घरंदाज विद्याकाकूंना आंघोळ करतांना पाहिलं. भाग 2

sexstories

Administrator
Staff member
हॅलो फ्रेंड्स, विद्याकाकू सिरीज चा पहिला भाग तुम्हाला आवडला तर असेलच. आता या दुसऱ्या भागात मी आपल्याला आणखी काही माझे थ्रिलिंग अनुभव सांगणार आहे.

तर विद्याकाकूंना संपूर्ण नग्नावस्थेत पाहिल्यानंतर माझं कुठंच लक्ष लागेना. मला तर रोजच त्यांना आंघोळ करतांना बघावं असं वाटायला लागलं होतं. पण तसं करणं शक्य न्हवत कारण त्यावेळी माझी शाळा असायची. एक दोनदा सुट्टीच्या दिवशी मी त्यांच्या आंघोळीची वाट बघितली पण त्यावेळेला त्यांनी बाथरूमचा दरवाजा लावून घेतला होता. त्यामुळे माझा फार हिरमोड होत होता. पण मी धीर धरून होतो. आज ना उद्या पुन्हा मला त्यांचं नागडं शरीर पाहायला मिळेलच याची मला खात्री होती.

त्याकरिता मी आणखी चांगल्या जागेच्या शोधात होतो जिथून मला त्यांचं बाथरूम खूप जवळून आणि स्पष्ट दिसायला हवं होतं. आणि तशी जागा मला सापडलीच. ती जागा होती आमच्या घराचं बाथरूम. होय, मी जेव्हा आमच्या बाथरूमात जाऊन वरती पाहिलं तेव्हा तिथं हवा येण्यासाठी एक लहानशी झडप होती. तीच तोंड बिलकुल विद्याकाकूंच्या बाथरूमच्या दरवाज्याकडे होत. आणि त्यांचं आणि आमचं बाथरूम बिलकुल जवळ जवळच होत. मी त्या झडपेजवळ जाऊन बघितलं तर मला सरळ त्यांच्या बाथरूम मधलं दृश्य अतिशय स्पष्ट दिसलं. माझा आनंद गगनात मावेना. मी आता विद्याकाकूंना यावेळी अतिशय जवळून नागडं बघणार होतो.

ते उन्हाळ्याचे दिवस होते. मी सू करायला बाहेर अंगणात आलो होतो. रात्रीचे 12 वाजले असावेत. मी माझं काम आटोपलं आणि घरात जायला निघालो तोच विद्याकाकूंच्या अंगणातला दिवा पेटला. मी उत्सुकतेने बघत होतो. तेवढ्यात विद्याकाकू बाहेर आल्या. त्यां साडीवर होत्या. त्या केळीच्या झाडाच्या आडोश्याला गेल्या आणि पाठमोऱ्या वळल्या. लगेच त्यांनी साडी वर केली, पॅंटी खाली केली आणि खाली बसून ढुंगण माझ्याकडे करून मुतायला लागल्या. त्या दिव्याच्या प्रकाशात मला त्यांचं ढुंगण स्पष्ट दिसत होतं.

मी चोरपावलांनी वॉलकंपाउंड वरून उडी मारली आणि हळू हळू पावलं टाकत त्यांच्या अंगणातल्या एका झाडामागे लपलो. आता मला त्यांचं ढुंगण आणखी स्पष्ट दिसत होतं. त्या फलफल मूततच होत्या. त्यांच्या मुतण्याचा "सूं ऊ ऊ ऊ.." असा आवाज त्या निरव शांततेला चिरत होता. त्यांच्या मुताचा लोट त्यांच्या दोन्ही पायांच्या मधून माझ्याच दिशेला वाहत येत होतं. मी खाली वाकलो आणि त्यांची पुच्ची दिसते काय ते बघायचा प्रयत्न करायला लागलो.

पण आता त्यांचं मुतनं आटोपत होतं. त्यांनी आपलं ढुंगणा ला जरा हेलकावे दिले त्याबरोबर त्यांच्या मांसल ढुंगणाचं पुट्ठे हलायला लागले. माझा लवडा आधीच खूप टाईट झाला होता. मी पॅण्ट मधून लंड बाहेर काढला आणि त्याचं ढुंगण बघून मूठ मारायला लागलो.

आता त्या उभ्या झाल्या. त्यांनी आपली पॅंटी वरती खेचली आणि साडी खाली करून घरात शिरायला वळली. मी लगेच झाडा आड लपलो. त्या आत शिरल्या आणि मी लगेच त्याच्या मुताच्या जागी गेलो. तिथं एक छोटासा खड्डा होता. तिथं त्यांचं मूत साचल्यामुळे छोटंसं डबकं तयार झालं होतं. मी खाली बसलो आणि त्यांच्या मुताचा वास घेऊ लागलो. किंमती अत्तरापेक्षाही सुगंधी असं त्यांचं मूत होत. मला राहवेना. मी जिभेने त्यांचं त्या डबक्यातलं मूत्र पिऊन घेतलं. थोडंसं खारट तुरट पण स्वादिष्ट असं त्यांचं मूत होत. मी ते पिऊन माझी तहान भागविली.

त्या आतमध्ये शिरल्यानंतर त्यांनी दरवाजा लावून घेतला होता. मी नंतर त्यांच्या रूम च्या खिडकी जवळ गेलो. खिडकी अर्धवट उघडी ठेवली होती. गर्मीचे दिवस होते म्हणून त्यांनी तस ठेवलं असावं. मी माझा डोळा खिडकीला लावला आणि आतमध्ये काय सुरु आहे याचा कानोसा घेत होतो.

रूमचा दिवा मंद होता. विद्याकाकू आणि त्यांचे पती बेडवर लेटले होते. त्यांचे पती विद्याकाकूंना कुरवाळत होते. त्यांची कुजबुज चालली होती.

पती: "विद्या, किती दिवस झालेत ना आपण झवलो नाही!"

विद्याकाकू: "होना, पण काय करणार? महिनाभर माझी देवांची पूजा सुरु होती ना! माझ्या पुच्चीवरचे केसं तरी कित्ती वाढलेत ना!"

पती (त्रासिक आवाजात): "केव्हा संपणार आहे तुझी हि पूजा?"

विद्याकाकू (लटकेच हसत): "अहो धीर धरा जरा.. कित्ती हा उतावळेपणा? बरं उद्याच संपणार आहे बरं का माझी पूजा, आता खुश ना?"

पती (आनंदित होऊन): "अरे वा.. म्हणजे आपण उद्याच रात्री झवणार होना?"

विद्याकाकू (पतींना टपली मारून): "हो.."

पती: "बरं का विद्या, उद्या सकाळी अंघोळीला पुच्चीवरचे केसं काढायला विसरू नको हां."

विद्याकाकू (हसत): "कसे विसरणार मी? मीही तुमच्या इतकीच उतावळी झाली आहे उद्या झवायला. आणि मला माहिती आहे तुम्हांला माझी चिकणी पुच्ची चाटायला आणि ठोकायला कित्ती आवडते ते."

पती (विद्याकाकूचे गाल गुच्चे घेत): "चल चावट, आणि तुला जस काही तुझी चिकणी पुच्ची माझ्याकडून ठोकून घ्यायला आवडतच नाही, होना?"

यावर ते दोघेही खळखळून हसायला लागले. त्यांचं कामुक बोलणं ऐकून माझा लवडा चांगलाच तांनावला. थोडा वेळ त्यांनी गप्पा केल्या आणि मग ते झोपी गेले. मग मीही माझा लवडा हातात धरून तिथंच मूठ मारला आणि घरी परतलो. बेडवर लेटल्यावर मला दिवस केव्हा उगवते असं झालं होतं कारण मी विद्याकाकूंना त्यांची पुच्ची साफ करतांना बघणार होतो आणि त्याच रात्री मी त्या दोघांच्या कामक्रीडेचा आनंद लुटणार होतो.

दुसऱ्या दिवशी मी पहाटेच जागा झालो. आमच्या घरचेही सर्व मंडळी जागी झाली होती. एका लग्नासाठी त्यांना बाहेरगावी जायचं होत आणि ते दुसऱ्या दिवशी परतणार होते. त्यामुळे तो पूर्ण दिवस मी एकटाच घरी राहणार होतो. हि माझ्यासाठी पर्वणीच होती. सकाळीच नास्ता करून सर्व जण बाहेर गावी जायला निघाले.

सर्व गेल्यावर मी विद्याकाकूंच्या घराकडे लक्ष ठेऊन बघत होतो. त्या आज जरा उशिराच उठल्या होत्या. फ्रेश होऊन त्या घरकाम करायला लागल्या. काम आटोपल्यावर सकाळी 11 च्या सुमारास त्या आंघोळीची तयारी करायला लागल्या. तत्पूर्वी त्यांच्या पतींनी आंघोळ आटोपून कामावर गेले होते. मी बाथरूम मध्ये शिरलो आणि झडपेजवळ दबा धरून बसलो. बऱ्याच वेळाने विद्याकाकू हातात ब्रा, पॅंटी, पेटीकोट आणि शेव्हिंग चे सामान घेऊन येताना दिसल्या. मी सावरून बसलो.

त्या बाथरूम मध्ये शिरल्या आणि हातातले कपडे तारांवर टाकले आणि शेव्हिंग किट खाचेत ठेवली. त्या मला पाठमोऱ्या उभट होत्या. मग त्या साडी सोडायला लागल्या. साडी सोडून बाजूला केल्यावर लगेच त्यांनी ब्लाउज काढला. मग लगेच त्यांनी पेटीकोट काढायला सुरुवात केली. त्यांनी पेटीकोटचा नाडा सोडला आणि त्यांचा पेटीकोट खाली पडला. त्या आता ब्रा आणि पॅंटी वरच होत्या. आता त्यांनी ब्रा काढली आणि लगेच पॅंटी खाली करून पायाबाहेर केली.

त्यांची भारदस्त पाठ आणि पुष्ट ढुंगण बघून माझा लंड ताठ झाला. मी माझा पॅण्ट काढला आणि लंड हलवायला लागलो. त्यांनी केस मोकळे सोडले आणि पाणी अंगावर घ्यायला सुरुवात केली. त्या पाणी घ्यायला जश्या खाली वाकत त्याबरोबर मला त्यांच्या केसाळ पुच्चीचे दर्शन होत होते. यावेळी मी खूपच जवळून त्यांचं नागडं रुपडं बघत होतो. त्यांनी शॅम्पू घेतला आणि केसं धुवायला लागल्या. सर्व केसांवर आणि अंगावर फेस जमा झाला. त्या आता माझ्या दिशेने वळल्या आणि खाली छोट्या चौथऱ्यावर बसल्या. आता मला त्यांचे सुडोल बुब्स टरबुजांन एवढे दिसायला लागले. त्यांचे काळेशार निप्पल्स खूपच टपोरे होते.

त्या खूपच गोजिरवान्या दिसत होत्या. आता त्यांनी शेव्हिंग किट घेतली आणि दोन्ही पाय फाकवून फेस पुच्चीवर लावायला लागल्या. त्या पुच्चीला घासून घासून फेस आणत होत्या. फेस आणल्यावर त्यांनी किट मधून वस्तरा काढला आणि हळुवार पणे पुच्चीवर फिरवायला लागल्या. आधी त्यां कमरेखाली वस्तरा फिरवून पुच्चीच्या वरच्या भागाचे केसं काढायला लागल्या. वस्तरा फिरवण्याचा "चर्र.. चर्र.चर्र.." असा आवाज बाथरूम मध्ये घुमत होता.

वरची पुच्ची साफ झाल्यावर त्या पुच्चीच्या अतिशय नाजूक भागावर आल्या. आता त्या अतिशय काळजीपूर्वक वस्तरा फिरवायला लागल्या. पुच्चीला बोटांनी धरून त्या केसं काढत होत्या. ते दुर्मिळ दृश्य मी डोळ्यांत साठवत होतो. आता त्या पुच्चीच्या खोबणी जवळच्या भागातील केसं काढत होत्या. त्यांच्या पुच्ची ची भेग जवळपास पूर्णच स्पष्ट दिसत होतं. आता त्या पुच्चीच्या खालच्या भागात आली. थोड्याच वेळात त्यांची पुच्ची पूर्ण साफ होऊन चिकणी दिसायला लागली. त्यांची ती चिकणी पुच्ची तेही जवळून मी पहिल्यांदाच बघत होतो. त्या आपल्या पुच्चीची मसाज करत होत्या. ते बघूनच मला ऑर्गजम्स यायला लागले. इतकी आखीव रेखीव, मांसल, सुंदर, गोरीपान पुच्ची मी कधीच बघितली नव्हती.

आता त्यांनी केसं काढायचं क्रिम घेतलं आणि आपल्या ढुंगणाच्या छिद्रावरती लावलं. थोड्याच वेळात तिथलेही केसं साफ झाले. त्यांच्या ढुंगणाचं छिद्र मला हुलकावणी देत होत. मला त्यांच्या त्या बघायलाही दुर्मिळ छिद्राच दर्शन घ्यायचाच होत. ते मी लवकरच घेणार होतो.

आता त्यांनी पाणी पटापट अंगावर घेऊन अंघोळ संपवली आणि त्या उभ्या झाल्या. त्यांनी टॉवेल घेतला आणि अंग पुसायला लागल्या. त्यांनी पुच्ची पुसून कोरडी केली. खरंच त्यांची पुच्ची आता खूपच गोजिरवाणी दिसत होती. मला त्यांची पुच्ची चाटायची जाम इचछा होत होती. आता त्या पॅंटी घालायला लागल्या. मग ब्रा लावून त्यांनी बुब्स झाकून घेतले. मग पेटीकोट, ब्लाउज लावून त्यांनी साडी नेसली आणि काढलेले कपडे धुवायला टाकून त्या बाथरूम बाहेर पडल्या.

त्या नंतर मीही खाली उतरून लंड हलवून शांत केला आणि आता रात्र होण्याची आतुरतेने वाट बघायला लागलो.!

रात्री काय घडलं ते मी समोरच्या कहाणीत सांगेन. कशी वाटली हि कहाणी मित्रांनो?
 
Back
Top