છોકરીઓ નવા જમાના ની ફેશનેબલ બની ગયી છે .

Discussion in 'Gujarati Sex Stories' started by sexstories, Jun 18, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  છોકરીઓ નવા જમાના ની ફેશનેબલ બની ગયી છે . છોકરીઓ અને છોકરાઓ બંનેને ચોદવાનુ ગમે છે , છોકરીઓ છોકરાઓના લંડ ચૂસે છે અને છોકરાઓ છોકરીઓના સત્નોને ચૂંસે છે , મારા જાણીતા એક બીઝનેસ મેન ના છોકરા એ પોતાના અંગત મીત્ર સમુહ માટે આ પ્રકારની રમતનુ આયોજન ગોઠવ્યુ હતુ .
  મને પણ તેમા સામેલ થવા આમંત્રણ આપ્યુ હતું ને ત્યા જોયુ કે કુલ આઠ જોડી ઓ આ રમતમા સામેલ થવા માટે આવી હતી , રમતના નીયમ પ્રમાણે દરેક છોકરાનો વારો આવવાનો હતો તેણે ચીઠ્ઠી મા જે છોકરીનુ નામ નીકળે તેને જીભ વડે ચૂત ચૂંસી ને ખુશ કરી દેવાની જો તે વ્યક્તી તેમ કરવામા નીષ્ફળ જાય તો તેણે રાત્રી માટે તે છોકરીનો ગુલામ ( ગિગોલો ) બની ને તેના દરેક હુકમોનુ પાલન કરવાનુ .
  રમત રસપ્રદ હતી કુલ આઠ છોકરાઓ માંથી ફક્ત ત્રણ છોકરા સફળ રહ્યા , બાકીના પાંચ છોકરીઓ ના ગુલામો બની ને તેણી જેમ કહે તે રીતે તેઓ ને ચોદી ને ખુશ કરવા અને જે લોકો રમતમા જીત્યા હતા તેઓ એ તો સ્ત્રી ઓ ની ચૂત અને ગાંડ ચોદવાની મજા માણી .
  રાત્રી ના ચાર વાગ્યે બધા થાકી ને સુઇ ગયા , ખુબ પૈસાદાર લોકો ની રમતોમા ચોદવાની પણ એક કળા હોય છે . આમ અત્યાર ની છોકરી ઓ ને નગ્નતા ભરેલ રમતો રમવી વધુ ગમે છે
   
Loading...