भाभीला पार्क मध्ये जवले

sexstories

Administrator
Staff member
हेलो मित्रानो मी पुन्हा एक वेळा तुमच्या समोर हाजीर आहे माझी एक नवीन गोष्ट घेऊन. मी तुमचा सर्व रीडर चा धन्यवाद करतो आहे. मी रीना भाभी बरोबर अनेक वेळा सेक्स केले आहे आणि मी त्यांच्या काही मैत्रिणींना पण माझी सेवा दिली आहे.

एक दिवस मी बिल्डींग च्या खाली लिफ्ट ची वाट पाहत होतो आणि तेव्हा १० मिनिट पर्यंत लिफ्ट आली नाहीं अन तेवढ्यात बिल्डींग चे अजून ७-८ लोक तिथे येऊन लिफ्ट ची वाट पाहू लागले होते. मग कोणी तरी सिक्युरिटी वाल्याला बोलवले आणि मग लिफ्ट चालू करून दिली होती, आम्ही ७-८ लोक एकत्र लिफ्ट मध्ये गेलो.

आता लिफ्ट मध्ये पण खूप गर्दी झाली होती आणि मग मी पण पहिले कि आमच्या वर च्या मजल्या वर राहणारी स्वाती भाभी पण आमच्या बरोबर होती. तिचे फिगर ३७-२८-४० होते आणि तिचा नवरा बाहेर कोठे तरी जोब करतो आहे आणि मी ऐकले होते कि ती खूप मोडर्ण टाईप ची बाई होती, आणि ती खूप वेळा तिच्या देवर बरोबर फिरत असते, तो माझा पण मित्र होता आणि मी खूप वेळा त्यांच्या घरी पण जात होतो. भाभी सांगत होती कि ती तिच्या देवर कडून जवून घेत असते.

आता लिफ्ट मध्ये जास्त गर्दी असल्याने आम्ही सर्व खूप जवळ थांबलो होतो. मी विचार केला कि या गर्दीचा फायदा घेतला तर. मग मी अजून थोडा मागे सरकलो तर भाभी पण थोडा पुढे सरकली. काही वेळाने लिफ्ट थांबली आणि मी तेव्हा तिच्या मागे जाऊन तिच्या गांडी वर माझा लंड टेकवला. काही वेळ ती तशीच उभी राहिली आणि मी पण तसाच राहीलो. काही वेळाने माझा फ्लोर आला आणि लिफ्ट थांबली तर मी माझा हात तिच्या गांडी वर फिरवून निघू लागलो. मग मी माझ्या घरी पोचलो आणि ती वर निघून गेली होती. ती लिफ्ट चा दरवाजा बंद होताना मला एकदम मादक नजरेने पाहत होती.

मला माहिती होते कि ती संध्याकळी पार्क मध्ये फिरायला जात असते. मी दुसर्या दिवशी संध्या काळी पार्क च्या गेट वर उभा राहिलो होतो. आणि मग तिथे अर्ध्या तासाने ती आणि तिचा देवर आले. तिचा देवर माझा मित्र होता आणि तो मला पाहून म्हनाला कि अरे तुला इथे आधी कधी पहिले नाही आहे. मी म्हणालो कि मी पण येतो पण सकाळी येतो आज यायला जमले नाही म्हणून मी आता आलो आहे. मला पाहून स्वाती भाभी च्या चेहर्या वर मस्त स्माईल आली होती. मग ती मला म्हणाली कि तुम्ही तर कधी घरी पण येत नाही. मी म्हणालो कि काय करणार भाभी वेळ मिळत नाही.

तर मग स्वाती म्हणाली कि मग उभा का आहेस असा चला वोक करूया. तर मी म्हणालो कि माझे वोक झाले आहे आणि मी आता घरी जातो आहे, एवढ्यात विशाल चा म्हणजे तिच्या देवर चा फोन वाजला आणि तो काही तरी बाजू ला जाऊन बोलू लागला होता, मग तो काही वेळाने म्हणाला कि भाभी आपल्याला घरी जावे लागेल, मी काही बुक्स मागवली होती माझ्या सरांकडून आणि ते आता मला देणार आहेत आणि मी ते घेण्या साठी चाललो आहे. मग मला विशाल म्हणाला कि तू एक काम कर तू थोडा वेळ इथे वाट पहा आणि मग भाभी चे वोक झाले कि तू तिला घरी सोडून दे. कारण आता अंधार पण पडतो आहे आणि थंडी पण खूप वाढली आहे.

असे म्हणून तो निघून गेला आणि आता मी आणि स्वाती होतो. ती मला म्हणाली कि तुझा मित्र मला तुझ्या बरोबर सोडून गेला आहे. मग आम्ही बोलत बोलत आत पार्क मध्ये गेलो. तिथे खूप अंधार पडला होता आणि थोडेच लोक तिथे चालत होते, मग भाभी ने मला विचरले कि तू काल लिफ्ट मध्ये काऊ करत होतास? कोणी आपल्या मित्रा च्या भाभी बरोबर असे करते का? मग मी म्हणालो कि मी काही केले नाही आहे आणि जे जाले ते गर्दी होती त्यामुळे झाले होते, त्यामध्ये माझी आणि माझ्या मित्राची काही चूक नाही आहे.

हे ऐकून ती एकदम जोर जोराने हसू लागली होती आणि मग मी म्हणालो कि तुम्हाला पाहून कोणी पण तुमच्या मागे एकदम वेडा होऊन जाईल. असे म्हणून मी तिचा हात पकडला आणि मग माझ्या लंड वर ठेवून दिला होता, ती तिचा हात सोडवत म्हणाली कि काय करतो आहेस? वेडा झाला आहेस का? आपल्याला कोणी तरी पाहून घेईल. मग मी म्हणालो कि भाभी इतका अंधार आहे आणि थंडी पण आहे आणि इथे खूप कमी लोक चालत आहेत मग भिता कशाला? इतक्यात आमच्या जवळून एक कपल चालत पुढे गेले आणि मग भाभी म्हणाली कि बघ जर कोणी ओळखी चा असता तर मोठा प्रोबेल्म झाला असता, मी रोज इथे येते आणि मला इथे खूप लोक ओळखतात. आपल्या बिल्डींग चे खूप लोक इथे येत असतात.

मग मी तिला म्हणाली कि भाभी प्लीज मी काल पासून दोन वेळा तुमचे नाव घेऊन माझे पाणी काढून टाकले आहे, ती म्हणाली कि मी तुला इतकी का आवडते? तर मी म्हणालो कि एका कोपर्यत या मग मी तुम्हाला सांगतो कि तुम्ही मला किती पसंद आहे ते. मग मी म्हणालो कि तिथे एक दूर जे जाड आहे तिथे जाऊ. तिथे कोणी पाहणार नाही. मग तिने आजू बाजू ला पहिले आणि मग मला म्हणाली कि तू जा मी येते.

मग मी पण पळत जाऊन झाडा च्या मागे गेलो होतो जेणे करून कोणी मला पाहू शकणार नाही आहे. स्वाती पण माझ्या मागे मागे येऊ लागली होती आणि तिथे खूप अंधार होता. जसे ती आली मी तिला एकदम पकडले आणि तिला जोर जोराने कीस करू लागलो होतो अन ती पण खूप भुकेली होती आणि ती पण मला साथ देऊ लागली होती आणि मला कीस करत होती. मग मी तिच्या टी शर्ट ला वर करून तिचे बोल दाबू लागलो होतो. तिने माझ्या पेंट मध्ये हात टाकला आणि माझा लंड पकडून त्याला हलवू लागली होती. मग मी तिला उलटे करून तिची पेंट काध्यचा प्रयत्न केला तर ती नाही म्हणाली आणि म्हणाली कि इथे नाही प्लीज, मग मी म्हणालो कि आता मला सहन करता येत नाही आहे, मग ती गुडघ्या वर बसली आणि मग तिने माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला होता आणि मग मी पण तिचे डोके पकडून पुढे मागे करू लागलो होतो. आणि ती मला म्हणाली कि पटकन कर नाही तरी कोणी तरी येईल.

आता माझे निघणार होते आणि मी लंड बाहेर काढून त्याला हलवू लागलो होतो आणि तिने परत त्याला तोंडात घेतले आणि मग जोर जोराने त्याचे डोके हलवू लागली होती, काही वेळाने माझा लंड ने पाणी सोडले आणि तिचे सर्व तोंड माझ्या पाण्या ने एकदम भरून गेले होते, आणि मग ती अशीच तिथून एकदम पळाली आणि मग ती जिथे लोक चालत होते तिथे गेली आणि मग माझी वाट पाहू लागली होती.
 
Back
Top