ಮೊದಲ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಟಿ

sexstories

Administrator
Staff member
Hi namaskara yellarigu nanu vishnu height 5.8 adhuke yestu irbeko astu size iro ondhu thunne idhe iwaga nange 22 varsha iwaga heltha iro story Nange 15 varsha irbekadre agidhu hutti beldidu hassan ali nanu 9th odtha irbekadre Nange adha modala anubava na nima jothe hanchikobeku antha bartha idini nanu 7th ali irbekadre ne sex videos yella nodi full hodkolodhu yella kalthidhe but sex bagge yavathu andru bagge yochne madirlila adhu eethara ondhu chance siguthe antha gothirlila

please odi nina abipriya na nange thilisi

Introduction thumba aithu ansuthe kashame irli yen madodhu Heli first time story baritha irodhu alwa full exsitment inu nimge wait madsala nanu seeda story ge hogthini

Nanu 9th odtha irbekadre nam mane ge obru uncle bartha idhru avru ondhu dina obru aunty na avara jothe karkondu bandidru nam amma kelidke avru avara relative antha helidru amele avru 2 dina irthare antha helidru avara hesru Lakshmi antha avru Mysore avru Antha helidru hagge nam mane ali irodhrinda parichaya aithu

Hagge parichaya admele nan bagge avrige thilkoloke thumba intrest ithu first first nange sumne yelru keltharala aathara preshne ne kelidru hege idhe school adhu idhu antha yeli nanu yelrigu helidane helide nam mane alli dish thegsidru odtha ila antha so navu DVD hakondu films nodtha idvi hegge ondhu dina CD tharoke hoodaga avru bandidru avrige ista agodhu comedy films so mata film CD thogolana andru nam Anna beda antha helida nanu yeno madoke aglila sumne adhe next day amma hathra duddu iskondu aa CD na thogondhu bandhe avrige haki thorisdhe avaginda nanu avru onthara friends advi amele avru oorige hodru ..

1month bittu barthini kelsa idhe antha heli hodru

Nam mane ali nanu amma Anna iste Jana irodhu appa nanu 7th ali irbekadre sathu hodru . Adhuke nam mane ali swlpa freedom jasthi ithu navu halagoke

1month admele mathe bandru nam Anna chanarayapattana dali college ge hogtha idha avnu alle hostel ali idha mane ali nanu amma aunty iste jana amma Mysore ali nam site vichara yeno problem agide antha heli hogbeku antha helidru but mane ali nanu obne agthini antha aunty na kelidru avru ok andru amele amma Mysore ge hodru hegge irbekadre uncle antha helidnala avru bandru avru Nanu irthini ille antha helidru ok olledhe aithu antha amma horatru nanu uncle aunty istu Jana mane ali olkondvi rathri aithu yelru ota madi malkondvi nanu aunty ondhu kade uncle hall ali aunty nan pakka ididu yake andre nanu chikavnu papa antha but aunty ge gothirlila nanu papu kododhu hegge antha thilkond idini antha hagge nidde bandirlila sumne kannu muchkondu malkond idini swlpa time aithu aunty yako alladoke start adru nidanake nidde bandiro avra thara act madtha kannu bittu nodidre uncle aunty mele idhare

Yen madtha idare antha nodthini same video dali madtha irodhune madtha idare aunty heltha idru ille malgidhane avnu nodidre yen aguthe antha adhuke uncle avnige yella gothu bekadre kottu nodu ninge madthane antha heltha idru adhuke aunty sumne iri sanna huduga antha helidru aduke avru avnu sanna huduga na odtha irodhu 9ne class aste avnige PUC odtha iro friends irodhu avnige gothiro astu position nam ibrigu Gothila antha heltha madtha idru amele aunty sari bega mugsi antha helidru swlpa hothu admele uncle rasa bittu hogi malkondru.

Next day belagge uncle yeno agge ilweno ano thara idru but nange yella gothithu Amele avru nange swlpa kelsa idhe hogu barthini antha heli hodru nange school Sunday agidrinda raja ithu so mane alle desktop ali game adtha idhe GTA vice city nange yako adhu boor aithu aunty yen madtha idhare antha nodoke hodhe olgade adhuge madtha idru nanu hogi aunty swlpa yeno kelbeku andhe adhuke avru kelu andru nivu nan friend alwa hu helo andru hagadre nan yeno kelthini yarigu helbardhu andhe hu Helu andru nanu direct agi kelbite aunty nenne nivu uncle jothe yen madtha idri ?? Adhuke avru full shock agi yenu ilwala yake antha helidru aunty sumne iri aunty nange Sullu helbedi nivu madtha ididu nanu nodide antha helide adhuke avru howda adhuke yen iwaga andru aduke yenu ila nan jothe nu madi andhe adhuke avru yen mathu adtha idiya gotha nanu nina amma thara hagge hege antha helidru adhuke yak beku antha Sumne adhe swlpa hothu horge hogi bandhe avaga ondhu plan banthu aunty ge blackmail madidru opkothale antha hogi aunty nivu cooperate madila andre amma ge helthini antha helide adhuke avru beda beda hage madbeda antha helidru hagadre bani mathe antha kelide adhuke avru adre nin jothe sari irala kano ninu chikavnu nan magana age nindhu antha heltha bandlu bandhu saru yen madbeku antha kelidlu yake nenne uncle jothe madtha ididu marthu hoytha adhune madoke nanu kardidu nimna antha helide sari antha heli malkondru first avra hanne ge kiss madide Amele neack ge kiss madtha idhe adhuke avru yarige madidiya idhuke munche antha kelidru yarigu ila nimge first andhe avlu mathe shock agi howda nija Helu andlu ila aunty video nodide antha helide adhuke hegge iruthe video andru nan desktop ali secrate folder ali itidhe adrali ondhu video haki thorisdhe sound kadime madi amele avru yeno idhu eethara film yella madthara antha kelidru hu aunty iwaga avru madtha idarala adhe thara navu madana andhe avru mathe adhe raga hadoke shuru madidru nanu adhe thala hakidhe adhuke ivnu bidala antha heli avru mathe bandhu malkondru nanu batte bicchi andhe adhuke beda avru bandhu bidthare hagge madu andru adhella agala bichi antha heli nighty na thege nodthini yeno hakke ila olgade oo adhuke ivrudhu molle thottu astu jooragi kanuthe antha artha aithu amele molle na mutidhe avru kannu muchkondru nanu nidanake press madtha hagge ondhu ondhuke kiss madtha chiptha hagge kelgade bandhe shave madi 3 days agithu ansuthe sannadagi shata Ithu First time real thullu nodide yen guru adhu nanu viedo dali bari america avrdhu nodidu India du nodirlila yen idhu kappuge idhe antha kelide adhuke avru nam India davrudhe hegge irodhu ninu black idhe thaane muckondu haku andlu adhuke iri aunty antha nidanakke muti hagge kiss madide salt thara yeno bartha ithu amele beda kano nekbeda andru iri aunty adhu yen aguthe nodana antha heli viedo dali mado hagge berlu olge haki nenoke shuru madide aunty thale hidkondu inu olge hakotha idlu amele aunty swalpa malkond alle kunitha idlu sudden agi stop adlu looo bega haki thadkoke agtha ila andlu nanu aithu hakthini nandhu cheepu antha kelide avlu agala andlu hogli sikiro chance yake bidbeku antha hagge olgade hakoke try madide aglila adhuke avlu nagtha idlu ayyo nin Amman Nana nodi nagthiya antha heli sariyagi nodkondu olge hakde nivu expect mado thara yenu kirichkond ila bidi avrudhe Agle bekadastu agla agithu so olge hoithu horge thegdu nodidre neru neru yenappa idhu neru uche yen adru madtha idala antha yochne agi kelide adhuke avru lo ninge rasa baruthala adhe thara namge olgade baruthe sumne hako antha helidlu sari antha heli madide bere avru helo thara yen 15-30 nimsha yen madila 5 nimsha aste nandhu avludhra olge leak aithu alle malkondvi swlpa hothu admele avlu mathe adhuge mane ge hogi yeno kelsa madtha idlu mathe nandhu ninthithu so hindgade inda hogi hidkonde bidu antha heli bidiskondlu Amele force madide adhuke sumne aa kade ninthkondu thika yethi kotlu hangu hingu hengo olge haki madoke start madide mathe 5 nimsha madi Amele rasa bitte amele next day avru yeno urgent kelsa antha Mysore ge hodru amele barle ila modlu thullu andre real agi hegge iruthe antha thorsi anubava kotru astu mathra nenpu irodhu., Istu heltha nan kathe mugistha idini friends please nim feedback na nange kalsi

Nanu Type madbekadre auto correction agi speeling mistake agidhe ansuthe agidre adhuna forgive madi oodi

Thanks
 
Back
Top