યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા(ગીગોલો ) છે

Discussion in 'Gujarati Sex Stories' started by sexstories, Jun 18, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  ખુબજ પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ વેશ્યા( ગીગોલો ) શબ્દ જાણીતો છે , જે સ્ત્રીઓના પતિઓ ઘરથી દુર ધંધા મા ગળાડુબ રહેતા હોય અથવા પોતાની પત્નીઓને શરીર સુખ આપી શકતા ન હોય , તેવા પુરુષ ની પત્નીઓ પુરુષ વેશ્યા નો સાથ લે છે .

  શરીર સુખ મેળવવા માટે . આ પુરુષ વેશ્યા ઓ કોઇ પણ સ્ત્રીને ખુશ કરવા માટે ધંધાદારી વૈશ્યા બની અને તે સ્ત્રી જ્યા અને જેવી રીતે તે સ્ત્રી ઇચ્છે તેવી રીતે તેને ખુશ કરી દે છે અને બદલામા પૈસા મેળવે છે , હું આવા એક વ્યક્તીને ઓળખુ છુ તેના લીસ્ટમા ઘણી પૈસાદાર અને યુવાન સ્ત્રીઓ છે , તે તેઓને ખુશ કરવા નીયમીત જાય છે .

  તેને એક વખત આ કામ માટે એક સુંદર અને યુવાન સ્ત્રીએ બોલાવ્યો હતો . તે જ્યારે તેના ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે તે પોતાના ઘરે એકલી જ હતી . યુવાન સુંદર સ્ત્રી પોતાના શરીર ની ખાસ તો ચૂત ની ભુખ મટાડવા માંગતી હતી અને તે માટે તેણે પુરુષ વેશ્યા( ગીગોલો ) ને બોલાવ્યો તેણી એ પહેલા તો પોતાના સુડોળ માંસલ શરીર ને ખુલ્લુ કરી માલીશ કરાવી .

  યુવાન પુરુષ ના હાથ વડે થયેલ માલીશ બંને વ્યક્તિ ને ઉતેજીત કરવા પુરતી હતી તેણી એ તેની ચૂત પર ના વાળ સાફ કરાવ્યા પછી સાફ ચૂત ને ચૂંસાવી જીભ વડે લીક થઇ ત્યાં સુધી ચોદાવી તેણી એ તેનો લંડ ગુલાબી હોઠો મા લઇ ચૂંસી ખાલી કરી નાખ્યો અને બધુ જ વિર્ય ચાટી ને સાફ દીધુ . થોડી વાર આરામ કરી તેને પથારીમા સીધો સુવાડી ચૂત લઇ તેની ઉપર ચડી ફરી લંડ ટાઇટ કરી ચૂત મા મુકી કુદકા મારી ચોદવા લાગી ગીગોલો ને તેણે પોતાના મોટા સત્ન દબાવવા આપી દીધા .

  ફરી એક વખત ચૂત લીક થઇ જતા તે ઉંધી ફરી ને બેસી ગઇ તેણી એ તેની મોટી ગાંડ મા લંડ ચડાવ્યો અને ગાડ પણ ફાડી નાખી આમ તેણે પોતાના બંને કાણા શાંત કરી લીધા અને પછી લંડ ને શાંત કરવા માટે હાથ મા લઇ હલાવી રહી હતી , બરાબર આજ સમયે તેણીનો પતિ આવી ચઢતા તેણે બંનેની સારી પેઠે પીટાઇ કરી નાખી હતી . આમ પુરુષ વેશ્યા( ગીગોલો ) બનવા મા મજા ની સાથે કયારેક સજા પણ મળી શકે છે .
   
Loading...