Marathi Sex Stories भस्मेचा लवडा | Hindi Sex Stories

Marathi Sex Stories भस्मेचा लवडा

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jul 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  नऊ नंतर गाडीतली लाईट बंद केली अन भस्मेचे फावले. आधीच सारखा मला चिकटून बसून त्याने माझ्या मांड्या ना पार हाताने दाबायला सुरुवात केली होती. लाईट बंद होताच तो सरळ माझ्या मांड्या वरून हात फिरवू लागला. बर गाडीत काय मोठ्याने बोलायची सोय नव्हती मला ते आवडत नव्हते असे नाही पण माझ्या मनात वेगळीच भीती होती. पुरुषांचे काय पुढचा विचार नसतो त्यांना वेळ भागली कि झाले. मी प्रवास रात्रीचा म्हणून अंगात गाऊन घातला होता. भस्मेनि शिस्तीत माझ्या गाऊनला हात घातला आणि त्यांनी तो वर माझ्या मांड्या पर्यंत आणून सरकवला. भस्मे अचानक लाईट आली तर अवघड होईल. भस्मेचा लवडा ताठला होता. ते म्हणाले तू काळजी करू नकोस तुला किती मजा येते ते बघ असे म्हणून त्यांनी माझ्या उघड्या मांडी वरून हात फिरवायला सुरुवात केली. मला तो स्पर्श बरा वाटू लागला. हळू हळू अंग पेटू लागले आणि ते स्वाभाविकच होते.

  भस्मेचा हात छातीवर आला तसे प्रकरण मग टोकावर गेले मी इतकी बेफान झाले कि माझा हि हात भस्मेच्या प्यांट वरून मांडी वरून फिरू लागला. त्यांचा उभा राहिलेला लवडा हाताला लागला. ताठ झाल्याने मोठा आहे असा जाणवत होता. मी भस्मेच्या पूर्ण अधीन झाले माझ्या योनी मध्ये पाणी सुटले. भस्मेनि आपली चेन ओढून आपला लवडा बाहेर काढला व माझ्या हातात दिला. माझ्या अंगावर सर्र कन काटा आला. तो उष्ण कडक लाम्बडा लवडा मुठीत धरून हलवू लागले. भस्मे आता पुढच्या तयारीला लागले. माझ्या मोकळ्या झालेल्या योनीला कुरवाळू लागले चोळू लागले आणि आत बोट घालून हलवू लागले. जवळ येऊन ते मला म्हणाले आता आपण करूया, मी म्हंटले इथे कसे शक्य आहे. माझे मी करतो तू फक्त तयार राहा. गाडीतले सर्व झोपलेत का याची पाहणी केली. गाडी वेगाने जात होती. भस्मेणी सांगितल्या प्रमाणे मी उठले आणि त्यांच्या मांडीवर बसले.

  त्यांनी व्यवस्थित आपला लवडा धरून माझ्या योनीचा अंदाज घेत लांब लचक लवडा योनीला लावला आणि माझी कंबर दोन्ही हातानी घट्ट धरून हळू हळू आत सारू लागले माझी योनी ओली झाल्याने तो हळू हळू आत शिरला आत जाताच मला खूपच आनंद मिळाला. मग त्यांची वर खाली करायची गती वाढली आणि त्यांचा लवडा माझ्या योनीत पार आत खोलवर शिरू लागला. माझ्या वासना इतक्या बेफाम झाल्या होत्या कि मी गाडीत आहे याचे भानच नव्हते. वर खाली करत त्यांचा लवडा आत शिरू लागला व त्यांचे वीर्य माझ्या पुचित पडले. भस्मे म्हंटले आता यापुढे जेंव्हा जेंव्हा आपणास वेळ मिळेल त्यावेळी माझ्या कडे येशील ना? मी असेच तुला भरपूर सुख देईन. मी वरच्या मनाने हो म्हंटले पण मनातून नकारच दिला आणि परत भस्मेला कधी भेटलेच नाही.
   
Loading...
Similar Threads - Marathi Sex Stories Forum Date
Dona taruna sejari baddala-Threesome sexstories in marathi Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Majhi prem katha Marathi Sex Stories in marathi font Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Incest Sex Stories 1 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Incest Sex Stories 2 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Incest Sex Stories 3 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020