Hinde Mane Aunty Thangi na Keydiddu | Hindi Sex Stories

Hinde Mane Aunty Thangi na Keydiddu

Discussion in 'Kannada Sex Stories' started by sexstories, Jun 11, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  Hi Friends last part alli aunty mathe nanna
  aunty thangi nodiddu hellide evaga aunty thangi na Keydiddu Helthini enjoy maadi

  Avattu aunty thangi full kopadalli aunty jothe jagla madthidru, 2 days admele aunty thangi horgade hogidru avaga aunty nanna manege kardu heludru

  Aunty.. Lo nan thangi ge yella vishya helbitte kano, Avlu nan husband ge Helthini andlu
  Nanu.. Howda, en heludru nim thangi

  Aunty thangi. Est dina inda neditha ide, nin husband jothe madokagalva
  Aunty.. (Aunty thangi name priya)
  Priya nim bhava nange madalla kane, bari 5 nimsha aste Avru madodu

  Aunty thangi... Alla Akka avnu Bere yargadru heludre en madthiya, avan maneli gothadre en madthiya
  Aunty.. Illa kane avnu nanu 3 to 4 times madidivi aste kane, Priya nange sukha sikkidde avninda kane

  Aunty thangi.. Bhava ninge sukha kodalva, hagidre magu heg aythe
  Aunty.. Le Priya madu agoke 5 madudre saku kane, Adre nim Bhava nange sukha kodalla kane Pls artha madko

  Aunty thangi... Yeno yargu gothagbardu aste
  Aunty.. Hm OK kane neenu yargu helbeda Priya Pls

  Aunty thangi.. Howdu avnu ninge sukha kodthane andalla hege
  Aunty.. Ley Adu heloke agalla kane

  Aunty thangi.. Sari hagidre Nangu madoke helu Nangu sukha beku
  Aunty.. Ley yene helthidya, beda kane Pls nin husband ge gothadre papa avan lifu halagutte kane Nangu problem agutte

  Aunty thangi... Illa Akka nan ganda nu jasti hottu madalla kane avange leak Agid takshna malkothane
  Aunty.. Yene helthidya nodoke Olle rowdy thara idane, ninna keyyoke agalva avange

  Aunty thangi... Illa kane Pls ond sari nange keyyoke Hele Aa huduga ge
  Aunty.. Try madthini kane but helokagalla avnu opkolodu doubt

  Aunty thangi.Pls ond sari maadu antha Hele
  Aunty.. Mathadi Helthini antha heludranthe

  Nanu.. Aunty nim thangi family ge gothadre Nangu problem ningu problem nan nin thangi na keyyoke agalla
  Aunty.. Pls kano ond sari aste amele Avlu one week admele Vapas hogthale kano yargu Gothagalla
  Antha heludru

  Nanu.. Nodana antha heli aunty na keydu manege bandu yochane madthidde

  Next morning aunty matte uncle yello hogoke ready agidru nanu horgade hogidde uncle nange opposite bandru

  Uncle.. Yenappa en samachara
  Nanu.. Heli uncle, coffee aytha

  Uncle.. Hm aythu kanappa, En full free na
  Nanu.. Ha uncle, madoke yenu kelsa illa
  Yenu full handsome agi ready agidira

  Uncle.. My sore alli ond function ide Nale hog barthivi
  Nanu.. Obre higthira

  Uncle.. Illa kano family full hogthini, barodu 3 days agutte
  Nanu.. Enjoy uncle happy journey

  Uncle.. Lo one help mado
  Nanu. En heli uncle nan inda madoke Adre madthini

  Uncle.. Nan wife thangi manele irthare night Obre baya agutte andru nam maneli malkothiya evattu one night Pls
  Nanu.. Uncle Adu

  Uncle.. Gottu kano Neen en yochane madthidya antha, yenu agalla nan nim maneli Helthini
  Nanu.. Try madthini uncle antha heli nanu hode

  Uncle nam maneli helidru nam manelu OK antha helidru (but nanu yenappa madodu avalajji nan enadru hodre pakka Avlu keyyoke helthale, agalla Andre problem agutte) antha baya agittu, adru night 9 gantege nam maneli hogoke heludru nanu sari antha hode

  Nanu... Door bell madi wait madthidde (baya agtittu swalpa)
  Priya... Door open madudlu, wow mind blowing sakkathagidale guru, Olle gombe thara kanusthidlu, nan barodunne wait madthidlu ansutte

  Priya.. Banni olage, oota aytha
  Nanu.. Aythu, nimdu

  Priya.. Aythu, kuthkoli, TV nodi bed ready madthini
  Nanu... (Ond kade kushi, innond kade baya padtha) bed ready madthira

  Priya.. Ha malgoke, neevu malgalva
  Nanu.. Ha nanu ille sofa mele malkothini, neevu olage malkoli

  Priya. illa nange baya agutte neevu alle malkoli pls (Priya decide madidlu sex madlebeku antha)
  Nanu.. illa beda, nanu jasti oddadthini, sumne nimge yake problem

  Priya.. Hagenilla adjust madkothini antha heli saree bichi short transparent nighty akond bandlu, Avlu barthidre avl mole galu full bounce agtittu, Avlu bra nu hakirlilla, adunna nodi nan thunne nigurbidthu

  Nanu.. Aval mole nodthidde, Avlu nanna observe madi nan pakka bandu kuthkondlu
  Priya.. Hegide

  Nanu.. Yenu
  Priya.. Nodthidralla adikke kelde chanagidya ista aytha nimge

  Nanu.. Ha movie chanagide, yav movie edu
  Priya.. Ha movie na

  Nanu.. Neer beku
  Priya.. Saka Bere yenadru beka antha heli aduge manege hogthidlu, Avlu hogthidde aval kudi nu bounce agtittu body full shake madtha odadthidlu nan munde, nanu estottu antha thadkolodu

  Priya.. Thogoli neeru, nane kudisla
  Nanu.. Parvagilla nane kudithini antha heli neeru kudide (sudde agi Avlu sex bagge mathadoke start madudlu, avalge already nanna matte aval Akka sex bagge gottittu so Avlu direct matter ge bandlu)

  Priya.. Neevu nan akkage trupti ago thara keythira
  Nanu.. Adu Adu hagalla

  Priya.. (Nan pakka kuthkonde nan thunne mele kai ittu) parvagilla baya padbedi nanu yargu helolla
  Nanu.. Nim Akka ge gothadre problem agutte

  Priya.. yenu agalla nanu Akka Helthini, neevu Nangu trupti ago thara keythira Pls
  Antha heli nan thunne na ujjoke start madudlu
  Nanu.. Nange mathadoke aglilla Avlu nan thunne na full gattiyagi ujjuthidlu

  Priya.. Pls agalla antha helbedi, Akka helidale nim thunne thumba strong ide antha, Nangu nim thunne inda keyskobeku antha ase agthide Pls
  Nanu.. Estu antha control madkolodu avalajji nan thunne na ujji ujji full study madidlu nan beda andru nan thunne beku beku anthittu

  Priya.. TV sound jasti madi, light off madidlu
  Nanu. TV off madalva

  Priya.. Kathlalli heg keythira, yenu kanalla sariyari antha heli nan mele kuthkondu nan shirt remove madudlu
  Nanu.. Aval sonta idkonde,

  Priya.. Hhhhmmm antha sound madi aval nighty na remove madudlu
  Nanu.. Abba en size guru, pure vergin thara idlu mole full study agittu, aval nipple full straight agi Nanna ba ba antha karithiddo,

  Priya.. Eddu nan Pant matte inner Wear nu remove madbitlu, nan thunne idkondu ond kiss kottu wow super thunne antha helu chipoke hodlu

  Nanu.. Beda cheepbeda antha heli avalna tabkonde avl thulge nan thunne touch agtittu, Avlu ond sari deep breath thogondlu

  Priya.. Eeeeemmmmm hhhhhhaaaaaaaa Pls nange ivattu swarga thorsu

  Nanu.. Aval shoulder ge kiss madtha aval kai na lock madkondu, avl face full kiss madthidde but balance sigtha irlilla

  Priya... Hhhhhhmmmm eeeeeemmmmm nan kai bidu Pls, aaaaaawwwwwww kai bidu Pls antha narladthidlu

  Nanu.. Aval kai bittu avalna gattiyagi tabkonde, nan thunne aval thul ge kiss madthittu Avlu nan thunne ge thul inda ujjuthidlu
  Nange leak aythu, nan rasa aval kal bele haritittu
  Haage tabkondu 30 ibru lliplock, body kiss yella madkondu enjoy madho

  Priya.. Pls Bega keyyi nange thadkoloke agthila, amele yenadru madko Pls Pls,

  Nanu.. Priya na bed mele malgusi alav mole jothe Haage aval hokkalu jothe 20 nimsha ata adi amele aval thul ge ond kiss kotte Priya body full vibrate aythu, aval thul lips na open madi kiss madtha cheeptidde Avlu nan Thale na aval thul mele ottutidlu

  Priya.. Hhhhhwwwww eeeeeemmmmm hhhhhhaaaaaaaa yes yeeessssss aaaaaaammmmmmaaaaaaaaaa nilsbeda Pls Haage madu

  Nanu... Cheeptha cheeptha avalge leak madusdhe, Avlu body full free bittu Haage madkondlu, nanu aval na ebbisi nan thunne na aval kai ittu cheepoke helde

  Priya.. Nan thunne idkondu kiss kottu cheethidlu

  Nanu.. Aval Thale idkondu mouth fuck madhe 10 nimsha nange leak aythu adunna aval bai olage bitte Avlu nan thunne clean maadi nan pakka malkondlu ond 20 nimsha nanu aval mole jothe aval vokkalu jotha matte ata adthidde astralli nan thunne ready agi aval thode ge kiss madthittu

  Priya.. Evagadru nan thulge nim thunne hakthira antha keli smile kotlu

  Nanu.. Aval sonta kelge pillow ittu aval mele hode Avlu aval kal inda nanna lock madkondlu, nidanakke nan thunne na aval thul mele ujji swalpa swalpa olage hakdhe Avl thul full tight ittu

  Priya.. Pls novu ago thara keybeda Pls slowly olage haku pls

  Nanu. Nange artha aythu aval ganda thunne full chikka antha, nanu OK antha heli 5 nimsha olage hakoke try madthidde but aglilla Priya na mathadskondu aval ge lip lock madi joragi ond shot hakde nan thunne full olage hoythu

  Priya.. Sound madoke aglilla Becoz nanu lip lock madidde, adukke Avlu full deep agi usiru olage thogondlu aval kannalli neer bantu nan thunne aval thul olage ittu sumne kiss madthidde Avlu kiss madthidlu

  Nanu.. Kiss stop madi innu novu agthiya
  Priya.. Swalpa agthide

  Nanu.. 2 nimsha aste amele novu agalla
  Priya.. OK but nidanakke maadi Pls

  Nanu.. Sari antha heli nidanakke hinde munde madoke start madhe Priya nu aaaaaawwwwwww eeeeeemmmmm yyyyyeeeeessss hhhhhhhwwwwwww antha respond madidlu 5 nimsha nanu nidanakke keyde amele

  Priya.. Speed agi madu
  Nanu.. Novu hoytha antha kelde

  Priya.. Hu hoythu antha heli smile madudlu

  Nanu.. Sari antha heli speed jasti madi 2 shot hakde Priya leak madkondlu full happy agi nan hako Ella shots nu enjoy madthidlu Priya thul nan thunne ge complete agi adjust aythu nan Benn mele aval ugurinda rangoli hakthidlu,

  Priya leak madkond mele aval keyyodu swalpa easy aythu matte 10 nimsha keydhe amele nange leak aythu nanu Pruya thul olage full deep alli nan rasa bitte Priya kann muchkond thuti kachkond enjoy madthidlu nanu Priya keythidre avl mole full mele kelage bounce agtittu,

  Priya anthu complete enjoy madudlu, amele Haage Priya nan mele malkondlu mathadoke start madido

  Priya.. Thanks
  Nanu.. Yake..

  Priya.. Akka heliddu nija, neevu thumba channagi keythira, trupti aago thara keythira
  Nanu.. Ho Akka thangi ibru channagi kaage harusthira

  Priya.. Nija nimge sex madodu hege antha chanagi thilkondidira, heg keydre henn makluge trupti sigutte antha nu gottu nimge
  Nanu.. Emm, ninge operation agidya

  Priya.. Yake
  Nanu.. Nan rasa nin thul olage bittidini, amele problem agutte

  Priya.. Parvagilla nange innu maklu agilla, nin maguge janma kodthini firstu
  Nanu.. Beda Priya, nin husband ge gothadre problem agutte

  Priya.. Neen Thale keduskobeda nan manage madthini, Nale nu nanu oble irthini Nale keythiya Pls
  Nanu.. Hm keythini antha heli Haage malkondo Belage 8 gantege edde priya snana madkond full fresh agi kanusthidlu nanu avalge ond kiss kottu manege hode

  Friends nijavaglu Helthini ondu hennige sex madi trupti Adre Avlu life long mariyolla namna
  Avattu nanu priya sex madudmele Belage priya complete women agidlu, aval face alli yeno kushi, shining, brightness ittu, Olle first night madiro thara Nachkondlu priya nanna nodi.

  Madhve agiroru nanu helodu follow madi amele neeve nodi result hegirutte antha
  1... Sex Madoku munche jataka odkond leak madkoli
  2... Foreplay madi skip madbedi
  3... Nim hudgi / hendthige leak ago thara madi
  4... Finally sex maadi
  Really it will work, but sex madovaga nim hudgi / hendthige novu agothara sex madbedi.. Handle gently

  Nimma abipraya thilsi pls
  [email protected]
   
Loading...
Similar Threads - Hinde Mane Aunty Forum Date
Hinde Mane Aunty na Avar Manele Keydiddu - Part 1 Kannada Sex Stories Jun 11, 2020
Hinde Mane Aunty na Kathlalli Mane Mele Keydiddu - Part 3 Kannada Sex Stories Jun 11, 2020
Hinde Mane Aunty na Kathlalli Mane Mele Keydiddu - Part 2 Kannada Sex Stories Jun 11, 2020
Hinde Mane Aunty na Kathlalli Mane Mele Keydiddu - Part 1 Kannada Sex Stories Jun 11, 2020
Pakkadamane akka nanna tunnege jataka hodedu tunne undalu Kannada Sex Stories Jun 11, 2020