ಕೋಮಲ ಅತ್ತೆಯ ಸುಖ - 3

sexstories

Administrator
Staff member
ನೀವು ಈ ಮೊದಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು.. ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ಇದು ಓದಿ.
ನನ್ ಮಂಡಿಗೆ ಅವ್ರೆ ತುಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹೊ ಹೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇದು ಅತ್ತೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರೆ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಇದ್ದಿದ ಭಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಂಡಿನಾ ತುಲ್ಲಿಗೆ.. ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು. ಅವ್ರ ನೈಟಿ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಸೊಂಟ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು.. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.. ಹಂಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ ಎತ್ತಿದೆ. ಸಡೆನ್ ಆಗಿ ಅತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮೂಖ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೂ.
ಆದ್ರೆ ನೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಗೊಳೆ ಅಂದ್ರೆ.. ಅವ್ಳ ತಿಕ ನನ್ ತುಣ್ಣೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಟಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ನಾನೇ ಮುಂದುವರೆದು ನನ್ ಚಡ್ಡಿನಾ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕಾಚಾನೂ.. ಬಿಚ್ಚಿ.. ಅವ್ಳ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ದೆ..

ನನ್ ಕೈ ನ ಅವ್ಳ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಿದಾನಕ್ಕೆ. ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇ ಮೈ ಎಲ್ಲಾ ಜುಂ ಅಂತ ನಡುಗ್ತಿದೆ. ನಂದು.. ಆದ್ರು ನನ್ ಕಾಲ್ ನ ಅವ್ಳ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ಳ ಹತ್ರ ಸರ್ಕೊಂಡೆ. ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಾಚ ಹಾಕಿಲ್ಲ.. ಹಾಗೇ ಕೈ ನ ಅವ್ಳ ತುಲ್ಲತ್ರ ತಂದೆ.. ಅದು ಆಗ್ಲೇ ಒದ್ದೆ ಆಗಿತ್ತು ಕೈ ಎಲ್ಲಾ ರಸ ಮೆತ್ಕೊಂತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೈ ತೆಗ್ದೆ.. ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆದೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ತುಲ್ಲಿನ ರಸದ ವಾಸನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೆ ತಲೆ ಗಿರ್ ಅಂತಿದೆ.. ಅದುನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಚೀಪಿದೆ.. ಒಂತರಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೆಗದು ತುಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೆ.. ತುಲ್ಲು ಸುತ್ತ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ತುಲ್ಲಿನ ಸೀಳನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ.. ಅವ್ರ ತುಲ್ಲಿನ ಬೀಜನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ನನ್ ಕೈನ ತೊಡೆ ಸಂದಿಲೀ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಿಕನಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ನನ್ ತುನ್ನೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸರಿ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ.. ನಂಗೂ ಮೂಡ್ ತಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನ್ ಸೊಂಟಾನ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿ. ಅವ್ಳ ದೇಹ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಅಗೋತರ.. ಪಕ್ಕ ಜರ್ಕೊಂಡೆ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ನನ್ ತುಣ್ಣೆ ತೊಡೆ ಸಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ನನ್ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಂದೆ ಇಂದಾನೇ ಅವ್ಳ ತುಲ್ ಟಚ್ ಆಗೋತರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಗಾಕೊಂಡೋ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ.. ಬರಿ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ನಿಷಬ್ದ. ತುಣ್ಣೆ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನನ್ ಕೈ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ತಡ ಮಾಡದೆ. ಅವ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸೊಂಟ ಬಳಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿ ನನ್ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟ ನಾ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ ದೇ. ಅವ್ರ ತಿಕ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬನ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟಿ ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ ದೇ. ಅವ್ಳು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದಾಳೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್ ಅಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿದೆ.. ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಂದ ಕೈ ನ. ಅವ್ಳ ದೇಹನಾ ಸವರ್ತಾ ಮೇಲೆ ತಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಅವ್ಳ ಮೊಲೆ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.. ಒಂದು ಕೈ ಲೀ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಹಿಡಿದೆ ಅಮುಕಿದೆ. ಅವಳೆ ನನ್ನ ತುಣಣೆರಾಯ ನ್ನ ಒತ್ತಿ hidkotiddale. ಅತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅನಿಸ್ತು.. ಈವಾಗ ನೈಟಿನ ತೆಗಿಯೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಹಿ ಅಂದ್ರು.. ಏನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೆ ಇದು ಯಾರ್ಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ ತಾನೇ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಾ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದೇ.. ನಾನಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂದ್ಲು.. ನಾನು ಹು ಅತ್ತೆ ಮೊದ್ಲು ಏನು ಅನ್ನುಸ್ತೀರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈವಾಗ ನಿಮ್ಮನ ಬಿಡೋ ಮನಸೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೇ.. ಅತ್ತೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದೇ ಅವ್ರು ನೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಹೌದ ಅತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ಅವ್ರು ಮೊದಲಿಂದ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ. ಈ ತರ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀನು 9th ರಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಿಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸೋವಾಗ ನೀನ್ ಕಾಚದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ತುಣ್ಣೆ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ.. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀನ್ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ಲು. ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಾವಂದು ನನ್ನಷ್ಟಿಲ್ವ ಅಂದೇ. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿಂಗಿಂತಾ ಚಿಕ್ಕುದು ಅಂದ್ಲು.. ನಾನು howda ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ.. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮಹಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಿಸ್ಟ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ನಾನು ಅತ್ತೆ ನೀನೇ ಫುಲ್ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತೆ. ನೀನು nannolagidre ಅಷ್ಟೆ ಸಾಕು ಅತ್ತೆ ಅಂದೇ. ಮತ್ತೆ ತಡ ಯಾಕೆ ಬಾ ಅಂತ..

ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನೈಟಿ ಬಿಚ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು.. ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ ಶರ್ಟ್ ತೆಗೆದು. ಅತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಅಂದೇ.. ಬೇಡ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಲು. ನಾನು ಅತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ಲು. ಅವ್ಳು ಮುಖನ ಕೈಲೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು.. ಅತ್ತೆ ವೈಟ್ ಗೆ ಇರೋದಕ್ಕು ಅದಕ್ಕೂ. ಅವ್ಳ ಮೈ ಮಾಟ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲೂ ತೋಚದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಳ ಮೈ ನೋಡಿ ಮೈ ಕಂಪಸಿತು. ನಾನು ತುಣ್ಣೆ ಬೇರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ಳ ಮೈ ನೋಡೀ ತುಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ ತಂತಾನೇ ಸೋರುತ್ತಿದೆ.. ಅತ್ತೆಗೆ ಬರಿ 26 ವಯಸ್ಸಗಿದೆ.. ನನಗೆ ಆಗ 15 ವರ್ಷ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು.. ಇದ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ( ಇದೆಲ್ಲಾ ಸೈಜ್ ಆಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅದುನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ). ಅವಳ ಬಿಳಿ. ಮೊಲೆ 38″ ಇದೆ.. ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್.. ಇದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳ ಮೊಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಮೊಲೆಗೆ ಕಪ್ಪು ದಾಗಿ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಇರೋ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮದ್ಯೆ ಇರೋ ನಿಪ್ಪಲ್ ಗಳು. ಮಗು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅವ್ರ ನಿಪ್ಪಲ್ ಗಳು.. ಬಾಯಿಗೆ ಸರಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಿಗೋಹಾಗೆ.. ಸಿಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ಳ ಹೊಟ್ಟೆ 34 ಇದೆ.. ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಮದ್ಯೆ ಅಗಲವಾಗಿರೋ ಹೊಕ್ಕಳಿನ ತುತೂ.. ಹ ಹಾ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ಳ ಸೊಂಟ ಅದರ ಮದ್ಯೆ ಇರೋ ಅವಳ ಗರ್ಭ ಗುಡಿ.. ಸೊಂಟ 38 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ದಪ್ಪನೆ ಇತ್ತು... ಆದ್ರೆ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇದ್ದದರಿಂದ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ನೋಡುದ್ರೆ 12-15am ಆಗಿದೆ. ನಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂತ.. ಹೋಗಿದ್ದೇ ನಿಂತು ನಿಂತಂತೆ ಅವ್ಳನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ
ಗೋಡೆಗೆ.. ಒರಗಿಸಿ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಬರೋತರ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ. ಅವ್ಳು ಕೂಡ ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನನ್ ಫುಲ್ RasH ಆಗೋದೇ.. ಅತ್ತೆ ಮಹಿ ಮಹಿ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಕಣೋ ಅಂದಳು.. ನಾನು ಅವ್ಳ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ಳನ್ನಾ ಮುದ್ದಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ..

ಅವಳ ಮೊಲೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ತಾಗಿದೇ. ನನ್ ತುಣ್ಣೆ ಫುಲ್ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ.. ಅದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದೆ.. ನಾನು ಮೊದಲು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ಕಿ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತ್ತೆಯ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ತುಟಿ ಇಟ್ಟು ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಮೋದ್ವೇಗದಿಂದ.. ಮುತ್ತಿಡಲು ನಾನು ಅವಳ ಒಂದೊಂದೇ ತುಟಿಯನ್ನು ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವರಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ರಸವನ್ನು ತುಟಿಯ ಸಮೇತಾ ಎಳೆದು ಚೀಪುತಿದ್ದೆ.. ಅತ್ತೆ ಕೂಡ ನಾನೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವಂತೆ.. ನಾನು ಮೇಲಿನ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಅವಳು ನ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತುಟಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಚೀಪುತಿದ್ದಳು.. ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ತುಟಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹೇಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಖ ಕತ್ತು ಕೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೆಕ್ಕಿ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾ ಅತ್ತೆಯ ಮೈಯನ್ನು ಜುಮ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಆದೆ ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಅವಸರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಸ್ತ ನ ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅತ್ತೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಜಾ ತಡೆಯದೆ ಹ್ಮ್ಮ ಹಾಹ್ಹ್ ಮಾಹೀ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಕ್ಕತೊಡಗಿದಳು... ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಮೇಲೆ ಏನೋ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಹರಿತಿದೆ.. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಯ ತುಲ್ಲಿನ ರಸ ನಿದಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುನ್ನೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.. ಮಹಿ ಬೇಗ ಹಾಕು ಮಹಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಆದರೆ.. ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನುಸ್ತಿತ್ತು.....

ಮುಂದುವೆಯುವುದು.. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ. ಅದುಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ.. ಬೇಗ next post madtini
 
Back
Top