स्कुटी शिकवतांना शेजारच्या नलिनी काकूंच्या अंगाशी लगट भाग 4 | Hindi Sex Stories

स्कुटी शिकवतांना शेजारच्या नलिनी काकूंच्या अंगाशी लगट भाग 4

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jun 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  हेल्लो फ्रेंड्स, मी मनीष. मागील भागात मी तुम्हाला माझ्या विषयी तर सांगितलं आहेच. मी माझ्या घरा शेजारच्या नलिनी काकूंना स्कुटी शिकवतांना त्यांच्या अंगाशी लगट करून मग त्यांना कस चोदल ह्याची कहाणी सांगत आहे. एकदा आम्ही भल्या पहाटेच ग्राउंडवर येऊन झवलो होतो. त्या नंतर आम्हाला नेहमीच तसं धाडसी खुल्या वातावरणात सेक्स करायची इच्छा होऊ लागली होती.

  ह्या काहाणीचे मागील भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक बघावी:


  आता समोर काय घडलं ते मी सांगतो. नलिनी काकूंनी त्यांची गांड हाताळू दिल्यावर दुसऱ्या दिवशी परत आम्ही लवकरच ग्राउंड वर आलो. त्यांनी सतरंजी आणली होती. पहाटेची वेळ असल्याने ग्राउंड वर अजून लोक यायचे होते. आम्ही सरळ त्या झुडूप जवळ जाऊन गाडी लावली. मग तिथं आम्ही सतरंजी अंथरली.

  मी लगेच माझे कपडे काढून टाकले आणि नागडं झालो. नलिनी काकूंनीही आपला गाऊन काढून टाकला आणि त्याही नंगी झाल्या. त्या लगेच खाली लेटल्या आणि मी त्यांच्या अंगावर लेटून त्यांना किस करत त्यांच्या पुच्ची वर बोटं फिरव्हायला लागलो. मी त्यांचे मोठे बुब्स दाबत त्यांचे निपल्स चोखायला लागलो. त्या कण्हल्या, "आह्ह्ह. हहम्मम.."

  त्या माझ्या गांडीवरून हात फेरत होत्या. मग त्यांनी माझा लंड हातात पकडलं आणि त्याला हलवायला लागल्या. त्या माझा लंड हलवत त्यांच्या पुच्ची वर घासत होत्या. त्यांनी आपले पाय फाकवुन घेतले होते. त्या माझ्या लंडचे बॉल्स ही जोराने दाबत होत्या. मी कळवळलो, "काकू, हळू. ते वीर्याने भरलेले आहेत."

  मग नलिनी काकू हळूहळू माझा लंड आपल्या पुच्ची त घुसवायला लागल्या. त्यांची पुच्ची पाणीदार झाली असल्याने तो पट्कनच पुच्ची त घुसला. माझा लंड पूर्णपणे त्यांच्या पुच्ची त बसलेला बघून मी आता त्यांना ठोकणं सुरू केले. आम्ही दोघे एक मोकळ्या आवारात धाडसी सेक्स करत होतो. सकाळचा गारवा आम्हास बेभान करत होता. त्यांनी माझ्या पाठीवरून, गांडीवरून हात फेरायला सुरुवात केली. त्या कण्हत होत्या, "आआहहह. उउमममम.. अआईईक... चोद..जोरात घे ना.. चोद ना तुझ्या नलिनी काकूंना छान."

  तस मी माझा स्पीड वाढवला आणि त्यांना जोराने ठोके घालायला लागलो. त्यांच्या पुच्ची च्या पाण्याने 'फच फच्च फच्च फच्च..' असा कामुक आवाज येत होता. मी त्यांच्या ओठात ओठ घालून त्यांना झवत होतो. माझा लंड त्यांच्या पुच्ची च्या पाण्याने ओला झाला होता. मी लंड पुच्ची तुन काढत उभा झालो आणि नलिनी काकू उठून माझा लंड चुसायला लागल्या. माझ्या लंडाचा गुलाबी नाजूक भाग त्या ओठांनी चुसून घेत होत्या.

  मग मी त्यांना घोडी बनायला लावलं. त्या खाली आपल्या टोंगळ्या आणि हाताच्या भारावर घोडी बनल्या आणि मी त्यांच्या गांडीला किस करत म्हटलं, "काकू, गांड मारणार आहे बरं का मी तुमची आज!" त्या थोड्या आढेवेढे घेत म्हणाल्या, "नाही न, नको न मनीष, मी कधीच नाही घेतली आहे लवडा गांडीत." मी म्हणालो, "काकू, मी तुम्हाला स्कुटी शिकवली आहे न, त्याची गुरुदक्षिणा म्हणून तरी मला तुमची गांड द्या ना. हळूच ठोकेन मी ती."

  यावर त्या कशाबशा तयार झाल्या आणि म्हणाल्या, "बरं घे पण काळजीपूर्वक मार ह माझी गांड." मी म्हणालो, "हो हो काकू, रम्य वातावरणात तुम्हाला गांड मारून घेण्यात मजाच येईल बघा." असं म्हणत मी त्यांच्या गांडीवर त्यांच्या पुच्ची च चिकट पाणी लावलं. मग तेच पाणी मी माझ्या लवड्याला चोळलं आणि त्यांच्या गांडीच्या भोकावर माझा लंड टेकवला आणि मोठा धक्का देत आतमध्ये घालायला लागलो. काकू ओरडल्या, "ओऊक्खहहह. माझी गांड.." मी न थांबता आतमध्ये शिरवतच राहिलो कारण लोक यायची वेळ झाली होती ना. मी मग आणखी पाणी त्यांच्या गांडीला लावत पूर्ण लंड त्यांच्या गांडीत घुसवला.

  त्या आपली पुच्ची चोळत कण्हल्या, "मनीष, हहहहज.. हळू रे. हहह।मम." मी लंड बाहेर काढून परत घुसवला. असं करत मी त्यांची गांड मारायला लागलो. त्यांच नवऱ्याला त्यांच्या गांडीची मजा चाखायला मिळाली नव्हती. ती मजा आता मी घेत होतो. त्याना ही आता मजा यायला लागली. त्यांच्या कण्हण्या वरून ते कळत होतं. नलिनी काकूंची गांड खूपच टाईट होती. मी जोरदार दणके त्यांना द्यायला लागलो. त्या जोरात आपली पुच्ची मसाजत होत्या.

  माझा लंड त्यांच्या टाईट गांडीमुळे ऑर्गसम वर पोचलो. मी जोराने ठोके घालायला लागलो. माझा लंड हादरायला लागला. लगेच मी मोठ्याने ओरडत त्यांच्या गांडीत माझं वीर्य ओतलं. मी त्यांची गांड धरून त्यांच्या पाठीवर पडलो. माझा लंड त्यांच्या गांडीतून बाहेर निघाला. काकूंही झडल्या होत्या. त्या मला म्हणाल्या, "मनीष, अरे लोक येत आहेत, आपल्या ला आता आटोपायला हवं. उठ घाल कपडे."

  मग मी उठून कपडे घातले. काकुंच्या गांडीतून माझं वीर्य ओरघळत त्यांच्या मांड्यावर आलं होतं. त्यांनी पटकन गाऊन घातला आणि मग आम्ही परत स्कुटी शिकण्याची प्रॅक्टिस करायला लागलो. काकूंची गांड आता ठणकत होती म्हणून मग आम्ही लगेच घरी परतलो.

  काकूंनी मला त्यांची गांड मारायला देऊन माझी गुरुदक्षिणा दिली होती.
   
  Last edited: Aug 3, 2020
Loading...