ಸೆಕ್ಸಿ ಸಿಂಧೂ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ

sexstories

Administrator
Staff member
Ivala taayi kooda sexy agi idaru avalu soole agidale urali avalana ellaru keytidare avalu money and chata koskara ellara attira keyisikulltidale..
Sindhu ge idu gottittu nam amma ellara attira malgutidare anta. nan love madida mele avalige madisikuloo chata banditu
Avalige kiss maduttide, nan tunni toorsi avalige ase uttiside avalu nan tunni noodi shock agidalu. adanu muttabeku, bayali aki chipa beku anta ase padutidalu. ondu dina avalige kiss maduta moolegalige kai aki press madutide. nidanavagi tullina mele kai akide olage poode Tara shatagalu belledidavu.. avalu nan innu cut madila nale cut madtini endu helidalu..
Nale mate avala attira hodaga shatagalanu full trim madidalu kai aki cut madiya andu tullu touch madide ammma enutidalu. nan nodbeku torsu ende avalu torstini but enu madbaradu endalu.. Sari torsu endaga naity ettidalu olage kachanu akkiralila. cut madida shatagalu chuchutidavu. kalugalanu agaliside mele brown color tullina tudigalu kanutittu savaruta nidanavagi open madide.. wow olage tullu kempagi rasadinda minchutittu. adu orange hanninage kannutittu. noodi nanna tunni full rod ayitu. avalige ondsala olage beralu akala ande. avalu beda noyute andalu Ila noov madala anta nidanavagi 3 beralagalanu tullu olage talli fuck madalu start madide. ammma ammma tagi saku noovtide andalu nan beralugala mele leak madidalu.. horage tegedu ibbaru nekidevu. avalu nandu torside nin tunni torsu noodbeku hegagide anta andalu. pant kelage ilisi horage tegeda adu full long agi niguri nittitu.. avalu kaili ididu nandu tullu noodi e size agide tane endalu. hmmm ende. agadre madtiya andalu hmmm nin sikre full kushi agutte ande. bedapa pragnet adre andalu. nan age madala baa madana ande. adake avalu ivattu beda nale baa nam amma urige hogutte night elle malagona ibbaru endalu. nan full kushi aytu nale nam first night anta.. avalu nan tunni bayali aki fuck madikundu rasa kudidalu.

Next day avara amma urige hogitu maneli obbale idalu call madi nam urige hoyitu evattu night nam manele malagana baa enadalu. avatu poorthi mataduta sex bagge matadidalu. nin tunni eshtu dodadide, nan kai thumba idkundu, bayali sida gantala olage hogittu nan ge mate chipabeku ansutte nin tunni rasa tasty agitu kanooo andalu. nanu sexy figure noodi naninda control maduke agtila sindhu nina madbeku anstidde ande. agadre night condom tarala ande avalu hmmm tagundu baaa. hage avala tullu, moolegalu, koondegala bagge helide avalu nan madbeku anta bala ase ide andalu. hoo mate nin nan hendti agitiya tane ande. yake dinaa keybeku antana endu helidalu.. nan tullu ide first time tunnina holage haksukultirudu bayaa agtide andalu. nanenu jooragi madala nidanake madtini noov madala ande. ege mataduta sex ase jasti madidalu.

Night 11pm agitu sindhu mane atra hode avalu kitaki atra nitu noodidalu bandu door open madi bega baa holage yardru nodtare andu door lock madidalu... nanu bari off chadi ondu shirt akikundu hogide avalu door lock madi holage bandaga bigiyagi appikunde avalige kiss madide. chinnu I love you kane.. endu naity holage kai akide mele gadene moolegalige bayi akide avalu tuuu bidu naity bichtini endu bichidalu. holage braa hakiralila moolegalu big size idavu kai aki press madutide.. avala tutina kachi chipide avala mugu sampige hage uddavagittu adaku kiss madide. mai gela kiss maduta moolegalanu press maduta sontada attira bande langa akkidalu adara mele kiss maduta langada olage kai hakide kacha akkiralila avala tullu rasadinda poorti vadde agittu avalalli Kamada ase jasti ittu. langada ladi ellade adu jari kelage bidittu sindhu nan munde poorti bettalagi nittidalu nanna tunni 8 inch's udda agitu. nannanu appikundalu avala tullige nanna tunni touch agitittu avalu adanu kai touch madi ididu press madutidalu avala sprshakke nanna tunni dappa ayitu avalu ammma ammma eshtudu doddada endu tegidalu.. moodalu nanu kelage malagide avalu bandu pakkake malagidalu nachike inda mukha muchidalu kai tegedu kiss madalu start madide naninda control maduke aglilla nanna batte bichide avalu nangu maigella kiss madidalu nanna chadi bichide avalu condom tandidiya andalu Ila ande agadre beda pragnet adre beda andalu. Sari madudu beda ibbaru bettalagi appikundu malagona ande avalu Sari endu malagidalu. avala bennige appikunde nanna tunni avala backside tuttige touch ayitu nanu avalige kiss madtide.. avalinda control maduke aglilla nange ase agtide madu enadru Sari yendalu. hege keyde anudhana next continue madtini
 
Back
Top