തരിക്കും പൂറിന്‌ തുടിക്കും കുണ്ണ !! ഭാഗം -2

sexstories

Administrator
Staff member
പഴം അതികം പഴുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. നല്ല പരുവം.ഏതൊരു പെണ്ണും ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരാം മുട്ടൻ സാധനം.അവ തവള പോലെ മലര്ന്ന് കി ടന്നു പഴം പൂറ്റിലിറക്കി.
"അടിക്ക് ക ണ്ണാ.വലിച്ചടിക്ക് അആ അങ്ങിനേ നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ യുടെ പൂറടിച്ചു പൊളിക്ക്
മോനേ..അആ അങ്ങിനെ"' അവളുടെ ക യ്യുടെ ചലനം വേഗത്തിലായി. പഴം പൂറ്റില് കി ടന്നു
വെന്തു. പൂര്തേന് അനസ്യൂതം ഒഴുകി .
"ഹ.അആ കണ്ണാ എനിക്കു വരുന്നു.ആഞ്ഞടി കണ്ണാ..ക ണ്ണന്റെ കു ണ്ണകോണ്ട് പണ്ണെടാ.കണ്ണ.അഅഅഅആ"'
ഗീത വികാരമൂര്ച്ചയടഞ്ഞു. ഒരല്പ്പം ആശ്വാസം എന്നു മാത്രം. തന്റെ അനുജ ന്റെ ബലിഷ്ട്ട
ശരീരത്തിനു താഴെ അമര്ന്നു ഞെരിയാനും, അവന്റെ ഇളം കുണ്ണ പൂറ്റില് ഇറുക്കി കയറ്റാനും
ഉള്ള ആര്ത്തി കൂടി വന്നതേയുള്ളൂ.
പൂര്തേനില് കുളിച്ച പഴം എടുത്തവള് ബ്ലൗസ് പൊക്കി തന്റെ മുലക്കണ്ണില് തേയ്ച്ചു.
"കണ്ണനു അമ്മിഞ്ഞ കുടിക്കണൊ..കുടിച്ചൊ.." പഴം മുലക്കണ്ണില് ഉരച്ചവള് ആനന്ദം കൊണ്ടു .
തന്റെ മുറിയില് പോയി ഗീത അവരുടെ പഴയ ഒരു ആല്ബം എടുത്തു മാധവന് ഏടുത്ത
ഫോട്ടോക ള് ഓരോന്നായി മറിച്ചു നോക്കി. അതില് ക ണ്ണനെ അവള് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
ഫോട്ടൊ ഉണ്ടായിരുന്നു, കണ്ണന് അന്നു ഒന്നാം ക്ലാസില് പടിക്കുന്ന സമയത്തെ ഫോട്ടൊ
ആയിരുന്നു അത്. ചുക്കുമണിയും പുറത്തു കാണിച്ചു നില്ക്കുന്ന കണ്ണന്റെ പടം. അന്നെ
അവന്റെ സമാനത്തിനു പ്രായത്തില് ക വിഞ്ഞ വളര്ച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അവള് ആ ഫോട്ടൊയില് കാണുന്ന കണ്ണന്റെ ചുക്കുമണിയില് മുത്തമിട്ടു. നാക്ക് ക ൊണ്ടു നക്കി. താന് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ക ാമത്തിനുണ്ടൊ അനുജനും ചേച്ചിയും തമ്മിലുള്ള അനന്തരം.കണ്ണൻ ഗീതയുടെ അനുജനാണെങ്കിലും 15 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളതിനാൽ ഇടയ്ക്കിടക്ക് അവൻ ഗീതയെ സ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ അമ്മേ എന്നാ വിളിക്കുക.

കുളിക്കാനായി കുളിമുറിയില് ക യറുമ്പോഴാണ് കതവിന്റെ മേല് ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത്. ഒരല്പ്പം
വിടവുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ പ്ലൈവുഡ് സ്ട്രിപ്പ് ആണിയടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന്. താഴെയും
മേലെയും ഒരോ ആണി അത്ര മാത്രം. അവളുടെ ബുദ്ധി പ്രവര്ത്തിച്ചു. ഒരു സ്ക്രൂ ട്രൈവര്
കോണ്ടൂ വന്നു അവള് താഴത്തെ ആണി എടുത്ത് മാറ്റി. ഇപ്പോള് ആ ചെറിയ പ്ലൈവുഡ്
ക ഷണം മേലെയുള്ള ആണിയില് മാത്രമാണ് നില്ക്കുന്നത് പെന്ടുലം പോലേ. അവള് അതു അല്പ്പം സൈടിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോള് വാതിലില് ഒരു ചെറിയ വിടവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വാതില് പുറത്തു നിന്നും ചാരി ആ വിടവിലൂടേ അവള് കുളിമുറിയിലേക്ക് നോക്കി. കൃത്യം ഷവറിനു താഴെ ആരു നിന്നാലും ആ വിടവില് കൂടെ ക ാണാന് സാധിക്കുമായിരുന്നു. മരക്കഷ്ണം നേരെ വെച്ചവള് കുളിമുറിയില് ക യറി. വസ്ത്രങ്ങള് ഓരോന്നായി അഴിച്ച് പൂര്ണ നഗ്നയായി തന്റെ സൗന്ദര്യം ചുമരിലെ ക ണ്ണാടിയില് ക ണ്ടാസ്സ്വാദിച്ചു. ഉടവു തട്ടാത്ത രണ്ട് വലിയ മുലക ളും, ക റുത്ത മുലക്കണ്ണും രൊമവ്രുതമായ പൂറും എല്ലാം നോക്കി രസിച്ചു.

"കണ്ണാ..ഇന്നു ലാസ്റ്റ് അവർ ക ട്ട് ചെയ്യാമോ "

"എന്താ ലത്തീഫേ കാര്യം" ലത്തീഫ് ക ണ്ണന്റെ ബാല്യകാല സുഹ്രുത്താണ്. തമ്മില് പങ്കു
വെയ്ക്കാത്ത ഒരു രഹസ്യവുമില്ല. ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് മുതല് ഒന്നിച്ചു പടിച്ചവര്. ഇപ്പോഴും ഒരേ
കോളെജില് ഒരേ ക്ലാസ്സില്.

"എടാ..ഒരു സി ഡി ഉണ്ട്. വീട്ടില് ആരും ഇല്ല. രാത്രിയേ വരൂ. ഇട്ടു കാണാം എന്താ"

"ശരി.പോകാം"

അവസാന ഹവര് ക ട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടുപേരും ലത്തീഫിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിലാരും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലത്തീഫ് വേഗം അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുറിയിലേക്ക് അവനെ
കൊണ്ടു പോയി. അലമാരയില് നിന്നും സി ഡി എടുത്ത് പ്ലെയറില് ഇട്ടു, ട്ടി വി ഓണ് ചെയ്തു

"എവിടുന്നു കി ട്ടി ലത്തീഫെ ഇത്"

"അതു ഇന്നലെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും കാണുന്നത് ക ണ്ടു"

"നീ എങ്ങിനെ ക ണ്ടു"

"ഞാന് മുറിയിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു നോക്കി. കാണേണ്ട കാഴ്ച്ചയായിരുന്നു മോനെ ക ണ്ണാ. എന്റെ
കു ണ്ണ തെറിക്കുന്ന കാഴ്ച്ച ക ണ്ണാ.."

"എന്താടാ ക ണ്ടത് പറ"

"അതോ.. ഒരു തൂണിയില്ലാതെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇരുന്നു സി ഡി ക ാണുന്നു. ഉമ്മന്റെ
പെരുത്ത മുല ബാപ്പ് ബസ്സിന്റെ ഹോണ് അടിക്കുന്നപോലെ ഞെക്കി അടിക്കുന്നു. പിന്നെ
സിനിമ ക ഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ ക ട്ടിലില് മലര്ന്നു കി ടന്നു. ബാപ്പ ഉലക്കയെടുത്ത് ഉമ്മാന്റെ ഉരലില്
ക ടത്തി ഉശിരന് പണ്ണല്. ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെന്നും വിചാരിച്ച് പുറത്തുനിന്നു
കൊണ്ട് ഞാന് ഉഗ്രന് ഒരു വാണവും വിട്ടു."

"ചേ.നിന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മാനെ പണ്ണുന്നതെന്നു ക രുതിയോ"

"അതിനെന്താ ഹമുക്കേ..ഉമ്മയും അമ്മയുമെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങള്തന്നേയല്ലെ. നമ്മളെ പ്രസവിച്ചു എന്നു ക രുതി അവര് പെണ്ണുങ്ങളല്ലാ എന്നുണ്ടോ. നമ്മളെ ദിവ്യ ഗര്ഭമൊന്നുമല്ലാല്ലോ ധരിച്ചതു. അതും ഒരാണിന്റെ കൂടെ പണ്ണിയും പരിപാടി ചെയ്തമല്ലെ ധരിച്ചത്"

"എന്നാലും..."

"നീ പോടാ.സന്ദര്ഭം ഒത്തുവന്നാല് ഞാന് പണ്ണും..അതു പോട്ടെ നീ സിനിമ കാണെടാ"

സ്ക്രീനില് പല വിതത്തിലുള്ള മാരകകേളി ക ള് അരങ്ങേറി.

"ക ണ്ണാ നമുക്ക് വാണമടിക്കാമെടാ"

"വേണ്ട ലത്തീഫേ. ഞാന് വീട്ടില് പോയി അടിക്കാം. അതാ സുഖം "

"എന്നാ നീ ഒന്നെനിക്ക് അടിച്ചു താടാ. തരിക്കുന്നു"

ലത്തിഫ് പാന്റഴിച്ചു അവന്റെ മുക്കാല് എടുത്തു ക ണ്ണനു നീട്ടി. ക ണ്ണന് അതു ക യ്യിലെടുത്ത്
വാണമടിച്ചു കോടുത്തു. അലപ്പസമയത്തിനുള്ളില് ലത്തീഫിന്റെ പശവെള്ളം ക ണ്ണന്റെ
കൈയിനെ ഈറനാക്കി. പടം ക ഴിഞ്ഞ് ക ണ്ണന് വീട്ടിലേക്കു നടന്നു. അവന്റെ മനസ്സു മുഴുവനും കാലത്തെ ബസ്സിലെ സംഭവത്തിലും ലത്തീഫിന്റെ സംസാരത്തിലും മേഞ്ഞു നടന്നു.
എങിനെയെങ്കിലും ചേച്ചി യുടെ നഗ്നദ കാണണമെന്നവന് തീരുമാനിച്ചു. വീട്ടിലെത്തിയ ഉടനെ അവന് ക ളിക്കാന് പോയി.
 
Back
Top