દેસી ઇન્ડિયન આન્ટી હોટ સ્ત્રીઓ ને ચૂદાઇ નો અનુભવ

Discussion in 'Gujarati Sex Stories' started by sexstories, Jun 18, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  મને પણ થોડા દિવસ પહેલા એક ઇન્ડિયન સ્ત્રી એ શીખવ્યુ કે , દેસી ઇન્ડિયન આન્ટી હોટ સ્ત્રીઓ ને ચૂદાઇ નો અનુભવ કરવા જેવો હોય છે . જો કે ચોદવુ એ પણ એક કળા છે . થોડા દિવસ પહેલા મારા પાડોશ મા રહેતા આન્ટી એ મને તેના ઘરે બોલાવ્યો હતો , મને એવુ લાગ્યુ કે તેને કોઇ કામ હશે હું ત્યાં ગયો ત્યારે તે ખુબ જ પારદર્શક ગાઉન પહેરી ને બેઠા હતા તેમા થી તેના સુંદર શરીર ના બધા અંગો બહાર દેખાઇ રહ્યા હતા .

  તેણે મને પોતાની પાસે બેસાડી ચા અને નાસ્તો આપ્યો , તેની સાથે વાતો કરતા તેણી એ મને પુછ્યુ કે તે કયારેય કોઇ ને ચોદવા નો અનુભવ લીધો છે ? મે કહ્યુ કે નહીં હજુ મને આવો મોકો મળ્યો નથી . તો આંટી એ મને મારા ગાલ પર હાથ ફેરવી બે ચુંબનો આપ્યા અને કહ્યુ કે વાંધો નહી જો તારી ઇચ્છા હોય તો હું તને ચૂદાઇ કરતા શીખવુ . સ્વભાવીક છે કોઇ યુવાન છોકરાને આવી બાબતમા વાંધો હોઇ શકે જ નહિ , મે કહ્યુ સારી વાત છે તમે મને શીખવો . તો આંટી એ મારા કપડા તેના હાથે ઉતારી દીધા અને મારા હાથે તેના કપડા ઉતરાવ્યા પછી તેણે મારી પાસે તેના મોટા સત્ન ની માલીશ કરાવી ,
  મોટા સત્ન ની માલીશ કરવાથી મારો લંડ પણ ટાઇટ થઇ ગયો હતો . તેણી એ મારી પાસે તેની સાફ ચૂત ચુંસાવી તે જ્યારે પુરી રીતે ઉતેજીત થઇ ત્યારે મને તેના શરીર ઉપર લઇ ને મારો લંડ તેની ચૂત મા ચડાવી ચોદવાનુ શરુ કરી દીધુ . હવે મને પણ મજા આવી રહી હતી તેણી ની ચૂતની ગરમી જ્યારે ઠંડી થઇ ત્યારે તેણી એ મારી પાસે તેની ગાંડ પણ મરાવી તેની ગાંડ પણ ખુબ મોટી હતી , હું થાકી ગયો ત્યારે તેણે ફરી થી આવવા માટે કહી રજા આપી , આમ દેસી ઇન્ડિયન આન્ટી હોટ સ્ત્રીઓ ને ચોદવાની મજા આવે છે , કારણ કે તેઓ અનુભવી હોય છે અને આપણ ને કંઇક નવુ શીખવી શકે છે .
   
Loading...