એક સેક્સી કથા . - 2

Discussion in 'Gujarati Sex Stories' started by sexstories, Jun 18, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  બીજા દિવસે સાહેબની બીજી દિકરી મીના મારી બોસ હતી મોટી તો ચૂત ચોદાવવાની અનુભવી જ્યારે મીના માટે નવો અનુભવ હતો .

  અને જ્યાં સુધી છોકરીની ચૂત ચોદાય નહી ત્યાં સુધી કડક હોય છે અને કડક ચૂત વાળી નો સ્વભાવ પણ કડક હોય છે , મારી નાની ભુલ હોય તો પણ મીનાના નાજુક હાથ ના બે તમાચા પડી જતા હતા મારા ગાલ પર .

  સાચુ કહુ તો મને પણ મજા આવી રહી હતી સુંદર હાથ ની માર ખાવા મા મીના સાચે જ બહુ કડક માલકીન હતી . જેવો મીના તમાચો લગાવતી કે મારો લંડ ટાઇટ થઇ જતો હતો .

  બધુ ઘરકામ પતાવ્યા પછી તેણે મને તેનો ઓરડો સાફ કરવા બોલાવ્યો તે પથારીમા બેસીને મને કામ કરતો જોયી રહી હતી , બધુ કામ પત્યા પછી તેણે મને તેના પગ પાસે નીચે બેસાડ્યો અને બંને પગની માલીશ કરવાનુ કહ્યુ હું તે કરતો હતો ત્યારે મીના બોલી કે તે મોટી દીદી સાથે કાલે જે કરતો હતો તે જોયુ છે તેણી એ છુપાય ને હવે તુ કહે તો મારા પપ્પા ને કહી આપુ .

  હું ગભરાયને તેના પગના સેન્ડલ્સમા નાક રગડતો કહેવા લાગ્યો મીના મેડમ આપ જેમ કહેશો તેમ કરીશ આજ થી મને તમારો ગુલામ સમજીને કામ કરાવજો પણ સાહેબ ને કહેતા નહી .

  મીના હસવા લાગી મને હુકમ આપ્યો ઉભા થવાનો જેવો હું ઉભો થયો કે તેણે એક થપ્પડ લગાવી ને કહ્યુ ચલ કપડા ઉતાર મારા કપડા ઉતારી ને હું મીના સામે નગ્ન થઇ ગયો તેણે મારા પુરા શરીર પર હાથ ફેરવ્યો અને મરા લંડને ચુંસવા લાગી મને તેણે માલીશ કરવા માટે સત્નો પકડાવી દીધા .

  મે એક હાથે સત્ન અને બીજા હાથે તેની ચૂતમા આંગળી નાખી ચોદવા માંડી મીના પુરી ઉતેજીત થઇ ત્યારે તેણે મને ચોદવા માટે કહ્યુ મે તેની ઉપર ચડી ને તેને લંડ વડે ચોદવા માંડી તેની ચૂત ખુબ કડક હતી થોડી વાર મા તે ફાટી ગયી મને પણ મજા આવી હવે કાલે ત્રીજી દિકરી ને પટાવવાની હતી ..

  cont.
   
Loading...
Similar Threads - એક સેક્સી કથા Forum Date
એક સેક્સી સેક્સ કથા . Gujarati Sex Stories Jun 18, 2020
એક સેક્સી કથા . Gujarati Sex Stories Jun 18, 2020
એક સેક્સી કથા .-3 Gujarati Sex Stories Jun 18, 2020
એક સેક્સી કથા .-4 Gujarati Sex Stories Jun 18, 2020
અમારા વિસ્તારમા આવી એક દેસી જોડી રહે છે . Gujarati Sex Stories Jun 18, 2020