कामुक कामवाली सुधा [भाग 2]

sexstories

Administrator
Staff member
मी खाली वाकलो नि माझे ओठ तिच्या नाभी च्या भोवताली ठेवले. तिने माझा टॉवेल काढला नि स्वताच हात माझ्या लांडावर ठेवला. मी तिच्या मंड्या बाजूला केल्या नि माझे ओठ तिच्या पुसी वर ठेवले. तिने तोंडातून एक आवाज काढला. मी माझी जीभ तिच्या फटीत आजून आत ढकलली. तिची पुसी सेक्सी वासाने नुसती भरलेली होती. तिचा हात माझ्या लंडावर जोर जोरात फिरत होता.

मग तीन मिनिटांच्या खूप जोरात चाटण्यानंतर मी माझे डोके वर काढले. तिने तिचे पाय अजून फक्विले नि माझ्या लंडासाठी रस्ता केला. मी पहिले हळूच नि मग जोरात लंड आत घुसाविला. ती आनंदाने आवाज काढू लागली. माझा लंड तिच्या चुडीत जोरात घुसविला मग तिने तोंडातून आजून आवाज काढले. मी माझा लंड अजून आत घुसाविला, मला अजून जागा करून देण्यासाठी तिने स्वताचे पाय माझ्या पाठीवर ठेवले. तिचे तसे करणे मला अजूनच सोयीस्कर झाले. नि माझा लंड तिच्या चुडीत अगदी आरामात आत गेला.

मी खूप हळुवार पणे तिला, ती अगदी थरथरू लागली. मी माझ्या लंडला जोरात घुसविले त्यामुळे तिचे मसल्स खुप जोरात दाबले जात होते. नि आनंदाने खूप थरथर कापत होती. मी माझ्या लंडाची गती खूप वाढली. मग पंधरा मिनिटांनी मझ्या लंडचा जूस तिच्या चुडीत खूप जोरात घुसला. नि तिच्या चुदीतून सुधा खूप जोरात जूस बाहेर येत होता. जुसेस नदीसारखे बाहेर निघाले, मग थोड्याच वेळ आम्ही तसेच पडून राहिलो. जोरात जोरात सेक्स केल्यामुळे खूप थकून गेलो होतो.

इतके झाले तरी मला तिची आठवण सारखी येत होती, माझ्या ऑफिस मधील ती मोठ्या वाक्षाची मुलगी माझ्या डोळ्यासमोरून जात न्हवती. मग मी थोड्यावेळाने ब्लू फिल्म पहावयास सुरुवात केली, त्या मधील तो सेक्सी सीन पाहत पाहत मी परत हस्तमैथुन सुरु केले. आज ऑफिसला सुटी असल्याने मला करण्यासाठी काहीच न्हवते. मग मी तसाच ब्लू फिल्म पाहत पडून राहिलो, नि थोड्यावेळाने मला कधी झोप लागली तेच कळले नाही, जाग आली तेव्हा संध्याकाळचे पाच वाजले होते. पण एकंदरीत गेलेल्या दिवसाबद्दल मी खूप खुश होतो.
 
Back
Top