घरंदाज विद्याकाकूंना आंघोळ करतांना पाहिलं. भाग 1

sexstories

Administrator
Staff member
फ्रेंड्स, हि गोष्ट तशी खूपच जुनी आहे म्हणजे साधारण 16 वर्षे पूर्वीची आहे पण अजूनही मला ती जशीच्या तशी आठवते. तेव्हा आम्ही एका तालुक्याच्या गावी राहायला होतो. मी त्यावेळी 9 व्या वर्गात शिकत होतो. आमचं घर हे त्या गावाच्या थोड्या जुन्या भागात होतं. असं असूनही त्या वार्डात चांगले मध्यमवर्गीय लोकांची घरे होती. आमच्या घराला लागूनच एक घर होत. ते घर कौलारू होत पण त्याला आंगण मात्र खूप मोठं होत. या घरात एक संयुक्त कुटुंब राहायचं. आज मी जी हकीकत सांगणार आहे ती याच घरच्या विद्याकाकूंची आहे.

जेव्हा मी 7 वीत होतो तेव्हाच विद्या काकूंच लग्न होऊन त्या आमच्या घराशेजारच्या घरी राहायला आल्या होत्या. त्यांच्या पतींशी माझे चांगले पटायचे. त्यामुळे विद्या काकूंशीही माझी छान ओळखी झाली. त्या पाहायला अतिशय सुंदर, 5'8" उंचीच्या, धिप्पाड शरीराच्या, गोऱ्यापान नवविवाहिता होत्या. त्या हसल्या म्हणजे त्यांच्या गालावर खळी पडायची जीमुळे त्या फार मोहक दिसायच्या. त्यामुळे कुणास ठाऊक पण त्या लहान वयातही मी त्यांच्याकडे खूपच आकर्षित झालो होतो.

त्या नेहमी किंमती साडी नेसायच्या आणि डोक्यात लाल कुंकू ची मांग भरायच्या. पायात चांदीचे पैंजण, गळ्यात सोन्याचे मंगळसूत्र, कानात सोन्याचे रिंग आणि नाकात छोटासा सोन्याचा ठेपा असं एकंदरीत त्यांचं घरंदाज रुपडं असायचं. त्या पेहरावातून त्यांचं भलं मोठ्ठ ढुंगण माझी नजर खिळवून घ्यायचं. त्यांचे छातीवरचे उभारही अतिशय सुडोल आणि मोठ्या आकाराचे होते. त्यांची भारदस्त गोरी पाठ खूपच सुंदर दिसायची. त्यांचं पोट थोडंसं मांसल होतं, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला ते छान शोभत हि होतं. त्यांची बेंबी खूपच क्युट होती. साडीमधून ती खुलून दिसायची. मी त्यांना नेहमीच चोरून बघायचो. त्यांच्याप्रती मला एक विलक्षण ओढ निर्माण झाली होती.

त्यांच्या आणि आमच्या घराच्या मध्ये लहान उंचीचा वॉलकंपाउंड होता. त्यांच्या घराचा बाथरूम त्या वालकॅम्पाऊंड जवळ एका कोपऱ्यात होता. आमच्या आणि त्यांच्या घराच्या अंगणात केळीची झाडे होती. त्यामुळे झाडांचा आडोसा घेऊन मी विद्याकाकूंना घरकाम करताना बघायचो. त्या पाठमोऱ्या खाली वाकल्या म्हणजे त्यांच्या मोठ्या ढुंगणाचं आकारमान खूपच स्पष्ट दिसायचं. ते बघून मला त्यांच्याविषयी कामभावना निर्माण होत होती. मी त्यांच्या नग्न देहाची कल्पना करून हस्तमैथुन करायला लागलो होतो.

आमच्या घरी अंगणात आम्ही दोन, तीन मित्र सुट्टीच्या दिवशी क्रिकेट खेळायचो. एके दिवशी रविवारी असेच आम्ही क्रिकेट खेळत होतो. मी क्षेत्ररक्षण करत होतो त्यामुळे केळींच्या झाडाजवळ उभा होतो. दुपारची वेळ होती. विद्याकाकू घरकाम करत होत्या. माझं लक्ष त्यांच्याकडेच होत. थोड्या वेळाने त्या कपडे घेऊन आल्या आणि बाथरूममध्ये शिरल्या. मी समोर काय होते ते धडधडत्या अंतकरणाने बघत होतो. मी रोज ह्या वेळेला शाळेत असायचो त्यामुळे विद्याकाकूंची अंघोळीची वेळ मला माहिती न्हवती. मी पहिल्यांदाच त्यांना बाथरूममध्ये बघत होतो.

त्यांनी बाथरूमचा दरवाजा लावला नव्हता! त्यामुळे आतमधील दृश्य पूर्णपणे मला दिसत होतं. त्यांनी आणलेले कपडे दोरीवर टाकले. त्या कपड्यांत एक पेटीकोट, जांभळी पॅंटी आणि ब्रा होती. त्या पाठमोऱ्या झाल्या आणि साडी सोडायला लागल्या. ते बघून मला माझं शरीर थरथरत असल्याचं जाणवलं.साडी सोडल्यानंतर आता त्या ब्लाऊज आणि पेटीकोट वर होत्या. त्यांच्या पँटीचा आकार त्या पेटीकोटमधून दिसत होता. त्यांची गोरीपान पाठ काहीशी दिसत होती. त्यांची कंबर खूपच सेक्सी दिसायला लागली. माझे मित्र क्रिकेट खेळण्यात व्यस्त होते, बॉल क्वचितच माझ्याकडे येत होता. मी बॉल लवकर फेकून पून्हा विद्याकाकूंच्या हालचालींकडे लक्ष केंद्रित करत होतो.

आता त्यांनी ब्लाऊज काढला! त्यांची पांढरी ब्रा दिसायला लागली! लगेच त्यांनी पेटीकोट काढायला सुरुवात केली. माझं काळीज चांगलंच धडधडायला लागलं. हळुवारपणे त्यांनी आपला पेटीकोट काढला आणि...!!! आणि मला त्यांच्या पँटीने झाकलेल्या ढुंगणाचं दर्शन झालं. पहिल्यांदाच मी त्यांना ब्रा आणि पँटीवर बघत होतो. त्यावेळची भावना शब्दांपलीकडची होती. ज्यांना मी फक्त साडीवरच पाहात आलो होतो त्यांना आज चक्क मी ब्रा आणि पँटीवरच पाहत होतो. ते बघून माझं शिश्न उठायला लागलं.

त्यांनी आपले केस बांधले आणि त्या बालटीमध्ये पाणी घ्यायला खाली वाकल्या तश्या त्यांचं ढुंगण पँटीमधून उठून दिसायला लागलं. मी जरा आणखी निरखून बघायला लागलो, तेव्हा मला त्यांची फुगीर पुच्ची पँटीने झाकलेली दिसली. ते बघूनच मला धन्य धन्य वाटायला लागलं. पाणी बालटीत टाकून त्या उभ्या झाल्या तश्या त्यांची पॅंटी त्यांच्या ढुंगणाच्या भेगेत रुतून बसली, त्यामुळे त्यांच्या ढुंगणाचा शेप आणखी स्पष्ट झाला. त्यांच्या मांड्या भरीव,गोऱ्या आणि मांसल होत्या. इतक्यात माझ्याकडे बॉल आला आणि तो परत फेकून चटकन बाथरूमकडे लक्ष वळवलं.

आता विद्याकाकूंनी अंगावर पाणी घ्यायला सुरुवात केली होती. त्यांचं शरीर ओलं व्हायला सुरुवात झाली. पाणी त्यांच्या शरीरावर ओरघळून पँटीला ओलं करत होत. त्यामुळे त्यांची पॅंटी त्यांच्या ढुंगणाला चांगलीच चिकटून बसली होती. त्यातून त्यांच्या ढुंगणाचं दृश्य जवळपास पूर्णच दिसत होतं. तीन, चार लोटे पाणी घेतल्यावर त्यांनी अचानक ब्रा काढला! त्यांची पूर्ण उघडी पाठ बघतो न बघतो तोच त्यांनी त्यांची ओली पॅंटी खाली सरकवून काढली!!!

मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच बसेना. घरंदाज विद्याकाकूंना मी पूर्ण नग्न बघत होतो. त्यांच भलं मोठ्ठ ढुंगण उघडं पडलं होतं. मी ते दृश्य डोळ्यांत साठवून घेत होतो. त्यांचं ढुंगण अतिशय मांसल आणि गोरंपान होत. त्यांच्या अंघोळीच्या हालचालीमुळे त्यांच्या ढुंगणाचे पुट्ठे वर खाली झलकत होते. ते दृश्य बघून माझं शिश्न ताठर झालं. त्या पाणी घेण्यासाठी पुन्हा खाली वाकल्या आणि..!!!! आता मला त्यांच्या केसाळ पुच्चीचं स्पष्ट दर्शन झालं..!! त्यांची पुच्ची अतिशय मांसल होती. त्या पुच्चीच्या मांसावर घनदाट केस वाढले होते. त्यांचे शेटं हि पाण्याने ओले झाले होते त्यामुळे पुच्ची छान स्पष्ट दिसत होती.

अंघोळ करताना त्या पाणी घ्यायला सारख्या खाली वाकत होत्या त्यामुळे त्यांची पुच्ची माझ्या सोबत लपंडाव खेळत होती. पण त्यांच्या या कृतीमुळे त्यांच् ढुंगण मात्र छान नृत्य करत होत. इतक्यात पुन्हा बॉल माझ्याकडे आला आणि मी तो मित्राकडे फेकला.

आता त्यांनी सर्वांगाला साबण लावले.त्या ढुंगणावर साबण लावून त्याच्या भेगेत साबणाचा फेस निर्माण करत होत्या. त्यांच्या पुच्चीवरच्या केसांमुळे फेसही चांगलाच उफाळत होता.त्या पुच्चीवर घासून घासून त्यांची पुच्ची साफ करत होत्या.मग त्यांनी अंगावर पाणी टाकून सर्वांगावरचा साबनाचा फेस काढून टाकला. विद्याकाकूंची अंघोळ संपत आली होती. त्यांनी टॉवेल घेतला आणि अंग पुसायला लागल्या. अंग पुसता पुसता त्या माझ्या दिशेने वळल्या आणि ..!!!!!! आणि मला त्यांचं आता समोरून नग्न शरीर दिसत होतं. त्या शरीर पुसण्यात मग्न होत्या. त्यांच्या वक्षांची जोडी खूपच डौलदार होती. त्या वक्ष्यांच्या कपारीत त्यांचं मंगळसूत्र चकाकत होत. त्या वक्षांवरचे निप्पल्स काळेभोर होते. गोऱ्या वक्षांवरचे ते काळे मोठे निप्पल्स सुरेख दिसत होते. ते दृश्य बघून मी मोठ्या धडधडत्या काळजाने खाली पाहिलं!! त्यांची ओल्या,काळ्या,घुंगराळू केसांनी झाकलेली गोरीपान पुच्ची मी याची देही याची डोळा बघत होतो. त्या टॉवेल ने पुच्ची कोरडं करत होत्या. त्यामुळे त्यांच्या पुच्ची ची खोबणी मला दिसायला लागली. त्या खोबणीत टॉवेल घालून त्या पुच्ची कोरडी करत होत्या. त्यांची पुच्ची आतून गुलाबी होती. मला माझ्या नशिबावर खूपच आश्चर्य वाटत होत. ज्या घरंदाज गृहिणींची मी मनात कल्पना करत होतो, ज्यांची मी कामभावनेने कल्पना करून माझं शिष्न हालवायचो, त्यांची मी पुच्ची बघत होतो!! देवाचे मी शतशः आभार मानले.

मी केळीच्या झाडाच्या आडोश्याला असल्यामुळे मी त्यांना दिसत नव्हतो. आता त्यांनी शरीर पूर्ण कोरडं करून कपडे घालायला सुरवात केली. सर्वप्रथम त्यांनी जांभळ्या रंगाची पॅंटी चढवली. पॅंटी घालतांना त्या खाली वाकल्या तश्या त्यांचे सुडोल वक्ष नारळाच्या झाडांना लटकलेल्या नारळा प्रमाणे लटकलेले दिसले.

त्यानंतर त्यांनी त्याच रंगाची ब्रा घातली. मग पेटीकोट घालून त्यांनी त्याचा नाडा बांधला. मग त्यांनी साडी नेसायला सुरुवात केली. धुवायचे कपडे एका बालटीत टाकून त्या केस टॉवेल ने कोरडे करत बाथरूम बाहेर पडल्या आणि घरात शिरल्या.

एवढं सगळं पाहिल्यावर माझं मन कुठंच लागेना. पटकन क्रिकेट आटोपून मी मित्रांना त्यांच्या घरी पाठवलं आणि लगेच कंपाउंडवरून उडी टाकून त्यांच्या बाथरूम मध्ये शिरलो आणि त्यांची ओली पॅंटी हातात घेऊन त्याचा वास घेऊ लागलो. मी पटकन माझा लंड बाहेर काढला आणि त्यांची पॅंटी माझ्या लंडावर चोळायला लागलो. थोड्याचं वेळात मी माझं पांढर पाणी त्यांच्या पँटीवर सांडवल आणि त्यांची पॅंटी बालटीत टाकली. मी पटकन पॅण्ट वर चढवला आणि वॉलकंपाउंड वरून उडी मारून घरी परतलो.

या दिवसानंतर मी नेहमीच शाळेला बुट्ट्या मारून विद्याकाकूंना अंघोळ करताना बघायला लागलो. एकदा तर त्यांना मी त्यांच्या पुच्चीचे केसही काढताना पाहिलं होतं. इतकंच नव्हे तर त्यांना त्यांच्या पतींशी रात्री झवतांना सुद्धा मी लपून बघितलं. आणि आता तर काही दिवसां अगोदरच मी त्यांच्या मनात माझ्याप्रति प्रेम निर्माण करून त्यांच्याशी प्रणयक्रीडा, संभोग केला. त्यांच्या अतिशय थरारक कहाण्या लवकरच आपल्यापुढे सादर करेन.

तर कशी वाटली विद्याकाकूंची ही आंघोळीची गोष्ट?
 
Back
Top