દેસી ઇન્ડિયન આન્ટી હોટ સ્ત્રીઓ ને ચૂદાઇ નો અનુભવ

sexstories

Administrator
Staff member
મને પણ થોડા દિવસ પહેલા એક ઇન્ડિયન સ્ત્રી એ શીખવ્યુ કે , દેસી ઇન્ડિયન આન્ટી હોટ સ્ત્રીઓ ને ચૂદાઇ નો અનુભવ કરવા જેવો હોય છે . જો કે ચોદવુ એ પણ એક કળા છે . થોડા દિવસ પહેલા મારા પાડોશ મા રહેતા આન્ટી એ મને તેના ઘરે બોલાવ્યો હતો , મને એવુ લાગ્યુ કે તેને કોઇ કામ હશે હું ત્યાં ગયો ત્યારે તે ખુબ જ પારદર્શક ગાઉન પહેરી ને બેઠા હતા તેમા થી તેના સુંદર શરીર ના બધા અંગો બહાર દેખાઇ રહ્યા હતા .

તેણે મને પોતાની પાસે બેસાડી ચા અને નાસ્તો આપ્યો , તેની સાથે વાતો કરતા તેણી એ મને પુછ્યુ કે તે કયારેય કોઇ ને ચોદવા નો અનુભવ લીધો છે ? મે કહ્યુ કે નહીં હજુ મને આવો મોકો મળ્યો નથી . તો આંટી એ મને મારા ગાલ પર હાથ ફેરવી બે ચુંબનો આપ્યા અને કહ્યુ કે વાંધો નહી જો તારી ઇચ્છા હોય તો હું તને ચૂદાઇ કરતા શીખવુ . સ્વભાવીક છે કોઇ યુવાન છોકરાને આવી બાબતમા વાંધો હોઇ શકે જ નહિ , મે કહ્યુ સારી વાત છે તમે મને શીખવો . તો આંટી એ મારા કપડા તેના હાથે ઉતારી દીધા અને મારા હાથે તેના કપડા ઉતરાવ્યા પછી તેણે મારી પાસે તેના મોટા સત્ન ની માલીશ કરાવી ,
મોટા સત્ન ની માલીશ કરવાથી મારો લંડ પણ ટાઇટ થઇ ગયો હતો . તેણી એ મારી પાસે તેની સાફ ચૂત ચુંસાવી તે જ્યારે પુરી રીતે ઉતેજીત થઇ ત્યારે મને તેના શરીર ઉપર લઇ ને મારો લંડ તેની ચૂત મા ચડાવી ચોદવાનુ શરુ કરી દીધુ . હવે મને પણ મજા આવી રહી હતી તેણી ની ચૂતની ગરમી જ્યારે ઠંડી થઇ ત્યારે તેણી એ મારી પાસે તેની ગાંડ પણ મરાવી તેની ગાંડ પણ ખુબ મોટી હતી , હું થાકી ગયો ત્યારે તેણે ફરી થી આવવા માટે કહી રજા આપી , આમ દેસી ઇન્ડિયન આન્ટી હોટ સ્ત્રીઓ ને ચોદવાની મજા આવે છે , કારણ કે તેઓ અનુભવી હોય છે અને આપણ ને કંઇક નવુ શીખવી શકે છે .
 
Back
Top