स्कुटी शिकवतांना शेजारच्या काकूंच्या अंगाशी लगट भाग 2 | Hindi Sex Stories

स्कुटी शिकवतांना शेजारच्या काकूंच्या अंगाशी लगट भाग 2

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  हॅलो फ्रेंड्स. मी मनीष. मागील भागात मी आपल्याला माझ्या शेजारच्या नलिनी काकूंना स्कुटी शिकवतांना त्यांच्या अंगाशी कशी लगट केली ते मी सांगितले. तो भाग वाचा:


  आता समोर काय घडलं ते मी सांगतो. दुसऱ्या दिवशी भल्या सकाळी च नलिनी काकू मला बोलवायला माझ्या घरी आल्या. मी तर तयारच झालो होतो. मी त्यांना विश् केलं. त्यांनीही मला रिटर्न गुड मॉर्निंग विश् केलं. काकूंनी आज गाऊन घातला होता. मी मग त्यांच्या सोबत जाऊन स्कुटी काढली आणि त्यांना मागे बसवून ग्राऊंड कडे स्कुटी पळवली.

  त्या मला चिपकत म्हणाल्या, "अरे मनीष, हळू ना.." त्यांचे बॉल्स माझ्या पाठीला दबत होते. सकाळी सकाळी त्यामुळे माझा लंड आणखीनच उठला. मग ग्राऊंडवर आम्ही पोचलो. आज आम्ही लवकरच आलो होतो. खूपच कमी लोक दिसत होते. मग मी नलिनी काकूंना स्कुटी दिली. त्या समोर बसल्या आणि मी मागे बसलो. त्यांच्या गाऊन मधून त्यांची भली मोठी गांड स्पष्ट दिसत होती. त्यांनी आतमध्ये पॅंटी घातली नव्हती हे मला कळून चुकलं. त्यांच्या गांडीचें पुटठे हलत होते.

  मीही आज काकूंना स्कुटी शिकवतांना आणखी मजा यावी म्हणून नाईट पॅण्ट खाली चड्डी घातली नव्हती. मी आज तयारीत आलो होतो. मग मी त्यांना खेटून बसलो आणि त्यांच्या हातावर हात ठेवून त्यांना स्कुटी सुरू करायला सांगितले. स्कुटी शिकवतांना माझा लवडा त्यांच्या गांडीला स्पर्शत होता. त्या पाय खाली ठेवत ठेवत स्कुटी चालवत असल्याने त्यांच्या गांडीची हालचाल होत माझ्या लवड्याला कुस्करून टाकायला लागल्या होत्या. त्या हसून म्हणाल्या, "मनीष, सांभाळून बस ह आज, नाहीतर कालच्यासारखं होईल स्कुटी शिकवतांना." मी म्हणालो, "काही हरकत नाही काकू मला आवडेल तो स्कुटी शिकवतांना तसला त्रास." असं म्हटल्यावर त्या हसायला लागल्या.

  मग स्कुटी चालवत चालवत त्यांनी एका निर्जन स्थळी न्यायला लागली. मी म्हटलं, "काकू इकडे कुठे? फिरवा की मागे." त्या म्हणाल्या, "मनीष, मला सुसू लागली रे. थोडं त्या झुडपात जाऊन करून येते, लोक आहेत ना मागे म्हणून." यावर मी बरं म्हटलं. मग त्यांनी स्कुटी एक लहानसं झुडूप पाहून थांबवली आणि त्या स्कुटी मला उतरून म्हणाल्या, "आले ह मी लगेच. तू तुझे डोळे आणि कान बंद कर ना." मी हसत म्हटलं, "काकू, मी नाही बघणार. तुम्ही करा सुसू."

  माझ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून त्या मुतायला झुडपात गेल्या. पण ते झुडूप खूपच लहान असल्याने मला त्यांचे सर्व शरीर दिसत होते. मी श्वास रोखून पाहत होतो. त्यांनी माझ्या कडे पाठ केली आणि त्यांनी आपला गाऊन वरती करून त्या खाली बसल्या. त्याबरोबरच मला त्यांच्या भल्या मोठ्या गोऱ्या गांडीच मनोहर दर्शन झाले!

  त्या फलफल मुतायला लागल्या. त्यांच्या मुतण्याचा आवाज मला येत होता. ते दृश्य पाहून मला राहवत नव्हतं. याच क्षणी त्यांची गांड हातात धरून मसलत बसावी अस मला वाटू लागले.

  आता त्यांचं मुतण आटोपलं आणि त्या गाऊन खाली करून उभ्या राहिल्या. त्यांच्या मुताचा डोंब वाहत स्कुटीकडे आलं. मी अगदीच जवळून त्यांची गांड बघितली होती.

  त्या माझ्या जवळ आल्या आणि म्हणाल्या, "चल मनीष, झालं माझं. शिकव मला स्कुटी, परत शिकवतांना नाही लागणार आता मला सुसू." मी म्हटलं, "काकू काही हरकत नाही, सुसू लागली तर केव्हाही करा." त्या म्हणाल्या, "तुला करायचं असेल तर करून घे ना आत्ताच." मी म्हटलं, "हो काकू, तुमचं बघून मलाही सुसू लागली आहे." असं म्हणत मी त्याच झुडुपाजवळ गेलो आणि माझा पॅण्ट खाली सरकवून माझा उठलेला लंड काढला. पण मला काही सुसू येईना. म्हणून मग मी लंड हलवायला लागलो. ते बघून काकू म्हणाल्या, "मनीष हे काय करतोस, सुसू साठी गेलास आणि लंड काय हलवत बसलास!" असं म्हणून त्या हसायला लागल्या.

  मी तसाच लंड पॅण्ट मध्ये घालत परत आलो आणि काकूंना म्हटलं, "काकू, तुम्ही सुसू करत असतांना मी तुमची गांड बघितली. खूपच मस्त आहे हो ती म्हणून माझा लंड उठला आणि आता मी त्याला शांत करत होतो." यावर त्या मला लटक्या स्वरात म्हणाल्या, "मनीष, मी तुला डोळे बंद करायला सांगितले होते ना? तू पण ना चावट च आहेस. बरं थँक्स ह माझ्या गांडीची तारीफ केल्याबद्दल."

  मी म्हटलं, "काकू मला हात लावू द्या ना तुमच्या मांसल गांडीला प्लिज." त्या म्हणाल्या, "बरं पण लवकर आटोप ह." असं म्हणत त्यांनी आपला गाऊन वरती केला आणि मला त्यांची गांड दाखवली. मी लगेच माझे दोन्ही हात त्यावरून फेरायला लागलो. खूपच सॉफ्ट गांड होती त्यांची. मी त्यांची गांड फाकवुन बघितली. त्यांच्या गांडीच्या भेगेत माझे बोटं फिरवले. त्या कण्हल्या, "आआऊऊ. चचच. मनीष." मग मी त्यांच्या पुच्ची वर जायला लागलो. मी त्यांच्या पुच्ची वर जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी माझा हात काढला आणि गाऊन खाली केला आणि मला म्हणाल्या, "होते आता, तू माझ्या पुच्ची वर जाशील तर मग कंट्रोल होणार नाही."

  मी म्हटलं, "कसलं कंट्रोल काकू?"

  मग त्या काय म्हणाल्या आणि मग समोर काय काय घडलं असेल ते समोरच्या भागात सांगेन.
   
  Last edited: Aug 3, 2020
Loading...