मामाच्या दुकानात घेतली मजा

sexstories

Administrator
Staff member
मी माझे शालेय शिक्षण पूर्ण केले आणि पुढे काय करायचे याचा विचार करत होतो. करियर ची नेमकी दिशा स्पष्ट होत नव्हती. तसा मी अभ्यासात काही फारसा हुशार वगैरे नव्हतो. कासाबसा काठावर प्रत्येक वर्षी पास होरणाऱ्यांच्यात मी पहिला होतो. त्यामुळे घरच्यांना माझी खूपच जास्त चिंता लागून राहिली होती.

फार विचार करून झाल्यावर त्यांनी मला माझ्या मामाकडे पुढील शिक्षणासाठी पाठवण्याचे ठरवले. त्यानुसार लांब मोठ्या शहरात राहणाऱ्या माझ्या मामाकडे मी दाखल झालो देखील. सुरवातीचे काही दिवस खूप चांगले गेले. पण माझे मन लागत नव्हते. कॉलेज चे वारे एव्हाना मला पण लागले होतेच. का लागणार नाही म्हणा. प्रौढ झाल्यावर येणाऱ्या सगळ्या भावभावना मला पण होत्याच ना.

त्यातच माझे कॉलेज सकाळी लवकर असायचे. दुपार नंतर मी घरी रिकामाच बसत असे. त्यामुळे मला प्रचंड कंटाळा येत होता. ते बघून एके दिवशी मामा मला म्हणाला "संजय, तू एक काम का करत नाही? तुला दुपार नंतर वेळ असतो खूप. तर मग माझ्या बरोबर मला दुकानात मदत का करत नाहीस? तेवढीच मला मदत होईल आणि तुला पण तुझे मन रमवण्यासाठी साधन मिळेल"

ते ऐकून मी खुश झालो आणि लागलीच तयार झालो. मामाचे एका मोठ्या बाजारपेठेत महिलांच्या अंतःवस्त्रांचे दुकान होते. दुकान फार काही मोठे नव्हते. पण तसे बरे चालत असे. तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल कि हे दुकान चालत कसे असेल. कारण शेवटी महिला एका पुरुषाकडून त्यांची निकर आणि ब्रा कशी काय खरेदी करेल. तर याच उत्तर असे आहे कि मामाच्या दुकानात एक महिला कामला होती. निशा नावाची. तीच सगळे गिर्हाईक करत असे. त्यामुळे मामा निवांत गल्ल्यावर बसून पैसे गोळा करायचे काम करत असे.

मी दुकानात जाण्यास सुरवात केली. मामाने माझी ओळख निशा बरोबर करून दिली. साधारण पंचिवस वर्षाची असेल ती. लग्न झालेलं होते तिचे. दिसायला फार देखणी काही म्हणता येणार नाही. पण बाकी गळ्याच्या खाली म्हणाल तर ती आग होती आग. चित्रात दाखवतात तशी तिची फिगर होती. दुकानात मामाने तिच्या साठी ड्रेस कोड ठरवून दिला होता. तोच ड्रेस ती रोज घालत असे. थोडासा ढगळा असला ड्रेस तरी त्यातून देखील निशा चे अवयव उठून दिसत असत.

लग्न झाल्यावर बायकांचे अंग भरतेच. निशा पण त्याला अपवाद नव्हती. गोलाकार छाती, टरबुजासारखे नितंब, गव्हाळ वर्ण आणि लाघवी मादक बोलणे यामुळे ती गिर्हाईक चांगले करत असे. माझी नजर तिच्यावरून हटत नव्हती. मी कामाला सुरवात केली. दिवस जातील तसे माझी आणि तिची ओळख होत गेली. मी आल्यामुळे मामा आता माझ्यावर दुकान सोडून बाहेर वसुली आणि इतर कामासाठी निर्धास्त जाऊ लागला होता.

त्यामुळे मी व निशा दुकानात दोघेच असत असताना आम्ही भरपूर गप्पा मारत असू. त्यामुळे आमच्यात एक जवळीक झाली होती. बोलण्यातून मला एक समजले होते कि निशा स्वभावाने तशी चावट आहे. ती जशी दिसते तशी नाही आहे. पण मला अजून तशी संधी काही मिळाली नव्हती.

एकदा दुपारी मी आणि ती दुकानात जेवून गप्पा मारत बसलो होतो. तिने मला अचानक प्रश्न केला "काय रे संजय, तू आधी कुठे काम केले नाही म्हणतोस. मग तुला इकडे सगळेच काम नको का शिकायला"

"हो हो. शिकावे तर लागेलच ना" मी म्हणालो.

"हो ना मग तू नेहमी बघेल तेव्हा सतत गल्ल्यावर च बसलेला असतोस. बाकी कामे कधी शिकणार तू?" ती म्हणाली.

"हो बरोबर आहे. पण आपले कपडे आतील आहेत आणि ते पण महिलांचे. मी मामाला कसे विचारू याबद्दल" मी म्हणालो.

ते ऐकून ती जोरात हसू लागली आणि म्हणाली "बरोबर आहे तुझे. अरे मी आहे ना मग वेड्या. मी करेन तुला मदत"

असे म्हणून तिने मला माहिती देण्यास सुरवात केली. "हे बघ याला ब्रा म्हणतात. जसे तुम्ही पुरुष बनियान घालता ना तसे आम्ही बायका ब्रा घालतो. जितकी मोठी बाईची छाती तितके मोठी ब्रा." असे म्हणून तिने चार पाच विविध रंगाच्या ब्रा माझ्या हातात दिल्या.

मला थोडासा अवघडल्यासारखे बघून ती म्हणाली "अरे संजय, लाजू नको. माझ्याशी काय लाजायचे. मी तुझी मैत्रीचं आहे ना"

तिच्या त्या वाक्याने मला थोडा धीर आला आणि मी त्या ब्रा हातात घेतल्या. मी म्हणालो "हे ठीक आहे. पण मी बरेच वेळा बघितले आहे कि बायकांची छाती खूपच पुढे दिसते. ते कसे काय बरे?"

ती म्हणाली "अरे काही नाही. त्या बायका एक नंबर आतील घालतात ब्रा. त्यामुळे ती त्यांच्या छातीला घट्ट बसते आणि त्यामुळे त्यांची छाती पुढे दिसते. समजले का?"

मला नीटसे समजले नाही हे तिच्या लक्षात आले. ती म्हणाली "अरे हे बघ. माझ्या छातीची साईज छत्तीस आहे. पण मी एक नंबर आतील म्हणजे पस्तीस नंबर ची ब्रा घालते."

"आता मला समजले कि तुझी छाती इतकी गोलाकार कशी काय दिसते ते" मी असे म्हणताच ती जोरजोरात हसू लागली. तिने मला एक हाताने फटका मारला आणि म्हणाली "ए गप हा. ते काय निव्वळ ब्रा मुले माझी छाती गोल दिसत नाही. मुळातच माझी छाती गोल आहे बर का."

"काय माहित" मी पण तिची चेष्टा करण्याच्या उद्देशाने म्हणालो.

"तुला पटत नाही ना. थांब एक मिनिट" असे म्हणून ती जागची उठली. तिने दुकानाचे दार बंद केले. तसेही दुपारी एक तास जेवणाच्या सुटीच्या वेळी दुकानात बंदच ठेवत असे आहे आणि मामा पण परगावी गेला असल्याने तोहि नव्हता.

तिने दार बंद करताच ती माझ्याकडे आली आणि तिने तिचा शर्ट काढण्यास सुरवात केली. एका क्षणात तिने तिचा शर्ट काढला आणि लाल रंगाच्या ब्रा मधील तिच्या भरदार छातीचे मला दर्शन झाले.. मला काही कळायचे बंद झाले होते.

माझ्याकडे रोखून बघत ती म्हणाली "बघ आता तरी पटले का?"

ती आता पूर्ण गरम झाली आहे मी जाणले आणि म्हणालो "काय माहित. कारण अजून ब्रा असल्याने तुझी छाती गोलच दिसणार ना"

माझे ते वाक्य ऐकताच तीने एका मिनिटात तिची ब्रा काढली आणि तीची छाती पूर्ण उघडी केली. तिचे उरोज खरेच गोलाकार होते. "मी हात लावून बघू शकतो का निशा?" माझ्या त्या वाक्याने ती हसली आणि म्हणाली "मग काय ते शो साठी ठेवले आहेत का?"

ते म्हणताच मी झटकन जागेवरून उठलो आणि तिच्या छातीवर तुटून पडलो. इतके गोलाकार उरोज कसे काय असू शकतात याचा विचार करतच मी त्यांना माझ्या हातात घेतले आणि त्यांना जोरात दाबू लागलो. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तिची स्तनाग्रे कमालीची पुढे आली. तिची कडक झालेली स्तनाग्रे मी माझ्या तोंडात घेतली आणि पूर्ण आवेगाने मी त्यांना चोकू लागलो. एका हाताने उरोज दाबणे आणि दुसरा उरोज चोकणे यामुळे निशा कण्हू लागली.

तिने माझ्या सोट्यावर हात ठेवून त्याला चोळायला सुरवात करताच माझे हत्यार कमालीचे कडक झाले. मी तीच उरला सरूला ड्रेस पण काढला आणि तिला पूर्ण नागडी केली. मला तिच्या तोंडात माझा सोटा द्यायचा होता. पण मला स्वतःला सावरणे देखील शक्य होत नव्हते. त्यामुळे मी तिला तसेच जमिनीवर पाडले आणि तिचे पाय फाकवले.

तिच्या फाकलेल्या पायातून तिच्या योनीचे दर्शन होताच माझे हत्यार डोलायला लागले. मी माझे कपडे उतरवले आणि तिच्या योनीवर तुटून पडलो. तिचे पाय हाताने बाजूला करून तिच्या योनीला अधिक मोकळी केली आणि माझे तोंड तिच्या जांघेत घालून घुसळवले. माझी जीभ आता केव्हाची बाहेर येऊन तिने तिचे काम चालू केले होते. तिच्या योनिवरून माझी जीभ वर खाली आत बाहेर फिरत होती. त्या स्पर्शाने तिच्या योनीतुन द्रव पाझरून तिची योनी ओली चिंब झाली होती.

थोड्याच वेळात मी माझे हत्यार माझ्या हातात घेतले आणि तिच्या योनीत कोंबले. तिचे लग्न झाले असल्याने तिला याची सवय होतीच. त्यामुळे माझा सोटा अगदी आरामात तिच्या योनीत गेला. मी जोरजोरत तिला हिसडे देऊ लागलो. माझे कमालीचे ताकदवर हिसडे बघून ती खूपच खुश झाली. तिने तिची कंबर खालूंन उचलून मला प्रतिसाद देण्यास सुरवात केली.

काच काच करत मी तिच्या योनीचा फडशा पाडत होतो. जवळपास मी वीसेक मिनिटे एकसारखी माझी कंबर मागे पुढे करत होतो. घामाने डबडबलेले आम्ही एकमेकांत गुंतून गेलो होतो. शेवटी मी माझ्या सोटयातून वीर्याचा फवारा तिच्या योनीत सोडला आणि तेव्हा कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

तेव्हापासून आम्ही दोघे पण मामा बाहेर जायची वाट बघत होतो. मामा गेला कि दुपारच्या वेळेत आमचा हा डाव रंगायचा. त्यामुळे मीही न चुकता दुकानाला जात होतो. माझ्या प्रामाणिक कामामुळे मामा पण माझ्यावर खुश होता आणि मी व निशा आमच्या डावामुळे खूप खुश होतो.
 
Back
Top