्ये हात टाकून तिचे मम्मे दाबत होतो. आम्ही दोघे निवांत बसून एकमेकाच्या शरीराबरोबर खेळत होतो. मग मी तिच्या फ्रोकच्या आत हात टाकला आणि एक बोट घालून तिची पुच्ची घासू लागलो. हळूच तिच्ची चड्डी खाली केली आणि म्हणालो, मला पुच्ची चाटायची आहे. ती लाजली. मी तिचे पाय पसरले आणि पुच्ची चाटू लागलो, ती तडपु लागली. मग आम्ही वेगळे झालो आणि कपडे घालून एकमेकाला चिकटून बसलो आणि ती रडू लागली. मग मी तिला शांत केले आणि विश्वासात घेतले, आणि सांगितले कि कुणाला काहीही सांगू नकोस. मग मी घरी आलो. खूप चांगले वाटत होते. तिला पण हे सर्व चांगले वाटत होते.

  मग जेव्हा आम्हाला संधी मिळायची हे सर्व करायचो आणि एकमेकांना खुश करायचो. आम्हाला फक्त संधी हवी होती मजा मारायची. असे करत खूप दिवस निघून गेले. आम्हाला जेवढी संधी मिळायची आम्ही मजे मारायचो. पण कधी सर्व पूर्णपणे करायची संधी मिळाली नाही. एकदा दिल्लीमध्ये, तिला एक परीक्षा द्यायला जायचे होते. त्याच्या आईने मला तिच्याबरोबर दिल्लीला जायला सांगितले. कारण तिचा भाऊ बाहेर नोकरी करत होता. मी पण म्हणालो अखेर जवण्याची संधी मिळाली आहे आणि हो म्हणालो. आम्ही दोघांनी रिजर्वेशन केले. माझ्या बरोबर तिच्या मैत्रिणीसुद्धा त्यांच्या भावाबरोबर त्याच ट्रेनने जात होत्या.

  ट्रेनमध्ये काही करणे तर शक्यच नव्हते. मी आणि ती खूप बैचेन होतो आणि संधीचा पुरेपूर उपयोग करायला बघत होतो. मग रात्र झाली आणि सर्व झोपले. मी तिला म्हणालो- हळूच टोयलेट मध्ये जा. ती गेली आणि हळूच संधी पाहून मी पण टोयलेट जवळ गेलो. टोयलेटचा दरवाजा बंद होता. मी विचारले कोण आहे? आतून आवाज आला- मी प्रीत. तिने दरवाजा उघडला आणि मी आत घुसलो. आम्ही एकमेकावर तुटून पडलो. ती म्हणाली इतक्या वर्षाची प्रतीक्षा उद्या संपेल. कारण उद्या माझी सुहागरात्र आहे ना. मी म्हणालो- हो उद्या तुझा मधुचंद्र आहे. आणि ती हसू लागली.

  आणि तुला तुझा हा भाऊ जवणार आहे. ती तर गरम जालीच होती. तिने पटकन माझी पेंट काढली आणि माझा लंड पटकन तोंडात घेतला. माझा पूर्ण लंड तिच्या गळ्यापर्यंत पोचला होता. १० मिनिटानन्तर मी माझा माल तिच्या तोंडात काढला. तिच्या ओठातून माझा रस निघत होता. या अवस्थेत ती ब्लूफिल्मची हीरोइन दिसत होती. मग तिने तिचे तोंड स्वच्छ केले, आम्ही कपडे घातले आणि परत आमच्या सीटवर येऊन झोपलो.

  सकाळी दिल्लीला पोचलो आणि एक हॉटेलमध्ये रूम घेतली. रुममध्ये जाऊन दार बंद करताच आम्ही एकमेकांना चिकटलो आणि कीस करू लागलो. मी तिला म्हणालो-प्रीत, आज पहिल्यांदा, आपन एकमेकांसमोर नागडे होणार आहोत. कारण तिच्या घरात नेहमी कोणीतरी यायची भीती वाटायची. त्यामुळे अशी संधी कधी मिळाली नाही. ती म्हणाली भाऊ मी तर नागडी होण्यासाठी केव्हापासून तडपत आहे. आम्ही पटकन एकमेकांचे कपडे काढले आणि नागडे केले.

  आज पहिली वेळ होती जेव्हा आम्ही एकदम नागडे होऊन एकमेकाला चीकटलो होतो. आम्ही कीस करत होतो. ती माझा लंड पकडून हलवत होती आणि मी तिचे बॉल पकडले होते. मी तिचे गोरे बॉल दाबत होतो आणि चोकत होतो . मग तिला बेडवर झोपवून तिच्या शरीराच्या प्रत्येक अंगाला कीस केली आणि असाच झोपलो. आम्ही खूप दमलो होतो आणि ठोकण्याचा प्रोग्राम आराम केल्यानंतर ठेवला होता. आमच्याकडे खूप वेळ होता. मग संध्याकाळी अंघोळ करून आम्ही फिरायला बाहेर पडलो आणि मी तिला खूप शॉपिंग करून दिली. मग आम्ही परत हॉटेलला आलो.

  रुममध्ये शिरताच तिने तिचे कपडे काढायला सुरुवात केली. जणू काय तिला कपड्यापासून त्रास होत असेल. ती म्हणाली दादा घरात तर नेहमी कपडे घालून असते. इथे तुमच्याबरोबर नागडीच राहण्याची इच्छा आहे. मी म्हणलो- जशी तुझी इच्छा. मी पण नागडा झालो आणि मग चालू झाला आमचा मधुचंद्र. आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो, ती माझा लंड चोकू लागली आणि मी तिची पुच्ची चाटू लागलो. कधी तुम्हीपण असे करून पहा खूप मजा येते. मी थोड्या वेळात पाणी सोडले आणि माझे सगळे वीर्य तिच्या ओठातून बाहेर येऊ लागले. पण तिने स्वच्छ केले नाही आणि परत लंड चोकू लागली.

  मग मी माझी बोटे तिच्या पुच्चीवर नाचवू लागलो. ती पहिल्यांदा एक लंड तिच्या पुच्चीत घेणार होती. पण मी इतके वर्ष तिच्या पुच्चीवर बोटे फिरवून तिला उघडली होती. मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर ठेवला आणि हळूहळू आत ढकलू लागलो. तिला त्रास होत होता. पण तीला जवून घेण्याची घाई होती. थोड्या वेळात माझा लंड पूर्णपणे पुच्चीत घुसला आणि मी ठोके द्यायला सुरुवात केली.

  माझा लंड तिच्या पुच्चीतून आत बाहेर खूप वेगाने ये जा करीत होता आणि तिच्या तोंडून अहह ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स असे मादक आवाज येत होते. तिचे आवाज ऐकून मला आणखी जोश आला आणि मी तिला आणि जोरात ठोकू लागलो. मग खूप वेळ ठोकल्यावर माझे वीर्य निघायची वेळ आली आणि मी ते तिच्या तोंडात सोडले. मग मी पूर्ण रात्र तिची मस्त मलईदार पुच्ची चाटली आणि खूप वेळा तिला जवले. ती पूर्ण रात्र माझ्या बाहुपाशात राहिली. पूर्ण रात्र जवजवीचा खेळ केल्यावर दुसर्या दिवशी तिने पेपर लिहिला. आणि परत येताना आम्ही बियर पिली आणि परत घरी आलो.

  माझा एक मित्र होता रमेश. मी माझा प्रीतबरोबरचा मधुचंद्र त्याला सांगितला, तर तोपण तिला जवण्याचा हट्ट करू लागला. मग मी त्याच्यासाठी प्रीतबरोबर चर्चा केली. तर तिने एकदम नकार दिला, पण मी खूप समाजावल्यावर विचार करून हो म्हणाली. मग तिने परीक्षा द्यायचे कारण सांगून बाहेर जाण्याचा प्लान बनवला. आम्ही तिघांनी एक हॉटेलमध्ये रूम घेतली आणि पूर्ण दिवस रात्र तिची मस्त ठोकाठोकी केली.ती गोष्ट परत कधीतरी सांगेन.
   
Loading...
Similar Threads - मित्राच्या बहिणीबरोबर मधुचंद्र Forum Date
मित्राच्या बहिणीबरोबर सेक्स Marathi Sex Stories Jun 12, 2020
मित्राच्या बहिणीबरोबर मजा Marathi Sex Stories Jun 12, 2020
मित्राच्या बहिणीबरोबर Marathi Sex Stories Jun 12, 2020
मित्राच्या सेक्सी बहिणीला ठोकले रूममध्ये Marathi Sex Stories Jul 23, 2020
मित्राच्या गर्लफ्रेंड चे दुध पिले Marathi Sex Stories Jun 12, 2020