Marathi Sex Stories माझी मम्मी 2 | Hindi Sex Stories

Marathi Sex Stories माझी मम्मी 2

Discussion in 'Marathi Sex Stories' started by sexstories, Jul 12, 2020.

 1. sexstories

  sexstories Administrator Staff Member

  दुसरया दिवशी सुट्टी असल्याने मी मम्मीला म्हटले, 'आपण सिनेमा पाहायला जाऊ या का? तिने हो म्हटले. आम्ही तयारी करून बाहेर आलो. मी मम्मीला म्हटले, 'मी कार चालवू का?' कारण पप्पा गेल्यानंतर मम्मीच कार चालवायची. मी नुकताच कार चालवायला शिकलो. अठरा वर्षे वय झाल्याबरोबर मी ड्रायव्हिंग लायसन्स पण काढले. थोडीफार प्रॅक्टीस पण झाली..

  आम्ही सिनेमा हॉलमध्ये पाय टाकताच मम्मी म्हणाली, 'अरे व्वा ! जेथे मी आणि तुझे पप्पा बसायचो, ती सिट रिकामीच आहे. आपण तेथेच बसायचं का?' 'हो. बसू या.' मी म्हटले. आम्ही त्याच सीटवर जाऊन बसलो. बसल्यावर मी मम्मीकडे पाहिले. तिचे डोळे पाणावल्यासारखे सारखे झाले. होते. कदाचित पप्पाची आठवण तिला अनावर झाली असावी.

  सिनेमा हॉल तसा फारसा भरला नव्हता. आमच्या आजूबाजूला, मागे-पुढे कोणी बसलेले नव्हते. सिनेमा रोमॅंटिक होता. सिनेमातील एक प्रणय दृश्य पाहून मम्मीने माझा हात अचानक हातात घेउन आपल्या छातीजवळ घट्ट पकडला. कदाचीत तिला भास झाला असावा की तिच्या जवळ पप्पाच बसले आहेत. कारण तिच्यासोबत सिनेमा पाहायला पप्पाच येत होते. माझ्या हाताचा पंजा तिच्या एका गोलाकार स्तनावर स्थिरावला होता. माझ्या हातावर तिचा हात होता. ती माझ्या हाताला तिच्या स्तनावर दाबत होती.. मी मग तिला प्रतिसाद देत तिचा एक स्तन एका हाताने दाबत होतो. नंतर तिने माझा हात उचलून दुसरया स्तनावर ठेवला. तो पण स्तन मी बिनदिक्कतपणे दाबत होतो. या खेळाने माझं पूर्ण अंग रोमांचित झाले होते. माझ्या अंगात विजेचा प्रवाह खेळत आहे की काय असे वाटत होते. माझ्या पॅंटमधील लवडा ताठ उभा होवून उसळ्या मारत होता. मी माझा दुसरा हात त्याला धरुन त्याला कंट्रोलमध्ये आणण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत होतो.
  माझं एक मन म्हणायचं की मम्मीसोबत असे लैगिक चाळे करणे बरे नाही. पण दुसरं मन म्हाणायच की काय होते. यामुळे मम्मीला क्षणभर का होईना आनंद मिळत असेल तर ते आपण का देऊ नये?

  ती भानावर आल्यावर माझा हात पुर्ववत तिने माझ्या मांडीवर आणून सोडला. पण हे करीत असतांना तिचा हात एकदम माझ्या ताठ उभा झालेल्या लवड्याला लागला. 'सॉरी.! अंधारात काही कळले नाही. मला वाटले, तुझे पप्पाच माझ्या जवळ बसले आहेत. तु त्यांच्यासारखाच दिसतो, बोलतो, हसतो, चालतो ना.! त्यामुळे माझा नेहमी गोंधळ होतो. 'इट्स ओके. डोन्ट फील. मम्मी.' मी म्हणालो. मग पिच्चर सुटेपर्यंत आम्ही चुपचाप बसलो.

  मला झोपेत सिनेमामधील प्रसंग सारखा आठवायचा. त्यामुंळे रात्रभर मला झोप लागली नाही. असं वाटायचं, मम्मीच्या खोलीत तिच्याजवळ जाउन झोपावे की काय. पण माझं दुसरं मन याला तयार नव्हतं. तो मला आवरत होता. या आठवणीत मला त्यानंतरच्या कित्येक रात्र अशाच जागरणात गेल्या. माझा लवडा कितीतरी वेळा ताठ होत होता. मग मी हातात धरुन एकतर मास्टरबेशन करीत होतो. नाहीतर उपडा झोपून लवडा बेडला घासून हेपण्याची क्रिया करीत होतो. या क्रियेत विर्य स्खलन झाल्यावरच मला रिलॅक्स वाटत असे.
  मी नेटवर सर्च करुन संभोगाचे, स्त्रियांचे उघडे-नागडे फोटो, व्हिडीओ क्लिप्स पाहत होतो. तसेच चावट-सेक्सी, मधुचंद्राच्या कथा वाचत होतो. या कथेत कित्येक कथा ह्या भाउ-बहिण, आई-मुलगा यांच्या हेपण्याच्या, झवण्याच्या कथा होत्या. त्या वाचताना माझ्याही मनात सारखा माझ्या मम्मीचा विचार येत. तसल्या कथा वाचल्यानंतर मला थोडा दिलासा मिळाला की अश्या प्रकारचे लैंगीक संबंध या जगात अस्तित्वात आहेत. मी एकटाच असा नाही आहे की ज्याच्या मनात स्वत:च्या मम्मीबद्दल कामवासना आहे. .त्यमुळे मलाही माझ्या मम्मी सोबत लैगिंक संबंध ठेवायला काही हरकत नाही अशी माझी मानसिकता वाढिस लागली होती. मी आता मम्मीच्या मुसमुसलेल्या शरीराचा स्पर्शसुख घ्यायला आतूर झालो होतो. माझ्या मम्मीचे लाख मोलाचे सौंदर्य कोणी लुटण्यापेक्षा मीच का लुटू नये असा विचार माझ्या मनात घोळत होता.

  मला आता पुढिल आठवड्यात आठ दिवसाच्या सुट्ट्या लागणार होत्या. या कालावधीत कुठेतरी फिरायला जायची कल्पना माझ्या मनात आली. मी मम्मीचा मुड पाहुन हा विषय काढण्याचा विचार केला.
  त्या दिवशी मम्मी तिच्या बेडरुममध्ये आरश्यासमोर केस विचरीत होती. मी आत जावून तिच्या पाठीमागून दोन्ही हात तिच्या गळ्यात टाकून तिच्या गालाचे चुंबन घेतले. मी हळूच तिच्या कानात म्ह्टले, 'मम्मी, मला आठ दिवसाच्या सुट्ट्या लागणार आहेत. आपण कुठेतरी फिरायला जाऊ ना?' तिने हो म्हटल्यावर मी खुष झालो. 'कुठे जायचे.' मी म्हणालो. 'थायलवडाला जायचे का? कारण मी व तुझे पप्पा अगदी सुरुवातीला तेथेच गेलो होतो. आता त्या गोष्टीला सतरा-अठरा वर्षे झालेत. आता त्यात बराच बदल झाला असेल.' मम्मी म्हणाली. मलाही ते पटले. शिवाय थायलंडचा फक्त चार-पाच दिवसाचा एक लहानसा टुर होता. मग मी लॅपटॉप काढून विमानाच्या दोन सिट बुक केल्या. तसेच बॅंकॉक व पट्टाया शहरातील आलीशान हॉटेलात एक मम्मीसाठी व दुसरी माझ्यासाठी अशा दोन दोन रुम बुक केल्या.

  आम्ही विमानाने बॅंकॉकला उतरलो तेव्हा हॉटेलची कार विमानतळावर आम्हाला घ्यायला आली. संध्याकाळ झाल्याने आम्ही कुठे फिरलो नाही. जेवण करून आम्ही आपापल्या रूममध्ये झोपायला गेलो. दोन्हीही रूम एकमेकाला लागून होत्या.
   
Loading...
Similar Threads - Marathi Sex Stories Forum Date
Dona taruna sejari baddala-Threesome sexstories in marathi Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Majhi prem katha Marathi Sex Stories in marathi font Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Incest Sex Stories 1 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Incest Sex Stories 2 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020
Marathi Incest Sex Stories 3 Marathi Sex Stories Jul 12, 2020