सर्कस मधील जाळ्यात ठोकले मादक सोनाला

sexstories

Administrator
Staff member
शिक्षण नसले तर काही काम चांगले मिळत नाही हे खरेच आहे. कारण मी स्वतः याचा चांगलाच अनुभव घेतला होता. पण त्याचमुळे मला असे काही तरी मिळाले कि ज्याचा विचार देखील मी कधी केला नव्हता. चला तर मग ऐकुया माझी हि कहाणी.

मी शिक्षणात फार हुशार नव्हतो. जेमतेम मार्क्स पाडूनच मी पुढे जात असे. दिसायला सावळा होतो मी. पण माझी बॉडी फीचर्स खूपच उठावदार होते. सरळ नाक, काळेभोर डोळे, पिळदार स्नायू, धिप्पाड देह आणि अगदी मोजून मापून असलेले शरीर यामुळे मी पंचक्रोशीत खूपच फेमस होतो. त्यातच मला स्टंट करायची खूप जास्त आवड होती. कुठे उड्या मार, झाडाला उलट लटक, इकडून तिकडे उड्या मार असे एक ना अनेक प्रकार मी करत असे.

पण जेव्हा कॉलेज संपले तेव्हा मला समजले कि याचा मला काहीच उपयोग होईल असे दिसत नाही. कारण मला कोणीच नोकरी देईना झाले होते. त्यामुळे मी निराशा होऊन गेलो होतो. एकदा मी घरी असाच बसलो असताना माझा एक मित्र मला म्हणाला "अरे राजू. आपल्या गावात सर्कस आली आहे माहित आहे ना तुला. तसेही तू स्टंट खूप चांगले करतोस. मला असे वाटते कि तू एकदा तिथे जॉब मिळतो का ते बघावेस. कारण तिथे असे स्टंट करणारे लोकच नेहमी लागत असतात. बघ काय वाटते ते तुला"

त्याचे म्हणणे बरोबरच होते. मी लगेच तिकडे गेलो आणि त्या सर्कस च्या मालकाला भेटलो. त्याला मी जे जे काही म्हणून करू शकतो ते सगळे दाखवले. तो खुश झाला माझ्यावर आणि त्याने मला लगेचच नोकरी देऊ केली. सर्कस मधील सगळ्यात अवघड जो खेळ असतो तो म्हणजे जाळी लावून तर झोपाळ्यावर खेळ करतात तो. त्याने मला त्या साठी निवडले होते. मी पण तयार होतो त्या साठी.

त्याने मग मला माझी ओळख सगळ्यांशी करून दिली. मी ज्या विभागात काम करणार होतो त्या लोकांशी पण करून दिली. सर्कस मध्ये मुली तर फँन्सी ड्रेस घालूनच असतात. तोकड्या कपड्यातील त्या मुली मेकअप पण असा करून होत्या कि त्यांना बघून माझे काम राहिले बाजूला माझ्या सोट्यालाच खाज सुटली. तो वळवळ करू लागल्याचे मला जाणवू लागले होते.

त्याने मला सर्वांची ओळख करून दिली आणि त्यात एका मुलीची पण करुन दिली जी माझ्या सारखेच त्याच दिवशी तिथे कामाला लागली होती. तिचे नाव सोना होते. सोना कामलीची देखणी होती. तरुण होती. अतिशय आकर्षक चेहरा होता तिचा. फक्त गोरी नव्हती ती. तर तिचे बॉडी फीचर्स पण कमालीचे अफलातून होते. तिला बघून मला माझ्या भावना जागृत झाल्याचे जाणवले.

तिची फिगर ३६-२४-३६ होती. तिच्या चेहरा आणि शरीराला शोभेल अशी तिची कंबर आणि छाती होती. छातीचे गोल असे काही होते कि जणू काही आत वाट्या लपवून ठेवल्या आहेत कि काय असेच वाटावे. तिची गांड पण तेवढीच पण भारदस्त आणि कमालीची गोलाकार होती. तिला बघून मी मनोमन खूपच जास्त खुश झालो होतो. तिची नजर पण खूपच मादक असल्याचे मला जाणवले.

मी जरी त्या गावचा असलो तरी मला तिथेच राहावे लागणार होते. त्याने माझ्यासाठी एके ठिकाणी स्वतंत्र सोय देखील केली आणि मी तिथे शिफ्ट झालो देखील. मी तिथे सगळ्या गोष्टी शिकू लागलो. आमच्यासाठी वरिष्ठ ट्रेनर होते.मी आणि सोना एकत्रच ते सगळे शिकत होतो. तिची आणि माझी जोडी त्यांनी फिक्स केली होती.मी त्या झोपाळ्यावर उलट लटकणार आणि सोनाला मी पकडून इकडे तिकडे फेकणार, तीला दुसऱ्यांनी फेकताच पकडणार वगैरे असे सगळे त्यांनी आम्हाला सांगितले आणि शिकवण्यास सुरवात केली देखील.

आमचे ट्रेनिंग चालू होताच माझी आणि तिची चांगलीच ओळख झाली. आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करत असे तेव्हा माझ्या आणि तिच्या शरीराचा एकमेकांना स्पर्श होत असे आणि त्यातून मला माझ्या भावना कमालीच्या तीव्र झाल्याचे जाणवत होते. ती कशी पण उडी मारत असे आणि माझे काम तिला घट्ट पकडणे होते. त्यामुळे तीला मी कधी कधी असे काही पकडत असे कि माझा हात तिच्या छातीला लागत असे.

सुरवातीस ती थोडी अवघडल्या सारखी झाली. पण नंतर तिला पण माझा तो स्पर्श आवडू लागला आणि त्यामुळे ती पण थोडीशी खुलली आणि माझ्याशी जवळीक करू लागली. शेवटी किती जरी केले तरी ती देखील एक वयात आलेली तरुणी होती. तिला पण तिच्या गरजा होत्या आणि जेव्हा गरज नैसर्गिक असते तेव्हा तर काही विचारू नका. त्या पूर्ण करण्यासाठी माणूस काहीही करू शकतो.

दिवस जातील तसे मी आणि ती खूपच जवळ येऊ लागलो होतो. मुळात आमचे कामच एकमेकांच्या शरीराशी खेळणे असल्याने आमचा एक मोठा टप्पाच आम्ही आधीच जिंक्ल्यात जमा होतो. त्यामुळे आमच्यात कमालीचा ओपन पणा आला होता. आम्ही प्रॅक्टिस करताना ती एन्जॉय करू लागलो.माझे स्पर्श कुठेही होत असले तरी ती काहीच बोलत नव्हती मला. उलट तिला घट्ट पकड असे सांगून मला उद्युक्त करत असे.

ट्रेनर गेले तरी आमची प्रॅक्टिस चालूच असे. मी आणि ती त्या नेट मध्ये जमेल तितका वेळ प्रॅक्टिस करत असेच. त्या दिवशी असेच आम्ही प्रॅक्टिस करत होतो. नेट मध्ये दुसरे कोणीच नव्हते. तिने नेट मध्ये उडी मारली आणि तिने मला तिला पकडण्यास सांगितले. माझे काही तिच्याकडे लक्ष नव्हते. तिने अचानक मला हाक मारल्याने मी कन्फ्युज झालो आणि तिला पकडायला धावलो.

तिला मी असे काही पकडले कि माझा हात पूर्णपणे तिच्या छातीवर गेला होता आणि मी तिची छाती दाबत होतो. हे कमी काय म्हणून मी तिला घेऊन खाली नेट मध्ये पडलो.ती माझ्या खाली आणि मी तिच्या वर. त्यातच आमचे ओठ एकमेकांच्या ओठात मिसळले गेले होते. त्यामुळे आम्ही अचानक झालेल्या या प्रकाराने सुरवातीस थोडे अवघडल्या सारखे झालो पण मग लगेच आम्ही भानावर आलो.

पण तरीही तिने तिचे तोंड काही मागे घेतले नाही. ते बघून मी पण तिला एक दिले. ती काही बोलली नाही. तिला घेऊन मी लगेच नेट मधून बाहेर पडलो आणि रूम मध्ये गेलो. आत जाताच मी रूम चे दार लावले आणि तिला माझ्या जवळ ओढले. तिच्या कमनीय देहाकडे मी निरखून बघू लागलो. तिचा तो मदमस्त देह मला खुणावत होता. त्याला उपभोगण्यासाठी मी पूर्णपणे तयार होतो.

असा विचार करत करतच मी माझे तोंड तिच्या तोंडात दिले आणि आम्ही एकमेकांवर चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. तिचे ते नाजूक गुलाबी ओठ मी चोकून चोकून लाल चुटुक केले. तिच्या चेहऱ्यावरून मी माझी जीभ फिरवायला चालू केली. माझी जीभ हळू हळू करत फिरवत फिरवत मी तिच्या गालावरून फिरवू लागलो. तिचा पूर्ण चेहरा मी माझ्या जिभेने चाटून काढला.

तिचा हात माझ्या सोट्या कडे गेला होता. ती माझ्या सोट्याला तिच्या हाताने चोळू लागली होती. ते बघून आम्ही एकमेकांचे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो देखील. तिचा देख कमालीचा नाजूक होता. अतिशय देखणे असलेलं तिचे शरीर आता माझे झाले होते. ती खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेऊन त्याला हलवायला चालू केला. बघता बघता त्याचा आकार एखाद्या क्रीम रोल सारखा झाला.

तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचा आवेग इतका होता कि माझा सोटा ती वाकडा तिकडा कसा पण चोकत होती. तिच्या केसांना माझ्या हाताने मी पकडून तिच्या तोंडात जमेल तितका आत सोटा कोंबू लागलो. खूप वेळ तिच्याकडून मी माझा सोटा चोकून घेतला आणि मग तिला बाजूला केले.

तिला तसेच गुडघ्यावर बसवले आणि मागून तिच्या सुपारी सारख्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला एकाच दणक्यात माझा सोटा पूर्णपणे तिच्या योनीत जाताच मी माझे दोन्ही हात तिच्या कमरेवर ठेवून तिला जोरजोरात ठोकू लागलो. काच काच करत तिच्या योनीच्या मी चिंध्या करत होतो. तीचे खाली लोंबत असलेले उरोज माझ्या हाताने पडकून दाबत होतो.

तिला मग मी सरळ पाठीवर झोपवले आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवुन पुन्हा एकदा तिच्या योनीत मी माझा सोटा कचकन कोंबला. प्रचंड हिसडे देत मी तिच्यावर उडत होतो. माझा आवेग इतका प्रचंड होता कि त्या हिसड्यानी ती पूर्ण वर खाली होत होती. खूप वेळ अखेर तिला ठोक ठोक ठोकून झाले आणि मग मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो.

अश्या प्रकारे त्या सर्कस मधील जॉब मला चांगलाच लाभला होता हे मात्र नक्की. मी तिथेच कायमचा लागलो आणि त्यांच्या बरोबरच गावोगावी जाऊ लागलो. त्याच मुळे तर आज देखील मी सोनाला नियमितपणे रोजच्या रोज ठोकून काढतो. आता तर आम्ही दिवस रात्र फक्त तेच करत असतो.
 
Back
Top