माझ्या मालकीणबाई ला आंघोळ करताना नागडी पाहिली

sexstories

Administrator
Staff member
नमस्कार मित्र मंडळी, माझं नाव आहे गणेश. पहिल्या भागात मी माझ्याबद्दल तर सांगितलंच आहे, तरी परत सांगतो. मी विदर्भाच्या एका खेडे गावात राहतो. माझं वय २५ वर्ष असून माझी अंगकाठी मजबूत आहे. मी ह्याच गावातल्या एका मोठ्या शेतमालकाकडे पूर्णवेळ गडी म्हणून काम करतो. त्यामुळे मी त्यांच्याच वाड्यात एका खोलीत राहतो. माझ्या मालकानेच मला राहायला ती खोली दिली होती. तर मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातला नुकताच घडलेला एक प्रसंग सांगायचं आहे. तो माझ्या मालकाच्या मालकीणबाई सोबत घडला. आत्ताच येऊन गेलेल्या जन्माष्टमीला मी माझ्या मालकाच्या मालकीणबाई ला हेपलो त्याचीच हि चित्त थरारक कहाणी आहे. या कहाणीचा पहिला भाग मी सांगितलं आहे. तो वाचण्यासाठी लिंक बघा: मी आणि माझ्या मालकाची सुशील मालकीण

तर मागच्या भागात मी आपल्याला माझ्या मालकीणीबद्दल सांगितलं. जन्माष्टमीच्या खरेदीसाठी आम्ही तालुक्याला पोचल्यावर काय घडलं ते सांगतो.

गर्दीमध्ये माझा स्पर्श मालकिणीच्या गांडीला होत होता. त्यामुळे माझा लवडा उठून कडक झाला होता. मालकिणीला ते कळलं होत. त्या गालात हसत होत्या. मलाही त्यांना स्पर्शन हवंहवंसं वाटायला लागलं होत.

मग आम्ही बराच वेळ फिरून जनष्टमीची खरेदी केली. खरेदी करता करता त्या एका कपड्यांच्या दुकानात थबकल्या. त्यांच्या मनात थोडी चलबिचल दिसत होती. मी त्यांना विचारलं,"मालकीणबाई, काही घ्यायचं आहे का आपल्याला इथं.?" त्या म्हणाल्या, "हो." मग म्हटलं, "मग चला ना आतमध्ये.' असं म्हटल्यावर त्या त्या दुकानात जायला वळल्या. मग मीही त्यांच्या सोबत दुकानात शिरलो.

दुकानात शिरल्यावर मालकीणबाई ने दुकानातल्या मुलीला साडी दाखवायला सांगितलं. त्या विविध सद्य बघायला लागल्या. मीही त्यांना साडी निवडण्यात मदत करत होतो. मग आम्हा दोघांना २ साड्या पसंत पडल्या आणि मग आम्ही त्या घेतल्या. मग त्यांनी थोड्या लाजत त्या मुलीला ब्रा आणि पॅंटी दाखवायला सांगितलं. मी तिथेच त्यांच्यासोबतच उभा होतो. त्या मुलीने काही ब्रा आणि पँटीज आणल्या आणि मालकीण बाई माझी नजर चुकवत त्या बघायला लागल्या. त्यांच्या चेहऱ्यावर मला लज्जा दिसत होती. त्यांनी काही ब्रा आणि पॅन्टीज घेतल्या आणि मग आम्ही दुकानातून बाहेर पडलो.

मी त्यांना त्या ब्रा आणि पॅंटी वर असल्याची कल्पना करायला लागलो. त्यामुळे माझा लंड परत उठला. मला त्यांना फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर बघायची इच्छा झाली होती. त्यांची मोट्ठी गांड त्या पँटीत कशी बसत असेल, त्यांचे मोठाले बुब्स त्यांच्या ब्रा मध्ये कसे मावत असतील याची मी कल्पना करायला लागलो.

मग खरेदी आटोपल्या नंतर आम्ही परत जात असताना त्यांना पाणीपुरीवाला दिसला. त्यांनी मला म्हटलं, "चल ना गणेश, पाणीपुरी खाऊ आपण." मी लगेच तयार झालो आणि आम्ही दोघे पाणीपुरी खायला त्याच्याकडे गेलो. त्याने आम्हला प्लेट्स दिले आणि मग मालकीणबाई त्याने दिलेले पाणीपुरी मोठ्या चवीने खायला लागल्या. त्या जेव्हा पाणीपुरी खायला तोंड उघडत तेव्हा मला माझा लंड त्यांच्या तोंडात घालावा असं वाटत होत. त्या जेवढ्या चवीने पाणीपुरी खात होत्या तेवढ्याच चवीने त्यांनी माझा लंड चुरपावा अशी माझी इच्छा झाली होती. त्यांनी त्यांच्या गुलाबी जिभेने माझ्या लंडाचा गुलाबी अग्रभाग चाटावा अशी माझी मनोकामना होती.

थोड्या वेळात आमचं पाणीपुरी खान उरकलं आणि मग परतीच्या प्रवासाला लागलो. त्या खूप खुशीत दिसत होत्या. माझी साथ त्यांना आवडायला लागली होती. त्या मला म्हणाल्या, "गणेश, आता नेहमीच मी तुलाच घेऊन येत जाईन हा खरेदीला. तू खूप छान मदत करतोस." मी म्हटलं, "मलाही तुमच्या सोबत यायला खूप आवडते मालकीणबाई, मी येत जाईन तुमच्या सोबत."

यावर त्या खुश झाल्या. मग काही वेळातच आम्ही आमच्या गावी पोचलो. त्यांनी शॉपिंग ची बॅग मला घरी आणून द्यायला सांगितलं. मी होकार दिला आणि त्या आपल्या घरात शिरल्या. मी गाडी पार्क केली आणि आधी त्यांच्या खरेदीच्या पिशव्या घेऊन माझ्या खोलीत गेलो आणि त्यांच्या ब्रा नि पँटीज काढून त्यावर माझा लवडा घासला आणि परत त्यांच्या घड्या करून जश्या च्या तश्या ठेवल्या आणि त्या द्यायला त्यांच्या घरी गेलो.

दरवाजा उघडच सल्याने मी आतमध्ये शिरलो. घरी कुणी नव्हते. तेवढ्यात मला त्यांच्या बेडरूम मधून थोड्या उघड्या असलेल्या दरवाज्यातून माझ्या मालकीणबाई दिसल्या. त्या आपले कपडे बदलत होत्या. त्यांनी साडी सोडली होती आणि त्या आता आपला ब्लाउज काढत होत्या. मी डोळे विस्फारून त्यांच्याकडे बघत होतो.

त्या मला पाठमोऱ्या उभ्या होत्या. त्यांनी ब्लाउज काढल्याबरोबर मला त्यांची गोरी उघडी पाठ दिसली. त्यांनी पांढरा ब्रा लावला होता. मला त्यांच्या ब्रा चे काठ दिसत होते. त्य्नाच्या पारकर मधून त्यांची मोट्ठी गांड दिसत होती. ते बघून माझा लवडा ताणला. इतक्यात त्या दुसरी साडी घ्यायला थोड्य वळल्या त्याबरोबर मला त्यांच्या बुब्स चे दर्शन झाले. ब्रा मध्ये ते कसेबसे कोंबले होते. ते बघून लगेच जावं आणि त्यांची ब्रा खोलून ते बुब्स तोंडात भरावे असं मला वाटत होत.

मग त्यांनी घरी घालायचे ब्लाउज आणि साडी घातली आणि मी मागे फिरलो. मी काही न पाहिल्याचे नाटक करून त्यांना आवाज दिला. मालकीणबाई आल्या आणि मी त्यांना पिशव्या दिल्या. त्या म्हणाल्या, "गणेश उद्या जन्माष्टमी आहे हा, उद्या पहाटे उठून आपल्याला सजावट करायचं आहे, तू तयार रहा." मी त्यांना होकार दिला. त्यांचं लक्ष माझ्या उठलेल्या लंडाच्या आकाराकडे गेलं. त्या लाजून मला म्हणाल्या, "काय रे गणेश, आजकल काय होतंय तुला..हनन.." मी ओशाळलो आणि हसत मागे फिरून परत आपल्या रूमवर गेलो.

मग दुसऱ्या दिवशी भल्या पहाटे मी उठलो. मी फेरफटका मारायला मालकिणीच्या घरामागे गेलो. मला त्यांच्या बाथरूमचा दिवा सुरु असलेला दिसला. बाथरूम मधून अंघोळ करण्याचा आवाज येत होता. मी चोरपावलांनी बाथरूम जवळ गेलो. सगळीकडे अंधार होता. मी एका लाकडाच्या मोठ्या ओंडक्यावर उभा झालो आणि बाथरूमच्या तावदानातून आतमध्ये डोकावलं. पाहतो तर काय!!!!! माझ्या मालकीणबाई पूर्ण नागड्या होऊन अंघोळ करत होत्या. बाथरूमच्या प्रकाशात मला त्यांचं शरीर शपष्ट दिसत होत.

त्या सिमेंटच्या छोट्या चौथऱ्यावर फतकल मांडून बसल्या होत्या. त्यांचे मोठे बूब्स त्यांच्या छातीशी जमा झाले होते. त्यांच्या गोऱ्या मांड्या लोभस दिसत होत्या. त्यांच्या गांडीच्या काही भाग माझ्या दृष्टीस पडत होता. त्या अंगावर पाणी घेत आपले बूब्स दाबत अंघोळ करत होत्या. ते अप्रतिम दृश्य बघून माझा लवडा उभा झाला. माझ्या मालकीणबाई ला मी पहिल्यांदाच पूर्ण नागडी बघत होतो.

मालकीणबाई बालटीत पुन्हा पाणी घ्यायला उभ्या झाल्या तश्या मला त्यांच्या मोठ्या गांडीचं दर्शन घडलं. त्यांची गांड खूपच मांसल होती. मी माझा लवडा बाहेर काढला आणि मूठ मारायला लागलो. त्या टाकीतून पाणी काढायला वक्त त्या बरोबर त्यांची गांड ताणली जायची. त्यांची गांड बघून मी माझा लंड हलवत होतो.

मग त्या वळल्या आणि मला त्यांच्या पुदीचा दृश्य दिसलं. त्यांच्या पुदीवर केस होते. त्याची शाम्पू काढला आणि आपल्या पुदीच्या केसांवर लावून त्याचा फेस केला. मग त्या खाली बसल्या आणि ब्लेड ने आपल्या पुदीवरचे केस छाटायला लागल्या!

मी धडधडत्या काळजाने बघत होतो. जसे जसे त्यांच्या पुदीवरून केस कमी कमी होत होते तस तस मला त्यांच्या पुदीचा दर्शन होत होत. त्यानं आपल्या पुदीवरून 'चर्रर्र..चर्रर्र..चर्रर्र..' करत ब्लेड फिरवत होत्या. त्यांनी आपले दोन्ही पाय पसरवले होते. आणि आपल्या पुदीला बोटानी पकडून नीट त्यावरचे केस कापत होत्या. माझ्या मालकीणबाई खास आजच्या उत्सवासाठी आपली पुदी करकरीत करून घेत होत्या!

थोड्याच वेळात त्यांच्या पुदीवरचे केस साफ झाले आणि त्यांची चकचकीत पुदी माझ्या नजरेस पडली. त्यांची पुदी अप्रतिम होती. गोरीपान, मांसल, आखीव-रेखीव आकाराची त्यांची पुदी होती. माझ्या मालकिणीची हि चिकणी पुदी चोदावीच असं मी मनोमन ठरवलं.

पुदी साफ केल्यावर त्यांनी केस काढायची साबण घेतली. आणि त्या आपल्या गांडीच्या छिद्रावर लावायला लागल्या. त्या उभ्या होऊन एक पाय टाकीवर ठेवून आपल्या गांडीच्या छिद्रावर साबण लावत होत्या. मग त्यांनी त्यावर आपले बोट फिरवले. नंतर लगेच त्यांच्या गांडीवरचे थोडेफार केस निघाले.

आता त्यांची गांड हि आत साफ झाली होती. त्या आपल्या गांडीवर पाणी घेऊन त्याचे पुट्ठे मसाजत अंघोळ आटोपायला लागल्या. मी माझं लंड हलवणं वाढवलं आणि त्यातून पांढरं पाणी सोडलं. मालकिणीला नागडी बघून मी मूठ मारली होती. माझ्या मालकिणीला हेपायच च असं मी मनोमन ठरवलं.

त्या नंतर त्यांनी अंघोळ आटोपून काल घेतलेली आणि माझा लंड घासलेली ब्रा आणि पॅंटी घातली. मग मी घासलेल्या त्यांच्या पॅंटीच्या भाग त्यांच्या पुदीला घट्ट चिकटला. मग त्यांनी साडी आणि ब्रा लावला आणि मग त्या बाथरूम बाहेर पडल्या. मी लगेच आडोश्याला लपलो. त्या घरात गेल्याच बघून मग मीही माझ्या खोलीत गेलो. आता थोडं उजाडत होत. माझ्या मालकिणीच्या नागडं शरीर माझ्या डोळ्यासमोर येत होत.

त्यानंतर समोर काय घडलं, मी माझ्या मालकिणीला कश्याप्रकारे या उत्सव दरम्यान हेपलो, ते मी समोरील भागात सांगेन.
 
Last edited:
Back
Top