दिवाळीच्या साफसफाईला बोलावून आंटीने मला झवू दिले

sexstories

Administrator
Staff member
हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव वरून आहे. मी एक वीस वर्षाचा युवक असून मी कॉलेजमध्ये शिकत आहे. मला आज तुम्हा सर्वांना या नुकत्याच दिवाळीच्या दिवसांत घडलेला एक सेक्स प्रसंग सांगायचा आहे. माझ्या घराजवळच्या आंटी ने मला तिच्या घरी दिवाळीच्या साफसफाईसाठी बोलावून कसे चोदायला दिले, त्याचीच ही कहाणी आहे. माझी ही घराजवळची आंटी 36 वर्षांची विवाहित मस्त फिगरची स्त्री आहे. ती पहायला सुंदर आणि 34-28-38 ह्या हॉट फिगर ची आहे.

तिला एक 16 वर्ष वयाचा मुलगा आहे. तिचे पती बाहेरगावी नोकरी करतात. तर त्या दिवशी काय झालं की त्यां दिवाळीनिमित्त आपल्या घराची साफसफाई करत होत्या. पण सज्जवरचे काही वस्तू त्यांना काढता येईना आणि त्यादिवशी तिचे पती आणि तिचा मुलगा अर्जंट कामासाठी बाहेरगावी गेलेले होते. त्यामुळे त्यानी मला तिच्या घरी वरच्या काही वस्तू काढायला बोलावलं.

मी लगेच त्यांच्या घरी गेलो आणि त्यांना साफसफाई मध्ये मदत करायला लागलो. त्या कामामुळे घामाघूम झाल्या होत्या. त्यांचे ब्लाउज त्यांच्या शरीराला चिकटली होती. तसेच त्यांनी आपली साडी गुंडाळून कमरेला खाच मारली होती. त्यातून मला त्यांच्या गोर्‍यापान मांड्या दिसत होत्या. मला ते बघूनच माझ्या शरीरामध्ये रोमांच उठला.

आम्ही दोघेच घरात होतो. मी त्या सज्याच्या वरती चढलो आणि त्यांना तिथल्या काही वस्तू काढून दिल्या. मला आणखी काही वेळ त्यांच्या सोबत घालवायचा होता. म्हणून मी त्यांना म्हटलं, "आंटी, मी पण तुम्हाला मदत करतो कामात." त्यावर त्या म्हणाल्या, "अरे नको बेटा, मी करेल. तू तुझ्या घरचे साफसफाई करत असणार ना?" मी म्हटलं, " आमची तर दिवाळीच्या आधीच साफसफाई झाली पूर्ण. आता मी तुम्हाला मदत करतो ना, प्लीज."

यावर त्या हसून तयार झाल्या आणि मग आम्ही दोघे मिळून साफसफाई करायला लागलो. सफाई करताना किचनच्या ओट्याच्या खालच्या वस्तू काढून देत होतो तेव्हाच त्यांच्या बेसिनचा एक पाईप फुटलेला त्यांना दिसला. त्या मला म्हणाल्या, "वरून बेटा, तुला लावता येईल का हा पाईप?" मी म्हटलं, "हो आंटी, लावतो लगेच." असं म्हणत मी तो पाईप लावायला लागलो.

ऑंटी माझ्या जवळच उभ्या होत्या आणि मी टाइल्सवर पाठीवर लेटून होतो. माझी नजर वरती गेली. त्याबरोबर मला त्यांच्या मांड्यांच्या मधून आतमधील दृश्य दिसलं! त्यांनी लाल पॅंटी घातली होती. मी ते दृष्य बघतच राहिलो. आंटीची नजर माझ्या कडे जाताच मी तिला म्हणालो, "ऑंटी मला आणखी एक दोन अवजार पाहिजे होते." त्या म्हणाल्या, "हो बेटा मी लगेच आणुन देते."

असे म्हणत त्यां आत गेल्या आणि पाना, पेंचीस घेऊन आल्या आणि माझ्या कडे दिले. मी तो पाईप लावायला लागलो. त्यावेळी त्या आंटी तिथे बाजूलाच दुसरे काम करत होत्या. पण माझं लक्ष त्यांच्या मांड्या कडेच होत.

इतक्यात एक वस्तू उचलण्यासाठी त्या खाली वाकल्या आणि त्याबरोबर त्यांच्या खांद्यावरून त्यांच्या साडीचा पदर निसटला आणि मला त्यांच्या ब्लाऊज मधून बाहेर पडायला बघत असलेले मोठे गोरे बुब्स दिसले. त्यांनी लगेच पदर नीट केला. आता मी पाईप लावला होता. त्या माझ्याशी दिवाळीच्या शॉपिंग बद्दल गप्पा मारत होत्या.

मग मी उठलो आणि आण्टी ला म्हटलं, "आंटी पाईप लावून झाला." त्यांनी मला पुन्हा थँक्स म्हटला आणि मग त्या मला मिळाल्या, "अरे वरून, तुझे तर कपडे खराब झाले रे. दे ते तुझे कपडे मी वॉशिंग मशीन मध्ये टाकते." मी म्हणालो, "काही हरकत नाही आंटी." त्यांनी आग्रह केल्याने असे म्हटल्यावर मी टी-शर्ट काढून त्यांना दिला. मग त्या माझा शॉर्ट पॅण्ट द्यायला सांगितले. मी लाजत म्हटलं, "नाही ना आंटी." त्या माझ्या डोक्यावर टपली मारत म्हणाल्या, "अरे किती लाजतोस, तुला लहानपणी नागडं बघितलं आहे मी." मग मी आणखी लाजलो.

मग त्या म्हणाल्या, "आता आपल्याला स्टोअररूम मध्ये जाऊन काही अडगळीचे सामान काढायचा आहे." मी म्हटलं, "होका, चला मग." मग आम्ही एका अडगळीच्या खोलीत गेलो. तिथं जागा कमी असल्याने आंटीचा आणि माझे शरीर एकमेकांना चिपकत होता. त्यांच्या गांडीला माझ्या लंडाचा स्पर्श होत होता. त्यांच्या घामाचा वास मला बेधुंद करत होता. सामान काढता काढता माझे हात त्यांच्या मांड्याला आणि गांडीला ही लागत होते. मला तर असं वाटलं ती जाव मागून आणि गचकन यांना मिठी मारावी. पण माझी तेवढी हिंमत होत नव्हती.

इतक्यात तिथे एक पाल निघाली! ते बघून त्या घाबरत एकदम माझ्या अंगावर आल्या आणि मी त्यांना गचकण पकडलं. मी माझं तोंड त्यांच्या मानेवर घेतलं होतं आणि त्यांच्या घामेजलेल्या पाठीवरून हात फिरवत त्यांना शांत करत होतो. त्यांचा ब्लाउज घामाने ओला झाला होता. त्या पायाने थयथया करत होत्या.

त्यांचा पदर त्यांच्या खांद्यावरून निसटला होता. त्यांची छाती धडधडत असल्याने त्यांचे माऊ खालीवर होत होते. ऑंटी आणी मी एकमेकांच्या बाहुपाशात तसेच उभे होतो. मी त्यांना गच्च मिठी मारली होती. त्यांच्या मानेवर मी किस करायला लागलो. ऑंटी सुस्कारे सोडायला लागल्या. मी माझा हात त्यांच्या गांडीवर नेला आणि त्यांचे पुठे दाबले. त्या थोडा मोठा आवाजात 'नको ना.. वरून.. असं करायला नको ना वरून..' असं म्हणायला लागल्या.

मी त्यांचे काहीही ऐकले नाही आणि त्यांचे बुब्स दाबायला लागलो. त्या माझ्यापासून दूर जायचा प्रयत्न करत होत्या पण मी त्यांना कमरेला घट्ट आवळून धरलं होतं. मी त्यांच्या ब्लाऊज ब्रा सकट वरती केला आणि त्यांचे वक्ष उघडे पाडले. त्यांचे मोठे बुब्स मी दाबायला लागलो. त्यांचे काळीज धडधड करत होते.

मित्रांनो, आता त्याही मूडमध्ये येत होत्या. त्या माझ्या पॅण्ट वरून माझ्या लवड्याच्या ठिकाणी हात फेरत होत्या. मी त्यांची साडी आणखी वर केली आणि त्यांच्या कमरेवर आणली. त्यांची मोठी गोरी चड्डीने झाकलेली गांड उघडी पडली! मग मी त्यांच्या गांडीवरून हात फेरत त्यांची गांड दाबायला लागलो. त्यांच्या मांड्या आणि गांड अतिशय मांसल होती. मी माझा एक हात त्यांच्या पुच्ची च्या भागी चड्डीवरून फिरवला. यांची चड्डी ओली झाली असल्याने त्यांच्या पुच्ची ला चिकटली होती. मी माझा हात त्यांच्या चड्डीत घातला आणि त्यांच्या पुच्ची वरून बोटं फिरवायला लागलो. त्यांच्या पुच्ची वर घनदाट केस होते. मी माझं बोट त्यांच्या पुच्ची त आतबाहेर करायला लागलो. तश्या त्या कलवळल्या, "आहहहहहह.."

त्यांनीही माझ्या पॅन्ट मध्ये आत हात घातला आणि माझा लवडा कुरवळायला लागल्या. मी त्यांना तसेच बेडरूम मध्ये नेलं आणि त्यांना बेडवर लेटवलं. त्यांनी आपला ब्लाउज आणि ब्रा पूर्णपणे काढून घेतला. मी त्यांची साडी आणि परकर काढला. सोबतच मीही माझे कपडे काढले आणि पुर्ण नागडा झालो. आता त्या लाल चड्डी वरच होत्या. त्यांनी आपली चड्डीही खेचून काढली. त्यांची केसांची झुपका असलेली पुच्ची आता माझ्यासमोर होती! मी माझं तोंड त्यांच्या केसाळ पुच्चीमध्ये भरला आणि त्यांच्या घामाचा वास घ्यायला लागलो. त्यांच्या पुचीच छिद्र मला दिसले आणि मी मग ती चाटायला लागलो. त्या कण्हत होत्या, "ओऊहहहह..."

थोडावेळ त्यांची पुच्ची चाटल्यावर मी त्यांच्या अंगावर चढलो आणि माझा उठलेला लंड त्यांच्या केसाळ पुच्चीत घालून त्यांना झवायला लागलो. त्या आनंदाने ओरडायला लागल्या. मी त्यांना शॉट मारायला लागलो. सोबतच मी त्यांचे बुब्स दाबत होतो.

मग मी त्यांना डॉगिस्टाइल केली आणि त्यांच्या केसाळ पुच्चीत मागून माझा लंड टाकून त्यांची गांड धरून चोदायला लागलो. मी मोठ मोठ्याने त्यांना धक्के मारत होतो. त्या चित्कारत होत्या.

डॉगिस्टाइल चोपल्यावर मी खाली लेटलो आणि त्यांना माझ्या अंगावर घेतलं. त्यांच्या घामेजलेल्या पाठीवरून मी हात फिरवायला लागलो. त्यांचे वक्ष माझ्या छातीला दबले होते. त्या मला चुंबन करायला लागल्या. मी त्यांच्या गांडीवरून हात फिरवत होतो. मग त्या उठून माझ्या लंडावर बसल्या आणि आपल्या केसाळ पुदीत माझा लवडा घुसवलं. त्या आता त्यावर उठाबशा करायला लागल्या. त्यांची पुची आधीच घामाने ओली झाली असल्याने आम्ही फच्च फच्च फच्च चोदत होतो.

मी त्यांचे बुब्स दाबत होतो. माझा लंड चांगला कडक झाला होता. त्या मोठमोठ्याने झवत होत्या. माझा लंड आता वीर्य सोडणार होता. मी तिला म्हटलं, "आंटी, माझा लंड आता वीर्य सोडणार आहे आता." त्या म्हणाल्या, "माझ्या तोंडात दे तुझं वीर्य."

असं म्हणत त्या माझ्या लंडावरुन उठल्या आणि माझं लंड आपल्या तोंडात घेत तो चाखायला लागल्या. एवढ्यात मी माझे विर्य त्यांच्या तोंडात सोडलं आणि त्यांनी ते माझे चिकट वीर्य पिऊन घेतलं.

आम्ही दोघंही मग बेडवर तसेच पडून राहिलो. मी त्यांच्या केसाळ पुच्ची सोबत आणि बुब्स सोबत खेळत राहिलो. मी त्यांना म्हटलं, "आंटी दिवाळीच्या दिवसांत ही तुम्ही तुमची पुच्ची साफ नाही केली?" यावर त्या म्हणाल्या, "अरे आजच करणार होते मी शेव, आता करेन अंघोळीला." मग त्या मला म्हणाल्या, "अरे तुझी मॉम वाट बघत असेल ना! आता तू घरी जा. मग परत मी तुला माझ्या चिकण्या पुच्चीची मजा देईल."

मी खुश झालो. मग मी कपडे घालून माझ्या घरी परत आलो. तर अशी केली मी माझ्या शेजारच्या आंटीची दिवाळीच्या साफसफाई ला चुदाई.
 
Back
Top