स्कुटी शिकवतांना शेजारच्या काकूंच्या अंगाशी लगट

sexstories

Administrator
Staff member
हॅलो फ्रेंड्स माझं नाव मनीष आहे आणि मी नुकताच वीस वर्षांच झालो आहे. मी तुम्हाला माझ्या घराजवळच्या हॉट काकू सोबत घडलेला किस्सा सांगत आहे. ही गोष्ट नुकतेच घडली आहे. मी कॉलेजमध्ये शिकत आहे. मी कॉलेजला बाईक नच जात असतो. माझ्या घराजवळच्या काकूंनी नुकतेच ॲक्टिव स्कुटी विकत घेतली होती. पण त्यांना ती चालवतात येत नव्हती त्यामुळे त्यांनी मला त्यांना स्कूटी शिकवायला विनंती केली. मीही मोठ्या आनंदाने त्यांची विनंती मान्य केली. माझ्य ह्या घराजवळच्या काकूंचं नाव नलिनी होतं. ती एक 37 वर्षांची गृहिणी होती. ती पहायला सुंदर होती. तिच्या घरी तिचे पती आणि 2 मुला एवढेच सदस्य होते. तिची मुलं 10 वर्गात शिकत होते.

काकूंना नेहमीच बाजारात किंवा इकडतिकडच्या कामासाठी फिरावं लागायचं. त्यासाठीच त्यांनी नवीन गाडी आपल्या पती कडून घेऊन मागितली होती. मी खूप आधीपासूनच नलिनी काकूंकडे आकर्षित झालो होतो. त्यांची कल्पना करून मी मूठ मारायचो. त्यांची मोठी गांड त्यांच्या साडीवरून उठून दिसायची. तसेच त्यांचे बुब्स ही होते चांगले मोठे मोठे.

त्या गाडी घेतली ह्याबद्दल पेढे द्यायला ती माझ्या घरी आली. तिने सर्वांना पेढे दिले. तिच्या चेहऱ्यावरून आनंद ओसरून वाहत होता. ती खूपच खूश झाली होती. मग तिने मला रिक्वेस्ट करत म्हणाली, "मनीष, मला प्लीज तू स्कूटी शिकवणार का?" मी म्हणालो, "हो काकू नक्कीच. मी तुम्हाला स्कुटी शिकवणार. तुम्हाला गाडी चालवण्यात एकदम तरबेज करतो बघा. येणाऱ्या रविवारी आपण ओपन ग्राउंड वर जाऊ आणि स्कुटी शिकण्याची प्रॅक्टिस करू." यावर ती लगेच तयार झाली.

मग दोन दिवस नंतर रविवारच्या सुट्टीच्या दिवशी सकाळीच काकू माझ्या घरी मला ग्राउंड वर चलण्याबद्दल बोलल्या. मीही तयारी करूनच होतो. मग मी त्यांच्या घरी आलो. त्यांची स्कुटी पकडली आणि मग काकूंना मागे बसवून आम्ही ग्राउंड वर गेलो.

काकू साडी घालून आल्या होत्या. सकाळच्या वेळी त्या खूप तजेलदार दिसत होत्या. आम्ही ग्राउंड वर पोहोचलो आणि मी त्यांना गाडीवरती जुजबी माहिती सांगायला लागलो. त्यांनी तिला लगेच आत्मसात केली. ग्राउंड वर इतरही बायका गाडी शिकायला आल्या होत्या. मी त्यांना आत्मविश्वास दिला कि त्या लवकरच अगदी सुसाट गाडी चालवू शकतील. यावर त्यां खुश होत मला थँक्स म्हणाल्या.

मग त्या गाडीवर बसल्या. मी त्यांच्या मागे बसलो. आज मला त्यांच्या अंगाशी लगट करायची चांगली संधी मिळाली होती. त्यांनी आपले हात स्कुटी च्या हँडल वर ठेवले. त्यांना स्कुटी नीट बॅलन्स करता यावी म्हणून मी त्यांच्या हातावर हात ठेवला. त्यासाठी मला त्यांना खेटूनच बसावं लागलं. त्यामुळे त्यांच्या गांडीचा स्पर्श माझ्या लवड्याला झाला आणि तो उठला. मी त्यांच्या पाठीवर झुकलो होतो. त्यांच्या शरीराचा सुगंध माझं मन भारावत होता.

माझा चेहरा त्यांच्या कानाजवळ होता. मी त्यांना स्कुटी सुरू करायला सांगितले. त्यांनी ती सुरू केली आणि मग हळूहळू एक्सलेटर द्यायला लागल्या. गाडी जसजशी समोर जात होती तसतशी त्या आपल्या गांडीची हालचाल करायला लागल्या. त्यामुळे माझा लवडा आणखीच वळवळायला लागला. त्यांना स्कुटी चालवायला भीती वाटत होती. त्या मला आणखी पकडून बसायला सांगितले. मग मी आणखी समोर झालो. सकाळीच वेळ असल्याने मी पातळ नाईट पॅण्ट लावली होती. त्यातून माझा लंड चांगला उठून बाहेर आला होता. काकूंना त्याची जाणीव व्हायला लागली असावी बहुधा.

त्या आणखी आणखी आपली गांड माझ्या लवड्याशी दाबायला लागल्या. माझ्या तोंडून अस्पष्ट सुस्कारे यायला लागले. काकू म्हणाल्या, "काय झालं मनीष, ठीक आहेस न.." मी म्हणालो, "हो काकू, ठीक आहे मी." मग परत त्या स्कुटी चालवायला लागल्या. त्या थोड्या बऱ्या चालवायला लागल्या असं पाहून मग मी एक हात सोडून त्यांच्या मांडीवर ठेवला. त्यांच्या मऊ पोटाचा स्पर्श माझ्या हाताला होत होता.

मी मुद्दाम हात सरकवून त्यांच्या पुच्ची च्या भागावर नेला. माझं काळीज धडधडत होतं. त्या स्कुटी शिकण्यात मग्न होत्या आणि मी त्यांच्या मांड्यावर आणि पुच्ची च्या भागावर हात फेरत होतो. आमच्या आजूबाजूला कुणीही नाही हे पाहून मी एक मोठंच धाडस केले! मी सरळ माझा लवडा माझ्या पॅण्ट मधून बाहेर काढला आणि त्यांच्या गांडीवर घासायला लागलो. आम्ही दोघंही गप्पा मारत स्कुटी चालवत होतो.

अचानक समोर एक गड्डा आला आणि स्कुटी थोडी उसळली. त्याबरोबर काकूंची गांड ही उदानली आणि लगेच माझ्या लवड्यावर येऊन स्थिरावली. माझ्या लवड्यावर नलिनी काकू बसल्या होत्या. त्यांना त्याची जाणीव होताच त्या म्हणाल्या, "मनीष, सॉरी रे.." आणि त्या हसायला लागल्या. त्यांना हे कळलं नव्हतं की मी माझा लंड बाहेर काढला आहे ते.

त्या माझ्या लवड्यावरुन उठल्या आणि मग मी माझा लंड परत पॅण्ट मध्ये टाकला. मी काकूंची छेड काढत म्हटलं, "काकू, खूपच मोठी आहे हा तुमची." याबर त्या हसायला लागल्या आणि म्हणाल्या, "हो का रे, तुला नीट जागा तर होत आहे न बसायला. नीट बस ह नाहीतर आणखी दबेल माझ्या गांडीखाली तुझा लवडा." त्यांना ह्या भाषेत माझ्या शी बोलताना पाहून मला फारच अचंबित वाटलं. मी म्हणालो, "काकू, ही काय बोलताय तुम्ही.?"

त्या म्हणाल्या, "काय म्हणजे, तू मघा माझ्या मांड्यावर आणि पुच्ची वर हात फेरत होतास न मग?" मी ओशाळलो आणि म्हणालो, "सॉरी काकू, अजिबात कंट्रोल नाही झालं मघा. सकाळीच आम्हा मुलांचे लंड उठून असतात न म्हणून." यावर त्या हसायला लागल्या आणि म्हणाल्या, "म्हणूनच तू तुझा लंड पॅण्ट मधून बाहेर काढून माझ्या गांडीला घासत होतास तर.. चावट मुला.."

मी लाजलो. आता बराच वेळ झाला होता म्हणून मग त्या म्हटले, "अरे बापरे खूप वेळ झाला न.. आता जायला हवं आपल्याला. उद्या लवकरच येऊ आपण."

मी त्यांना होकार दिला. आणि मग त्यांना स्कुटी वर मागे बसवत आम्ही घरी परत आलो. मी दुसऱ्या दिवशी ची सकाळी होण्याची ची आतुरतेने वाट बघत होतो.

समोर आणखी काय काय घडलं, ते समोरच्या भागात.
 
Back
Top