അപ്പൂ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജീവിതം - IX

sexstories

Administrator
Staff member
ഇത്താത്ത ഡ്രൈവര്ക്ക് വേണ്ടുന്ന നിര്ദേശങ്ങള് നല്കി, ഞങ്ങള് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോള് ഇത്താത്ത തന്നെട് പറഞ്ഞു അപ്പൂ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണം.. നാളെ പറ്റില്ല ഇത്താതാ പിന്നൊരിക്കല് ആവാം. ശെരി ശെരി.. ആദ്യം ഇവളെ ഒന്ന് പടം വരുത്തി അയക്കെടോ, നമ്മുടെ കാരിയം പിന്നീട് മറക്കാതിരുന്നാല് മതി കേട്ടോ..

അപ്പൂനെ കണ്ടപ്പം ഇത്തത്താക് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ആരേം വേണ്ടല്ലയോ? എന്താണാവോ ചെവി കടിക്കുന്നത് കണ്ടായിരുനല്ലോ?.. ആനി പതിയെ ആരാഞ്ഞു.. അത് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാരിയമ നിങ്ങളാരും അറിയേണ്ടതല്ല.. കുറെ നാളായല്ലേ? നിങ്ങളുടെ സ്വകാരിയം തുടങ്ങിയിട്ട്.. ആനി എല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടോ.. നടക്കട്ടെ, എനിക്കൊരു എതിര്പ്പുമില്ലായെ.. ചേട്ടായി, എന്തായീ സ്വകാരിയം. ഇത്താതെന്റെ വീഡിയോ ക്യാമറ ശേരിയാക്കുന്ന കാരിയമാ.. ആനി മോനൂറെ സംശയം മാറ്റി..

അടുത്ത ദിവസം അല്യാരുടെ കാര് പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രകാരം രാവിലെ എത്തി ചേര്ന്ന്, അന്ന് സ്കൂള് ഇല്ലതിരുന്നധിനാല് ആശാനും മാമിം മോനുവും കൂടി ആനിയെ കൊണ്ടാക്കുവാന് പോയി.. മോന് പറഞ്ഞു ചേട്ടായീം വന്നിരുന്നേല് നമുക്ക് അടിച്ചു പോളിക്കമായിരുന്നു.. അത് പിന്നോരിക്കലാകം ഇന്ന് കടയില് പോകേണ്ടതല്ലേ?.. മാമി അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു..

ആനി പോയതോടെ ആകെ മൂട് പോയി.. കടയില് ചെന്ന് കയറിയപ്പോഴേ ഇത്താത്തയുടെ വിളി എത്തി.. ആനിയെ ആക്കാന് എല്ലാവരും പോയല്ലോ, അപ്പൊ ഇന്ന് അപ്പൂ ഇങ്ങോട്ട് വരുകയല്ലെ? ഞാന് കാത്തിരിക്കുവാ, ഒന്ന് വേഗം വന്നാട്ടെന്റെ അപ്പൂട്ടന്.. അവരെ ഒരു വിദത്തില് കാരിയങ്ങള് പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി. ഇന്ന് കടയില് നിന്നും ഇറങ്ങാന് പറ്റില്ല, ഇന്നത്തേക്ക് കൂടി ക്ഷേമിക്കെന്റെ ത്താത്ത.. നാളെ തീര്ച്ചയായും എത്തിയേക്കാം..

പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുതല് അവരുടെ വിളി തുടര്ച്ചയായി വന്നപ്പോള് ആശാന് പറഞ്ഞു, നിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉടനെ അയക്കണമെന്ന അലിയാരുടെ ബീവിടെ കല്പന.. നിനക്കുള്ള ഉച്ച ഭക്ഷണം അവിടെന്നകമെന്ന അവര് പറയുന്നത്.. അങ്ങനെ ആശാന്റെ നിര്ബന്ടത്തില് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോള് പതിവ് പോലെ വാതുക്കല് സ്വീകരിക്കാന് ഇത്താത്തയെ കണ്ടില്ല..

മുന്വശത്തെ മെയിന് ഡോര് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അകത്തു കയറിയപ്പോഴേ ഇത്താത്തയുടെ കിടപ്പറയില് നിന്നും ചെവിടടപ്പിക്കുന സ്വരത്തില് ഉസ്താദ് അലിഖാന്റെ കംബിയാക്കുന്ന ഖോവാലി മേളം.. എല്ലാ റൂമുകളും നല്ല നിശയമായിരുന്നതിനാല് നേരെ അവരുടെ കിടപ്പറയില് എത്തിച്ചേര്ന്നു..

ഹോ എന്തായിരുന്നു ആ കാഴ്ച. നൂല് ബന്ടമില്ലാതെ അത്തറില് കുളിച്ചു കാമം തലയ്ക്കു പിടിച്ചിട്ടു നിക്ക പോരുതിയില്ലാതെ ബെഡില് കിടന്നു കുത്തി ചാടുന്ന അവരെ തന്നെ കണ്ണെടുക്കാതെ കുറച്ചു നേരം നോക്കി നിന്ന് പോയി.. എത്ര തവണ അവരെ പൂര്ണ്ണ നഗ്നനയാക്കി കണ്ട ആസ്വാധിച്ചിട്ടുള്ളതാ എങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതെകത..

വസ്ത്രം അഴിക്കാന് പോലും മിനക്കെടാതെ അവരെ കെട്ടി പുണരുമ്പോള് കൂബിയടഞ്ഞ കണ്ണുകള് തുറക്കാതെ തന്നെ അവര് പുലമ്പി, അപ്പൂ നീ വന്നുവല്ലേ?, എത്ര നേരായി ഞാന് തയാറായി കിടക്കുവാന് തുടങ്ങീട്ട്, ഇന്നും എന്റെ കുട്ടന് പറ്റിക്കുമോന്നു പേടിച്ചിട്ടാ ആശാനെട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത്.. ഇന്നലെ രാത്രി കുഞ്ഞാത്തയെ വിളിച്ച ശേഷം ഉറങ്ങിയിട്ടെയില്ലെട കുട്ടാ..

നീ തന്നെ എന്നെ എങ്ങനേം ഒന്ന് തണുപ്പിച് ഒന്നുരക്കിതാ ഇല്ലേല് ഞാന് പോട്ടി തെറിച്ചു പോകും ഉറപ്പാ. ഇത്രയും പറയുന്ന ഇടയില് എന്റെ വസ്ത്രങ്ങള് അവര് പറിച് എറിഞ്ഞിരുന്നു.. റൂമില് കയറിയപ്പോഴേ കണ്ട കാഴ്ചയില് കൊച്ചന് വിതുമ്പി തുടങ്ങിയിരുന്നു.. തന്നെ ആ സ്പോഞ്ച് മെത്തയിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട ഇത്തതാക്ക് പരിസര ബോധം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.. എന്തൊക്കെയാ അവര് ചെയ്ന്നതെണ്ണ് ഒരു രൂപവുമില്ലായിരുന്നു.

കുണ്ണ വായിലിട്ടു ചപ്പി കശക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കു കടിച്ചു പറിക്കുന്നു നെഞ്ച് മുഴുവന് മാന്തി പറിക്കുന്നു. ആ പാതാള പൂര് തന്റെ വായിലേക്ക് ബലായി തള്ളി കയറ്റുന്നു. ആ ആവേശത്തില് ചുണ്ടുകള് ആ ഗുഹാ കവാടത്തില് കയറ്റുമ്പോള് അതില് നിന്ന് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കൊഴുത്ത ലാവക്കും അവരുടെ ശരീരത്തില് നിന്നും വവിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി അത്തറിന്റെ രൂക്ഷ ഗന്ധം.. ശാസം മുട്ടിയപ്പോള് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത്താത്ത അത്തറിന്റെ പൈപ്പ് ഇതില് നിന്നുമാണോ ഫിറ്റു ചെതിരിക്കുന്നത്.

അവര് ഒരു വിധത്തില് കൈയെത്തിച്ചു ബെഡില് കിടനിരുന്ന ഏതാണ്ട് കാലിയായ അത്തറിന്റെ ബോട്ട്ലെ കാട്ടി പറഞ്ഞു.. ഇതെലെ മുഴുവന് ഞാന് ഈ കൊച്ചു കുരുംബിയുടെ അന്നക്കിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്തിട്ട രാത്രി ഒരു വിധം നേരം വെളുപ്പിചെടുതത്.. നിങ്ങള് ആണുങ്ങള്ക്ക് ഈ പെടാ പാടുകള് വല്ലതും അറിയനോടാ കുട്ടാ.

ഏതോ അധിര്ശ്യ ശക്തി ആവഹിച്ച പോലായിരുന്നു ഇത്താതന്റെ പിനത്തെ പട പുറപ്പാടുകള്, കുറെ നേരത്തേക്ക് ചുമ്മാ വഴങ്ങി കൊടുക്ക്കുകയെ വേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ, ഒപ്പം സൌകരിയം പോലെ കിട്ടുന്നാ ഗാപ്പില് ആ ചക്ക മുലകളെ പിഴിഞ്ഞ് പദം വരുത്തുക മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തത്.. എപ്പോഴോ ഒരു വിധം ഇതാത്തയില് ശമനം കണ്ടപ്പോലെക്കും കൊച്ചന് സഹിച്ചു കിടക്കുമോ..

അവന്റെ വീറും വാശിയും തീരും വരെ അവരുടെ പര്വത കുണ്ടികള്ക്കുള്ളില് പാതാള പൂറില് ശെരിക്കും അറിഞ്ഞു പണിതു കൊടുത്തു. അണച് വീഴുംബോലെക്കും ഇത്താത്തയുടെ ചുണ്ടില് നിന്നും ദീന രോദനം പോലെ വാക്കുകള് പുര്പ്പെട്ടിരുന്നത്.. ഹള്ള.. ഈ പുലയാടി മോളുടെ കഴപ്പ് ഏതാണ്ട് ഒതുങ്ങിയെടാ അപ്പൂകുട്ടാ..

ഇനി 3 / 4 ദിവസതെക്കിവളു തലപോക്കില്ലാ.നിന്റെ ഈ ഉശിരന് ഗുലാന് ഇവളുടെ തന്ടെല് ഒടിച്ചുമദക്കി എദുതിരികയല്ലയൊ. കുറെ കഴിഞ്ഞു അവര് കൊച്ചന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടു പറഞ്ഞത്.. ഇവന്റെ കാരിയം സമ്മധിച്ചേ പറ്റു.. ഇത്രയായിട്ടും അവനു തൃപ്തി ആയില്ലന്നു തോന്നുന്നു.കുലച്ചു നിന്ന് പോരിനു വിളിക്കുനത് കണ്ടില്ലയോ..

കുട്ടനൊരു കാരിയം ചെയ്.. അലിയാര് വല്ലപ്പോഴും ചെയ്ന്നപോലെ ഇവനെ ദെ ഇവിടേയ്ക്ക് കടത്തി വച്ചു പത്തമ്പത് പറ വെടി പോട്ടിചെരു. അങ്ങനെ അന്ന ആദ്യായി കുണ്ണ പെണ്ണിന്റെ പൂറിന് പകരം ഗുധത്തില് കസര്ത്ത് കാട്ടി കധിനാ നിറയൊഴിച്ചത്. കൊച്ചനില് വല്ലാത്ത നീറ്റല് അനുഭവപെട്ടുരുന്നു മുഴുവന് സഫ്ട്ടിലും അരപ്പ് പുരണ്ടിരുന്നു.

തൊടാന് തന്നെ വയ്യ ഓടി ബാത്ത് റൂമില് കയറി.. പിന്നാലെ എത്തിയ ഇത്താത്ത പറഞ്ഞു എവിടെ കുട്ടാ ഞാന് വെടിപ്പാക്കി തരാം.. സോപ്പും വെള്ളവും ചേര്ന്നപ്പോള് അവനില് നീറ്റലും ഇക്കിളിം ഒന്നിച്ചു കയറി. അവന് അവരുടെ കയിലിരുന്നു തന്നെ വെട്ടി വെട്ടി വലുതായി. ഹോ.. ഇവന്റെ ഒരു ശാട്ട്യം കണ്ടില്ലേ..മതിയായില്ലെന്നു സാരം..

ക്ലോസറ്റില് കൈ ഊന്നി അവര് കുനിഞ്ഞു തയാറായി കന്നു പൂട്ടാനായി എന്നേട് ആജ്ഞാപിച്ചു.. അവര് ഒരു കൈ കൊണ്ട് വിടര്ത്തി തന്ന ഗുദ പാളികളില് കൂടി കുണ്ണ അവരുടെ മൂലത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റി പറന്നടിച്ചു കൊടുത്തു. മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചക്കാട്ടി ഇത്തതയും പറന്നടിച്ചു സുഹിച്ചു ഇടക്ക് എപ്പോഴോ അവരുടെ ചലനം മന്നഗധിയിലായി കൊച്ചനില് നല്ല മുറുക്കം അനുഭവപെട്ടപോള് അടുത്ത തള്ളില് അവന് പുറത്തേക്കു പോന്നു.

വീര്യം വിടാതെ വച്ചു തള്ളിയപ്പോള് ചെന്ന് കയറിയത് കധിനകള് പോട്ടി ഒലിചോഴുകി അഴകൊഴന്നു കിടന്നിരുന്ന പറ പൂറിലും.. കോച്ചണ് അവന്റെ സ്വന്തം തലസ്ഥാനം വീണ്ടു കിട്ടിയപ്പോള് തെക്ക് വടക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നില്ലാ.. ആവേശം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് വിറച്ചു തുള്ളി കൂട്ട മണി അടിച്ചപ്പോള് ഇത്താത്ത 2 കാലില് നില്ക്കുവന്നകാതെ മാര്ബിള് തറയില് കുഴഞ്ഞിരുന്നു പോയി..

സംതൃപ്തിയോടെ അവര് ക്ഷീനതിലും പുലമ്പി ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതിയെടാ പോന്നു കുട്ടാ.. ഇനി ഇന്ന് സുഹായി കിടന്നുറങ്ങാന് പറ്റുമല്ലോ.. നീയാ മോനെ ച്ചുണകുട്ടന്.. അവരെ അട്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷവറിനു കീഴെ ആക്കി കെട്ടി പിടിച്ചു കുളിചിറങ്ങി. അവര് ഊണ് മേശയില് കൊണ്ട് പോയി പൊരിച്ച കോഴീം നെയ്ചോറും വയറു നിറയെ തന്നു. കുറച്ചു നേരം കിടന്നു വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോയാല് മതിയെന്ന് നിര്ബന്ധിച്ചു..

രാത്രി മാമി ഉറങ്ങാന് കിടക്കുന്നത് ആശാന്റെ ബെഡില് മോനുവിനോടൊപ്പം, അതി രാവിലെ ഉണരുന്നതോ തന്റെ ബെഡില് നിന്നും. ദിവസങ്ങള് കടന്നു പോയി കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരിക്കല് മാമി ആ സന്തോഷവാര്ത്ത പറഞ്ഞു.. ഈ മാസം പുറത്താകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.. ആശാന് നിര്ബന്ധിച്ചു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു സംഗതി ഉറപ്പിച്ചു.. പിന്നെ മോനൂ ഈ വാര്ത്ത അറിഞ്ഞപ്പോള് മുതല് ആകെ ഉത്സഹാതിലായി.

കുഞ്ഞു വാവ എന്നാ വരുന്നത്. ഇപ്പോള് എവിടെയാ എന്ത് ചെയുകയാ ഉറങ്ങുകയാണോ.. എന്നോടൊപ്പം കളിക്കുവാന് വരുമോ അങ്ങനെ ചോദ്യാവലി അണപൊട്ടി ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു. മാമി സ്വന്തം വയറില് തടവി മോനുവിനെട് പറയും കുഞ്ഞു വാവ ഇപ്പോള് അമ്മയുടെ വയറ്റില് ഉറങ്ങുകയാ ഉണരുമ്പോള് മോന്റെ കൂടെ കളിയ്ക്കാന് വരും കേട്ടോ..

ആശാന് പറഞ്ഞു മോന് ഇനി അമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കേണ്ട, അച്ഛന്റെ കൂടെ കിടന്നാല് മതി.. മോന് രാത്രിയില് അറിയാതെ അമ്മയുടെ വയറില് ഉറക്കത്തില് ചവിട്ടിയാല് കുഞ്ഞു വാവക്ക് നോവില്ലയോ. അവനു കാരിയം പിടികിട്ടി. ഇനി മുതല് ഞാന് ചെട്ടായിടെ കൂടെ കിടന്നോളാം.. അത് വേണ്ട മോന് കിടന്നു മൂതൃക്കുമ്പോള് ചേട്ടായിടെ കിടക്കയോക്കെ നനഞ്ഞു നാറില്ലേ, മോന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞാല് നാനകെടല്ലേ..

അച്ഛന്റെ കൂടെ ആവുമ്പോള് മറ്റാരും അറിയില്ലല്ലോ. അത് ശെരിയാ..മോനു സമ്മധിച്ചു.. അങ്ങനെ മാമിക്ക് പ്രതേക ബെഡ് ആയി.. മോനൂ ഉറങ്ങി കഴിയുമ്പോള് അവര് തന്റെ റൂമില് വരും അടുത്ത 3 മാസത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടര് നിര്ധേശിചിരുന്നതിനാല് കട്ടി ഏറിയ ഇടപാടുകള് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും കാലു കവച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഞങ്ങള് പണ്ണി പണ്ണി കെട്ടി പിടിച്ചു കിടന്നുറങ്ങും.

വെളുപ്പിനുള്ള കൊച്ചന്റെ കമ്പി ശമിപ്പിക്കാന് മാമി ചരിഞ്ഞു കിടന്നു തരും.. എമ്മം തട്ടാതെ താന് പുറകില്ലൂടെ ഗുലാന് കയറ്റി കാരിയം കൊഴുപ്പിചെടുതിരുന്നു. ഇടക്ക് ഒരു ദിവസം ആനി കുട്ടികളേം കൂട്ടി വന്നു.. അന്ന് അവള് ഓര്മിച്ചപോളാ ഇത്താത്തയുടെ ഗുധതിലടിയുടെ കുട്ടന്സ് പിടികിട്ടിയത്.. അന്നേദിവസം ഞങ്ങള് ആ വിധത്തിലും പറന്നടിച്ചു..

അവള് പറഞ്ഞു ഞാനിത് നേരത്തെ അച്ചായനെ കൊണ്ട് ചെയിചിട്ടുള്ളതാ.. പിന്നെ വയട്ടിലുള്ളപ്പോള് ഈ പരിപാടി ഏറെ ഗുണം ചെയും..മുടങ്ങാതെ ബലം പിടിക്കാതെ ഗര്ഭവതിക്ക് മല വിസര്ജനം നടന്നോളും.. ഇതും ഒരു തരം എനിമ തന്നെയല്ലേ മുത്ത് കോരി ഒഴുച്ചു തരുന്നത്.. ആ ഐഡിയ മാമിക്കും ഇഷ്ട്ടായി.. പിന്നീട് അതൊരു പതിവ് പരിപാടിയാക്കി. കൂടാതെ മാമിയെ മേലെ കയറ്റി ഇരുത്തി വണ്ടിയോടിക്കലും ഭംഗിയായി നടന്നു പോന്നു.

പലപ്പോഴും എലാവരുടെ മുന്നിലും മാമി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നലെത്തെ എനിമാ കലക്കി അല്ലേല് പറയും പോരായിരുന്നു, ഇന്ന് ഒന്നൂടെ വേണമെന്ന ആവശ്യപെടും.. മാമിയുടെ എന്താവശ്യവും അപ്പോള് തന്നെ സാധിച്ചു കൊടുക്കനമേണ ആശാന്റെ രീതി..പുള്ളിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുവാന് മാമി പറയും അയോ ഇപ്പോള് ഒന്നും കഴിക്കുന്നതല്ല രാത്രി കിടക്കുമ്പോള് കഴിക്കെണ്ടുന്നതാ.

ആനി തിരിച്ചു പോയപ്പോള് തനെയും കൂട്ടാന് ശ്രമിച്ചു.. മാമി പറഞ്ഞു അലിയാര് വരുമ്പോള് വിസ കൊണ്ട് വരാമെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ പേടിക്കേണ്ട മോളെ, ഞാന് വാക് മാറ്റില്ല, അലിയാരോടൊപ്പം അവനെ അയച്ചോളാം.. ഇപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് എനിക്ക് എനിമ തരേണ്ടത് ഇവനല്ലേ മോളെ. മനാ മനസോടെ ആനി യാത്രയായി.

അലിയാരോടൊപ്പം കുഞ്ഞാത്തയും വന്നിരുന്നു, ഇത്താതയെ സുഹിപ്പിച്ച പോലെ അവര്ക്കും സുഹിച്ചേ മതിയാകൂ എന്ന് പിടിവാശിയായി.. അപ്പൂ ഗള്ഫിലേക്ക് പോകുമ്പോള് ഞാനിവിടെ ഒറ്റക്ക് ആകില്ലയോ. ഈ പ്രാവശ്യം ഇത്താതയല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാന് മറ്റു വഴിയോന്നുമില്ലാതെ നിത്യേനെ എന്നാ രീതിയില് കുഞാതയുടെം മുഴു കടി ഒതുക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു.

തുടരും..
 
Back
Top