ફિલ્મી ફંડા નવા જમાના યુવા વગૃને ઘણી અસર કરે છે .

Discussion in 'Gujarati Sex Stories' started by sexstories, Jun 18, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  ફિલ્મી ફંડા નવા જમાના યુવા વગૃને ઘણી અસર કરે છે , આના વિશેનો એક તાજેતરનો મારો નજરે જોયેલ પ્રસંગ કહુ છુ . ફિલ્મી ફંડા એ કેવી અસર આપણી યુવતીઓ પર કરી છે કે હમણા હોળીનો તહેવાર હોય હુ રંગોથી બચવા માટે દરીયા કિનારા પર ફરવા માટે ચાલ્યો ગયો .

  હુ એકાંતમા બેઠો હતો ત્યારે ફિલ્મી ફંડા ની અસરમા આવી ગયેલ ચાર યુવાનો અને બે યુવતીઓ ત્યાં રંગાયેલ હાલતમા નહાવા માટે આવ્યા તેઓ નહાતા નહાતા એકમેકની મજાક કરી રહ્યા હતા મજાક કરતા કરતા તેઓ બધા ઉતેજીત થઇ ગયા અને સેકસ માણવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા પણ તેઓની મુશકેલી એ હતી કે ચાર છોકરા હતા અને છોકરીઓ ફક્ત બે જ હતી તો કોણ કોની સાથે પહેલા સેકસ માણે ?

  વિચારણાને અંતે તેઓએ એવુ નક્કી કયૃ કે સીક્કો ઉછાળીને જોડી બનાવવી સીક્કો ઉછાળી ને જોડી નક્કી થઇ હવે બે છોકરાઓ એક યુવતીને નગ્ન કરી દીધી અને પછી જે યુવાનનો વારો પહેલો હતો તેણે તે યુવતીની ચુતમા તેનો લંડ ભરાવી દીધો અને બીજા યુવાને તેનો લંડ તે યુવતીની ગાંડમા ઘુસાડી દીધો આજ પ્રમાણે બાકીના પણ કરવા લાગ્યા .

  જયારે બધા શાંત થઇ ગયા ત્યારે તે યુવતીઓની હાલત ખરાબ થઇ ગઇ તો મીત્રો આવી છે ફિલ્મી ફંડાની અસર શક્ય છે ઘણા યુવાનો અને યુવતીઓ પર સારી અસરો પણ થઇ છે પણ વધુ તો આવીજ થઇ છે.