मित्राच्या बायकोशी भावना | Hindi Sex Stories

मित्राच्या बायकोशी भावना

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  मला त्यांच्या बोलण्यात काय वेगळाच अर्थ वाटत होता. मी पण गप्पा मारत बसलो. थोडा वेळाने त्यंनी दरवाजा बंद केला. आणि त्या सरळ माझ्या जवळ येऊन बसल्या. नयनाला जवळ बसलेले पाहून मी खूप उतेजीत झालो होतो. तिचे रूप एक सुंदर परी सारख गोरीपान, मोहक लावण्यावती तिचा भरगच बांधा, बोलके डोळे, नाजूक ओठ, टंच गोलाकार उरोज, भरगच नितंब. तिचे रूप पाहून मी तिच्या कडे खेचत जात होतो. नयना ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली. पाहता पाहता मी हि नयना कडे खेचत जात होतो.

  आणि मला हि तेच हव होत.मी हळूच नयना चा हात धरून नयना ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली.कदाचित माज्या भावना नयना पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी. मी नयना ला अलगद मिठीत घेतल नयना ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल. नयना ला गच्च मिठी मारली. नयना च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. नयना च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. नयना ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती. माझा एक हात नयना च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. नयना च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत नयना च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती. तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते.

  मी एक हात नयना च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. नयना चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी नयना चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली. तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी नयना च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ नयना च्या योनी वर फिरवत नयना ला खूप उत्तेजित केल नयना ने न राहून माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन मुख मैथुन करू लागली. मी ही नयना ला प्रतिसाद देत नयना ला हिसके देऊ लागलो.आणि थोड्या वेळात वीर्य पात होताच समजताच मी स्वतःला संभाळल. आणि नयना ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून नयना चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत नयना ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ्या भावना चा उद्रेक झाला, माझा वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला.
   
Loading...